جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جهرم

جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جهرم


اذان صبح: ٠٥:٠٩:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٠١
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٣٠:١٣

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جهرم (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر جهرم)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جهرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جهرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

بودا
آنچه كس از كردنش پشیمان گردد، نیك نیست و پادافراه [ =سزای ] وی شیون و چهره‌ی اشكبار باشد. آن كرده‌ی نیك است كه كس از آن پشیمانی نخورد و پادافراه آن شادمانه و شادمان نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جهرم

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جهرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جهرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جهرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جهرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جهرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢١:١٧١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٢١٠٠:١٢:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٠:٢١١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٢:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٣٦٠٠:١١:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٣:٢٥١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١٣٠٠:١١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٧:٣٨١٢:٥٣:١٦١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥١٠٠:١١:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٢٩٠٠:١١:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:٥٣١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٤٦٠٠:١٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٤:١٤١٢:٥٢:٤٦١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٤٠٠:١٠:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٠:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤١٠٠:١٠:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٨٠٦:١١:٥١١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:١٩٠٠:٠٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٨٠٦:١١:٠٥١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٧٠٠:٠٩:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٠:٢١١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٩:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٢:١٧١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٩:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٢:١٤١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٩:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٢:١٢١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٩:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٢:١٠١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٨:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٨:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٨:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠٦٠٠:٠٨:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٢:١١١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٨:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٢:١٣١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٨:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٢:١٥١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٨:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٢:١٨١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٢:٢١١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٨:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠١:١٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جهرم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جهرم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جهرم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٤٦:٢٦١٢:٠٨:٢٤١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٨:٢٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٦:٠١١٢:٠٨:٣٦١٧:٣١:٢٩١٧:٤٩:١٠٢٣:٢٨:٣٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٥:٣٥١٢:٠٨:٤٨١٧:٣٢:١٨١٧:٤٩:٥٨٢٣:٢٨:٥٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٥:٠٧١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٠:٤٦٢٣:٢٩:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٤:٣٧١٢:٠٩:٠٨١٧:٣٣:٥٧١٧:٥١:٣٣٢٣:٢٩:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٤:٠٦١٢:٠٩:١٧١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٩:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٣:٣٤١٢:٠٩:٢٥١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٣:٠٧٢٣:٢٩:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٣:٠٠١٢:٠٩:٣٢١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٣:٥٣٢٣:٢٩:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٢:٢٥١٢:٠٩:٣٩١٧:٣٧:١١١٧:٥٤:٣٩٢٣:٣٠:٠٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤١:٤٩١٢:٠٩:٤٤١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٥:٢٥٢٣:٣٠:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤١:١١١٢:٠٩:٤٩١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٦:١١٢٣:٣٠:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٠:٣٢١٢:٠٩:٥٣١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٦:٥٦٢٣:٣٠:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٣٩:٥١١٢:٠٩:٥٦١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٤١٢٣:٣٠:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٣٩:٠٩١٢:٠٩:٥٨١٧:٤١:٠٧١٧:٥٨:٢٦٢٣:٣٠:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٨:٢٦١٢:١٠:٠٠١٧:٤١:٥٣١٧:٥٩:١٠٢٣:٣٠:٣٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٧:٤٢١٢:١٠:٠٠١٧:٤٢:٣٩١٧:٥٩:٥٥٢٣:٣٠:٤١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٦:٥٧١٢:١٠:٠٠١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٠:٣٨٢٣:٣٠:٤٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٦:١١١٢:١٠:٠٠١٧:٤٤:١٠١٨:٠١:٢٢٢٣:٣٠:٤٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٧:٢١٠٦:٣٥:٢٣١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٠٥٢٣:٣٠:٤٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٤:٣٥١٢:٠٩:٥٦١٧:٤٥:٣٩١٨:٠٢:٤٧٢٣:٣٠:٤٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٣:٤٥١٢:٠٩:٥٣١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٣:٣٠٢٣:٣٠:٤٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٢:٥٤١٢:٠٩:٤٩١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٤:١٢٢٣:٣٠:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٢:٠٣١٢:٠٩:٤٥١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٤:٥٤٢٣:٣٠:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣١:١٠١٢:٠٩:٤٠١٧:٤٨:٣٣١٨:٠٥:٣٥٢٣:٣٠:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٠:١٦١٢:٠٩:٣٤١٧:٤٩:١٥١٨:٠٦:١٦٢٣:٣٠:٣٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١١:٥٦٠٦:٢٩:٢٢١٢:٠٩:٢٨١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٦:٥٧٢٣:٣٠:٣١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٨:٢٦١٢:٠٩:٢١١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٧:٣٧٢٣:٣٠:٢٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٠:١٢٠٦:٢٧:٣٠١٢:٠٩:١٤١٧:٥١:٢١١٨:٠٨:١٧٢٣:٣٠:٢٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٦:٣٣١٢:٠٩:٠٥١٧:٥٢:٠١١٨:٠٨:٥٧٢٣:٣٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جهرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جهرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جهرم

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٠:١٦١٢:٠٩:٣٤١٧:٤٩:١٥١٨:٠٦:١٦٢٣:٣٠:٣٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٢٩:٢٢١٢:٠٩:٢٨١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٦:٥٧٢٣:٣٠:٣١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٨:٢٦١٢:٠٩:٢١١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٧:٣٧٢٣:٣٠:٢٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٢٧:٣٠١٢:٠٩:١٤١٧:٥١:٢١١٨:٠٨:١٧٢٣:٣٠:٢٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٦:٣٣١٢:٠٩:٠٥١٧:٥٢:٠١١٨:٠٨:٥٧٢٣:٣٠:١٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٥:٣٥١٢:٠٨:٥٧١٧:٥٢:٤٢١٨:٠٩:٣٦٢٣:٣٠:٠٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٤:٣٦١٢:٠٨:٤٧١٧:٥٣:٢٢١٨:١٠:١٥٢٣:٢٩:٥٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٣:٣٧١٢:٠٨:٣٧١٧:٥٤:٠٢١٨:١٠:٥٤٢٣:٢٩:٤٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٢:٣٦١٢:٠٨:٢٧١٧:٥٤:٤١١٨:١١:٣٢٢٣:٢٩:٣٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢١:٣٥١٢:٠٨:١٦١٧:٥٥:٢٠١٨:١٢:١٠٢٣:٢٩:٢٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٠:٣٤١٢:٠٨:٠٤١٧:٥٥:٥٩١٨:١٢:٤٨٢٣:٢٩:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:١٩:٣١١٢:٠٧:٥٢١٧:٥٦:٣٧١٨:١٣:٢٥٢٣:٢٩:٠٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:١٨:٢٨١٢:٠٧:٣٩١٧:٥٧:١٥١٨:١٤:٠٢٢٣:٢٨:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٧:٢٥١٢:٠٧:٢٦١٧:٥٧:٥٣١٨:١٤:٣٩٢٣:٢٨:٤٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:١٦:٢١١٢:٠٧:١٣١٧:٥٨:٣٠١٨:١٥:١٦٢٣:٢٨:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٥:١٦١٢:٠٦:٥٩١٧:٥٩:٠٧١٨:١٥:٥٢٢٣:٢٨:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٤:١١١٢:٠٦:٤٥١٧:٥٩:٤٣١٨:١٦:٢٨٢٣:٢٨:٠٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٣:٠٥١٢:٠٦:٣٠١٨:٠٠:٢٠١٨:١٧:٠٣٢٣:٢٧:٤٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١١:٥٩١٢:٠٦:١٥١٨:٠٠:٥٥١٨:١٧:٣٩٢٣:٢٧:٣٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٠:٥٢١٢:٠٥:٥٩١٨:٠١:٣١١٨:١٨:١٤٢٣:٢٧:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٠٩:٤٥١٢:٠٥:٤٣١٨:٠٢:٠٧١٨:١٨:٤٩٢٣:٢٦:٥٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٠٨:٣٨١٢:٠٥:٢٧١٨:٠٢:٤٢١٨:١٩:٢٤٢٣:٢٦:٤١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٠٧:٣٠١٢:٠٥:١١١٨:٠٣:١٧١٨:١٩:٥٩٢٣:٢٦:٢٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:٠٦:٢٢١٢:٠٤:٥٤١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٠:٣٤٢٣:٢٦:٠٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٥:١٤١٢:٠٤:٣٧١٨:٠٤:٢٦١٨:٢١:٠٨٢٣:٢٥:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٤:٠٦١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٥:٠١١٨:٢١:٤٢٢٣:٢٥:٣٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٢:٥٧١٢:٠٤:٠٣١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٢:١٧٢٣:٢٥:١٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠١:٤٨١٢:٠٣:٤٦١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٢:٥١٢٣:٢٤:٥٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٠:٣٩١٢:٠٣:٢٨١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٣:٢٥٢٣:٢٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جهرم شهر جهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جهرم شهر جهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جهرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جهرم

جَهرُم یکی از شهرهای استان فارس در ایران است. این شهر، مرکز شهرستان جهرم است. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۴۱٬۶۳۴ نفر بوده‌است

شهر جهرم در ویکیپدیا

شهر جهرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جهرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جهرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جهرم بر روی نقشه

شهر جهرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جهرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جهرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جهرم
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جهرم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر جهرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جهرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جهرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جهرم رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جهرم
جدول اوقات شرعی امروز فردا جهرم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جهرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جهرم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جهرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جهرم
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ جهرم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جهرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جهرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو