جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز جنت آبادشیخها


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤١
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای جنت آبادشیخها)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جنت آبادشیخها)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنت آبادشیخها)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ضرب المثل شرقی
كلمه ها حباب آبند و اعمال، قطره طلا.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جنت آبادشیخها

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آبادشیخها ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جنت آبادشیخها (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جنت آبادشیخها ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جنت آبادشیخها ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٤:١٦١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٣:١٤١٢:٥١:٥٦١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٢:١٣١٢:٥١:٤٧١٩:٣١:٤٩١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١١:١٣١٢:٥١:٣٨١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٠:١٤١٢:٥١:٣٠١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٩:١٦١٢:٥١:٢٢١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٨:١٩١٢:٥١:١٥١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥١:٠٨١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥١:٠٢١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٠:٥١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣١٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٠:٣٣١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٤:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٠:٣١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٠:٣١١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٤:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٤:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٤:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٠٤:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٢:٥٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آبادشیخها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آبادشیخها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جنت آبادشیخها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جنت آبادشیخها

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جنت آبادشیخها

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جنت آبادشیخها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آبادشیخها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جنت آبادشیخها

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جنت آبادشیخها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جنت آبادشیخها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جنت آبادشیخها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جنت آبادشیخها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آبادشیخها

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای جنت آبادشیخها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جنت آبادشیخها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آبادشیخها

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٤:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٤:١٦١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٢٣٠٠:١٤:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:١٠٠٠:١٤:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٥:٣١١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٤:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٤:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٥:٣١١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٣٠٠٠:١٣:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٥:١٣١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:١٥٠٠:١٣:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٤:٥٥١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٠٠٠٠:١٣:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٤٤٠٠:١٣:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٤:١٨١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٢٨٠٠:١٢:٥٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٣:٥٩١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٢٠٠:١٢:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٠:٢٨١٢:٥٣:٤٠١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٢:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٣:٢٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٣٧٠٠:١٢:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٣:٠٠١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:٢٠٠٠:١٢:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٢:٤٠١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٠٢٠٠:١١:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٢:٢٠١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٤٣٠٠:١١:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٣:٣١١٢:٥١:٥٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٢٤٠٠:١١:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٤:٠٧١٢:٥١:٣٩١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٠٥٠٠:١٠:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥١:١٨١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٤٦٠٠:١٠:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٥:١٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٢٧٠٠:١٠:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٥:٥٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٠٧٠٠:١٠:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٦:٣٢١٢:٥٠:١٤١٩:٠٣:٢٦١٩:٢٠:٤٨٠٠:٠٩:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٧:٠٨١٢:٤٩:٥٣١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٢٨٠٠:٠٩:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٧:٤٤١٢:٤٩:٣١١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٠٨٠٠:٠٩:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٣٨:٢٠١٢:٤٩:١٠١٨:٥٩:٢٩١٩:١٦:٤٨٠٠:٠٨:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٣٨:٥٦١٢:٤٨:٤٨١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٢٨٠٠:٠٨:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٣٩:٣٣١٢:٤٨:٢٧١٨:٥٦:٥١١٩:١٤:٠٨٠٠:٠٨:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٠:٠٩١٢:٤٨:٠٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٤٩٠٠:٠٨:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٠:٤٦١٢:٤٧:٤٤١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٢٩٠٠:٠٧:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤١:٢٢١٢:٤٧:٢٢١٨:٥٢:٥٣١٩:١٠:٠٩٢٣:٣٧:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤١:٥٩١١:٤٧:٠١١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٥٠٢٣:٠٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جنت آبادشیخها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آبادشیخها روستای جنت آبادشیخها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جنت آبادشیخها روستای جنت آبادشیخها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جنت آبادشیخها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جنت آبادشیخها

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جنت آبادشیخها موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جنت آبادشیخها برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جنت آبادشیخها

روستای جنت آبادشیخها بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جنت آبادشیخها
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جنت آبادشیخها + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای جنت آبادشیخها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جنت آبادشیخها + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جنت آبادشیخها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جنت آبادشیخها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جنت آبادشیخها دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جنت آبادشیخها
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جنت آبادشیخها دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جنت آبادشیخها دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جنت آبادشیخها
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جنت آبادشیخها دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جنت آبادشیخها یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو