جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جوربند

عشرستاق | بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز جوربند


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٩
اذان ظهر: ١١:٤٠:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٣٢
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٣١

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوربند (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای جوربند)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جوربند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوربند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

وند
آنچه را انسان دوست دارد، از صمیم قلب انجام می دهد. اگر شما نیكی را دوست بدارید، نیكی خواهید كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوربند

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوربند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوربند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جوربند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوربند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوربند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٥:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٢:٣١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٠٩٠٠:٠٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٢:١٤١٩:٤١:٣٠٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٤:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠١:١٨١٢:٥١:٥٩١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٢:٥١٠٠:٠٤:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٠:١٢١٢:٥١:٥٢١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥١:٤٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥١:٤١١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٣:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥١:٣٥١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٣:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٦:٠١١٢:٥١:٣١١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٥:٠١١٢:٥١:٢٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٢:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٤:٠٢١٢:٥١:٢٤١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٢:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٣:٠٥١٢:٥١:٢١١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٢:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:١٢٠٥:٥٢:٠٩١٢:٥١:١٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٠١:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥١:١٥١٢:٥١:١٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٠١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٣٩٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥١:١٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٢:٥١٠٠:٠١:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥١:١٥١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠١:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥١:١٥١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠١:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٧:٥١١٢:٥١:١٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٣١٠٠:٠٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٧:٠٤١٢:٥١:١٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:٢٣٠٠:٠٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٤٦:١٨١٢:٥١:١٩١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:١٥٠٠:٠٠:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٥:٣٤١٢:٥١:٢١١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٠:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٤:٥٢١٢:٥١:٢٤١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٥٨٠٠:٠٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٤:١١١٢:٥١:٢٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٩:٤٨٠٠:٠٠:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٢٣٠٥:٤٣:٣١١٢:٥١:٣٢١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٠٠:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٤٢:٥٣١٢:٥١:٣٧٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢١:٢٧٠٠:٠٠:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٤٢:١٧١٢:٥١:٤٢٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٢:١٦٢٤:٠٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوربند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوربند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوربند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوربند

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای جوربند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جوربند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوربند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای جوربند

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای جوربند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای جوربند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای جوربند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوربند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوربند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جوربند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جوربند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوربند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جوربند

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٣:٠٤١١:٤٧:٢٤١٧:٥١:٠٩١٨:٠٩:٢٣٢٣:٠٥:٠٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٣:٥٢١١:٤٧:٠٣١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٥٣٢٣:٠٤:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٤:٤١١١:٤٦:٤٢١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٢٣٢٣:٠٤:٣١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٥:٢٩١١:٤٦:٢٢١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٤:٥٣٢٣:٠٤:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٦:١٨١١:٤٦:٠١١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٢٤٢٣:٠٣:٥٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٧:٠٧١١:٤٥:٤١١٧:٤٣:٤٠١٨:٠١:٥٤٢٣:٠٣:٣٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٧:٥٦١١:٤٥:٢١١٧:٤٢:١١١٨:٠٠:٢٥٢٣:٠٣:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٨:٤٥١١:٤٥:٠١١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٨:٥٧٢٣:٠٣:٠٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:٣٥١١:٤٤:٤١١٧:٣٩:١٤١٧:٥٧:٢٩٢٣:٠٢:٤٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٠:٢٥١١:٤٤:٢٢١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٠١٢٣:٠٢:٢٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥١:١٥١١:٤٤:٠٣١٧:٣٦:١٨١٧:٥٤:٣٤٢٣:٠٢:٠٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٢:٠٥١١:٤٣:٤٥١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:٠٧٢٣:٠١:٤٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٢:٥٥١١:٤٣:٢٦١٧:٣٣:٢٤١٧:٥١:٤٠٢٣:٠١:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٣:٤٦١١:٤٣:٠٨١٧:٣١:٥٧١٧:٥٠:١٥٢٣:٠١:١٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٤:٣٧١١:٤٢:٥١١٧:٣٠:٣١١٧:٤٨:٤٩٢٣:٠٠:٥٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٥:٢٨١١:٤٢:٣٣١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٧:٢٥٢٣:٠٠:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٦:٢٠١١:٤٢:١٧١٧:٢٧:٤١١٧:٤٦:٠١٢٣:٠٠:٢١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٧:١١١١:٤٢:٠٠١٧:٢٦:١٦١٧:٤٤:٣٧٢٣:٠٠:٠٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٨:٠٣١١:٤١:٤٤١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٣:١٤٢٢:٥٩:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٨:٥٦١١:٤١:٢٩١٧:٢٣:٣٠١٧:٤١:٥٢٢٢:٥٩:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:٤٩١١:٤١:١٤١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:٣١٢٢:٥٩:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٠:٤٢١١:٤٠:٥٩١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٩:١١٢٢:٥٩:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠١:٣٥١١:٤٠:٤٦١٧:١٩:٢٤١٧:٣٧:٥١٢٢:٥٨:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٢:٢٩١١:٤٠:٣٢١٧:١٨:٠٤١٧:٣٦:٣٢٢٢:٥٨:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٣:٢٣١١:٤٠:١٩١٧:١٦:٤٥١٧:٣٥:١٤٢٢:٥٨:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٤:١٧١١:٤٠:٠٧١٧:١٥:٢٦١٧:٣٣:٥٧٢٢:٥٨:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٥:١٢١١:٣٩:٥٦١٧:١٤:٠٨١٧:٣٢:٤١٢٢:٥٧:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٦:٠٧١١:٣٩:٤٥١٧:١٢:٥٢١٧:٣١:٢٦٢٢:٥٧:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٧:٠٣١١:٣٩:٣٥١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:١٢٢٢:٥٧:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٧:٥٩١١:٣٩:٢٥١٧:١٠:٢١١٧:٢٨:٥٩٢٢:٥٧:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جوربند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جوربند روستای جوربند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جوربند روستای جوربند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوربند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوربند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جوربند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوربند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوربند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوربند

روستای جوربند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوربند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوربند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوربند
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جوربند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای جوربند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوربند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوربند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوربند رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق جوربند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوربند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا جوربند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جوربند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جوربند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جوربند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوربند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جوربند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوربند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو