جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جوزم

شهر بابک | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز جوزم

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٩
اذان ظهر: ١١:٣٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٢١:١١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٣:٤٢

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوزم (شهرستان شهر بابک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر جوزم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر جوزم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوزم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
تا زمانی كه چشم تنها به حفظ امت دوخته شده باشد و رفتار غیر اخلاقی را دقیقا و صرفا در اموری جستجو كنند كه موجودیت امت را به خطر می اندازد، اخلاق نوعدوستی دیگر وجود نخواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوزم

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوزم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوزم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جوزم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوزم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جوزم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٠:٠٦١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٢٥٠٠:٠٨:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٢:٣٧١٢:٤٩:٥٢١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٠٥٠٠:٠٨:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:١١٠٦:٢١:٣٠١٢:٤٩:٣٨١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٠:٢٤١٢:٤٩:٢٤١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٢٥٠٠:٠٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٩:١٩١٢:٤٩:١٠١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٠٦٠٠:٠٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٨:١٤١٢:٤٨:٥٧١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٤٦٠٠:٠٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٧:١٠١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:٢٧٠٠:٠٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٦:٠٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٦:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:٠٤١٢:٤٨:٢١١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٤٩٠٠:٠٦:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:١١٠٦:١٤:٠٢١٢:٤٨:٠٩١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٣٠٠٠:٠٥:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٣:٠١١٢:٤٧:٥٨١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:١١٠٠:٠٥:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٢:٠٠١٢:٤٧:٤٨١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١١:٠١١٢:٤٧:٣٨١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٤:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٧:٢٨١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٤:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٩:٠٥١٢:٤٧:١٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٤:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٧:١١١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٤:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٧:١٣١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٢١٠٠:٠٣:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٠٣٠٠:٠٣:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٤٥٠٠:٠٣:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٢٧٠٠:٠٣:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٣:٤٠١٢:٤٦:٣٧١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٦:٣١١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٦:٢٧١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠١:١٢١٢:٤٦:٢٣١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٢:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٦:١٩١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٢:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٦:١٧١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٢:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٨:٥٥١٢:٤٦:١٤١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠١:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٨:١١١٢:٤٦:١٣١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠١:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٦:١٢١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوزم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوزم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوزم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوزم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جوزم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوزم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوزم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جوزم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جوزم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوزم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوزم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوزم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوزم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوزم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر جوزم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوزم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوزم

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جوزم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوزم شهر جوزم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوزم شهر جوزم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جوزم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوزم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جوزم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوزم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوزم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جوزم

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٥:٥٧:٠٣١١:٣٤:١٦١٧:١١:٠٤١٧:٢٨:٢٦٢٢:٥٤:٤٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٧:٤٦١١:٣٤:٠٧١٧:١٠:٠٤١٧:٢٧:٢٨٢٢:٥٤:٣٨
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٨:٣٠١١:٣٣:٥٩١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٦:٣١٢٢:٥٤:٢٨
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٥:٥٩:١٤١١:٣٣:٥٢١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٥:٣٥٢٢:٥٤:١٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٩:٥٨١١:٣٣:٤٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٤:٤٠٢٢:٥٤:١٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٠:٤٣١١:٣٣:٤١١٧:٠٦:١٥١٧:٢٣:٤٦٢٢:٥٤:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠١:٢٨١١:٣٣:٣٦١٧:٠٥:٢١١٧:٢٢:٥٣٢٢:٥٣:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١١:٣٣:٣٢١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٢:٠٢٢٢:٥٣:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٢:٥٩١١:٣٣:٢٨١٧:٠٣:٣٦١٧:٢١:١١٢٢:٥٣:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٣:٤٥١١:٣٣:٢٦١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٠:٢٢٢٢:٥٣:٣٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٤:٣١١١:٣٣:٢٤١٧:٠١:٥٥١٧:١٩:٣٤٢٢:٥٣:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٥:١٨١١:٣٣:٢٣١٧:٠١:٠٦١٧:١٨:٤٨٢٢:٥٣:٢٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٦:٠٦١١:٣٣:٢٣١٧:٠٠:١٩١٧:١٨:٠٢٢٢:٥٣:٢٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٦:٥٣١١:٣٣:٢٤١٦:٥٩:٣٣١٧:١٧:١٨٢٢:٥٣:٢٢
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٧:٤١١١:٣٣:٢٥١٦:٥٨:٤٩١٧:١٦:٣٦٢٢:٥٣:٢٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٨:٣٠١١:٣٣:٢٨١٦:٥٨:٠٥١٧:١٥:٥٥٢٢:٥٣:٢٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٠٩:١٨١١:٣٣:٣١١٦:٥٧:٢٣١٧:١٥:١٥٢٢:٥٣:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٠:٠٧١١:٣٣:٣٥١٦:٥٦:٤٣١٧:١٤:٣٦٢٢:٥٣:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٠:٥٦١١:٣٣:٤٠١٦:٥٦:٠٤١٧:١٤:٠٠٢٢:٥٣:٢٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١١:٤٦١١:٣٣:٤٦١٦:٥٥:٢٧١٧:١٣:٢٤٢٢:٥٣:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٢:٣٦١١:٣٣:٥٣١٦:٥٤:٥١١٧:١٢:٥٠٢٢:٥٣:٢٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٣:٢٦١١:٣٤:٠٠١٦:٥٤:١٦١٧:١٢:١٨٢٢:٥٣:٣٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٤:١٦١١:٣٤:٠٩١٦:٥٣:٤٣١٧:١١:٤٧٢٢:٥٣:٣٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٥:٠٦١١:٣٤:١٨١٦:٥٣:١٢١٧:١١:١٨٢٢:٥٣:٤٣
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٥:٥٧١١:٣٤:٢٨١٦:٥٢:٤٢١٧:١٠:٥٠٢٢:٥٣:٥٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٦:٤٧١١:٣٤:٣٩١٦:٥٢:١٤١٧:١٠:٢٤٢٢:٥٣:٥٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٧:٣٨١١:٣٤:٥١١٦:٥١:٤٧١٧:٠٩:٥٩٢٢:٥٤:٠٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٢٩١١:٣٥:٠٤١٦:٥١:٢٢١٧:٠٩:٣٦٢٢:٥٤:١٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:١٩١١:٣٥:١٧١٦:٥٠:٥٨١٧:٠٩:١٤٢٢:٥٤:٢٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:١٠١١:٣٥:٣١١٦:٥٠:٣٧١٧:٠٨:٥٥٢٢:٥٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جوزم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جوزم شهر جوزم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جوزم شهر جوزم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوزم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوزم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوزم

جوزم شهری است تفریحی و توریستی از توابع شهرستان شهربابک در استان کرمان ایران. شهر جوزم ۱۰ هزار و ۶۷۷نفر را در قالب دو هزار و ۲۵۸خانوار در خود جای داده‌است. این شهر در مسیر بزرگراه تهران-بندرعباس واقع شده‌است

شهر جوزم در ویکیپدیا

شهر جوزم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوزم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوزم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوزم بر روی نقشه

شهر جوزم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوزم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوزم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوزم
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر جوزم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر جوزم + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جوزم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوزم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جوزم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوزم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوزم رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ جوزم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جوزم
جدول اوقات شرعی امروز فردا جوزم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جوزم
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوزم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جوزم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوزم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوزم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوزم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو