جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جنت آباد

سیدجمال الدین | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز جنت آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٤٠
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٤٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنت آباد (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای جنت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای جنت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
ایمان خود را با (ذكر) لا اله الا الله همیشه تازه كنید (با زبان، اقرار به وحدانیّت و یگانی خدا داشته باشید.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنت آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جنت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٥:٤٤١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٥٩٠٠:٣٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٥:٣٤١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣٠:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٢:٣١١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٤١٠٠:٢٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٣١:٢٤١٣:١٥:١٥١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٠:١٨١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٩:١٣١٣:١٤:٥٨٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٨:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٤:١٩٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٧:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٤:١٥٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٧:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢١:١٣١٣:١٤:١١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٦:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٠:١٨١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٦:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٩:٢٤١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٦:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٨:٣٢١٣:١٤:٠٢٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٦:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٧:٤١١٣:١٤:٠١٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:٥٢١٣:١٤:٠٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٦:٠٣١٣:١٣:٥٩٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٥:١٧١٣:١٣:٥٩٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٤:٣١١٣:١٤:٠٠٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٣:٤٧١٣:١٤:٠١٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٣:٠٥١٣:١٤:٠٣٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٢:٢٤١٣:١٤:٠٥٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١١:٤٥١٣:١٤:٠٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٥:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١١:٠٧١٣:١٤:١٢٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٢٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٨٠٦:١٠:٣٠١٣:١٤:١٦٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٤:٢١٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢٤:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٤:٢٦٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جنت آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جنت آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٠٧٠٧:١٩:٤٨١٢:٣٠:١٥١٧:٤١:٠٣١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٧:٢١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٣٩٠٧:١٩:١٢١٢:٣٠:٢٧١٧:٤٢:٠٣١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٧:٣٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:١٠٠٧:١٨:٣٤١٢:٣٠:٣٨١٧:٤٣:٠٤١٨:٠٢:٠٥٢٣:٤٧:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٣٩٠٧:١٧:٥٥١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٣:٠٤٢٣:٤٨:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٠٦٠٧:١٧:١٤١٢:٣٠:٥٩١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٤:٠٢٢٣:٤٨:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٦:٣١١٢:٣١:٠٨١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٥:٠٠٢٣:٤٨:٣١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٥:٤٧١٢:٣١:١٦١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٥:٥٨٢٣:٤٨:٤٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٥:٠٢١٢:٣١:٢٣١٧:٤٨:٠٧١٨:٠٦:٥٦٢٣:٤٨:٥٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٤:١٤١٢:٣١:٢٩١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٥٤٢٣:٤٩:٠٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٣:٢٦١٢:٣١:٣٥١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٨:٥٢٢٣:٤٩:١٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٢:٣٦١٢:٣١:٣٩١٧:٥١:٠٨١٨:٠٩:٥٠٢٣:٤٩:٢٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١١:٤٤١٢:٣١:٤٣١٧:٥٢:٠٧١٨:١٠:٤٧٢٣:٤٩:٢٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٠:٥١١٢:٣١:٤٦١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٤٤٢٣:٤٩:٣٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:٥٩٠٧:٠٩:٥٧١٢:٣١:٤٩١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٤١٢٣:٤٩:٣٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٩:٠١١٢:٣١:٥٠١٧:٥٥:٠٥١٨:١٣:٣٨٢٣:٤٩:٤٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٨:٠٤١٢:٣١:٥١١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٣٥٢٣:٤٩:٤٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٧:٠٦١٢:٣١:٥١١٧:٥٧:٠٢١٨:١٥:٣١٢٣:٤٩:٤٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٦:٠٦١٢:٣١:٥٠١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٢٧٢٣:٤٩:٥١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٥:٠٦١٢:٣١:٤٩١٧:٥٨:٥٨١٨:١٧:٢٣٢٣:٤٩:٥٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٤:٠٤١٢:٣١:٤٦١٧:٥٩:٥٦١٨:١٨:١٩٢٣:٤٩:٥٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٣:٠١١٢:٣١:٤٣١٨:٠٠:٥٣١٨:١٩:١٤٢٣:٤٩:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠١:٥٧١٢:٣١:٤٠١٨:٠١:٥٠١٨:٢٠:٠٩٢٣:٤٩:٥١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٠:٥٢١٢:٣١:٣٥١٨:٠٢:٤٧١٨:٢١:٠٤٢٣:٤٩:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٩:٤٦١٢:٣١:٣٠١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٥٩٢٣:٤٩:٤٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٨:٣٨١٢:٣١:٢٥١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٢:٥٣٢٣:٤٩:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٧:٣٠١٢:٣١:١٨١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٣:٤٧٢٣:٤٩:٣٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٦:٢١١٢:٣١:١٢١٨:٠٦:٣١١٨:٢٤:٤١٢٣:٤٩:٣٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٥:١١١٢:٣١:٠٤١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:٣٥٢٣:٤٩:٢٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٤:٠٠١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:٢٨٢٣:٤٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٨:٣٨١٢:٣١:٢٥١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٢:٥٣٢٣:٤٩:٤٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٧:٣٠١٢:٣١:١٨١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٣:٤٧٢٣:٤٩:٣٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٦:٢١١٢:٣١:١٢١٨:٠٦:٣١١٨:٢٤:٤١٢٣:٤٩:٣٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٥:١١١٢:٣١:٠٤١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:٣٥٢٣:٤٩:٢٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٤:٠٠١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:٢٨٢٣:٤٩:٢٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٤٨١٢:٣٠:٤٧١٨:٠٩:١٥١٨:٢٧:٢١٢٣:٤٩:١٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥١:٣٦١٢:٣٠:٣٨١٨:١٠:٠٩١٨:٢٨:١٤٢٣:٤٩:٠٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٠:٢٢١٢:٣٠:٢٨١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:٠٦٢٣:٤٨:٥٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٩:٠٨١٢:٣٠:١٧١٨:١١:٥٧١٨:٢٩:٥٨٢٣:٤٨:٤٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٧:٥٣١٢:٣٠:٠٦١٨:١٢:٥٠١٨:٣٠:٥٠٢٣:٤٨:٣٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٦:٣٧١٢:٢٩:٥٤١٨:١٣:٤٢١٨:٣١:٤٢٢٣:٤٨:٢٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٥:٢١١٢:٢٩:٤٢١٨:١٤:٣٥١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٨:١٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٤:٠٤١٢:٢٩:٣٠١٨:١٥:٢٧١٨:٣٣:٢٤٢٣:٤٨:٠١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٢:٤٦١٢:٢٩:١٧١٨:١٦:١٨١٨:٣٤:١٥٢٣:٤٧:٤٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤١:٢٨١٢:٢٩:٠٣١٨:١٧:١٠١٨:٣٥:٠٥٢٣:٤٧:٣٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٠:٠٩١٢:٢٨:٤٩١٨:١٨:٠١١٨:٣٥:٥٦٢٣:٤٧:٢٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٨:٥٠١٢:٢٨:٣٥١٨:١٨:٥١١٨:٣٦:٤٦٢٣:٤٧:٠٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٧:٣٠١٢:٢٨:٢٠١٨:١٩:٤٢١٨:٣٧:٣٥٢٣:٤٦:٥٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٦:١٠١٢:٢٨:٠٥١٨:٢٠:٣٢١٨:٣٨:٢٥٢٣:٤٦:٣٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٤:٤٩١٢:٢٧:٤٩١٨:٢١:٢٢١٨:٣٩:١٥٢٣:٤٦:١٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٣:٢٨١٢:٢٧:٣٤١٨:٢٢:١٢١٨:٤٠:٠٤٢٣:٤٦:٠٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٢:٠٦١٢:٢٧:١٧١٨:٢٣:٠١١٨:٤٠:٥٣٢٣:٤٥:٤٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٠:٤٤١٢:٢٧:٠١١٨:٢٣:٥٠١٨:٤١:٤٢٢٣:٤٥:٢٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٩:٢٢١٢:٢٦:٤٤١٨:٢٤:٣٩١٨:٤٢:٣١٢٣:٤٥:٠٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٨:٠٠١٢:٢٦:٢٨١٨:٢٥:٢٨١٨:٤٣:٢٠٢٣:٤٤:٥٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٦:٣٧١٢:٢٦:١١١٨:٢٦:١٧١٨:٤٤:٠٨٢٣:٤٤:٣١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٥:١٤١٢:٢٥:٥٣١٨:٢٧:٠٥١٨:٤٤:٥٧٢٣:٤٤:١٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٣:٥١١٢:٢٥:٣٦١٨:٢٧:٥٤١٨:٤٥:٤٥٢٣:٤٣:٥٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٢:٢٨١٢:٢٥:١٨١٨:٢٨:٤٢١٨:٤٦:٣٤٢٣:٤٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنت آباد

روستای جنت آباد بر روی نقشه

روستای جنت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنت آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جنت آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جنت آباد
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ جنت آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جنت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جنت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جنت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو