جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جنگی

دنباله رود شمالی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز جنگی


اذان صبح: ٠٤:٥٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥٤:١١
نیمه شب: ٢٣:١٥:١٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنگی (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای جنگی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جنگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

جرج برنارد شاو
علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است كه صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنگی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جنگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جنگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٧:١٩١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٧:١٠١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٣:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢٣:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٢:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٢:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٢:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٦:١٦١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢١:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٦:١٠١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢١:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢١:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢١:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٠:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٠:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٠:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٠:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٠:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٠:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٣:١٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٣١٠٠:١٩:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٥٠٠:١٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١١:٥٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١١:١٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٤١٠٠:١٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٥:٥١٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٩:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٩:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٥٣٠٠:١٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنگی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای جنگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای جنگی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای جنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای جنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای جنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٧:٥١١٢:٠١:٥٣١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٢:٤٠٢٣:٢٢:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٥:٥٨:٢٧١٢:٠١:٣٢١٨:٠٤:٠٨١٨:٢١:٢٢٢٣:٢١:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٥:٥٩:٠٤١٢:٠١:١١١٨:٠٢:٥٠١٨:٢٠:٠٣٢٣:٢١:٢٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٩:٤١١٢:٠٠:٥١١٨:٠١:٣٢١٨:١٨:٤٥٢٣:٢١:٠٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٠٠:٣٠١٨:٠٠:١٤١٨:١٧:٢٧٢٣:٢٠:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٠:٥٦١٢:٠٠:١٠١٧:٥٨:٥٦١٨:١٦:٠٩٢٣:٢٠:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠١:٣٣١١:٥٩:٥٠١٧:٥٧:٣٨١٨:١٤:٥٢٢٣:٢٠:٠٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٢:١١١١:٥٩:٣٠١٧:٥٦:٢١١٨:١٣:٣٥٢٣:١٩:٥٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٢:٤٩١١:٥٩:١١١٧:٥٥:٠٤١٨:١٢:١٨٢٣:١٩:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٣:٢٧١١:٥٨:٥١١٧:٥٣:٤٧١٨:١١:٠٢٢٣:١٩:١٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٤:٠٦١١:٥٨:٣٣١٧:٥٢:٣١١٨:٠٩:٤٦٢٣:١٨:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٤:٤٥١١:٥٨:١٤١٧:٥١:١٥١٨:٠٨:٣٠٢٣:١٨:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٥:٢٣١١:٥٧:٥٦١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٧:١٥٢٣:١٨:١٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٦:٠٣١١:٥٧:٣٨١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٦:٠١٢٣:١٨:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٦:٤٢١١:٥٧:٢٠١٧:٤٧:٣٠١٨:٠٤:٤٧٢٣:١٧:٤٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٠٧:٢٢١١:٥٧:٠٣١٧:٤٦:١٦١٨:٠٣:٣٤٢٣:١٧:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٨:٠٢١١:٥٦:٤٦١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٢:٢١٢٣:١٧:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٨:٤٢١١:٥٦:٣٠١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:٠٩٢٣:١٦:٥١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٠٩:٢٣١١:٥٦:١٤١٧:٤٢:٣٧١٧:٥٩:٥٧٢٣:١٦:٣٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٠:٠٤١١:٥٥:٥٨١٧:٤١:٢٥١٧:٥٨:٤٦٢٣:١٦:١٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٠:٤٥١١:٥٥:٤٣١٧:٤٠:١٤١٧:٥٧:٣٦٢٣:١٦:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١١:٢٧١١:٥٥:٢٩١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٦:٢٧٢٣:١٥:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٢:٠٩١١:٥٥:١٥١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٥:١٨٢٣:١٥:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٢:٥٢١١:٥٥:٠١١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٤:١١٢٣:١٥:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٣:٣٥١١:٥٤:٤٩١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٠٤٢٣:١٥:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٤:١٨١١:٥٤:٣٧١٧:٣٤:٢٩١٧:٥١:٥٨٢٣:١٤:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٥:٠١١١:٥٤:٢٥١٧:٣٣:٢٣١٧:٥٠:٥٢٢٣:١٤:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٥:٤٥١١:٥٤:١٤١٧:٣٢:١٧١٧:٤٩:٤٨٢٣:١٤:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٦:٣٠١١:٥٤:٠٤١٧:٣١:١٢١٧:٤٨:٤٥٢٣:١٤:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:١٧:١٥١١:٥٣:٥٤١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٧:٤٣٢٣:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگی روستای جنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگی روستای جنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنگی

روستای جنگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنگی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جنگی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای جنگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنگی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جنگی
زمان پخش اذان مستقیم به افق جنگی
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ جنگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جنگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جنگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جنگی
افق شرعی امروز فردا جنگی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو