جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جلیل آباد

توجردی | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جلیل آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٠٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جلیل آباد (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای جلیل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جلیل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جلیل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

دی اچ لارسن
آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جلیل آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جلیل آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلیل آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جلیل آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلیل آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جلیل آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٣٠١٢:٥٤:١٧١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٣:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٧:٢٤١٢:٥٤:٠٣١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:٣٢٠٠:١٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٣:٤٩١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:١١٠٠:١٢:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٥:١٣١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٥٠٠٠:١٢:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٣:٢١١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٢٩٠٠:١١:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٠٩٠٠:١١:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٤٨٠٠:١١:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢١:٠٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٠:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٤٧٠٠:١٠:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٢٧٠٠:١٠:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٧:٠٠١٢:٥١:٥٩١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٩:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٦:٠١١٢:٥١:٤٩١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٩:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٥١:٣٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٩:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٤:٠٨١٢:٥١:٣٠١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٨:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:١٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٨:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٢:١٨١٢:٥١:١٤١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٨:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٩٠٦:١١:٢٤١٢:٥١:٠٦١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٨:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١١٠٦:١٠:٣٢١٢:٥١:٠٠١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٧:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:١٣٠٠:٠٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٧:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:١٧٠٠:٠٦:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٦:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٢١٠٠:٠٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٦:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جلیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جلیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جلیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلیل آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جلیل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جلیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جلیل آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای جلیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جلیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جلیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جلیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلیل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جلیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای جلیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جلیل آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جلیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جلیل آباد روستای جلیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جلیل آباد روستای جلیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جلیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلیل آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جلیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جلیل آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٥٣:٤٦١٢:٥٥:٥٤١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٢٣٠٠:٠٨:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٤:٠٠١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:٠٨:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:٠٩:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٤:٣١١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٩:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٠١٠٠:٠٩:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٧٠٠:٠٩:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٧:١١١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١١٠٠:١٠:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٧:٢٣١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:١٤٠٠:١٠:٢٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٧:٣٥١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٦٠٠:١٠:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٦٠٠:١٠:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٥٠٠:١١:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٨:١٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٢٠٠:١١:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٨:٢١١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:١١:٣٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٨:٣١١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠١٠٠:١١:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٨:٤١١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٨:٥١١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٢:٢١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٩:٠١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٢:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٩:١٠١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٢:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٩:١٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٣:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٣:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٩٠٠:١٣:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٣:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٤:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٤:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٠:١٣١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٤:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٠:١٨١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٤:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٣١٠٠:١٥:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٠١٠٠:١٥:١٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جلیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جلیل آباد روستای جلیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جلیل آباد روستای جلیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جلیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلیل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جلیل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جلیل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جلیل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جلیل آباد

روستای جلیل آباد بر روی نقشه

روستای جلیل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جلیل آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جلیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای جلیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جلیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جلیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جلیل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جلیل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جلیل آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلیل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جلیل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلیل آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جلیل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جلیل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جلیل آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلیل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو