جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جمال آباد

مشهد میقان | اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز جمال آباد


اذان صبح: ٠٤:١٨:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠٢

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جمال آباد (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای جمال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جمال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جمال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
عشق، همیشه به دست آمدنی‌ست. باید پرسید آیا آنقدر خواهان آن هستیم كه رنج جست‌و‌جو و تكاپوی سخت روح را بر خود هموار كنیم، یا فقط خودمان را سر كار گذاشته‌ایم؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای جمال آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جمال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمال آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جمال آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمال آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جمال آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤١:٢٨١٣:١١:٣٠١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٠:١٢١٣:١١:١٥١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٨:٥٧١٣:١١:٠١١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٧:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٠:٤٧١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٢٩١٣:١٠:٣٤١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:١٧١٣:١٠:٢١١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٦:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٤:٠٤١٣:١٠:٠٨١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٥:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٤:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٤:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٩:١١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٤:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٩:٠١١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٣:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٣:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٣:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٣:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٢:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٨:١٢١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٢:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢١:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢١:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢١:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٧:٥٠١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢١:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:١٨٠٠:٢١:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٠:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٤:١١١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٠:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٩٠٦:١١:٤١١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جمال آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جمال آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جمال آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمال آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٨:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٨:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٨:٠١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٨:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٥٩٠٠:١٨:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٨:١٣٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٨:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٢٦٠٠:١٨:٤١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٨:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٤٩٠٠:١٨:٤٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٨:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٨:٥١٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:١٠٠٠:١٨:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٤٩٠٠:١٨:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٨:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٩:١٨٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٩:٠٤٠٠:١٨:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٤٠٠٠:١٨:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:١٥٠٠:١٨:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٤٩٠٠:١٩:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٣٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:١٩:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٩:٠٩١٣:١٠:١٠٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٩:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٩:٠٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٢:٢٤٠٠:١٩:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥٨:٥٦١٣:١٠:٣٣٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٥٤٠٠:١٩:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٨:٥٢١٣:١٠:٤٥٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٣:٢٢٠٠:١٩:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٨:٥٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٤٩٠٠:١٩:٤٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٨:٤٩١٣:١١:١٠٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٤:١٥٠٠:١٩:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٨:٥٠١٣:١١:٢٢٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٢٠:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٨:٥٢١٣:١١:٣٥٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٢٠:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٨:٥٦١٣:١١:٤٨٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٥:٢٤٠٠:٢٠:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٩:٠١١٣:١٢:٠١٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٢٠:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٩:٠٨١٣:١٢:١٤٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٢٠:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٩:١٦١٣:١٢:٢٧٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٢١:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٩:٢٦١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٢١:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٩:٣٨١٣:١٢:٥٣٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٢١:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمال آباد روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جمال آباد روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جمال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جمال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جمال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جمال آباد

روستای جمال آباد بر روی نقشه

روستای جمال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جمال آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جمال آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای جمال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جمال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جمال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جمال آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جمال آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جمال آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جمال آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جمال آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جمال آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جمال آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جمال آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو