جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جمبزه

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز جمبزه


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جمبزه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای جمبزه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جمبزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جمبزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جرج برنارد شاو
هیچ گاه در اندیشه ی مرگ نباشید، بی گمان، مرگ در اندیشه ی شماست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جمبزه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جمبزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمبزه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جمبزه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمبزه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جمبزه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٠١٠٠:٢١:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٤٥٠٠:٢١:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٣:١٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢٩٠٠:٢٠:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٣٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٤١٠٠:١٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٢:١١١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:١٠٠٠:١٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠١:٥٩١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٤٠٠:١٨:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٤٨١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٩٠٠:١٨:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠١:٣٧١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٨:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠١:٢٦١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:٢٠١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٧:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٧:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:١٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٦:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٠:٤١١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:١١٠٠:١٥:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٥:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:١٠١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٥:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٠١١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١١:٠٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٤:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:١٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٤:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٩:٥١١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١٦٠٠:١٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٠١٠٠:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جمبزه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جمبزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جمبزه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای جمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمبزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمبزه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٣:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٢:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:١٠٠٠:١٢:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:٢٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٥١٠٠:١٢:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٠:١١١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٢:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٢٠٠:١٢:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥١٠٠:١٢:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٢:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٢:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٢:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠١:١٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٣:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٣:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٣:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٧:١٨١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٣:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٣:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:١١٠٠:١٣:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٣:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٣:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٣:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٣:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٤:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٣:١٣٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٤:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٢٥٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٤:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٤:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٣:٥٠٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:١٢٠٠:١٤:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٤:٠٣٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٤:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٤:١٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٥:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٤:٢٩٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:١١٠٠:١٥:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٥:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٥:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمبزه روستای جمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمبزه روستای جمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمبزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جمبزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جمبزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جمبزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جمبزه

روستای جمبزه بر روی نقشه

روستای جمبزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جمبزه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جمبزه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای جمبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جمبزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جمبزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جمبزه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ جمبزه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جمبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جمبزه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جمبزه
جدول اوقات شرعی امروز فردا جمبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جمبزه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جمبزه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جمبزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو