جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جماکوه

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جماکوه


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٨:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:١٩
نیمه شب: ٠٠:٣١:٠٣

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جماکوه (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای جماکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جماکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جماکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ویلیام جیمز
بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق [=آرزو] فراوان اوست به گرامی داشته شدن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جماکوه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جماکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جماکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جماکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جماکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جماکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٥:٣١١٣:١٢:١٣١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٤:١٦١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٣:٠٢١٣:١١:٥٤٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:١١٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢١:٤٩١٣:١١:٤٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٢٠:٣٦١٣:١١:٣٧٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٩:٢٥١٣:١١:٢٩٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٨:١٥١٣:١١:٢٢٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٧:٠٧١٣:١١:١٥٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١١٠٦:١٥:٥٩١٣:١١:٠٩٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:٥٣١٣:١١:٠٤٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢١:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١١٠٦:١٣:٤٧١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٢:٤٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٠:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٥٠٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٠:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٠:٣٩١٣:١٠:٤٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٠:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٠:٤٤٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٠:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٨:٤١١٣:١٠:٤١٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٩:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٠:٤٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١٩:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٠:٣٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٣٨٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٣٧٠٠:١٩:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٥:٠١١٣:١٠:٣٨٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٣٣٠٠:١٩:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢١٠٦:٠٤:٠٩١٣:١٠:٣٩٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٢٨٠٠:١٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠٣:٢٠١٣:١٠:٤٠٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٩:٢٤٠٠:١٨:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٢٠٦:٠٢:٣١١٣:١٠:٤٢٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:١٨٠٠:١٨:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٠٠٦:٠١:٤٥١٣:١٠:٤٤٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:١٢٠٠:١٨:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٠٠٦:٠١:٠٠١٣:١٠:٤٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١٨:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٢٠٦:٠٠:١٦١٣:١٠:٥١٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٥٩٠٠:١٨:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٥٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٠:٥٥٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٥٢٠٠:١٧:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١١٠٥:٥٨:٥٥١٣:١١:٠٠٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:٤٤٠٠:١٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٨:١٦١٣:١١:٠٥٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٣٥٠٠:١٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جماکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جماکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جماکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جماکوه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جماکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جماکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جماکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جماکوه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جماکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جماکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جماکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جماکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جماکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جماکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای جماکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جماکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جماکوه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٩:٤٧١٣:٢٠:٤٧٢٠:٣١:١٩٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٢٨:٣٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٦:١٠:٣٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٤٢٠:٥١:٣٤٠٠:٢٨:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٦:١١:٢٢١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٢٨:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٦:١٢:١١١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٢٩:١٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٢٩:٢٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٣:٤٩١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٢٩:٣٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٢٩:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٦:١٠٠٠:٢٩:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٦:١٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٥:١١٠٠:٣٠:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٠:١٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٨:٠٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣٠:٢٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٨:٥١١٣:٢٠:٣١٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٣٠:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٠:٣٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢٠:٢١٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٠:٤٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٢١:٢٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٠:٥١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣٠:٥٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣١:٠١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٩:٥٢٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣١:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٩:٤٣٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣١:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٩:٣٤٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣١:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٩:٢٤٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣١:١١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٩:١٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:١٦٠٠:٣١:١٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٨:١٩١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٣١:١٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٩:١١١٣:١٨:٥١٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣١:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٨:٣٩٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣١:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣١:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣١:٤٦١٣:١٨:١٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣١:٠٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٨:٠٠٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣١:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٧:٤٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٣٠:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٤:٢١١٣:١٧:٣١٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٣٢٠٠:٣٠:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٥:١٣١٣:١٧:١٦١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جماکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جماکوه روستای جماکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جماکوه روستای جماکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جماکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جماکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جماکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جماکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جماکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جماکوه

روستای جماکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جماکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جماکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جماکوه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جماکوه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای جماکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جماکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جماکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جماکوه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا جماکوه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جماکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جماکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جماکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جماکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جماکوه
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ جماکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جماکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جماکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو