جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جواهرده

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز جواهرده


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:١٤
اذان ظهر: ١٣:١١:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣٦

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جواهرده (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر جواهرده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جواهرده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جواهرده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

اُرد بزرگ
آن كه پندپذیر نیست، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جواهرده

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جواهرده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جواهرده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جواهرده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جواهرده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جواهرده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٠٨٠٠:١٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:٠١٠٠:١٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٨:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٥:١٧١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٣:٥١١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٤١٠٠:١٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١١:٣٩١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٤:٥١١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٦:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٤٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٤:٤١٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٥:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٥:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٤:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٤:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٣:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٣:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٢٩٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٤:٣٢٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٣:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٤:٣٥٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٤:٣٨٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٥:٥٠١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٥:١٢١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٢:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥٤:٣٥١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:٢٧٠٠:١٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جواهرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جواهرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جواهرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جواهرده

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جواهرده

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر جواهرده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جواهرده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جواهرده

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٣:٤٠١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٤٩٠٠:٣٠:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠١:٠٣١٣:١٣:٢٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٤٣٠٠:٢٩:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٩:٣٥١٣:١٣:٠٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٣٦٠٠:٢٩:٣١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٨:٠٦١٣:١٢:٤٥١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٣٠٠٠:٢٩:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٦:٣٨١٣:١٢:٢٨١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٢٤٠٠:٢٨:٤٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٥:٠٩١٣:١٢:١٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:١٧٠٠:٢٨:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٣:٤١١٣:١١:٥٢١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:١١٠٠:٢٧:٥٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٢:١٤١٣:١١:٣٤١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٧:٣٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٠:٤٦١٣:١١:١٧١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٥٩٠٠:٢٧:١٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٩:١٩١٣:١٠:٥٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٥٢٠٠:٢٦:٤٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٠:٤٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٤٦٠٠:٢٦:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٦:٢٦١٣:١٠:٢٥١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٤٠٠٠:٢٦:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٠:٠٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٣٤٠٠:٢٥:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:٣٤١٣:٠٩:٥١١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٢٩٠٠:٢٥:١٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٢:٠٨١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٤:٥٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٤٤١٣:٠٩:١٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٤:٢٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٩:٢٠١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:١٢٠٠:٢٤:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٧:٥٦١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٣:٤٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٣:١٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٢:٥٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٣:٤٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٢:٣٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٢:١١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢١:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢١:٢٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢١:٠٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٠:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٠:٢٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٠:٠١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٦:٢١١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٩:٤٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٦:١٠١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:١٢٠٠:١٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر جواهرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جواهرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جواهرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جواهرده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جواهرده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر جواهرده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جواهرده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١١:٢٥١٢:١٥:٢٧١٨:٢٠:٠٥١٨:٣٨:٢٧٠٠:٠٢:٢٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٦٠٧:٠٩:٥٦١٣:١٥:٠٩١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٢٠٠٠:٣٢:٠٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٨:٢٧١٣:١٤:٥٢١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:١٤٠٠:٣١:٤٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٦:٥٩١٣:١٤:٣٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٠٨٠٠:٣١:٢٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٥:٣٠١٣:١٤:١٦١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٠٢٠٠:٣١:٠٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٤:٠١١٣:١٣:٥٨١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٥٥٠٠:٣٠:٣٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٣:٤٠١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٤٩٠٠:٣٠:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠١:٠٣١٣:١٣:٢٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٤٣٠٠:٢٩:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٩:٣٥١٣:١٣:٠٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٣٦٠٠:٢٩:٣١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٨:٠٦١٣:١٢:٤٥١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٣٠٠٠:٢٩:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٦:٣٨١٣:١٢:٢٨١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٢٤٠٠:٢٨:٤٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٥:٠٩١٣:١٢:١٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:١٧٠٠:٢٨:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٣:٤١١٣:١١:٥٢١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:١١٠٠:٢٧:٥٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٢:١٤١٣:١١:٣٤١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٧:٣٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٠:٤٦١٣:١١:١٧١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٥٩٠٠:٢٧:١٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٩:١٩١٣:١٠:٥٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٥٢٠٠:٢٦:٤٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٠:٤٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٤٦٠٠:٢٦:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٦:٢٦١٣:١٠:٢٥١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٤٠٠٠:٢٦:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٠:٠٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٣٤٠٠:٢٥:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:٣٤١٣:٠٩:٥١١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٢٩٠٠:٢٥:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٢:٠٨١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٤:٥٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٤٤١٣:٠٩:١٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٤:٢٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٩:٢٠١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:١٢٠٠:٢٤:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٧:٥٦١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٣:٤٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٣:١٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٢:٥٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٣:٤٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٢:٣٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٢:١١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢١:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢١:٢٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢١:٠٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جواهرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده شهر جواهرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جواهرده شهر جواهرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جواهرده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جواهرده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جواهرده

جواهرده یکی از روستاهای شهرستان رامسر در استان مازندران است. این روستا در فاصله ۲۷ کیلومتری رامسر در دهستان سخت‌سر و در ارتفاعات ۲۰۰۰ متری البرز قرار دارد. جمعیت روستای جواهرده بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۹۸۰۰ نفر است

شهر جواهرده در ویکیپدیا

شهر جواهرده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جواهرده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جواهرده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جواهرده بر روی نقشه

شهر جواهرده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جواهرده
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جواهرده + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر جواهرده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جواهرده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جواهرده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق جواهرده
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جواهرده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جواهرده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جواهرده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جواهرده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جواهرده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جواهرده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جواهرده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جواهرده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو