جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا

نبوت | ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز جوب گوهرعلیا


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٣١:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٤٣:١٩

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای جوب گوهرعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جوب گوهرعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوب گوهرعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
شما می‌توانید نگرش خود را دگرگون ساخته و در نتیجه، زندگی خود را دگرگون سازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوب گوهرعلیا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوب گوهرعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جوب گوهرعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوب گوهرعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوب گوهرعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٣٠٦:٤١:١٤١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٣٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٧:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٥:٥٨١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٣٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٦:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٣:٥٩١٣:٢١:٥٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٣:٠١١٣:٢١:٤٩٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٥:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٢:٠٥١٣:٢١:٤٤٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٥:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣١:٠٩١٣:٢١:٣٩٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٥:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٠:١٥١٣:٢١:٣٥٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٥:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٩:٢٢١٣:٢١:٣٢٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣٤:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢١:٢٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٤:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢١:٢٧٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٤:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢١:٢٥٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٤:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٤:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:١٦١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٤:٣١١٣:٢١:٢٤٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٣:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢١:٢٥٢٠:١٩:٢٨٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٣٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٠:١٢٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٣٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٢٢:٢٣١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢١:٤٤١٣:٢١:٣٠٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٠٦١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٣:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٩:٥٤١٣:٢١:٤١٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٩:٢١١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٣١٠٦:١٨:٤٩١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوب گوهرعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوب گوهرعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوب گوهرعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوب گوهرعلیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جوب گوهرعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جوب گوهرعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوب گوهرعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جوب گوهرعلیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جوب گوهرعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جوب گوهرعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جوب گوهرعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوب گوهرعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جوب گوهرعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جوب گوهرعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوب گوهرعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جوب گوهرعلیا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٤:٤٢١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣٩:١٥٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٣٥:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٤:٥٦١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٩:٢٦٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٦:١١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٥:١١١٣:٢٧:٢٥٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠٠:٠٨٠٠:٣٦:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:١٥:٢٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠٠:١٦٠٠:٣٦:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠٠:٢٢٠٠:٣٦:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٨:٠٣٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٧:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٨:١٥٢٠:٣٩:٥٨٢١:٠٠:٢٨٠٠:٣٧:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٦:٤٩١٣:٢٨:٢٧٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٠:٢٩٠٠:٣٧:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٧:١٢١٣:٢٨:٤٠٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٠:٢٩٠٠:٣٧:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٩:٥٩٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٨:١٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٨:٠١١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠٠:٢٢٠٠:٣٨:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٩:١٤٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:١٦٠٠:٣٨:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٩:٢٥٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠٠:٠٩٠٠:٣٩:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٩:٣٦٢٠:٣٩:٣٧٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٩:١٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٩:٥٣١٣:٢٩:٤٦٢٠:٣٩:٢٨٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٣٩:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢٩:٥٦٢٠:٣٩:١٧٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٣٩:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٢٠:٥٥١٣:٣٠:٠٦٢٠:٣٩:٠٤٢٠:٥٩:٢١٠٠:٤٠:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:٢١:٢٧١٣:٣٠:١٥٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٤٠:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٢٢:٠٠١٣:٣٠:٢٤٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٤٠:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:٣٠:٣٢٢٠:٣٨:١٦٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٤٠:٥١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٢٣:٠٧١٣:٣٠:٤٠٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٨:٠٦٠٠:٤١:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢٣:٤٣١٣:٣٠:٤٧٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٧:٤٢٠٠:٤١:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢٤:١٨١٣:٣٠:٥٤٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٧:١٧٠٠:٤١:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢٤:٥٥١٣:٣١:٠١٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٦:٥١٠٠:٤١:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٥:٣٢١٣:٣١:٠٦٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٦:٢٣٠٠:٤٢:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٦:٠٩١٣:٣١:١٢٢٠:٣٥:٥٥٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٤٢:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٦:٤٧١٣:٣١:١٦٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٥:٢١٠٠:٤٢:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٧:٢٦١٣:٣١:٢١٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٤٢:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٨:٠٥١٣:٣١:٢٤٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٤:١٣٠٠:٤٢:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٨:٤٤١٣:٣١:٢٨٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٤٣:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٩:٢٤١٣:٣١:٣٠٢٠:٣٣:١٤٢٠:٥٢:٥٩٠٠:٤٣:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جوب گوهرعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جوب گوهرعلیا روستای جوب گوهرعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جوب گوهرعلیا روستای جوب گوهرعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوب گوهرعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جوب گوهرعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوب گوهرعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوب گوهرعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوب گوهرعلیا

روستای جوب گوهرعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوب گوهرعلیا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جوب گوهرعلیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جوب گوهرعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوب گوهرعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جوب گوهرعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جوب گوهرعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوب گوهرعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جوب گوهرعلیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوب گوهرعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جوب گوهرعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوب گوهرعلیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوب گوهرعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوب گوهرعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو