جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز جوب سبزعلی


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای جوب سبزعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جوب سبزعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوب سبزعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گابریل گارسیا ماركز
خدای من؛ اگر قلب داشتم، كینه و نفرتهای خود را بر روی یخ می نوشتم و به امید برآمدن خورشید می ماندم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوب سبزعلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوب سبزعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جوب سبزعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوب سبزعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوب سبزعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠١:٥٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠١:٤٤١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢١٠٠:١٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٢٦١٣:٠١:٢٦١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠١:١٧١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٩:٣٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢١٠٦:١٨:٣٣١٣:٠١:٠٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٦:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٦:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:١٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١١٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٤:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٥٢٠٠:١٤:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:١٩١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٠:٢١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٤:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣١٠٠:١٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٢٠٠:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوب سبزعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوب سبزعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوب سبزعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوب سبزعلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جوب سبزعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جوب سبزعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوب سبزعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جوب سبزعلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جوب سبزعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جوب سبزعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جوب سبزعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوب سبزعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوب سبزعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای جوب سبزعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوب سبزعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوب سبزعلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:٥٩١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٤:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٤:٣٦١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٤:٣٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:١٤١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٤:٣٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٥:٥٢١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٦:٣٠١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٤:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٧:٠٨١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٥:٠٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٧:٤٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٥:١٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٢٥١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٥:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٠٤١٣:١٠:٢٣٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٥:٢٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٥:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٥:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٠٠١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٥:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:٠٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٥:٣٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:١٨١٣:١٠:٠١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٥:٤١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٥:٤٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٥:٤٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٩:٤١١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٥:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٥:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٥:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٦:١١١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢٥:٤٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٥:٤٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٥:٣٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٥:٣٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٥:٣٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٥:٢٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٥:٢١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٥:١٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣١:١٦١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٥:٠٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٥:٠١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٧:١٢١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٤:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جوب سبزعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوب سبزعلی روستای جوب سبزعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جوب سبزعلی روستای جوب سبزعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوب سبزعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جوب سبزعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوب سبزعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوب سبزعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوب سبزعلی

روستای جوب سبزعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوب سبزعلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جوب سبزعلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جوب سبزعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوب سبزعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوب سبزعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوب سبزعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جوب سبزعلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوب سبزعلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا جوب سبزعلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جوب سبزعلی
افق شرعی امروز فردا جوب سبزعلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوب سبزعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوب سبزعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو