جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جوزقدان

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جوزقدان


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوزقدان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای جوزقدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جوزقدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوزقدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

لین یوتانك
آرامش حقیقی زمانی به دست می آید كه بتوانیم بدترین حادثه و نتیجه را بپذیریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوزقدان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوزقدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوزقدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جوزقدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوزقدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوزقدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٣:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢١:١٠١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:١٩٠٠:١٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٢:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٣:٣٦١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٣١٠٠:١٢:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٣:٢٨١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٠٧٠٠:١٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٤٣٠٠:١١:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٣:١٣١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:١٩٠٠:١١:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٦:١٠١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٧:٥٥٠٠:١١:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٣٢٠٠:١١:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:٣٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٨٠٠:١١:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٠:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢١٠٠:١٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٢:٤١١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٠:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:٤٥١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٣٤٠٠:١٠:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١١:٠٤١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:١١٠٠:١٠:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٠:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٢:٣١١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٩:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٩:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٢:٣١١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٩:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٤٠٠:٠٩:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٩:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥٢٠٠:٠٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٩:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٢:٥٠١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزقدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزقدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزقدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوزقدان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جوزقدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جوزقدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوزقدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جوزقدان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جوزقدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جوزقدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جوزقدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوزقدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوزقدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوزقدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای جوزقدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوزقدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوزقدان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٩:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٩:٣٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٩:٣٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٦:١٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٩:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٩:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٧:١٦١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٩:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٠:٠١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٠:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٠:١٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٠:١٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٠:١٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٠:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢١:٠١١٣:٠٢:١٧١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٠:٢٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٢:١٢١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٠:٢١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٠:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٠:٢١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٥١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٠:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:٤٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٠:١٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٤:١٠١٣:٠١:٣٤١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٠٥٠٠:٢٠:١٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٤:٤١١٣:٠١:٢٥١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:١٣٠٠:٢٠:١٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٥:١٢١٣:٠١:١٥١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٠:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠١:٠٥١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٠:٠٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٥:١٢١٩:٥٢:٣٢٠٠:٢٠:٠١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٣٦٠٠:١٩:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٩:٥٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٠:١٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٩:٤٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٣١:٣٣١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٩:٣٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٩:٥١١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٧:٤٦٠٠:١٩:٢٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٩:٢٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٩:٢٢١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٩:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٠:١١١٢:٥٩:٠٧١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جوزقدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوزقدان روستای جوزقدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوزقدان روستای جوزقدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوزقدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوزقدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جوزقدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوزقدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوزقدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوزقدان

روستای جوزقدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوزقدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوزقدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوزقدان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جوزقدان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای جوزقدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوزقدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوزقدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوزقدان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا جوزقدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جوزقدان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ جوزقدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوزقدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوزقدان
زمان پخش اذان زنده به افق جوزقدان
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوزقدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جوزقدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوزقدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو