جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جوخواه

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز جوخواه

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٤٧:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٠٣

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوخواه (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر جوخواه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جوخواه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوخواه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

استیو چندلر
در مورد آنچه در ذهن خود دارید، احساس مسئولیت داشته باشید تا بتوانید از یك ذهن مثبت و بزرگ برخوردار شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوخواه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوخواه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوخواه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جوخواه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوخواه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جوخواه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:٣٢١٢:٤٣:٠٢١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:١٢٢٣:٥٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٢:١٧١٢:٤٢:٤٧١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٠٠٢٣:٥٩:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١١:٠٤١٢:٤٢:٣٣١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٢:١٩١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:٣٥٢٣:٥٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٢:٠٦١٩:١٦:٠٥١٩:٣٤:٢٢٢٣:٥٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤١:٥٣١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٠٢٣:٥٨:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٦:١٥١٢:٤١:٤٠١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٧:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤١:٢٨١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:٤٦٢٣:٥٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٣:٥٥١٢:٤١:١٦١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٣٤٢٣:٥٧:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤١:٠٤١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥٦:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٠:٥٣١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:١١٢٣:٥٦:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٠:٤٣١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥٦:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٠:٣٣١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٤٧٢٣:٥٥:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٥:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٤٠:١٤١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٥:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٦:١٣١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٤:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٥:١١١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٤:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٩:٥١١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٤:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٢:١١١٢:٣٩:٣٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٣:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥١:١٣١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٠٦٢٣:٥٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٣:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٩:١٨١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٩:١٥١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٣٣٢٣:٥٢:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٩:١٢١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٢١٢٣:٥٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٩:١٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:١٠٢٣:٥٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٥١٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٤٦٢٣:٥٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوخواه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوخواه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوخواه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوخواه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جوخواه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوخواه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوخواه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جوخواه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر جوخواه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جوخواه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جوخواه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوخواه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوخواه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوخواه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر جوخواه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوخواه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوخواه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جوخواه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوخواه شهر جوخواه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوخواه شهر جوخواه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جوخواه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوخواه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوخواه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوخواه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوخواه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوخواه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٣٢:٤٣١٢:٤٤:٣٨١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٠٣٢٣:٥٣:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٢:٥٧١٢:٤٤:٥١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٧:١٤٢٣:٥٤:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٣٣:١٢١٢:٤٥:٠٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٢٣٢٣:٥٤:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٣:٢٩١٢:٤٥:١٧١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:٣١٢٣:٥٤:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٣٣:٤٧١٢:٤٥:٣٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٣٨٢٣:٥٤:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٤:٠٦١٢:٤٥:٤٢١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٤:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٤:٢٦١٢:٤٥:٥٥١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٤٦٢٣:٥٥:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٣٤:٤٨١٢:٤٦:٠٧١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٤٧٢٣:٥٥:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣٥:١١١٢:٤٦:١٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٤٧٢٣:٥٥:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٣٥:٣٤١٢:٤٦:٣١١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٤٥٢٣:٥٦:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣٥:٥٩١٢:٤٦:٤٣١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٤١٢٣:٥٦:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٦:٢٥١٢:٤٦:٥٤١٩:٥٧:١٣٢٠:١٧:٣٥٢٣:٥٦:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٦:٥٢١٢:٤٧:٠٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٧:٢٨٢٣:٥٦:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٣٧:٢٠١٢:٤٧:١٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:١٩٢٣:٥٧:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٧:٤٩١٢:٤٧:٢٦١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٠٩٢٣:٥٧:١٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٤٧:٣٥١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٥٧٢٣:٥٧:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٣٨:٤٩١٢:٤٧:٤٥١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٤٣٢٣:٥٧:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٩:٢١١٢:٤٧:٥٤١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٢٧٢٣:٥٨:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٩:٥٣١٢:٤٨:٠٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:٠٩٢٣:٥٨:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٤٠:٢٦١٢:٤٨:١١١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٥٠٢٣:٥٨:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤١:٠٠١٢:٤٨:١٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٢٩٢٣:٥٨:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢١٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٨:٢٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥٩:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٢:١١١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٤٣٢٣:٥٩:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٤٨:٤١١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:١٧٢٣:٥٩:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٤٣:٢٣١٢:٤٨:٤٧١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٥٠٢٣:٥٩:٥٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٤:٠١١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٠:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٤:٣٩١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٠:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٥:١٧١٢:٤٩:٠٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٢:١٧٠٠:٠٠:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤٩:٠٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٠:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٦:٣٦١٢:٤٩:١٠١٩:٥١:٢٢٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٠:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٩:١٢١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٣١٠٠:٠١:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جوخواه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوخواه شهر جوخواه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوخواه شهر جوخواه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوخواه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوخواه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوخواه

جوخواه، jokhah روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران

شهر جوخواه در ویکیپدیا

شهر جوخواه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوخواه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوخواه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوخواه بر روی نقشه

شهر جوخواه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوخواه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جوخواه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر جوخواه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جوخواه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوخواه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جوخواه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوخواه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوخواه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جوخواه
زمان پخش اذان زنده به افق جوخواه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوخواه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوخواه
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوخواه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوخواه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جوخواه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو