جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جمال آباد

انزل شمالی | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز جمال آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٢١
اذان ظهر: ١٢:١٥:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٥٠

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جمال آباد (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای جمال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای جمال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جمال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
از عیادت كنندگان كسی ثوابش بیشتر است كه زودتر برخیزد مگر آنكه بیمار نشستن او را خواهد و از او سؤال كند كه بنشیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جمال آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جمال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمال آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جمال آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جمال آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جمال آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٧:٤٤٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٣٩:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٧:٣٥٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١١٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٣٨:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٧:١٨٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٨:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٤:٥٢١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٣٨:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٧:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٦:٥٦٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٣:٠١٠٠:٣٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥١٠٦:٣٠:١٨١٣:٢٦:٤٤٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٩:١٣١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٣٦:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٨:٠٨١٣:٢٦:٣٥٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٦:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٦:٣١٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣٦:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٦:٠٤١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢٦:٢٥٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٢٤:٠٥١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٤٨٠٠:٣٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٢٢:١١١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٥:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٢١:١٧١٣:٢٦:١٩٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢٦:١٩٢٠:٣٢:٤٦٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٤:٣٠٠٠:٣٤:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٣٤:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٧:٥٤١٣:٢٦:٢٣٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٢١٠٠:٣٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٧:٠٧١٣:٢٦:٢٥٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٧:١٥٠٠:٣٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٦:٢١١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٣٣:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٥:٣٨١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٧:٥٤٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٧٠٦:١٤:٥٦١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣٨:٤٣٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٢٠٦:١٤:١٦١٣:٢٦:٤١٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠٠:٤٧٠٠:٣٣:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٩٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٦:٤٦٢٠:٤٠:٢٠٢١:٠١:٣٩٠٠:٣٣:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٠٨٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٦:٥١٢٠:٤١:٠٨٢١:٠٢:٢٩٠٠:٣٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جمال آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای جمال آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای جمال آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای جمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٥:٤٦١٢:١٤:٢٠١٧:٤٢:٢٢١٨:٠١:٢٤٢٣:٣١:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٦:٤٧١٢:١٤:١٢١٧:٤١:٠٥١٨:٠٠:١٠٢٣:٣١:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٧:٤٧١٢:١٤:٠٤١٧:٣٩:٥٠١٧:٥٨:٥٦٢٣:٣٠:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٨:٤٩١٢:١٣:٥٧١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٧:٤٤٢٣:٣٠:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٩:٥٠١٢:١٣:٥١١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٦:٣٣٢٣:٣٠:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٠:٥٢١٢:١٣:٤٦١٧:٣٦:١١١٧:٥٥:٢٤٢٣:٣٠:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥١:٥٤١٢:١٣:٤٢١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٤:١٥٢٣:٣٠:٢٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٢:٥٦١٢:١٣:٣٨١٧:٣٣:٥١١٧:٥٣:٠٨٢٣:٣٠:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٣:٥٩١٢:١٣:٣٥١٧:٣٢:٤٣١٧:٥٢:٠٣٢٣:٣٠:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٥:٠١١٢:١٣:٣٣١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:٥٨٢٣:٣٠:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٦:٠٤١٢:١٣:٣٢١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٥٥٢٣:٢٩:٥٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٧:٠٨١٢:١٣:٣١١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٥٤٢٣:٢٩:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٨:١١١٢:١٣:٣١١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٧:٥٣٢٣:٢٩:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٩:١٥١٢:١٣:٣٢١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٦:٥٥٢٣:٢٩:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٧:٠٠:١٩١٢:١٣:٣٤١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٥:٥٧٢٣:٢٩:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٧:٠١:٢٣١٢:١٣:٣٧١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٥:٠٢٢٣:٢٩:٤٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٢:٢٧١٢:١٣:٤٠١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٤:٠٧٢٣:٢٩:٤٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠٣:٣١١٢:١٣:٤٤١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٣:١٥٢٣:٢٩:٤٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٣:٤٩١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٢:٢٤٢٣:٢٩:٤٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٥:٤٠١٢:١٣:٥٥١٧:٢١:٤٦١٧:٤١:٣٥٢٣:٢٩:٤٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٦:٤٤١٢:١٤:٠٢١٧:٢٠:٥٦١٧:٤٠:٤٧٢٣:٢٩:٤٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٧:٤٩١٢:١٤:١٠١٧:٢٠:٠٧١٧:٤٠:٠١٢٣:٢٩:٥٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٨:٥٣١٢:١٤:١٨١٧:١٩:٢٠١٧:٣٩:١٧٢٣:٢٩:٥٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٩:٥٧١٢:١٤:٢٨١٧:١٨:٣٥١٧:٣٨:٣٤٢٣:٣٠:٠٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:١١:٠٢١٢:١٤:٣٨١٧:١٧:٥٢١٧:٣٧:٥٤٢٣:٣٠:٠٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٢:٠٦١٢:١٤:٤٩١٧:١٧:١٠١٧:٣٧:١٥٢٣:٣٠:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:١٣:١٠١٢:١٥:٠١١٧:١٦:٣١١٧:٣٦:٣٨٢٣:٣٠:٢٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:١٤:١٤١٢:١٥:١٤١٧:١٥:٥٣١٧:٣٦:٠٣٢٣:٣٠:٣٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٥:١٧١٢:١٥:٢٧١٧:١٥:١٧١٧:٣٥:٣٠٢٣:٣٠:٤٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:١٦:٢١١٢:١٥:٤٢١٧:١٤:٤٣١٧:٣٤:٥٩٢٣:٣٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد روستای جمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جمال آباد روستای جمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جمال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جمال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جمال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جمال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جمال آباد

روستای جمال آباد بر روی نقشه

روستای جمال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جمال آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای جمال آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای جمال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جمال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جمال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جمال آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جمال آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جمال آباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جمال آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جمال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق جمال آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جمال آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جمال آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جمال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو