جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جمبزه

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز جمبزه


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٣

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جمبزه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای جمبزه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جمبزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جمبزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سر آرتور هلپس
بزرگترین لذت دارایی این است كه سبب می‌شود از شنیدن سیل اندرزهای خوب رهایی یابید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جمبزه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جمبزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمبزه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جمبزه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمبزه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جمبزه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٣:١٠١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠١:١٥١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢١:٠٦١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥١٠٠:١٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٠:٤١١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٧:١٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:١٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٥:١٨١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٠:١٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:١٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١١٠٠:١٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٤:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٩:٥١١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:١٢٠٠:١٣:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٧٠٠:١٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٤١٠٠:١٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٩:٥١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١٠٠٠:١٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٣:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٢١٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:١٠٠٠:١٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جمبزه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جمبزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جمبزه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمبزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمبزه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:١٤٠٠:١٦:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٦:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٣٤٠٠:١٦:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٦:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٦:١٦٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٧:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٥٣٠٠:١٧:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٦:٤١٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٥٦٠٠:١٧:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٧:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٨:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٧:١٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٨:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٥٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٨:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٨:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٧:٥١٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٩:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٩:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٨:١٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٩:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٤٠٠:١٩:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٠:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٨:٤١٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٠:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢١:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٩:١٣٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢١:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٩:٢٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢١:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢١:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٢:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٢:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٢:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٢:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٢:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٣:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١١:٣٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٣:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمبزه روستای جمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمبزه روستای جمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمبزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جمبزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جمبزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جمبزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جمبزه

روستای جمبزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جمبزه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جمبزه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جمبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جمبزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جمبزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جمبزه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جمبزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا جمبزه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جمبزه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جمبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جمبزه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جمبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جمبزه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو