جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جواش

بناب | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز جواش

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٤٩:١٤
اذان مغرب: ٢١:١٠:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٢٨

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جواش (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای جواش)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جواش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جواش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

چانگ سی
ارزش یك پیمان نامه ی خوب، بستگی به میزان اعتبار آن دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جواش

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جواش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جواش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جواش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جواش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جواش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢١٠٦:٥٢:١٨١٣:٢٦:٥٤٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٣٠٠٠:٤٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٨٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٦:٣٩٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٤٠:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٦:٢٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٨:٠٢١٣:٢٦:١١٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٩:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٦:٣٩١٣:٢٥:٥٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٨:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٤٥:١٦١٣:٢٥:٤٥٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٨:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٣:٥٣١٣:٢٥:٣٢٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٤٢:٣٢١٣:٢٥:٢٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٤١:١١١٣:٢٥:٠٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣٧:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢٤:٥٧٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٣٦:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٨:٣٣١٣:٢٤:٤٦٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٢٥٠٠:٣٦:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٧:١٥١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٦:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣٥:٥٨١٣:٢٤:٢٥٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٥:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٤:١٦٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٣٥:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٣٥:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٣٢:١٣١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٤:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٣١:٠١١٣:٢٣:٥٠٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٣٤:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٣:٤٣٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٤:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٣٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢٣:٣٠٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٣:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢٦:٢٢١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٢٤٠٠:٣٣:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢٥:١٥١٣:٢٣:١٩٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٣:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٢:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٢:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٣٢:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٢١:٠١١٣:٢٣:٠٤٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٦:٢١٠٠:٣١:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١١٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٣:٠٢٢٠:٢٦:٣٧٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٣١:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٩:٠٢١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣١:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٨:٠٥١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٩:١٧٠٠:٣١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جواش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جواش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جواش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جواش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جواش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جواش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جواش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جواش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای جواش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جواش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جواش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جواش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جواش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جواش

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای جواش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جواش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جواش

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جواش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جواش روستای جواش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جواش روستای جواش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جواش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جواش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جواش

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای جواش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جواش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جواش

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٦:٠٣:٠٦١٣:٢٨:٣١٢٠:٥٣:٥٥٢١:١٦:١٥٠٠:٣١:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٢٨:٤٤٢٠:٥٤:٠٦٢١:١٦:٢٦٠٠:٣١:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٦:٠٣:٣٦١٣:٢٨:٥٧٢٠:٥٤:١٥٢١:١٦:٣٥٠٠:٣١:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٥٤:٢٢٢١:١٦:٤١٠٠:٣١:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٦:٠٤:١٣١٣:٢٩:٢٣٢٠:٥٤:٢٨٢١:١٦:٤٦٠٠:٣٢:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٦:٠٤:٣٣١٣:٢٩:٣٥٢٠:٥٤:٣٢٢١:١٦:٤٩٠٠:٣٢:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٦:٠٤:٥٥١٣:٢٩:٤٨٢٠:٥٤:٣٤٢١:١٦:٥٠٠٠:٣٢:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٦:٠٥:١٩١٣:٣٠:٠٠٢٠:٥٤:٣٤٢١:١٦:٤٩٠٠:٣٣:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٦:٠٥:٤٤١٣:٣٠:١٢٢٠:٥٤:٣٢٢١:١٦:٤٦٠٠:٣٣:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٦:٠٦:١٠١٣:٣٠:٢٤٢٠:٥٤:٢٨٢١:١٦:٤١٠٠:٣٣:٣٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٦:٠٦:٣٧١٣:٣٠:٣٥٢٠:٥٤:٢٢٢١:١٦:٣٤٠٠:٣٣:٥٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٦:٠٧:٠٦١٣:٣٠:٤٧٢٠:٥٤:١٥٢١:١٦:٢٥٠٠:٣٤:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٢٠٦:٠٧:٣٧١٣:٣٠:٥٧٢٠:٥٤:٠٦٢١:١٦:١٤٠٠:٣٤:٣١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:٣١:٠٨٢٠:٥٣:٥٤٢١:١٦:٠٠٠٠:٣٤:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٦:٠٨:٤١١٣:٣١:١٨٢٠:٥٣:٤١٢١:١٥:٤٥٠٠:٣٥:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٦:٠٩:١٥١٣:٣١:٢٨٢٠:٥٣:٢٦٢١:١٥:٢٨٠٠:٣٥:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠٩:٥٠١٣:٣١:٣٨٢٠:٥٣:٠٩٢١:١٥:٠٩٠٠:٣٥:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٦:١٠:٢٦١٣:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٥٠٢١:١٤:٤٨٠٠:٣٦:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:١١:٠٤١٣:٣١:٥٦٢٠:٥٢:٣٠٢١:١٤:٢٥٠٠:٣٦:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٦:١١:٤٢١٣:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٠٧٢١:١٤:٠٠٠٠:٣٦:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٦:١٢:٢١١٣:٣٢:١٢٢٠:٥١:٤٣٢١:١٣:٣٣٠٠:٣٦:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٦:١٣:٠٢١٣:٣٢:٢٠٢٠:٥١:١٧٢١:١٣:٠٤٠٠:٣٧:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:١٣:٤٣١٣:٣٢:٢٧٢٠:٥٠:٤٩٢١:١٢:٣٣٠٠:٣٧:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:١٤:٢٥١٣:٣٢:٣٣٢٠:٥٠:١٩٢١:١٢:٠٠٠٠:٣٧:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:١٥:٠٨١٣:٣٢:٣٩٢٠:٤٩:٤٧٢١:١١:٢٦٠٠:٣٨:١١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٣٢:٤٥٢٠:٤٩:١٤٢١:١٠:٤٩٠٠:٣٨:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١٦:٣٧١٣:٣٢:٥٠٢٠:٤٨:٣٨٢١:١٠:١١٠٠:٣٨:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:١٧:٢٣١٣:٣٢:٥٥٢٠:٤٨:٠١٢١:٠٩:٣١٠٠:٣٩:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٨:٠٩١٣:٣٢:٥٩٢٠:٤٧:٢٣٢١:٠٨:٤٩٠٠:٣٩:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:١٨:٥٥١٣:٣٣:٠٢٢٠:٤٦:٤٢٢١:٠٨:٠٥٠٠:٣٩:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٩:٤٣١٣:٣٣:٠٥٢٠:٤٦:٠٠٢١:٠٧:٢٠٠٠:٣٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جواش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جواش روستای جواش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جواش روستای جواش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جواش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جواش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جواش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جواش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جواش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جواش

روستای جواش بر روی نقشه

روستای جواش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جواش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جواش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جواش
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جواش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای جواش + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جواش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جواش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جواش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جواش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جواش رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جواش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جواش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جواش
جدول اوقات شرعی امروز فردا جواش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جواش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جواش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جواش دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جواش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جواش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو