جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز جوراب(گوراب)


اذان صبح: ٠٤:٢١:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٣:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٤:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٢٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر جوراب(گوراب))، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جوراب(گوراب))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوراب(گوراب))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوراب(گوراب)

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوراب(گوراب) ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جوراب(گوراب) (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوراب(گوراب) ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوراب(گوراب) ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٤:٤٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣١:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:١١٠٦:٤٣:٣١١٣:١٤:٣٥١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٢:١٦١٣:١٤:٢١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:١٨٠٠:٣٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٤١:٠٢١٣:١٤:٠٧١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٠:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٣:٥٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:١٥٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٣:٤٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٢٣١٣:١٣:٢٨١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٩:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:١٥١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٥:٠١١٣:١٣:٠٤١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٨:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٥١١٣:١٢:٥٢١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٠١٠٠:٢٨:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٢:٤١١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٥١٠٠:٢٧:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣١:٣٤١٣:١٢:٣١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٧:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٢:٢١١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٧:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٩:٢١١٣:١٢:١١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٦:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٨:١٦١٣:١٢:٠٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٦:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٧:١١١٣:١١:٥٤١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٦:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٦:٠٨١٣:١١:٤٦١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٩٠٠:٢٦:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٥:٠٦١٣:١١:٣٨١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٥:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٤:٠٥١٣:١١:٣٢١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٥:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٣:٠٥١٣:١١:٢٥٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٢٠٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٥:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٠٨١٣:١١:١٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٠:١٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٩:١٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٨:٢٣١٣:١١:٠٣٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٧:٣٠١٣:١١:٠٠٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٦:٣٩١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٥:٤٨١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:٠٠١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوراب(گوراب)

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جوراب(گوراب)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوراب(گوراب) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوراب(گوراب) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جوراب(گوراب)

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوراب(گوراب) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب)

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوراب(گوراب) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوراب(گوراب) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب)

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٨:٣٥١٣:١١:١١٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٢:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٨:٠٠١٣:١١:١٦٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٢:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:٢٨١٣:١١:٢١٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٢:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:١١:٢٧٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٢:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٦:٢٧١٣:١١:٣٣٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٢:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٥:٥٩١٣:١١:٣٩٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢٢:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٥:٣٣١٣:١١:٤٦٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٢:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٥:٠٨١٣:١١:٥٤٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢١:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٥١٠٠:٢٢:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٤:٢٣١٣:١٢:١٠٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٣١٠٠:٢٢:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٢:١٩٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٢:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٢:٢٨٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٨٠٠:٢٢:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٢٢:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٣:١٣١٣:١٢:٤٧٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٠١٠٠:٢٢:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٢:٥٩١٣:١٢:٥٨٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٢:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٣:٠٨٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٤:١٠٠٠:٢٢:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:١٣:١٩٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٢٢:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٦:٠٢:٢٨١٣:١٣:٣٠٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٥:١٥٠٠:٢٢:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٣:٤١٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٢٢:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٢:١٥١٣:١٣:٥٣٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٦:١٥٠٠:٢٢:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٦:٠٢:١١١٣:١٤:٠٥٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٢٢:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٤:١٧٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:١٠٠٠:٢٣:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٤:٢٩٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٢٣:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٤:٤٢٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٣:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٢:١٠١٣:١٤:٥٥٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٢٣:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٢:١٤١٣:١٥:٠٨٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٢٣:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٥:٢١٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٢٣:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٢:٢٦١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٢٤:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٢:٣٥١٣:١٥:٤٧٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٤١٠٠:٢٤:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٦:٠٢:٤٥١٣:١٦:٠٠٢٠:٢٩:١٦٢٠:٤٩:٥٧٠٠:٢٤:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٦:٠٢:٥٦١٣:١٦:١٣٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:١١٠٠:٢٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوراب(گوراب) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوراب(گوراب)

جوراب (ملایر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ملایر در استان همدان ایران است.

شهر جوراب(گوراب) در ویکیپدیا

شهر جوراب(گوراب)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوراب(گوراب) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوراب(گوراب) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوراب(گوراب) بر روی نقشه

شهر جوراب(گوراب) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوراب(گوراب)
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جوراب(گوراب)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوراب(گوراب)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جوراب(گوراب) دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جوراب(گوراب) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوراب(گوراب)
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوراب(گوراب)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوراب(گوراب)
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ جوراب(گوراب) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو