جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جنت آباد

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جنت آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٤:١١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٢٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جنت آباد (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر جنت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جنت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جنت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

جان ماكسول
رهبری چیزی جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاری بر دیگران نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جنت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جنت آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جنت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جنت آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جنت آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٢:٥٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٠١٠٠:١٨:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣١:٤٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٤٢٠٠:١٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٩:٢٨١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٩:٣٣١٢:٥٩:١٤١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٧:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٩:٠١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٦:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٨:٣٥١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:١٢٠٠:١٦:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٥:١٠١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٤٠٠:١٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٨:١١١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٦٠٠:١٥:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:١٩٠٠:١٥:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٢:٠٠١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٠١٠٠:١٥:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٧:٣٨١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٤:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٤:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٧:١٩١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٠٠٠:١٤:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٧:١٠١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٥٣٠٠:١٣:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٧:٠١١٢:٥٧:٠١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٣:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٩٠٠:١٣:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٣:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٤:١٣١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٢:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١١٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٢:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:١٣٠٠:١٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١١:٣٥١٢:٥٦:٢٢١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٢:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٦:١٧١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١١:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٦:١٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٢٤٠٠:١١:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٦:١٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١١:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٥١٠٠:١١:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١١:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:١٨٠٠:١١:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جنت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جنت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جنت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جنت آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جنت آباد شهر جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جنت آباد شهر جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جنت آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جنت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٦:١٨١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٣:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٣:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٣:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٣:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٤:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٤:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٤:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٤:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٥:١٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٥:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٥:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٥:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١٦:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٤:١١٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٦:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠١:١٠١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٦:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٦:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٧:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٧:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٧:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٥:٠٧٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٧:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٨:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٤:٤٠١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٨:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٨:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٨:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٩:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٩:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٩:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٩:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:١١٠٠:١٩:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٠:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٠:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جنت آباد شهر جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جنت آباد شهر جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جنت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جنت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جنت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جنت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جنت آباد

شهر جنت آباد بر روی نقشه

شهر جنت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جنت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جنت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جنت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جنت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جنت آباد
زمان پخش اذان زنده به افق جنت آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جنت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جنت آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو