جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جهان

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جهان


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٣٣:١٢
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٠٢:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٢١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جهان (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای جهان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
عشق با بهره گیری از وجود هنرمند به اراده ی خود تحقق می بخشد و سرانجام، خویشتن را با ابزاری كه به گونه ای ناچیز قابل اندازه گیری هستند به بیان درمی آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جهان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٩:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٦:١١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٥:٤٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٢٥٢٣:٤٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:٢١٢٣:٤٧:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٥:٢١١٩:٣٠:١٩١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٥:١٦١٩:٣١:١٢١٩:٥١:٠٩٢٣:٤٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٥:١١١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٢:٠٥٢٣:٤٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٥:٠٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٣:٠١٢٣:٤٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٥:٠٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٥:٠١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٤:٥٩١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٤٧٢٣:٤٥:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٤:٥٧١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٣:٤٤:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٣:٠٦١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:٣٦٢٣:٤٤:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٥٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤٤:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٠٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٩:٤٨٢٠:٠٠:١٨٢٣:٤٤:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٤:٥٧١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠١:١١٢٣:٤٤:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٤:٥٩١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٤٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٥:٠٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٤٣:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٩٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٤٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٥:٠٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٤٣:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٠١٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٥:١٢١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٥:٣١٢٣:٤٣:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٠٠٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٥:١٧١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٦:٢١٢٣:٤٣:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠٠٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٥:٢٢١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٧:١٠٢٣:٤٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢٤:١٨١٢:٣٥:٢٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٧:٥٩٢٣:٤٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جهان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جهان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای جهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای جهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جهان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠١:٣٤١٢:٤١:١٩١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٥:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤١:٠٣١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٥:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٠:٤٧١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٤٦٢٣:٥٥:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٠:٣٠١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٥:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٠:١٣١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٥:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٥:٤٠١٢:٣٩:٥٦١٩:١٣:٣٤١٩:٣٢:٢٩٢٣:٥٥:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٩:٣٨١٩:١٢:١٠١٩:٣١:٠٢٢٣:٥٤:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٧:١٨١٢:٣٩:٢٠١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:٣٥٢٣:٥٤:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٨:٠٧١٢:٣٩:٠١١٩:٠٩:١٩١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥٤:٣٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣٨:٤٣١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٤:٢١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٩:٤٥١٢:٣٨:٢٤١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٤:٠٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٠:٣٣١٢:٣٨:٠٤١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٣:٤١٢٣:٥٣:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١١:٢٢١٢:٣٧:٤٥١٩:٠٣:٣١١٩:٢٢:١٢٢٣:٥٣:٤٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٢:١٠١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٢:٠٣١٩:٢٠:٤٢٢٣:٥٣:٣٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٢:٥٩١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٠:٣٤١٩:١٩:١١٢٣:٥٣:١٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٣:٤٧١٢:٣٦:٤٤١٨:٥٩:٠٥١٩:١٧:٤١٢٣:٥٣:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٤:٣٥١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٧:٣٦١٩:١٦:١٠٢٣:٥٢:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٥:٢٣١٢:٣٦:٠٣١٨:٥٦:٠٦١٩:١٤:٣٩٢٣:٥٢:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٦:١٢١٢:٣٥:٤٢١٨:٥٤:٣٦١٩:١٣:٠٧٢٣:٥٢:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٣٥:٢١١٨:٥٣:٠٥١٩:١١:٣٥٢٣:٥٢:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٧:٤٨١٢:٣٥:٠٠١٨:٥١:٣٥١٩:١٠:٠٤٢٣:٥١:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٨:٣٦١٢:٣٤:٣٨١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٨:٣٢٢٣:٥١:٢٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٤:١٧١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٧:٠٠٢٣:٥١:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٠:١٣١٢:٣٣:٥٥١٨:٤٧:٠٢١٩:٠٥:٢٨٢٣:٥٠:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢١:٠١١٢:٣٣:٣٤١٨:٤٥:٣١١٩:٠٣:٥٥٢٣:٥٠:٣٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢١:٥٠١٢:٣٣:١٢١٨:٤٣:٥٩١٩:٠٢:٢٣٢٣:٥٠:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٣٨١٢:٣٢:٥١١٨:٤٢:٢٨١٩:٠٠:٥١٢٣:٥٠:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٣:٢٧١٢:٣٢:٢٩١٨:٤٠:٥٧١٨:٥٩:١٩٢٣:٤٩:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٤:١٥١٢:٣٢:٠٨١٨:٣٩:٢٥١٨:٥٧:٤٧٢٣:٤٩:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٥:٠٤١٢:٣١:٤٧١٨:٣٧:٥٤١٨:٥٦:١٥٢٣:١٩:١٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٢٥:٥٣١١:٣١:٢٥١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٤:٤٣٢٢:٤٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جهان روستای جهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جهان روستای جهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جهان

روستای جهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جهان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جهان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جهان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای جهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جهان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جهان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جهان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جهان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جهان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو