جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جنت آباد

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز جنت آباد

اذان صبح: ٠٤:١٦:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٦:٠٥

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنت آباد (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای جنت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جنت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جنت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نغمه و وزن موسیقی تاثیر فوق العاده ای بر روح انسان دارد و اگر درست به كار رود، می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنت آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جنت آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٢:٠٧١٢:٤٨:٤٩١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:٣١٠٠:٠٧:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:٥٩١٢:٤٨:٣٤١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:١٢٠٠:٠٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٩:٥٢١٢:٤٨:٢٠١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٥٣٠٠:٠٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٨:٤٥١٢:٤٨:٠٦١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٣٤٠٠:٠٦:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٧:٣٩١٢:٤٧:٥٣١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:١٥٠٠:٠٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٦:٣٣١٢:٤٧:٤٠١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:٥٦٠٠:٠٥:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:٢٨١٢:٤٧:٢٧١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٣٨٠٠:٠٥:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٤:٢٤١٢:٤٧:١٥١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:١٩٠٠:٠٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٣:٢١١٢:٤٧:٠٣١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٠١٠٠:٠٤:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٢:١٨١٢:٤٦:٥١١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٤٣٠٠:٠٤:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١١:١٦١٢:٤٦:٤٠١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٤:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٠:١٥١٢:٤٦:٣٠١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٠٧٠٠:٠٣:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٩:١٥١٢:٤٦:٢٠١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٣:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٨:١٦١٢:٤٦:١٠١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٣:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٦:٠١١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:١٤٠٠:٠٢:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٢:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٢:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٤:٢٩١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٢:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٥:٣١١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠١:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٤٧٠٠:٠١:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٥:١٩١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٣٠٠٠:٠١:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:٥٨١٢:٤٥:١٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:١٣٠٠:٠١:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠١:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٥:٠٥١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٠:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٥:٠٢١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٧:٠٠١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٠:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٦:١٦١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٠:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جنت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جنت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جنت آباد روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٥:٥٥١٢:٥٠:٢٥١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٣٢٠٠:٠٢:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٦:٠٩١٢:٥٠:٣٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٢:٣٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤٦:٢٤١٢:٥٠:٥١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٥٣٠٠:٠٢:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٦:٤١١٢:٥١:٠٤١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٠٢٠٠:٠٣:٠٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٦:٥٨١٢:٥١:١٧١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٣:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٤٧:١٦١٢:٥١:٣٠١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:١٥٠٠:٠٣:٣٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٧:٣٦١٢:٥١:٤٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:١٩٠٠:٠٣:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥١:٥٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٤:٠٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٨:١٨١٢:٥٢:٠٦١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٢٢٠٠:٠٤:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥٢:١٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٢٢٠٠:٠٤:٣٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٢:٣٠١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٢٠٠٠:٠٤:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥٢:٤١١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٥:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:١١٠٠:٠٥:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٠:١٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٥:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٠:٤٦١٢:٥٣:١٣١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٥٦٠٠:٠٥:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥١:١٣١٢:٥٣:٢٣١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٤٧٠٠:٠٦:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥١:٤٢١٢:٥٣:٣٢١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٦:١٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٥٢:١١١٢:٥٣:٤١١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٦:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٣:١١١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠٧:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠٧:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٤:١٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:١٥٠٠:٠٧:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٤:٢١١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٥٥٠٠:٠٧:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٧:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٤:٣٤١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٠٩٠٠:٠٨:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٤٣٠٠:٠٨:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٧٠٠:٠٨:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٨:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٩٠٠:٠٨:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠٩:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جنت آباد روستای جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنت آباد

روستای جنت آباد بر روی نقشه

روستای جنت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جنت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جنت آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جنت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق جنت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جنت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جنت آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جنت آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق جنت آباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو