جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جنت آباد

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز جنت آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:١٢
اذان ظهر: ١٢:٥١:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٣٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنت آباد (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای جنت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جنت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

آنتونی رابینز
الهام بخش زندگی من، شرح حال كسانی بوده است كه امكانات و استعدادهای خود را به كار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنت آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جنت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٠:٠١١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:١٨٠٠:٠٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٦:١٨١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٠٠٠٠:٠٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٨:٠٣١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٦:٠١١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٢:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:١٢١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٢:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٤:١٧١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٢:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٥:٣١١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:١٦٠٠:٠١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠١:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٥:١٩١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٥:١٤١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٩:٥٧١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠١:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٩:٠٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٠:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:١٦٠٠:٠٠:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٠:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٦:٠٦١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٠:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٩:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٤:٠٢١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٩:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٣:٢٣١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٩:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٢:٤٦١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٩:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٩:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٣٧٢٣:٥٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥١:٠١١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:١٨٢٣:٥٩:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٥:٠٦١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥٩:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٥:١٠١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٣٩٢٣:٥٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٥:١٥١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٥:٢٠١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٥٩٢٣:٥٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جنت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جنت آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٩:١٢١٢:٥١:١٦١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٣٣٠٠:٠٩:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:٤٨١٢:٥١:٠١١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٢٤٠٠:٠٩:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:١٤٠٠:٠٩:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٠:٢٨١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٠٣٠٠:٠٩:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٠:١١١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٥٢٠٠:٠٨:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٢:١٠١٢:٤٩:٥٣١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٤٠٠٠:٠٨:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٢:٤٥١٢:٤٩:٣٦١٩:١٥:٥٨١٩:٣٣:٢٨٠٠:٠٨:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٣:٢٠١٢:٤٩:١٨١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:١٥٠٠:٠٨:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٣:٥٥١٢:٤٨:٥٩١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٠١٠٠:٠٨:٠٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٤:٢٩١٢:٤٨:٤١١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٤٧٠٠:٠٧:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٠٤١٢:٤٨:٢٢١٩:١١:١٠١٩:٢٨:٣٣٠٠:٠٧:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٥:٣٩١٢:٤٨:٠٢١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:١٨٠٠:٠٧:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٦:١٣١٢:٤٧:٤٣١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٠٣٠٠:٠٧:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٦:٤٧١٢:٤٧:٢٣١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٤:٤٨٠٠:٠٦:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٧:٢٢١٢:٤٧:٠٣١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:٣٢٠٠:٠٦:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٧:٥٦١٢:٤٦:٤٢١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:١٦٠٠:٠٦:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٨:٣٠١٢:٤٦:٢٢١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٥٩٠٠:٠٦:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٩:٠٤١٢:٤٦:٠١١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٤٣٠٠:٠٥:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٩:٣٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٢٦٠٠:٠٥:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٠:١٢١٢:٤٥:١٩١٨:٥٩:٥٧١٩:١٧:٠٩٠٠:٠٥:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٠:٤٦١٢:٤٤:٥٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٥٢٠٠:٠٤:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٣١:٢٠١٢:٤٤:٣٦١٨:٥٧:٢٤١٩:١٤:٣٤٠٠:٠٤:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣١:٥٣١٢:٤٤:١٥١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:١٧٠٠:٠٤:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٢:٢٧١٢:٤٣:٥٣١٨:٥٤:٥١١٩:١١:٥٩٠٠:٠٤:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٣:٠١١٢:٤٣:٣٢١٨:٥٣:٣٤١٩:١٠:٤٢٠٠:٠٣:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٣:٣٥١٢:٤٣:١٠١٨:٥٢:١٧١٩:٠٩:٢٤٠٠:٠٣:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٤:٠٩١٢:٤٢:٤٩١٨:٥١:٠٠١٩:٠٨:٠٦٠٠:٠٣:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٤:٤٤١٢:٤٢:٢٧١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٤٩٠٠:٠٢:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٥:١٨١٢:٤٢:٠٦١٨:٤٨:٢٦١٩:٠٥:٣١٠٠:٠٢:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٤١:٤٥١٨:٤٧:٠٩١٩:٠٤:١٤٢٣:٣٢:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٣٦:٢٧١١:٤١:٢٣١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٢:٥٧٢٣:٠١:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنت آباد

روستای جنت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنت آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق جنت آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق جنت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جنت آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جنت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جنت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جنت آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جنت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو