جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جمال آباد

سرچهان | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جمال آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جمال آباد (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای جمال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جمال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جمال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
هیچ گاه در اندیشه ی مرگ نباشید، بی گمان، مرگ در اندیشه ی شماست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جمال آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جمال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمال آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جمال آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمال آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جمال آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:١٧٠٠:١٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٦:٢٩١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٠:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٩:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٢:١٩١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٩:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٣:٤١١٢:٥٢:١١١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٩:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٢:٠٣١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٤١٠٠:٠٩:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٥٣١٢:٥١:٥٦١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١١:٠١١٢:٥١:٤٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:٠٩١٢:٥١:٤٣١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٩:١٩١٢:٥١:٣٧١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥١:٣٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٨:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٧:٤١١٢:٥١:٢٧١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٧:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥١:٢٣١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٧:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥١:٢٠١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٧:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥١:١٥١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٧:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥١:١٣١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٧:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٣:١٦١٢:٥١:١٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٦:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥١:١٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٦:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠١:٥٨١٢:٥١:١٢١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٦:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٥١:١٢١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٦:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥١:١٤١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٠:١٠١٢:٥١:١٦١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥١:١٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥١:٢١١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٦:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥١:٢٤١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥١:٢٩١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥١:٣٣١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٠٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥١:٣٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جمال آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جمال آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جمال آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٢٠٠:٠٩:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٤:٣٨١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٤٣٠٠:٠٩:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٧:١٢١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٥٣٠٠:٠٩:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٥:٠٩١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠١٠٠:١٠:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٠:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:١٤٠٠:١٠:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:١٨٠٠:١٠:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٨:١٥٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٢٠٠٠:١١:١١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٨:٢٧٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٢٢٠٠:١١:٢٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٨:٣٩٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٢١٠٠:١١:٤١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٨:٥١٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٢٠٠٠:١١:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٩:٠٢٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:١٦٠٠:١٢:١١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٩:١٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٢٠٠:١٢:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٢:٤١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٢:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٣:١٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٣:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٣:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:١١٠٠:١٣:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٤:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٤:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٤:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٤:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٤:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:١٥٠٠:١٥:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠١:٠٠١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٥:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠١:٠٤١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٥:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠١:٠٩١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٥:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠١:١٢١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٥:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠١:١٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٦:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠١:١٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٦:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جمال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جمال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جمال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جمال آباد

روستای جمال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جمال آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جمال آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جمال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جمال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جمال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جمال آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جمال آباد
زمان پخش اذان زنده به افق جمال آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق جمال آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جمال آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جمال آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جمال آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جمال آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو