جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جنگلان

زیرکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز جنگلان

اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٣١

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنگلان (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای جنگلان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جنگلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جنگلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

حضرت محمد (ص)
روزی را در زیر زمین طلب كنید. (‌زمین و خاك آن یكی از مهم‌ترین مكان‌های بدست آوردن روزی حلال است از زراعت و كشاورزی گرفته تا استخراج معادن و فلزات گران قیمت كه همگی در امر معاش انسان مؤثر است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنگلان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنگلان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنگلان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جنگلان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنگلان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جنگلان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٠:٠٦١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:٤٩٢٣:٤٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٩:٤٦١٢:٢٩:٥٢١٩:٠٠:٣٠١٩:١٨:٣٥٢٣:٤٦:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٨:٣٣١٢:٢٩:٣٨١٩:٠١:١٤١٩:١٩:٢٢٢٣:٤٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٩:٢٤١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٨٢٣:٤٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٦:٠٩١٢:٢٩:١٠١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٥٥٢٣:٤٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٨:٥٧١٩:٠٣:٢٨١٩:٢١:٤٢٢٣:٤٥:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٣:٤٨١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:٢٩٢٣:٤٥:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٢:٣٩١٢:٢٨:٣٢١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٤:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥١:٣٠١٢:٢٨:٢١١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:٠٣٢٣:٤٤:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٠:٢٢١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٤:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٩:١٥١٢:٢٧:٥٨١٩:٠٧:١٢١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٣:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:٢٦٢٣:٤٣:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٧:٠٤١٢:٢٧:٣٨١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:١٣٢٣:٤٣:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٥:٥٩١٢:٢٧:٢٨١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٠١٢٣:٤٢:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢٧:١٩١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٤٩٢٣:٤٢:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٣:٥٣١٢:٢٧:١١١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٣٧٢٣:٤٢:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٢:٥٢١٢:٢٧:٠٣١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٢:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٢١٠٥:٤١:٥٢١٢:٢٦:٥٥١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:١٢٢٣:٤١:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٠:٥٢١٢:٢٦:٤٩١٩:١٣:١٤١٩:٣٢:٠٠٢٣:٤١:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٦:٤٢١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٤٩٢٣:٤١:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٦:٣٧١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤١:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٦:٣١١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٢٥٢٣:٤٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٦:٢٧١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:١٣٢٣:٤٠:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٦:١٣١٢:٢٦:٢٣١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠١٢٣:٤٠:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٦:١٩١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٤:٣٠١٢:٢٦:١٧١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٣٧٢٣:٣٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٣:٤٠١٢:٢٦:١٤١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٢٤٢٣:٣٩:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٢:٥١١٢:٢٦:١٣١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:١٢٢٣:٣٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:١٠٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٦:١٢١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٥٩٢٣:٣٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنگلان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جنگلان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جنگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جنگلان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای جنگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جنگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جنگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنگلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنگلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای جنگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنگلان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جنگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنگلان روستای جنگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنگلان روستای جنگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جنگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنگلان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنگلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنگلان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٢٠:٤٨١٢:٣١:٤٢١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٤١:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٣٠٥:٢١:٠٢١٢:٣١:٥٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٣:١١٢٣:٤١:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٩٠٥:٢١:١٧١٢:٣٢:٠٩١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٣:٢١٢٣:٤١:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٨٠٥:٢١:٣٣١٢:٣٢:٢٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٤١:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٨٠٥:٢١:٥١١٢:٣٢:٣٤١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٤٢:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:١١٠٥:٢٢:١٠١٢:٣٢:٤٧١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٢:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٥٠٥:٢٢:٣٠١٢:٣٣:٠٠١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٤٢:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٢٠٥:٢٢:٥٢١٢:٣٣:١٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٤٢:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٠٠٥:٢٣:١٤١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٤٣:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٢٣:٣٨١٢:٣٣:٣٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٤٣٢٣:٤٣:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٤:٠٣١٢:٣٣:٤٧١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٣:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٥٠٥:٢٤:٢٨١٢:٣٣:٥٨١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٤٤:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٠٠٥:٢٤:٥٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٤٤:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢٥:٢٢١٢:٣٤:٢٠١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:١٩٢٣:٤٤:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٦٠٥:٢٥:٥١١٢:٣٤:٣٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٤٤:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٦٠٥:٢٦:٢١١٢:٣٤:٤٠١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٤٥:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٤٣٢٣:٤٥:١٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٠٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٤:٥٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٢:٢٨٢٣:٤٥:٣٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٥٠٥:٢٧:٥٤١٢:٣٥:٠٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:١١٢٣:٤٥:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٢٨:٢٧١٢:٣٥:١٦١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٦:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٧٠٥:٢٩:٠١١٢:٣٥:٢٤١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:٣٢٢٣:٤٦:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٥٠٥:٢٩:٣٥١٢:٣٥:٣٢١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:١٠٢٣:٤٦:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٥:٣٩١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:٤٦٢٣:٤٦:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣٥:٤٥١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:٢١٢٣:٤٧:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٥:٥١١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٥٤٢٣:٤٧:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣١:٥٩١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٩:٢٦٢٣:٤٧:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٣٢:٣٦١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٥٥٢٣:٤٧:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٣:١٤١٢:٣٦:٠٧١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤٧:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣٦:١١١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٥٠٢٣:٤٨:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣٤:٣١١٢:٣٦:١٤١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٧:١٥٢٣:٤٨:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٥:١١١٢:٣٦:١٧١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جنگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنگلان روستای جنگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنگلان روستای جنگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنگلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنگلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنگلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنگلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنگلان

روستای جنگلان بر روی نقشه

روستای جنگلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنگلان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جنگلان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای جنگلان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جنگلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جنگلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جنگلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنگلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جنگلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنگلان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جنگلان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جنگلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جنگلان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جنگلان
افق شرعی امروز فردا جنگلان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جنگلان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو