جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جوانرود

جوانرود | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز جوانرود


اذان صبح: ٠٥:٢١:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٤١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوانرود (شهرستان جوانرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر جوانرود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جوانرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جوانرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

آنتونی رابینز
كارهایی كه در زندگی انجام می‌دهیم، پشت صحنه‌ی هیچ فیلمی نیست. همه‌ی صحنه‌ها همان برداشت نهایی است كه قرار است به روی پرده بیاید و نمایش داده شود. چیزی به نام "تمرین" وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوانرود

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوانرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوانرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جوانرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوانرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوانرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:١١٠٠:٣٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٧:٣٩١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢١:١٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٣٥:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢١:١٢٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣٣:٢١١٣:٢١:٠٤٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٣٤:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣١:١٨١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٤:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٠:١٨١٣:٢٠:٤٦٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٤:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٩:١٩١٣:٢٠:٤١٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٣:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢٠:٣٦٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٣٣:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٣٣:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٦:٣١١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٣:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١١٠٦:٢٥:٣٧١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣٢:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٢:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٠:٢١٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٢:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٠:٢١٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢١:٢٩١٣:٢٠:٢١٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٣١:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣١:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣١:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٩:١٧١٣:٢٠:٢٥٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٥٢٠٠:٣١:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٠:٢٧٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣١:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٧:٥٦١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٣١:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٧:١٨١٣:٢٠:٣٤٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:١٦٠٠:٣١:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣١:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٣١:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٥:٣٣١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوانرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوانرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوانرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوانرود

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر جوانرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوانرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوانرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر جوانرود

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جوانرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر جوانرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر جوانرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوانرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوانرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوانرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر جوانرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوانرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوانرود

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٦:٤٣٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٣٦٠٠:٤٢:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٥٠:٣٦١٣:٢٦:٢٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:١٧٠٠:٤٢:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٦:١١٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٨:٥٨٠٠:٤٢:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥٢:٠٤١٣:٢٥:٥٥١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٣٩٠٠:٤٢:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٢:٤٨١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:١٩٠٠:٤٢:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٥:٢٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٥٨٠٠:٤١:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٤:١٦١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٣٦٠٠:٤١:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٤:٥٩١٣:٢٤:٤٥١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:١٤٠٠:٤١:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٥:٤٣١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:٤١:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٦:٢٧١٣:٢٤:٠٧١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٤١:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٧:١٠١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٤٠:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٥٤١٣:٢٣:٢٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٤٠:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٨:٣٧١٣:٢٣:٠٩١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٨٠٠:٤٠:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٩:٢٠١٣:٢٢:٥٠١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٤٠:١٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٠:٠٣١٣:٢٢:٢٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٤٠:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:٤٦١٣:٢٢:٠٩١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠٣٠٠:٣٩:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠١:٣٠١٣:٢١:٤٨١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٣٧٠٠:٣٩:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٢:١٣١٣:٢١:٢٨١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:١١٠٠:٣٩:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٢:٥٥١٣:٢١:٠٧١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٤٥٠٠:٣٨:٥٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٣:٣٨١٣:٢٠:٤٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١٩٠٠:٣٨:٤٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٤:٢١١٣:٢٠:٢٤١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٢٠٠:٣٨:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٥:٠٤١٣:٢٠:٠٣١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٣٨:٠٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٩:٤٢١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٩٠٠:٣٧:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٦:٣٠١٣:١٩:٢٠١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٣٣٠٠:٣٧:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٧:١٣١٣:١٨:٥٩١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٠٦٠٠:٣٧:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:٠٧:٥٦١٣:١٨:٣٧١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٣٩٠٠:٣٦:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٨:٣٩١٣:١٨:١٦١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:١٢٠٠:٣٦:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٩:٢٣١٣:١٧:٥٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٦:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٣٠٧:١٠:٠٦١٣:١٧:٣٣١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:١٩٠٠:٣٦:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٠:٥٠١٣:١٧:١١١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٥٢٠٠:٠٥:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١١:٣٣١٢:١٦:٥٠١٨:٢١:٣٤١٨:٣٩:٢٦٢٣:٣٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جوانرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوانرود شهر جوانرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جوانرود شهر جوانرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوانرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوانرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوانرود

جَوانرود نام قدیم منطقه‌ای؛ متشکل از شهرستان‌های کنونی جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی و بخش‌های از روانسر در استان کرمانشاه می‌باشد

شهر جوانرود در ویکیپدیا

شهر جوانرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوانرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوانرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوانرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوانرود
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جوانرود + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر جوانرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جوانرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوانرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جوانرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جوانرود
زمان پخش اذان زنده به افق جوانرود
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جوانرود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوانرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جوانرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوانرود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوانرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو