جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جنت آباد

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جنت آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٢٨
اذان مغرب: ١٧:١٧:٢٩
نیمه شب: ٢٣:١١:٥١

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جنت آباد (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر جنت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جنت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جنت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
عاشق تغییر باشید تا این عشق، شما را دگرگون كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جنت آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جنت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جنت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جنت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جنت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١٢٠٠:١٤:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٠:٤٤١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٧:١٧١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٢١٠٠:١٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٣:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٥:٥٢١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣١٠٠:١٣:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٤:٥٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٥٠٠:١٣:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٤:٠٢١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٢:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٢:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٢:١٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٢:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١١:٢٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٦:١٧١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١١:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٦:١٣١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٣٦٠٠:١١:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٦:١٠١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:١٩٠٠:١١:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١١:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٠:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٠:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٠:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٦:١١١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٠:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٦:١٤١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٠:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٦:١٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٣١٠٠:١٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٦:٢٣١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:١٢٠٠:١٠:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٥٢٠٠:٠٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنت آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جنت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جنت آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جنت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جنت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جنت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جنت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جنت آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٢:١٩١١:٤٥:٣٩١٦:٥٨:٤٣١٧:١٧:١٣٢٣:٠٤:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٣:١١١١:٤٥:٥٥١٦:٥٨:٢٥١٧:١٦:٥٦٢٣:٠٤:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٤:٠٢١١:٤٦:١٢١٦:٥٨:٠٧١٧:١٦:٤٠٢٣:٠٤:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٤:٥٤١١:٤٦:٣٠١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٢٧٢٣:٠٥:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٥:٤٥١١:٤٦:٤٨١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:١٥٢٣:٠٥:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٦:٣٦١١:٤٧:٠٨١٦:٥٧:٢٦١٧:١٦:٠٥٢٣:٠٥:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٧:٢٦١١:٤٧:٢٧١٦:٥٧:١٦١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٥:٥١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٨:١٧١١:٤٧:٤٨١٦:٥٧:٠٧١٧:١٥:٤٩٢٣:٠٦:٠٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٩:٠٦١١:٤٨:٠٩١٦:٥٧:٠٠١٧:١٥:٤٤٢٣:٠٦:٢٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٩:٥٦١١:٤٨:٣١١٦:٥٦:٥٥١٧:١٥:٤١٢٣:٠٦:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٠:٤٥١١:٤٨:٥٤١٦:٥٦:٥٢١٧:١٥:٣٩٢٣:٠٧:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤١:٣٣١١:٤٩:١٧١٦:٥٦:٥١١٧:١٥:٣٩٢٣:٠٧:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٢:٢١١١:٤٩:٤١١٦:٥٦:٥١١٧:١٥:٤١٢٣:٠٧:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٠:٠٥١٦:٥٦:٥٣١٧:١٥:٤٤٢٣:٠٨:٠٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٥٥١١:٥٠:٣٠١٦:٥٦:٥٦١٧:١٥:٤٩٢٣:٠٨:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:٤١١١:٥٠:٥٥١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٨:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٥:٢٦١١:٥١:٢١١٦:٥٧:٠٩١٧:١٦:٠٥٢٣:٠٩:١٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٦:١٠١١:٥١:٤٨١٦:٥٧:١٨١٧:١٦:١٥٢٣:٠٩:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٦:٥٤١١:٥٢:١٤١٦:٥٧:٢٩١٧:١٦:٢٦٢٣:١٠:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٧:٣٦١١:٥٢:٤٢١٦:٥٧:٤١١٧:١٦:٤٠٢٣:١٠:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٨:١٨١١:٥٣:٠٩١٦:٥٧:٥٥١٧:١٦:٥٤٢٣:١٠:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٨:٥٩١١:٥٣:٣٧١٦:٥٨:١٠١٧:١٧:١١٢٣:١١:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٩:٣٩١١:٥٤:٠٦١٦:٥٨:٢٨١٧:١٧:٢٩٢٣:١١:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:١٨١١:٥٤:٣٤١٦:٥٨:٤٧١٧:١٧:٤٩٢٣:١٢:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٠:٥٦١١:٥٥:٠٣١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:١٠٢٣:١٢:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥١:٣٢١١:٥٥:٣٢١٦:٥٩:٢٩١٧:١٨:٣٢٢٣:١٣:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٢:٠٨١١:٥٦:٠٢١٦:٥٩:٥٣١٧:١٨:٥٦٢٣:١٣:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٢:٤٢١١:٥٦:٣١١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٢٢٢٣:١٤:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٣:١٥١١:٥٧:٠١١٧:٠٠:٤٥١٧:١٩:٤٩٢٣:١٤:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:٤٧١١:٥٧:٣١١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:١٧٢٣:١٥:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جنت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جنت آباد شهر جنت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جنت آباد شهر جنت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جنت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جنت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جنت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جنت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جنت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جنت آباد

شهر جنت آباد بر روی نقشه

شهر جنت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جنت آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر جنت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جنت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جنت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جنت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا جنت آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جنت آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق جنت آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جنت آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جنت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو