جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جوزانوند

ده پایین | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز جوزانوند


اذان صبح: ٠٥:٤١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:١٤
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٤٤:٢٦

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوزانوند (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای جوزانوند)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای جوزانوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوزانوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
اگر كسی در آب بیفتد، خواه در حوض افتاده باشد، خواه در میان دریا، به ناچار باید شنا كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوزانوند

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوزانوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوزانوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جوزانوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوزانوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوزانوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٢:١٠١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤١:٠٤١٣:٢٢:١١٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٣٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١٩٠٦:٤٠:٠٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:١١٠٠:٣٧:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٧:٥٤١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٥:٥٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٤:٥٣١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٣:٥٥١٣:٢١:١٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٣٥:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢١:١٢٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٥:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٢:٠١١٣:٢١:٠٧٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٣٥:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣١:٠٧١٣:٢١:٠٢٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٤:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:١٥٠٠:٣٤:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٤:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٣:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٥:١٧١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٣:٥٠١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٣:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢١:١١١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٢٦٠٠:٣٢:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:١١٠٠:٣٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٩:٢٧١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٢:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٨:٥٦١٣:٢١:١٣٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزانوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزانوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزانوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوزانوند

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای جوزانوند

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزانوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوزانوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای جوزانوند

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٤٧٠٧:١٩:٥١١٣:٣٠:٠٠١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٢٢٠٠:٤٨:٣١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:١٨:٣٠١٣:٢٩:٤٢١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٤٨:٠٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٧:١٠١٣:٢٩:٢٤١٩:٤٢:١١١٩:٥٩:٥٣٠٠:٤٧:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٥:٤٩١٣:٢٩:٠٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٤٧:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٤:٢٩١٣:٢٨:٤٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٢٣٠٠:٤٧:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٢٧٠٧:١٣:٠٩١٣:٢٨:٣٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٤٦:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١١:٤٩١٣:٢٨:١٢١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٤٦:١٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٠:٣٠١٣:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٤٥:٥٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٩:١٠١٣:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٤٥:٣٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٧:٥١١٣:٢٧:٢٠١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:١٠٠٠:٤٥:١١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٦:٣٢١٣:٢٧:٠٢١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٤٤:٤٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٥:١٤١٣:٢٦:٤٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٤٤:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٣:٥٦١٣:٢٦:٢٨١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٤٤:٠٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٢:٣٨١٣:٢٦:١٢١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:٤٣:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠١:٢١١٣:٢٥:٥٥١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٤٣:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٠٤١٣:٢٥:٣٩١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٤٢:٥٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٨:٤٨١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٣٢٠٠:٤٢:٣٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:٣٢١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٨٠٠:٤٢:١٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:٤١:٥٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٢:٥١٠٠:٤١:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٣:٤٩١٣:٢٤:٢٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٣٨٠٠:٤١:٠٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢٤:٠٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٠:٤٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٢٣١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٠:٢٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:١١١٣:٢٣:٤٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٤٠:٠٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٩:٤٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٧:٤٩١٣:٢٣:١٧١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣٩:٢٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٩:٠٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٥:٣١١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٨:٤٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٤:٢٣١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣٨:٢٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:١٦١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٣٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای جوزانوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای جوزانوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای جوزانوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوزانوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوزانوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جوزانوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوزانوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوزانوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جوزانوند

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٧:٥٥١٢:٣١:٤٨١٨:٣٦:١٣١٨:٥٣:٥٠٠٠:٢٠:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٠٠٠٧:٢٦:٣٤١٣:٣١:٣٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٣٥٠٠:٥٠:١٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٤٠٧:٢٥:١٣١٣:٣١:١٢١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٢١٠٠:٤٩:٥٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٨٠٧:٢٣:٥٣١٣:٣٠:٥٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٠٦٠٠:٤٩:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤١٠٧:٢٢:٣٢١٣:٣٠:٣٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٦:٥١٠٠:٤٩:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٤٠٧:٢١:١١١٣:٣٠:١٨١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٣٧٠٠:٤٨:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٤٧٠٧:١٩:٥١١٣:٣٠:٠٠١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٢٢٠٠:٤٨:٣١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٩٠٧:١٨:٣٠١٣:٢٩:٤٢١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٤٨:٠٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٧:١٠١٣:٢٩:٢٤١٩:٤٢:١١١٩:٥٩:٥٣٠٠:٤٧:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٥:٤٩١٣:٢٩:٠٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٤٧:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٤:٢٩١٣:٢٨:٤٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٢٣٠٠:٤٧:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٧٠٧:١٣:٠٩١٣:٢٨:٣٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٤٦:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١١:٤٩١٣:٢٨:١٢١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٤٦:١٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٠:٣٠١٣:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٤٥:٥٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٩:١٠١٣:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٤٥:٣٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٧:٥١١٣:٢٧:٢٠١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:١٠٠٠:٤٥:١١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٦:٣٢١٣:٢٧:٠٢١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٤٤:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٥:١٤١٣:٢٦:٤٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٤٤:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٣:٥٦١٣:٢٦:٢٨١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٤٤:٠٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٢:٣٨١٣:٢٦:١٢١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:٤٣:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠١:٢١١٣:٢٥:٥٥١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٤٣:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٠٤١٣:٢٥:٣٩١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٤٢:٥٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٨:٤٨١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٣٢٠٠:٤٢:٣٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:٣٢١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٨٠٠:٤٢:١٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:٤١:٥٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٢:٥١٠٠:٤١:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٣:٤٩١٣:٢٤:٢٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٣٨٠٠:٤١:٠٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢٤:٠٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٠:٤٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٢٣١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٠:٢٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:١١١٣:٢٣:٤٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٤٠:٠٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جوزانوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جوزانوند روستای جوزانوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جوزانوند روستای جوزانوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوزانوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوزانوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جوزانوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوزانوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوزانوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوزانوند

روستای جوزانوند بر روی نقشه

روستای جوزانوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوزانوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوزانوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوزانوند
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای جوزانوند + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای جوزانوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوزانوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوزانوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوزانوند رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوزانوند
افق شرعی امروز فردا جوزانوند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جوزانوند
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوزانوند
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوزانوند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوزانوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوزانوند
زمان پخش اذان زنده به افق جوزانوند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوزانوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو