جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز جوب سبزعلی


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:١٧
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠١

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای جوب سبزعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جوب سبزعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جوب سبزعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

جرلد جامپولسكی
اراده كنید كه در پی عشق باشید، نه كاستی‌.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوب سبزعلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوب سبزعلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جوب سبزعلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوب سبزعلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوب سبزعلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٤:١٤١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٤٨٠٠:٢٢:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢١:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:١٣٠٠:٢١:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٣:٣١١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٦٠٠:٢١:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٣:١٨١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٠:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٠:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٠٤٠٠:٢٠:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٣١٠٠:١٩:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٢:١٦١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:١٤٠٠:١٩:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٥٨٠٠:١٩:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٤١١٣:٠١:٥٥١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤١٠٠:١٨:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:٤٥١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٨:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠١:٣٦١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٨:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٢٧١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٧:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠١:١٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٧:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٤٣١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٢١٠٠:١٧:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٤٦١٣:٠١:٠٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٦:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٦:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٦:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:١٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١١:٥١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:٠٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٣٠٠:١٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جوب سبزعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جوب سبزعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جوب سبزعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوب سبزعلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جوب سبزعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جوب سبزعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوب سبزعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جوب سبزعلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای جوب سبزعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جوب سبزعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جوب سبزعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوب سبزعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جوب سبزعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوب سبزعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوب سبزعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جوب سبزعلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣١٠٠:١٣:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٢٠٠:١٣:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٠:٥١١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٣:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٣:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:٣٤١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:١١٠٠:١٣:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:١١١٣:٠١:١٠٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٣:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠١:١٨٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٣:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٣:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٠:١١١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١٣:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٤:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٤:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٤:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٢:١١٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٤:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٤:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٤:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٤:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٤:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٤:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٤:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٥:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٥:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٥:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٥:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٤:١٩٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٣٢٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٥:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٦:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٤:٥٨٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٠١٠٠:١٦:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٥:١١٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:١٧٠٠:١٦:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٥:٢٤٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٦:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٥:٣٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جوب سبزعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جوب سبزعلی روستای جوب سبزعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جوب سبزعلی روستای جوب سبزعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوب سبزعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جوب سبزعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوب سبزعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوب سبزعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوب سبزعلی

روستای جوب سبزعلی بر روی نقشه

روستای جوب سبزعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوب سبزعلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جوب سبزعلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای جوب سبزعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جوب سبزعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جوب سبزعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوب سبزعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوب سبزعلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جوب سبزعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوب سبزعلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جوب سبزعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جوب سبزعلی
افق شرعی امروز فردا جوب سبزعلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو