جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز جوراب(گوراب)

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:١٠

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر جوراب(گوراب))، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جوراب(گوراب))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوراب(گوراب))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر كه پیوسته به مسجد رود به یكى از این هشت فایده مى‌رسد: 1ـ نشانه‌اى استوار (فهم آیات الهى) 2ـ دوستى قابل استفاده 3ـ دانشى تازه 4ـ رحمتى مورد انتظار 5ـ سخنى كه به راه راستش كشد 6ـ یا سخنى كه او را از پستى برهاند 7ـ و ترك گناهان به خاطر شرم از خدا 8ـ یا تر

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوراب(گوراب)

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوراب(گوراب) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جوراب(گوراب) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوراب(گوراب) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جوراب(گوراب)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:١١٠٦:٤٣:٣١١٣:١٤:٣٥١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٢:١٦١٣:١٤:٢١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:١٨٠٠:٣٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٤١:٠٢١٣:١٤:٠٧١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٠:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٣:٥٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:١٥٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٣:٤٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٢٣١٣:١٣:٢٨١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٩:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:١٥١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٥:٠١١٣:١٣:٠٤١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٥١١٣:١٢:٥٢١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٠١٠٠:٢٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٢:٤١١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٥١٠٠:٢٧:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣١:٣٤١٣:١٢:٣١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٧:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٢:٢١١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٧:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٩:٢١١٣:١٢:١١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٦:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٨:١٦١٣:١٢:٠٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٦:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٧:١١١٣:١١:٥٤١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٦:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٦:٠٨١٣:١١:٤٦١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٩٠٠:٢٦:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٥:٠٦١٣:١١:٣٨١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٥:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٤:٠٥١٣:١١:٣٢١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٥:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٣:٠٥١٣:١١:٢٥٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٢٠٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٥:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٠٨١٣:١١:١٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٠:١٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٩:١٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٨:٢٣١٣:١١:٠٣٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٧:٣٠١٣:١١:٠٠٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٦:٣٩١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٥:٤٨١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:٠٠١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٤:١٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوراب(گوراب)

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جوراب(گوراب)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوراب(گوراب) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوراب(گوراب) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جوراب(گوراب)

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوراب(گوراب) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوراب(گوراب)

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر جوراب(گوراب) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوراب(گوراب) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوراب(گوراب)

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جوراب(گوراب) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوراب(گوراب) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوراب(گوراب) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب)

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٠٧:٠٩١٨:١١:٠٣١٨:٢٨:٤٧٢٣:٢٦:٠٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٣:٢٦١٢:٠٦:٤٨١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٢٢٢٣:٢٥:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٤:٠٩١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٨:١٤١٨:٢٥:٥٧٢٣:٢٥:٢٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٤:٥٢١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٤:٣٣٢٣:٢٥:١٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٥:٢٦١٨:٢٣:٠٩٢٣:٢٤:٥١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٦:١٨١٢:٠٥:٢٥١٨:٠٤:٠٢١٨:٢١:٤٥٢٣:٢٤:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٢:٣٨١٨:٢٠:٢٢٢٣:٢٤:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٧:٤٤١٢:٠٤:٤٥١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٥٩٢٣:٢٣:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٤:٢٦١٧:٥٩:٥٢١٨:١٧:٣٦٢٣:٢٣:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٩:١٢١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٨:٢٩١٨:١٦:١٣٢٣:٢٣:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٩:٥٦١٢:٠٣:٤٧١٧:٥٧:٠٧١٨:١٤:٥٢٢٣:٢٢:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٠:٤٠١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٥:٤٥١٨:١٣:٣٠٢٣:٢٢:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١١:٢٥١٢:٠٣:١٠١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٠٩٢٣:٢٢:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٢:١٠١٢:٠٢:٥١١٧:٥٣:٠٢١٨:١٠:٤٩٢٣:٢٢:٠٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٢:٥٥١٢:٠٢:٣٤١٧:٥١:٤٢١٨:٠٩:٢٩٢٣:٢١:٤٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:٤١١٢:٠٢:١٦١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٨:٠٩٢٣:٢١:٣٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٤:٢٧١٢:٠١:٥٩١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٦:٥١٢٣:٢١:١٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٥:١٣١٢:٠١:٤٣١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٣٣٢٣:٢٠:٥٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٥:٥٩١٢:٠١:٢٧١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٤:١٥٢٣:٢٠:٤٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٦:٤٦١٢:٠١:١٢١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٢:٥٩٢٣:٢٠:٢٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٧:٣٤١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٣:٥٠١٨:٠١:٤٣٢٣:٢٠:٠٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٢١١٢:٠٠:٤٢١٧:٤٢:٣٤١٨:٠٠:٢٨٢٣:١٩:٥٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٠٩١٢:٠٠:٢٨١٧:٤١:١٨١٧:٥٩:١٣٢٣:١٩:٣٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٥٨١٢:٠٠:١٥١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:٠٠٢٣:١٩:٢٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٠:٤٦١٢:٠٠:٠٢١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٤٧٢٣:١٩:٠٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢١:٣٥١١:٥٩:٥٠١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٥:٣٥٢٣:١٨:٥٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٢:٢٥١١:٥٩:٣٩١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٤:٢٤٢٣:١٨:٤٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٣:١٥١١:٥٩:٢٨١٧:٣٥:١٢١٧:٥٣:١٤٢٣:١٨:٣٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٤:٠٥١١:٥٩:١٧١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٠٥٢٣:١٨:١٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٤:٥٥١١:٥٩:٠٨١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:٥٧٢٣:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جوراب(گوراب)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوراب(گوراب) شهر جوراب(گوراب) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوراب(گوراب) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوراب(گوراب)

جوراب (ملایر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ملایر در استان همدان ایران است.

شهر جوراب(گوراب) در ویکیپدیا

شهر جوراب(گوراب)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوراب(گوراب) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوراب(گوراب) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوراب(گوراب) بر روی نقشه

شهر جوراب(گوراب) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوراب(گوراب)
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جوراب(گوراب) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جوراب(گوراب) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوراب(گوراب)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جوراب(گوراب)
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جوراب(گوراب) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جوراب(گوراب)
زمان پخش اذان زنده به افق جوراب(گوراب)
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جوراب(گوراب) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جوراب(گوراب) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوراب(گوراب) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو