جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جواهرده

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز جواهرده

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠١:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٣٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جواهرده (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر جواهرده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر جواهرده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جواهرده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آنتونی رابینز
همواره با چشم‌پوشی از اینكه چه پیشامدی در زندگی و در جهان بیرون روی می‌دهد، چَم و مفهومی كه به آن نسبت می‌دهید، با شما و به میل و اراده و گزینش خودتان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جواهرده

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جواهرده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جواهرده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جواهرده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جواهرده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جواهرده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٢:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٢:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢١:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢١:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٧:١٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢١:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٦:١١١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٩:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٦:١٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٩:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١١٠٦:٢١:١٠١٣:٠٦:٠٢١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٩:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٥٠٠٠:١٨:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٥:١٤١٣:٠٥:١٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٧:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٥:١٠١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٧:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٦:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١١:٥٣١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٦:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٤:٥١١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:١٨٠٠:١٦:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٤:٤٦٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٤:٤١٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:١٠٠٠:١٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٥:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٥:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٤:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٤:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جواهرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جواهرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جواهرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جواهرده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جواهرده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جواهرده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جواهرده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جواهرده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جواهرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جواهرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جواهرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جواهرده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جواهرده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جواهرده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر جواهرده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جواهرده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جواهرده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جواهرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جواهرده شهر جواهرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جواهرده شهر جواهرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جواهرده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جواهرده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر جواهرده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جواهرده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:٠٢١٣:١٠:٥٣١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٥:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣١:٥١١٣:١٠:٣٧١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٥:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٠:٢١١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٥:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٠:٠٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٤:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٤:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٤:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٩:١٣١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٤:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٤:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٨:٣٦١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٤:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:١٧١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٣:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٥٤٠٠:٢٣:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٩:٥٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٣:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٤٥١٣:٠٧:١٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٣:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤١:٣٤١٣:٠٦:٥٩١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٢٦٠٠:٢٣:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٥٦٠٠:٢٢:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:١٠١٣:٠٦:١٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٦٠٠:٢٢:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٥٥٠٠:٢٢:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠٥:٣٧١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٢٤٠٠:٢٢:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠٥:١٧١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٥٣٠٠:٢١:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٦:٢٢١٣:٠٤:٥٦١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٢٢٠٠:٢١:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٧:١٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٥٠٠٠:٢١:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٧:٥٨١٣:٠٤:١٣١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:١٩٠٠:٢١:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٨:٤٧١٣:٠٣:٥٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٤٧٠٠:٢٠:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٩:٣٥١٣:٠٣:٣١١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٥٠٠:٢٠:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٣:٠٩١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:٤٣٠٠:٢٠:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:١١١٣:٠٢:٤٨١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:١٢٠٠:١٩:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٢:٠٠١٣:٠٢:٢٧١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٤٠٠٠:١٩:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٢:٤٨١٣:٠٢:٠٥١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٩:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٣:٣٧١٣:٠١:٤٤١٩:٠٩:١٥١٩:٢٧:٣٦٠٠:١٩:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٤:٢٦١٣:٠١:٢٣١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٨:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٥:١٥١٢:٠١:٠٢١٨:٠٦:١٣١٨:٢٤:٣٣٢٣:١٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جواهرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده شهر جواهرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده شهر جواهرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جواهرده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جواهرده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جواهرده

جواهرده یکی از روستاهای شهرستان رامسر در استان مازندران است. این روستا در فاصله ۲۷ کیلومتری رامسر در دهستان سخت‌سر و در ارتفاعات ۲۰۰۰ متری البرز قرار دارد. جمعیت روستای جواهرده بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۹۸۰۰ نفر است

شهر جواهرده در ویکیپدیا

شهر جواهرده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جواهرده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جواهرده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جواهرده بر روی نقشه

شهر جواهرده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جواهرده
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر جواهرده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر جواهرده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جواهرده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جواهرده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جواهرده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جواهرده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جواهرده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جواهرده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جواهرده
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ جواهرده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جواهرده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جواهرده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ جواهرده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جواهرده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو