جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جلیل آباد

توجردی | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جلیل آباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٤٣
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:١١
اذان مغرب: ١٧:١٣:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٥٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جلیل آباد (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای جلیل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جلیل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلیل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جلیل آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جلیل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلیل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جلیل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلیل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلیل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:٤٦١٢:٥١:٥٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:٤٨١٢:٥١:٤٧١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٤:٥١١٢:٥١:٣٨١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٩:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٣:٥٥١٢:٥١:٢٩١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٨:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٣:٠٠١٢:٥١:٢١١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١١٠٦:١٢:٠٦١٢:٥١:١٣١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١١:١٣١٢:٥١:٠٦١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٨:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٧:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٧:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٧:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٧:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٧:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٦:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٦:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٦:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:١٢٠٠:٠٦:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٥:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٠:٣١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٥:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٠٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠٥:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٥:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلیل آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جلیل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جلیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جلیل آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جلیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جلیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جلیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جلیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلیل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جلیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جلیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جلیل آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٤:١١١١:٤٠:٠٠١٦:٥٥:٣٤١٧:١٣:٤٦٢٢:٥٩:١٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٥:٠١١١:٤٠:١٦١٦:٥٥:١٦١٧:١٣:٣١٢٢:٥٩:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٥:٥١١١:٤٠:٣٣١٦:٥٥:٠١١٧:١٣:١٨٢٢:٥٩:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٤٠١١:٤٠:٥٠١٦:٥٤:٤٧١٧:١٣:٠٦٢٢:٥٩:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٧:٢٩١١:٤١:٠٩١٦:٥٤:٣٥١٧:١٢:٥٥٢٣:٠٠:١١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٨:١٩١١:٤١:٢٨١٦:٥٤:٢٥١٧:١٢:٤٧٢٣:٠٠:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٩:٠٨١١:٤١:٤٨١٦:٥٤:١٦١٧:١٢:٤٠٢٣:٠٠:٤٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٩:٥٦١١:٤٢:٠٩١٦:٥٤:٠٩١٧:١٢:٣٤٢٣:٠١:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٠:٤٥١١:٤٢:٣٠١٦:٥٤:٠٤١٧:١٢:٣١٢٣:٠١:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣١:٣٣١١:٤٢:٥٢١٦:٥٤:٠٠١٧:١٢:٢٩٢٣:٠١:٤٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٢:٢٠١١:٤٣:١٤١٦:٥٣:٥٨١٧:١٢:٢٨٢٣:٠١:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٣:٠٧١١:٤٣:٣٨١٦:٥٣:٥٨١٧:١٢:٣٠٢٣:٠٢:٢٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٣:٥٤١١:٤٤:٠١١٦:٥٣:٥٩١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٢:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٤:٤٠١١:٤٤:٢٦١٦:٥٤:٠٢١٧:١٢:٣٧٢٣:٠٣:٠٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٢٥١١:٤٤:٥١١٦:٥٤:٠٧١٧:١٢:٤٣٢٣:٠٣:٢٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٦:١٠١١:٤٥:١٦١٦:٥٤:١٤١٧:١٢:٥١٢٣:٠٣:٤٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٦:٥٤١١:٤٥:٤٢١٦:٥٤:٢٢١٧:١٣:٠٠٢٣:٠٤:١٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٧:٣٨١١:٤٦:٠٨١٦:٥٤:٣٢١٧:١٣:١١٢٣:٠٤:٣٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٢٠١١:٤٦:٣٥١٦:٥٤:٤٣١٧:١٣:٢٤٢٣:٠٥:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٩:٠٢١١:٤٧:٠٢١٦:٥٤:٥٦١٧:١٣:٣٨٢٣:٠٥:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٩:٤٣١١:٤٧:٣٠١٦:٥٥:١١١٧:١٣:٥٣٢٣:٠٥:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٠:٢٤١١:٤٧:٥٨١٦:٥٥:٢٧١٧:١٤:١٠٢٣:٠٦:٢٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤١:٠٣١١:٤٨:٢٦١٦:٥٥:٤٥١٧:١٤:٢٩٢٣:٠٦:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤١:٤١١١:٤٨:٥٥١٦:٥٦:٠٤١٧:١٤:٤٩٢٣:٠٧:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٢:١٨١١:٤٩:٢٤١٦:٥٦:٢٥١٧:١٥:١٠٢٣:٠٧:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٢:٥٥١١:٤٩:٥٣١٦:٥٦:٤٨١٧:١٥:٣٣٢٣:٠٨:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٠:٢٢١٦:٥٧:١٢١٧:١٥:٥٨٢٣:٠٨:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٤:٠٤١١:٥٠:٥٢١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٢٤٢٣:٠٩:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٤:٣٧١١:٥١:٢١١٦:٥٨:٠٤١٧:١٦:٥١٢٣:٠٩:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٥:٠٩١١:٥١:٥١١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:١٩٢٣:١٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جلیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جلیل آباد روستای جلیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جلیل آباد روستای جلیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جلیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلیل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جلیل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جلیل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جلیل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جلیل آباد

روستای جلیل آباد بر روی نقشه

روستای جلیل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جلیل آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جلیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای جلیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلیل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جلیل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلیل آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جلیل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جلیل آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جلیل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جلیل آباد
افق شرعی امروز فردا جلیل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جلیل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جلیل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو