جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جنگلان

زیرکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز جنگلان


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٦
اذان ظهر: ١١:٢٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٣٦
اذان مغرب: ١٦:٤٣:١١
نیمه شب: ٢٢:٤١:٢٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنگلان (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای جنگلان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جنگلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنگلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
رأیی كه متكی به دانش نباشد، هیچ ارزشی ندارد، بلكه رأی كوران است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنگلان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنگلان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنگلان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جنگلان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنگلان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جنگلان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٧:٥٦١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥٠٢٣:٤٣:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٧:٤٦١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٦:٤٩١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٥:٤٥١٢:٢٧:٢٧١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٨:١٤٢٣:٤٢:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٤:٤١١٢:٢٧:١٨١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٧:١٠١٩:١١:١١١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤٢:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢٧:٠٢١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٢:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٦:٥٥١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٢٦٢٣:٤١:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٦:٤٨١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:١٤٢٣:٤١:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٩:٤١١٢:٢٦:٤٢١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:٠٢٢٣:٤١:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٦:٣٧١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٠٢٣:٤٠:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٧:٤٩١٢:٢٦:٣١١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٣٨٢٣:٤٠:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٦:٢٧١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٠:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٦:٠١١٢:٢٦:٢٣١٩:١٧:١٣١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٠:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٦:١٩١٩:١٧:٥٨١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٦:١٧١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٤٩٢٣:٣٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٦:١٤١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٣٦٢٣:٣٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٢:٤٠١٢:٢٦:١٣١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٢٤٢٣:٣٩:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣١:٥٣١٢:٢٦:١٢١٩:٢٠:٥٦١٩:٤٠:١١٢٣:٣٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٦:١١١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٥٨٢٣:٣٩:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٠:٢٣١٢:٢٦:١١١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٤٥٢٣:٣٩:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٢٩:٤٠١٢:٢٦:١٢١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٣١٢٣:٣٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٤٥٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٦:١٣١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:١٨٢٣:٣٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٢٨:١٨١٢:٢٦:١٥١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:٠٤٢٣:٣٨:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٦:١٧١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٤٩٢٣:٣٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٧:٠٢١٢:٢٦:٢٠١٩:٢٦:٠١١٩:٤٥:٣٥٢٣:٣٨:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٠٠٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٦:٢٤١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٢٠٢٣:٣٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٦:٢٨١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٧:٠٤٢٣:٣٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٥:٢٠١٢:٢٦:٣٢١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٨:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٢٩٠٥:٢٤:٤٨١٢:٢٦:٣٧١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٣١٢٣:٣٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنگلان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جنگلان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای جنگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جنگلان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٢:٢١١١:١٧:٣٧١٦:٢٢:٣٨١٦:٤١:٥٠٢٢:٣٤:٥٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٣:١٥١١:١٧:٥٧١٦:٢٢:٢٦١٦:٤١:٤٠٢٢:٣٥:١٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٤:٠٧١١:١٨:١٨١٦:٢٢:١٧١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٥:٣٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٤:٥٩١١:١٨:٤٠١٦:٢٢:٠٩١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٥:٥١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٥:٥١١١:١٩:٠٣١٦:٢٢:٠٣١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٦:١٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٦:٤١١١:١٩:٢٦١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٢١٢٢:٣٦:٣١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٧:٣٢١١:١٩:٥٠١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٦:٥٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٨:٢١١١:٢٠:١٤١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٢١٢٢:٣٧:١٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٩:١٠١١:٢٠:٣٩١٦:٢١:٥٩١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٧:٣٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٩:٥٧١١:٢١:٠٤١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٢٩٢٢:٣٧:٥٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٤٥١١:٢١:٣٠١٦:٢٢:٠٨١٦:٤١:٣٦٢٢:٣٨:٢٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٣١١١:٢١:٥٧١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٨:٤٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:١٦١١:٢٢:٢٣١٦:٢٢:٢٤١٦:٤١:٥٥٢٢:٣٩:١٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٣:٠٠١١:٢٢:٥١١٦:٢٢:٣٥١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٩:٣٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١١:٢٣:١٨١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٢٠٢٢:٤٠:٠١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٤:٢٥١١:٢٣:٤٦١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٣٦٢٢:٤٠:٢٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:٠٦١١:٢٤:١٥١٦:٢٣:١٨١٦:٤٢:٥٣٢٢:٤٠:٥٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٤٦١١:٢٤:٤٣١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٣:١١٢٢:٤١:٢٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٦:٢٥١١:٢٥:١٢١٦:٢٣:٥٦١٦:٤٣:٣٢٢٢:٤١:٤٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٧:٠٢١١:٢٥:٤١١٦:٢٤:١٧١٦:٤٣:٥٤٢٢:٤٢:١٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:٣٨١١:٢٦:١٠١٦:٢٤:٤٠١٦:٤٤:١٧٢٢:٤٢:٤٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٨:١٣١١:٢٦:٤٠١٦:٢٥:٠٥١٦:٤٤:٤٢٢٢:٤٣:١٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٤٧١١:٢٧:١٠١٦:٢٥:٣٢١٦:٤٥:٠٩٢٢:٤٣:٤٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:١٩١١:٢٧:٤٠١٦:٢٦:٠٠١٦:٤٥:٣٧٢٢:٤٤:١٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٩:٥٠١١:٢٨:٠٩١٦:٢٦:٢٩١٦:٤٦:٠٧٢٢:٤٤:٤٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:١٩١١:٢٨:٣٩١٦:٢٧:٠١١٦:٤٦:٣٨٢٢:٤٥:١٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٠:٤٧١١:٢٩:٠٩١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٧:١١٢٢:٤٥:٤٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣١:١٣١١:٢٩:٣٩١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٧:٤٥٢٢:٤٦:١٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣١:٣٨١١:٣٠:٠٩١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٨:٢٠٢٢:٤٦:٤٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٢:٠١١١:٣٠:٣٩١٦:٢٩:٢٠١٦:٤٨:٥٧٢٢:٤٧:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جنگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جنگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جنگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنگلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جنگلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنگلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگلان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٦:٥٦١١:١٥:٤٨١٦:٢٤:٢٤١٦:٤٣:٢٤٢٢:٣٣:٣٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٥١١١:١٦:٠٥١٦:٢٤:٠٢١٦:٤٣:٠٤٢٢:٣٣:٤٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٤٥١١:١٦:٢١١٦:٢٣:٤١١٦:٤٢:٤٥٢٢:٣٣:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٩:٤٠١١:١٦:٣٩١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٢:٢٩٢٢:٣٤:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٠:٣٤١١:١٦:٥٧١٦:٢٣:٠٦١٦:٤٢:١٤٢٢:٣٤:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١١:٢٨١١:١٧:١٧١٦:٢٢:٥١١٦:٤٢:٠١٢٢:٣٤:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٢:٢١١١:١٧:٣٧١٦:٢٢:٣٨١٦:٤١:٥٠٢٢:٣٤:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٣:١٥١١:١٧:٥٧١٦:٢٢:٢٦١٦:٤١:٤٠٢٢:٣٥:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٤:٠٧١١:١٨:١٨١٦:٢٢:١٧١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٥:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٤:٥٩١١:١٨:٤٠١٦:٢٢:٠٩١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٥:٥١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٥:٥١١١:١٩:٠٣١٦:٢٢:٠٣١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٦:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٦:٤١١١:١٩:٢٦١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٢١٢٢:٣٦:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٧:٣٢١١:١٩:٥٠١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٦:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٨:٢١١١:٢٠:١٤١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٢١٢٢:٣٧:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٩:١٠١١:٢٠:٣٩١٦:٢١:٥٩١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٧:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٩:٥٧١١:٢١:٠٤١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٢٩٢٢:٣٧:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٤٥١١:٢١:٣٠١٦:٢٢:٠٨١٦:٤١:٣٦٢٢:٣٨:٢٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٣١١١:٢١:٥٧١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٨:٤٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:١٦١١:٢٢:٢٣١٦:٢٢:٢٤١٦:٤١:٥٥٢٢:٣٩:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٣:٠٠١١:٢٢:٥١١٦:٢٢:٣٥١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٩:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١١:٢٣:١٨١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٢٠٢٢:٤٠:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٤:٢٥١١:٢٣:٤٦١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٣٦٢٢:٤٠:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:٠٦١١:٢٤:١٥١٦:٢٣:١٨١٦:٤٢:٥٣٢٢:٤٠:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٤٦١١:٢٤:٤٣١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٣:١١٢٢:٤١:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٦:٢٥١١:٢٥:١٢١٦:٢٣:٥٦١٦:٤٣:٣٢٢٢:٤١:٤٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٧:٠٢١١:٢٥:٤١١٦:٢٤:١٧١٦:٤٣:٥٤٢٢:٤٢:١٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:٣٨١١:٢٦:١٠١٦:٢٤:٤٠١٦:٤٤:١٧٢٢:٤٢:٤٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٨:١٣١١:٢٦:٤٠١٦:٢٥:٠٥١٦:٤٤:٤٢٢٢:٤٣:١٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٤٧١١:٢٧:١٠١٦:٢٥:٣٢١٦:٤٥:٠٩٢٢:٤٣:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:١٩١١:٢٧:٤٠١٦:٢٦:٠٠١٦:٤٥:٣٧٢٢:٤٤:١٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جنگلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگلان روستای جنگلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جنگلان روستای جنگلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنگلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنگلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنگلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنگلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنگلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنگلان

روستای جنگلان بر روی نقشه

روستای جنگلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنگلان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جنگلان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای جنگلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنگلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنگلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جنگلان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جنگلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق جنگلان
زمان پخش اذان مستقیم به افق جنگلان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جنگلان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جنگلان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جنگلان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جنگلان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنگلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو