جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جوخواه

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز جوخواه


اذان صبح: ٠٥:١١:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٣٨
اذان ظهر: ١١:٣٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٣٥
اذان مغرب: ١٦:٥٥:١٧
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٠٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوخواه (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر جوخواه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جوخواه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جوخواه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اعمال با توجّه به نیّات و پایان آن است. (اگر عملی با نیّت خوب به پایان برسد، ارزش خواهد داشت.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوخواه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوخواه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوخواه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جوخواه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوخواه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوخواه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٠:٥١١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:١٦١٢:٤٠:٤١١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٠:٣١١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٠٠٢٣:٥٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٠:١٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٥:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:٢٧٢٣:٥٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:١٥٢٣:٥٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٩:٥٠١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٥٣٢٣:٥٤:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:١٤٠٥:٥١:٥٨١٢:٣٩:٣٧١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٣:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥١:٠٠١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٣:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٩:١٨١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٧:٢٢١٢:٣٩:١٥١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٢:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٩:١٢١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٣٤٢٣:٥٢:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٩:١٠١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٢:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٢:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٤٦٢٣:٥١:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥١:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٦:٥١١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣٩:١٠١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٥٤٢٣:٥١:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٩:١٣١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:٤٠٢٣:٥١:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣٩:١٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٢٦٢٣:٥١:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٩:١٩١٩:٤٠:٢٩٢٠:٠٠:١٢٢٣:٥١:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٩:٢٣١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٥٠:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣٩:٢٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٤٢٢٣:٥٠:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٣٦:٥٢١٢:٣٩:٣٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:٢٦٢٣:٥٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوخواه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوخواه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوخواه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوخواه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جوخواه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر جوخواه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوخواه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جوخواه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٠٨١١:٣٠:٣٢١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٤:٠٠٢٢:٤٧:٤١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٠١١١:٣٠:٥٣١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٣:٥٠٢٢:٤٧:٥٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٥٤١١:٣١:١٤١٦:٣٤:٢١١٦:٥٣:٤٢٢٢:٤٨:١٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٨:٤٧١١:٣١:٣٦١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٣٦٢٢:٤٨:٣٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٩:٣٩١١:٣١:٥٨١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٨:٥٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٠:٣٠١١:٣٢:٢٢١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٣:٢٩٢٢:٤٩:١٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣١:٢٠١١:٣٢:٤٥١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:٢٨٢٢:٤٩:٣٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٢:١٠١١:٣٣:١٠١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:٢٩٢٢:٤٩:٥٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٢:٥٩١١:٣٣:٣٥١٦:٣٤:٠٠١٦:٥٣:٣٢٢٢:٥٠:١٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٣:٤٧١١:٣٤:٠٠١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٣٦٢٢:٥٠:٤٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٤:٣٥١١:٣٤:٢٦١٦:٣٤:٠٨١٦:٥٣:٤٣٢٢:٥١:٠٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٢١١١:٣٤:٥٢١٦:٣٤:١٥١٦:٥٣:٥١٢٢:٥١:٢٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٦:٠٧١١:٣٥:١٩١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٤:٠١٢٢:٥١:٥٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٥١١١:٣٥:٤٦١٦:٣٤:٣٥١٦:٥٤:١٣٢٢:٥٢:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٧:٣٤١١:٣٦:١٤١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:٢٦٢٢:٥٢:٤٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٨:١٧١١:٣٦:٤٢١٦:٣٥:٠١١٦:٥٤:٤١٢٢:٥٣:١١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:٥٨١١:٣٧:١٠١٦:٣٥:١٧١٦:٥٤:٥٨٢٢:٥٣:٣٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٩:٣٨١١:٣٧:٣٩١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٥:١٧٢٢:٥٤:٠٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٠:١٧١١:٣٨:٠٨١٦:٣٥:٥٥١٦:٥٥:٣٧٢٢:٥٤:٣٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٣:١١٠٦:٤٠:٥٤١١:٣٨:٣٧١٦:٣٦:١٦١٦:٥٥:٥٩٢٢:٥٥:٠١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٣١١١:٣٩:٠٦١٦:٣٦:٣٩١٦:٥٦:٢٢٢٢:٥٥:٢٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٩:٣٦١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٦:٤٧٢٢:٥٥:٥٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٠:٠٥١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٧:١٤٢٢:٥٦:٢٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:١١١١:٤٠:٣٥١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٧:٤٢٢٢:٥٦:٥٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٤٢١١:٤١:٠٥١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٨:١٢٢٢:٥٧:٢٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:١١١١:٤١:٣٥١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٨:٤٣٢٢:٥٧:٥٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:٣٩١١:٤٢:٠٥١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٩:١٦٢٢:٥٨:٢٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٥:٠٥١١:٤٢:٣٥١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٩:٥٠٢٢:٥٨:٥٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٥:٣٠١١:٤٣:٠٥١٦:٤٠:٤٢١٧:٠٠:٢٥٢٢:٥٩:٢٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٥:٥٣١١:٤٣:٣٤١٦:٤١:٢٠١٧:٠١:٠٢٢٢:٥٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جوخواه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جوخواه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جوخواه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوخواه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوخواه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جوخواه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جوخواه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوخواه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جوخواه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٠:٣٩١١:٢٨:٤٤١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٥:٣٧٢٢:٤٦:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢١:٣٤١١:٢٩:٠٠١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٥:١٧٢٢:٤٦:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٢٩١١:٢٩:١٧١٦:٣٥:٤٨١٦:٥٤:٥٨٢٢:٤٦:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٣:٢٥١١:٢٩:٣٤١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٤:٤١٢٢:٤٦:٥٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٤:١٩١١:٢٩:٥٣١٦:٣٥:١١١٦:٥٤:٢٥٢٢:٤٧:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٥:١٤١١:٣٠:١٢١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٤:١٢٢٢:٤٧:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٠٨١١:٣٠:٣٢١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٤:٠٠٢٢:٤٧:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٠١١١:٣٠:٥٣١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٣:٥٠٢٢:٤٧:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٥٤١١:٣١:١٤١٦:٣٤:٢١١٦:٥٣:٤٢٢٢:٤٨:١٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٨:٤٧١١:٣١:٣٦١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٣٦٢٢:٤٨:٣٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٩:٣٩١١:٣١:٥٨١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٨:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٠:٣٠١١:٣٢:٢٢١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٣:٢٩٢٢:٤٩:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣١:٢٠١١:٣٢:٤٥١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:٢٨٢٢:٤٩:٣٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٢:١٠١١:٣٣:١٠١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:٢٩٢٢:٤٩:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٢:٥٩١١:٣٣:٣٥١٦:٣٤:٠٠١٦:٥٣:٣٢٢٢:٥٠:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٣:٤٧١١:٣٤:٠٠١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٣٦٢٢:٥٠:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٤:٣٥١١:٣٤:٢٦١٦:٣٤:٠٨١٦:٥٣:٤٣٢٢:٥١:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٢١١١:٣٤:٥٢١٦:٣٤:١٥١٦:٥٣:٥١٢٢:٥١:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٦:٠٧١١:٣٥:١٩١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٤:٠١٢٢:٥١:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٥١١١:٣٥:٤٦١٦:٣٤:٣٥١٦:٥٤:١٣٢٢:٥٢:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٧:٣٤١١:٣٦:١٤١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:٢٦٢٢:٥٢:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٨:١٧١١:٣٦:٤٢١٦:٣٥:٠١١٦:٥٤:٤١٢٢:٥٣:١١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:٥٨١١:٣٧:١٠١٦:٣٥:١٧١٦:٥٤:٥٨٢٢:٥٣:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٩:٣٨١١:٣٧:٣٩١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٥:١٧٢٢:٥٤:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٠:١٧١١:٣٨:٠٨١٦:٣٥:٥٥١٦:٥٥:٣٧٢٢:٥٤:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٤٠:٥٤١١:٣٨:٣٧١٦:٣٦:١٦١٦:٥٥:٥٩٢٢:٥٥:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٣١١١:٣٩:٠٦١٦:٣٦:٣٩١٦:٥٦:٢٢٢٢:٥٥:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٩:٣٦١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٦:٤٧٢٢:٥٥:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٠:٠٥١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٧:١٤٢٢:٥٦:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:١١١١:٤٠:٣٥١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٧:٤٢٢٢:٥٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جوخواه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جوخواه شهر جوخواه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جوخواه شهر جوخواه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوخواه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوخواه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوخواه

جوخواه، jokhah روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران

شهر جوخواه در ویکیپدیا

شهر جوخواه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوخواه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوخواه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوخواه بر روی نقشه

شهر جوخواه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوخواه
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جوخواه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر جوخواه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جوخواه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوخواه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوخواه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جوخواه
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جوخواه دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جوخواه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوخواه
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوخواه
افق شرعی امروز فردا جوخواه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوخواه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوخواه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو