جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز جوراب(گوراب)


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:١٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٢٦:١٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر جوراب(گوراب))، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جوراب(گوراب))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جوراب(گوراب))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اُرد بزرگ
شالوده و زیربنای گسترش هر كشور، فرهنگ است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوراب(گوراب)

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوراب(گوراب) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جوراب(گوراب) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوراب(گوراب) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوراب(گوراب) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:١٢١٣:١٢:١٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٧:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٢:١٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٦:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٨:٠١١٣:١٢:٠١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٦:٥٧١٣:١١:٥٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٦:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٥:٥٤١٣:١١:٤٥١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٦:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:٥٢١٣:١١:٣٨١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٥:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٣:٥١١٣:١١:٣١١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٥:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٢:٥٢١٣:١١:٢٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٥:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢١:٥٣١٣:١١:٢٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٥:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٠:٥٦١٣:١١:١٥٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٤:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:١١:١٠٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٤:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٩:٠٤١٣:١١:٠٦٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٨:١١١٣:١١:٠٣٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٤:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٧:١٨١٣:١١:٠٠٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٦:٢٧١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٣:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٣:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٣:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٣:١٥١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٢:٣١١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٢:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:٤٨١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٢:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١١:٠٦١٣:١٠:٥٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٢:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٠:٢٦١٣:١١:٠١٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٢:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٤٧١٣:١١:٠٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٩:١٠١٣:١١:٠٧٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٢:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١١٠٦:٠٨:٣٥١٣:١١:١١٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٢:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٨:٠٠١٣:١١:١٦٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٢:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:٢٨١٣:١١:٢١٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:١١:٢٧٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوراب(گوراب)

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جوراب(گوراب)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوراب(گوراب) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوراب(گوراب) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جوراب(گوراب)

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوراب(گوراب) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوراب(گوراب)

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر جوراب(گوراب) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوراب(گوراب) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوراب(گوراب)

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٠٨١٣:١٧:١٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١٩٠٠:٣٣:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤١:٥١١٣:١٧:٠١١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٢٠٠:٣٣:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٢:٣٤١٣:١٦:٤٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٣٣:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:١٧١٣:١٦:٢٨١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٣٣:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٤:٠٠١٣:١٦:١١١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٣٣:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٤٢١٣:١٥:٥٤١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٢:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٥:٣٦١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٣٢:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٦:٠٧١٣:١٥:١٨١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٣٢:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٦:٥٠١٣:١٥:٠٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٣٢:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٧:٣٢١٣:١٤:٤١١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٢٤٠٠:٣٢:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٨:١٤١٣:١٤:٢٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٠٢٠٠:٣١:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٤:٠٣١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣١:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٩:٣٨١٣:١٣:٤٣١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:١٧٠٠:٣١:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٠:٢٠١٣:١٣:٢٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٤٠٠:٣١:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥١:٠٢١٣:١٣:٠٣١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٣٠٠٠:٣٠:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥١:٤٤١٣:١٢:٤٣١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٠٦٠٠:٣٠:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٢:٢٢١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٠:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٣:٠٧١٣:١٢:٠١١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٠:٠٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٣:٤٨١٣:١١:٤٠١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٥٣٠٠:٢٩:٥٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٤:٣٠١٣:١١:١٩١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٢٨٠٠:٢٩:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٥:١٢١٣:١٠:٥٨١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٠٣٠٠:٢٩:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٥:٥٣١٣:١٠:٣٧١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٣٨٠٠:٢٩:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٦:٣٥١٣:١٠:١٥١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:١٢٠٠:٢٨:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٧:١٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٤٧٠٠:٢٨:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٧:٥٨١٣:٠٩:٣٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٢٢٠٠:٢٨:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٤٠٦:٥٨:٤٠١٣:٠٩:١١١٩:١٩:١٠١٩:٣٦:٥٦٠٠:٢٧:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٦:٥٩:٢٢١٣:٠٨:٤٩١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٣١٠٠:٢٧:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٠:٠٣١٣:٠٨:٢٨١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٠٦٠٠:٢٧:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٠:٤٥١٣:٠٨:٠٧١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:٤٠٠٠:٢٦:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠١:٢٨١٣:٠٧:٤٥١٩:١٣:٣١١٩:٣١:١٥٢٣:٥٦:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٠٧:٢٤١٨:١٢:٠٦١٨:٢٩:٥٠٢٣:٢٦:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوراب(گوراب) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوراب(گوراب)

جوراب (ملایر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ملایر در استان همدان ایران است.

شهر جوراب(گوراب) در ویکیپدیا

شهر جوراب(گوراب)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوراب(گوراب) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوراب(گوراب) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوراب(گوراب) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوراب(گوراب)
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوراب(گوراب) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جوراب(گوراب)
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوراب(گوراب) دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جوراب(گوراب) دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوراب(گوراب)
افق شرعی امروز فردا جوراب(گوراب) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوراب(گوراب) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوراب(گوراب)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو