جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جنت آباد

سیدجمال الدین | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز جنت آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٣٣:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:١٤

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنت آباد (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای جنت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای جنت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جنت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

پرمودا باترا
ناامید هرگز برنده نمی‌شود و برنده، هرگز ناامید نمی‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنت آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنت آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جنت آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٦:٠٤١٣:١٧:٤٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:١٤٠٠:٣٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٧:٢٥١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٣٣:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٧:١٢١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٢:١٧١٣:١٦:٥٨١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٢:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤١:٠٣١٣:١٦:٤٥١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٣٤٠٠:٣٢:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٩:٥٠١٣:١٦:٣٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٤٠٠:٣١:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٦:٢٠١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٥٠٠:٣١:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٦:٠٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:٣١:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٦:١٥١٣:١٥:٥٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٠:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٥:٤٦١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٤٧٠٠:٣٠:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٣:٥٥١٣:١٥:٣٦١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣٧٠٠:٣٠:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٥:٢٦١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٩:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢١٠٦:٣١:٤٠١٣:١٥:١٦١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٩:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٩:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٤:٥٩٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٩:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٤:٥١٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٨:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٧:٢١١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٨:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٦:١٨١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٨:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٥:١٧١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٧:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٤:١٨١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٧:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٣:١٩١٣:١٤:١٩٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٧:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٢:٢١١٣:١٤:١٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٧:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢١:٢٥١٣:١٤:١١٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٧:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٦:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٩:٣٦١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٨:٤٤١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٧:٥٣١٣:١٤:٠١٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٦:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:٠٣١٣:١٤:٠٠٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٦:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٦:١٥١٣:١٣:٥٩٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٣:٢٥١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٦:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٤:١٠١٣:٢٠:١١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٠٠٠:٣٦:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:٥٤١٣:١٩:٥٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥١٠٠:٣٦:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٩:٣٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٣٦:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٦:٢١١٣:١٩:٢١١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٥:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٧:٠٥١٣:١٩:٠٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:٣٥:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٨:٤٦١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٣٥:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٨:٣٢١٣:١٨:٢٨١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٣٥:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٩:١٦١٣:١٨:١٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٣٥:٠٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٩:٥٩١٣:١٧:٥١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٣٤:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٠:٤٢١٣:١٧:٣٢١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٣٤:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥١:٢٥١٣:١٧:١٢١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٣٤:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٠٨١٣:١٦:٥٣١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:١٢٠٠:٣٤:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٥١١٣:١٦:٣٣١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٤٨٠٠:٣٤:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:٣٤١٣:١٦:١٣١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:٣٣:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٤:١٧١٣:١٥:٥٢١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٥٨٠٠:٣٣:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٠٠١٣:١٥:٣٢١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٣٣٠٠:٣٣:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٥:٤٣١٣:١٥:١١١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٠٧٠٠:٣٣:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٦:٢٥١٣:١٤:٥٠١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٤١٠٠:٣٢:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٧:٠٨١٣:١٤:٢٩١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:١٥٠٠:٣٢:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٧:٥١١٣:١٤:٠٨١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٤٩٠٠:٣٢:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣١٠٦:٥٨:٣٤١٣:١٣:٤٧١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣١:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٩:١٧١٣:١٣:٢٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٥٧٠٠:٣١:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٠:٠٠١٣:١٣:٠٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣١:٢٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٠:٤٣١٣:١٢:٤٣١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٠٤٠٠:٣١:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠١:٢٦١٣:١٢:٢٢١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٣٧٠٠:٣٠:٤٥
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٢:٠٩١٣:١٢:٠٠١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:١١٠٠:٣٠:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٢:٥٣١٣:١١:٣٩١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٤٤٠٠:٣٠:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٣:٣٦١٣:١١:١٨١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:١٨٠٠:٢٩:٥١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٤:١٩١٣:١٠:٥٦١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٩:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٥:٠٣١٢:١٠:٣٥١٨:١٥:٣٥١٨:٣٣:٢٥٢٣:٢٩:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنت آباد

روستای جنت آباد بر روی نقشه

روستای جنت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنت آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جنت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جنت آباد
افق شرعی امروز فردا جنت آباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جنت آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جنت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جنت آباد
زمان پخش اذان زنده به افق جنت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو