جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جواش

بناب | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز جواش


اذان صبح: ٠٦:٠٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٣:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٢٧:١٧
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جواش (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای جواش)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جواش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جواش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد باخ
تو نیاز داری كه به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز كمی بیشتر از روز پیش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جواش

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جواش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جواش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جواش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جواش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جواش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٣٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٤:٣٣٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٦:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٤:٢٤٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٤١٠٠:٣٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢٤:١٤٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٤١٠٠:٣٥:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٤:٠٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٣:٥٧٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٣:٥٠٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٩:٣٣١٣:٢٣:٤٣٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٤١٠٠:٣٤:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٨:٢٣١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٣:٣٠٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٣:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٣:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٣:١٩٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٢:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٢:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣٢:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٢:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢٣:٠٤٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٣١:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٣:٠٢٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣١:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٣١:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:٣١٠٠:٣١:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٢٨٠٠:٣٠:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٦:٠٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٠:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠١٠٦:١٥:١٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٣٠:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١٤:١٩١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٣:١٩٠٠:٣٠:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٣:٠٣٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٤:١٥٠٠:٣٠:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:١٢:٤٢١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:١٠٠٠:٣٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٠٢٠٦:١١:٥٦١٣:٢٣:٠٨٢٠:٣٤:٤٩٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٢٩:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٥١٠٦:١١:١١١٣:٢٣:١٢٢٠:٣٥:٤٠٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٢٩:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٣٠٦:١٠:٢٩١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٧:٥٣٠٠:٢٩:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٩:٤٨١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٧:٢٠٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢٩:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٣١٠٦:٠٩:٠٨١٣:٢٣:٢٥٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٩:٣٨٠٠:٢٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جواش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جواش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جواش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جواش

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جواش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جواش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جواش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جواش

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جواش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جواش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جواش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جواش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جواش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جواش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جواش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جواش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جواش

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:١٥:٠٦١٢:١٢:٣٧١٧:٠٩:٤٨١٧:٣٠:١٥٢٣:٢٧:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١٦:٠٩١٢:١٢:٥٣١٧:٠٩:١٧١٧:٢٩:٤٧٢٣:٢٧:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٧:١٢١٢:١٣:١٠١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٩:٢١٢٣:٢٧:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٧٠٧:١٨:١٥١٢:١٣:٢٨١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٨:٥٧٢٣:٢٨:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٩:١٧١٢:١٣:٤٦١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٨:٣٤٢٣:٢٨:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:٢٠:١٩١٢:١٤:٠٥١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٨:١٤٢٣:٢٨:٣١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٧٠٧:٢١:٢٠١٢:١٤:٢٥١٧:٠٧:١٤١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢٨:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٩٠٧:٢٢:٢٠١٢:١٤:٤٦١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٧:٤٠٢٣:٢٩:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١١٠٧:٢٣:٢٠١٢:١٥:٠٧١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٧:٢٦٢٣:٢٩:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٢٠٧:٢٤:١٨١٢:١٥:٢٩١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٧:١٤٢٣:٢٩:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢٥:١٦١٢:١٥:٥٢١٧:٠٦:١٣١٧:٢٧:٠٤٢٣:٢٩:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٣٠٧:٢٦:١٣١٢:١٦:١٥١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٦:٥٦٢٣:٣٠:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٢٠٧:٢٧:٠٩١٢:١٦:٣٩١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٦:٥٠٢٣:٣٠:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٨:٠٤١٢:١٧:٠٣١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٦:٤٧٢٣:٣٠:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٨:٥٨١٢:١٧:٢٨١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٦:٤٥٢٣:٣١:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٩:٥١١٢:١٧:٥٣١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٦:٤٥٢٣:٣١:٤٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤١٠٧:٣٠:٤٣١٢:١٨:١٩١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٦:٤٨٢٣:٣٢:٠٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٣١:٣٤١٢:١٨:٤٥١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٦:٥٢٢٣:٣٢:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:١١٠٧:٣٢:٢٣١٢:١٩:١٢١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٦:٥٨٢٣:٣٢:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٤٠٧:٣٣:١١١٢:١٩:٣٩١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٧:٠٧٢٣:٣٣:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٧٠٧:٣٣:٥٨١٢:٢٠:٠٧١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٧:١٧٢٣:٣٣:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:١٨٠٧:٣٤:٤٣١٢:٢٠:٣٥١٧:٠٦:٢١١٧:٢٧:٣٠٢٣:٣٤:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٩٠٧:٣٥:٢٧١٢:٢١:٠٣١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٤:٣٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٨٠٧:٣٦:٠٩١٢:٢١:٣٢١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٨:٠١٢٣:٣٥:٠٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٦٠٧:٣٦:٥٠١٢:٢٢:٠١١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٨:١٩٢٣:٣٥:٣٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٣٠٧:٣٧:٢٩١٢:٢٢:٣٠١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٨:٤٠٢٣:٣٥:٥٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٩٠٧:٣٨:٠٧١٢:٢٢:٥٩١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٩:٠٢٢٣:٣٦:٢٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٤٠٧:٣٨:٤٣١٢:٢٣:٢٩١٧:٠٨:١٣١٧:٢٩:٢٦٢٣:٣٦:٥٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٧٠٧:٣٩:١٧١٢:٢٣:٥٩١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:٥٢٢٣:٣٧:٢٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٩٠٧:٣٩:٥٠١٢:٢٤:٢٨١٧:٠٩:٠٧١٧:٣٠:٢٠٢٣:٣٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جواش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جواش روستای جواش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جواش روستای جواش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جواش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جواش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جواش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جواش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جواش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جواش

روستای جواش بر روی نقشه

روستای جواش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جواش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جواش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جواش
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جواش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای جواش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جواش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جواش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جواش رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جواش
زمان پخش اذان زنده به افق جواش
جدول اوقات شرعی امروز فردا جواش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جواش
افق شرعی امروز فردا جواش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جواش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جواش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جواش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جواش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو