جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جوانرود

جوانرود | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز جوانرود

اذان صبح: ٠٦:٠٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٠:١٠
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٠١
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٠٢

دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩
٠٤ جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوانرود (شهرستان جوانرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٩ شهر جوانرود)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٩ شهر جوانرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوانرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
طمع‌كار،‌ فقیرترین انسان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوانرود

اوقات شرعی دی ٩٩ | اوقات شرعی ژانویه ٢١ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوانرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوانرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جوانرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوانرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جوانرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢٤:١٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٢٠٠:٤٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٤:٠١١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٤١٠٠:٤٠:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٩:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٣:٣٣١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٩:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٣٣١٣:٢٣:٢٠١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٢٠٠:٣٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٣:٠٧١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣٨:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٦:٠٦١٣:٢٢:٥٤٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣٨:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٣:٤١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٧:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٢:٣٠١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٧:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤٩٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٦:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٢٠٦:٤٠:١٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣٦:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٩:٠٢١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٦:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٥:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٥:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٥:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٤:٣٨١٣:٢١:١٢٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٥:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٣:٣٥١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٤:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٢:٣٢١٣:٢٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١١٠٦:٣١:٣١١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٤:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥١٠٦:٣٠:٣١١٣:٢٠:٤٦٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٤:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٠:٤١٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٨:٣٥١٣:٢٠:٣٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٣:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٦:٤٣١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:٥٠١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٢:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٣٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٣:١٦١٣:٢٠:٢١٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٣٢:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوانرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوانرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوانرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوانرود

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر جوانرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوانرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوانرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر جوانرود

رجب
جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الاول

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جوانرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوانرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوانرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوانرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوانرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر جوانرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ م شهر جوانرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوانرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر جوانرود

فوریه
ژانویه ٢٠٢١ م
دسامبر

دانلود اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر جوانرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر جوانرود شهر جوانرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر جوانرود شهر جوانرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جوانرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوانرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی شهر جوانرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوانرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوانرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی شهر جوانرود

بهمن
دی ١٣٩٩ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٧:٣٩١٢:٢٢:١٤١٧:١٦:٤٩١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٧:٥٨
٠٢ دی ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢٨:٠٨١٢:٢٢:٤٤١٧:١٧:٢٠١٧:٣٧:٢٣٢٣:٣٨:٢٨
٠٣ دی ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٢٨:٣٦١٢:٢٣:١٤١٧:١٧:٥٣١٧:٣٧:٥٥٢٣:٣٨:٥٨
٠٤ دی ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٣٠٧:٢٩:٠٢١٢:٢٣:٤٤١٧:١٨:٢٧١٧:٣٨:٢٩٢٣:٣٩:٢٨
٠٥ دی ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٢٩:٢٧١٢:٢٤:١٣١٧:١٩:٠٢١٧:٣٩:٠٤٢٣:٣٩:٥٨
٠٦ دی ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥٣٠٧:٢٩:٥٠١٢:٢٤:٤٣١٧:١٩:٣٩١٧:٣٩:٤٠٢٣:٤٠:٢٨
٠٧ دی ١٣٩٩٠٦:٠١:١٦٠٧:٣٠:١١١٢:٢٥:١٢١٧:٢٠:١٨١٧:٤٠:١٨٢٣:٤٠:٥٨
٠٨ دی ١٣٩٩٠٦:٠١:٣٨٠٧:٣٠:٣٠١٢:٢٥:٤٢١٧:٢٠:٥٨١٧:٤٠:٥٨٢٣:٤١:٢٨
٠٩ دی ١٣٩٩٠٦:٠١:٥٨٠٧:٣٠:٤٨١٢:٢٦:١١١٧:٢١:٣٩١٧:٤١:٣٨٢٣:٤١:٥٨
١٠ دی ١٣٩٩٠٦:٠٢:١٧٠٧:٣١:٠٣١٢:٢٦:٤٠١٧:٢٢:٢١١٧:٤٢:٢٠٢٣:٤٢:٢٨
١١ دی ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٣١:١٧١٢:٢٧:٠٨١٧:٢٣:٠٥١٧:٤٣:٠٣٢٣:٤٢:٥٨
١٢ دی ١٣٩٩٠٦:٠٢:٥٠٠٧:٣١:٣٠١٢:٢٧:٣٦١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٣:٤٦٢٣:٤٣:٢٧
١٣ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٥٠٧:٣١:٤٠١٢:٢٨:٠٤١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٤:٣٢٢٣:٤٣:٥٧
١٤ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٨٠٧:٣١:٤٨١٢:٢٨:٣٢١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٥:١٨٢٣:٤٤:٢٦
١٥ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٩٠٧:٣١:٥٥١٢:٢٨:٥٩١٧:٢٦:١٢١٧:٤٦:٠٥٢٣:٤٤:٥٦
١٦ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٩٠٧:٣٢:٠٠١٢:٢٩:٢٦١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٦:٥٣٢٣:٤٥:٢٤
١٧ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٧٠٧:٣٢:٠٣١٢:٢٩:٥٢١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٧:٤٢٢٣:٤٥:٥٣
١٨ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٤٠٧:٣٢:٠٤١٢:٣٠:١٨١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٨:٣٢٢٣:٤٦:٢١
١٩ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٨٠٧:٣٢:٠٣١٢:٣٠:٤٤١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٩:٢٣٢٣:٤٦:٤٩
٢٠ دی ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٢٠٧:٣٢:٠٠١٢:٣١:٠٩١٧:٣٠:٣٠١٧:٥٠:١٥٢٣:٤٧:١٧
٢١ دی ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٤٠٧:٣١:٥٥١٢:٣١:٣٣١٧:٣١:٢٤١٧:٥١:٠٧٢٣:٤٧:٤٤
٢٢ دی ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٤٠٧:٣١:٤٩١٢:٣١:٥٧١٧:٣٢:١٩١٧:٥٢:٠٠٢٣:٤٨:١١
٢٣ دی ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٢٠٧:٣١:٤٠١٢:٣٢:٢١١٧:٣٣:١٥١٧:٥٢:٥٤٢٣:٤٨:٣٧
٢٤ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٩٠٧:٣١:٣٠١٢:٣٢:٤٣١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٩:٠٢
٢٥ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٤٠٧:٣١:١٨١٢:٣٣:٠٥١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٤:٤٣٢٣:٤٩:٢٧
٢٦ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٧٠٧:٣١:٠٤١٢:٣٣:٢٧١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٣٨٢٣:٤٩:٥٢
٢٧ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٨٠٧:٣٠:٤٨١٢:٣٣:٤٨١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٣٤٢٣:٥٠:١٦
٢٨ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣٠:٣٠١٢:٣٤:٠٨١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٧:٣٠٢٣:٥٠:٣٩
٢٩ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٦٠٧:٣٠:١٠١٢:٣٤:٢٧١٧:٣٩:٠١١٧:٥٨:٢٧٢٣:٥١:٠٢
٣٠ دی ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٩:٤٨١٢:٣٤:٤٥١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٩:٢٤٢٣:٥١:٢٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جوانرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی شهر جوانرود شهر جوانرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی شهر جوانرود شهر جوانرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوانرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوانرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوانرود

جَوانرود نام قدیم منطقه‌ای؛ متشکل از شهرستان‌های کنونی جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی و بخش‌های از روانسر در استان کرمانشاه می‌باشد

شهر جوانرود در ویکیپدیا

شهر جوانرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوانرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوانرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوانرود بر روی نقشه

شهر جوانرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوانرود
اوقات شرعی دی ٩٩ شهر جوانرود + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ شهر جوانرود + دانلود
اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر جوانرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوانرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جوانرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوانرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جوانرود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جوانرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوانرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جوانرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جوانرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جوانرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوانرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوانرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوانرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو