جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جلیان

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جلیان


اذان صبح: ٠٥:١٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٢٣

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جلیان (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ شهر جلیان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جلیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هركس براى رضا و خوشنودى خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند مى گرداند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جلیان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جلیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جلیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:١١:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١١:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٣١٠٠:١٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٣:١٥١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٣٠٠:١٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٤:٤٢١٢:٥٣:٠٦١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٥٥٠٠:١٠:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١٩٠٠:٠٩:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٥٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١١:٠٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٩:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٠:١٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٢:١٩١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٨:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٢:١٥١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٨:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٢:١١١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٧:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٧:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٢:٠١١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٧:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠٧:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥١:٥٩١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٧:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠١:٤٩١٢:٥١:٥٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٧:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠١:١١١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٦:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٢:٠١١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٢:١٢١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٦:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٢:١٦١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٦:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٢:٢١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٦:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلیان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جلیان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جلیان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٩:٤٧١٢:٠٨:١٥١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٥:٠٧٢٣:٢٧:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٩:١٩١٢:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٥:٥٨٢٣:٢٧:٣٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٤٨:٤٩١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٦:٤٩٢٣:٢٧:٥٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٨:١٨١٢:٠٨:٤٩١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٧:٤٠٢٣:٢٨:٠٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٧:٤٥١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٠:٣١١٧:٤٨:٣٠٢٣:٢٨:٢٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٧:١٠١٢:٠٩:٠٧١٧:٣١:٢٤١٧:٤٩:٢١٢٣:٢٨:٣٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٦:٣٤١٢:٠٩:١٥١٧:٣٢:١٦١٧:٥٠:١١٢٣:٢٨:٤٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٥:٥٧١٢:٠٩:٢٣١٧:٣٣:٠٨١٧:٥١:٠١٢٣:٢٨:٥٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٥:١٨١٢:٠٩:٢٩١٧:٣٤:٠٠١٧:٥١:٥١٢٣:٢٩:٠٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٤:٣٨١٢:٠٩:٣٤١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٢:٤٠٢٣:٢٩:١١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٣:٥٧١٢:٠٩:٣٩١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٣:٣٠٢٣:٢٩:١٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٣:١٤١٢:٠٩:٤٣١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٤:١٩٢٣:٢٩:٢٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٢:٢٩١٢:٠٩:٤٦١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٠٧٢٣:٢٩:٣٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤١:٤٤١٢:٠٩:٤٩١٧:٣٨:١٥١٧:٥٥:٥٦٢٣:٢٩:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٠:٥٧١٢:٠٩:٥٠١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٤٤٢٣:٢٩:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٠:٠٩١٢:٠٩:٥١١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٧:٣٢٢٣:٢٩:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٩:٣٤٠٦:٣٩:٢٠١٢:٠٩:٥١١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٨:١٩٢٣:٢٩:٤٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٨:٣٠١٢:٠٩:٥٠١٧:٤١:٣٣١٧:٥٩:٠٧٢٣:٢٩:٤٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٧:٣٨١٢:٠٩:٤٨١٧:٤٢:٢٢١٧:٥٩:٥٤٢٣:٢٩:٥٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٦:٤٥١٢:٠٩:٤٦١٧:٤٣:١١١٨:٠٠:٤٠٢٣:٢٩:٥٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٥:٥٢١٢:٠٩:٤٣١٧:٤٣:٥٩١٨:٠١:٢٧٢٣:٢٩:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٤:٥٧١٢:٠٩:٤٠١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:١٣٢٣:٢٩:٤٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٤:٠١١٢:٠٩:٣٥١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٢:٥٨٢٣:٢٩:٤٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٣:٠٤١٢:٠٩:٣٠١٧:٤٦:٢١١٨:٠٣:٤٤٢٣:٢٩:٤٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٢:٠٧١٢:٠٩:٢٥١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٤:٢٩٢٣:٢٩:٣٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٢:١١٠٦:٣١:٠٨١٢:٠٩:١٩١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٥:١٤٢٣:٢٩:٣٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١١:١٦٠٦:٣٠:٠٨١٢:٠٩:١٢١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٥٨٢٣:٢٩:٢٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٠٨١٢:٠٩:٠٤١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٦:٤٢٢٣:٢٩:٢٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٨:٠٧١٢:٠٨:٥٦١٧:٥٠:١٠١٨:٠٧:٢٦٢٣:٢٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٢:٠٧١٢:٠٩:٢٥١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٤:٢٩٢٣:٢٩:٣٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣١:٠٨١٢:٠٩:١٩١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٥:١٤٢٣:٢٩:٣٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٣٠:٠٨١٢:٠٩:١٢١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٥٨٢٣:٢٩:٢٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٠٨١٢:٠٩:٠٤١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٦:٤٢٢٣:٢٩:٢٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٨:٠٧١٢:٠٨:٥٦١٧:٥٠:١٠١٨:٠٧:٢٦٢٣:٢٩:١٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٧:٠٥١٢:٠٨:٤٧١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٨:١٠٢٣:٢٩:٠٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٦:٠٢١٢:٠٨:٣٨١٧:٥١:٤٠١٨:٠٨:٥٣٢٣:٢٩:٠١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٢٤:٥٨١٢:٠٨:٢٨١٧:٥٢:٢٤١٨:٠٩:٣٦٢٣:٢٨:٥٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٣:٥٣١٢:٠٨:١٧١٧:٥٣:٠٧١٨:١٠:١٨٢٣:٢٨:٤٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٢:٤٨١٢:٠٨:٠٦١٧:٥٣:٥٠١٨:١١:٠١٢٣:٢٨:٣٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢١:٤٢١٢:٠٧:٥٥١٧:٥٤:٣٣١٨:١١:٤٣٢٣:٢٨:٢٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٠:٣٥١٢:٠٧:٤٢١٧:٥٥:١٦١٨:١٢:٢٤٢٣:٢٨:١٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:١٩:٢٨١٢:٠٧:٣٠١٧:٥٥:٥٨١٨:١٣:٠٥٢٣:٢٧:٥٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٨:٢٠١٢:٠٧:١٧١٧:٥٦:٤٠١٨:١٣:٤٧٢٣:٢٧:٤٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:١٧:١٢١٢:٠٧:٠٣١٧:٥٧:٢٢١٨:١٤:٢٧٢٣:٢٧:٣٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٦:٠٣١٢:٠٦:٤٩١٧:٥٨:٠٣١٨:١٥:٠٨٢٣:٢٧:١٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٤:٥٣١٢:٠٦:٣٥١٧:٥٨:٤٤١٨:١٥:٤٨٢٣:٢٧:٠٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٣:٤٣١٢:٠٦:٢٠١٧:٥٩:٢٤١٨:١٦:٢٨٢٣:٢٦:٤٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٢:٣٣١٢:٠٦:٠٥١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:٠٨٢٣:٢٦:٣٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١١:٢٢١٢:٠٥:٥٠١٨:٠٠:٤٤١٨:١٧:٤٧٢٣:٢٦:١٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٠:١١١٢:٠٥:٣٤١٨:٠١:٢٤١٨:١٨:٢٧٢٣:٢٦:٠١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٠٨:٥٩١٢:٠٥:١٨١٨:٠٢:٠٤١٨:١٩:٠٦٢٣:٢٥:٤٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٧:٤٧١٢:٠٥:٠١١٨:٠٢:٤٣١٨:١٩:٤٥٢٣:٢٥:٢٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠٤:٤٥١٨:٠٣:٢٢١٨:٢٠:٢٤٢٣:٢٥:٠٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٥:٢٢١٢:٠٤:٢٨١٨:٠٤:٠١١٨:٢١:٠٣٢٣:٢٤:٥١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٠٤:١١١٨:٠٤:٤٠١٨:٢١:٤٢٢٣:٢٤:٣٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٢:٥٦١٢:٠٣:٥٤١٨:٠٥:١٩١٨:٢٢:٢٠٢٣:٢٤:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠١:٤٣١٢:٠٣:٣٦١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٢:٥٩٢٣:٢٣:٥٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٠:٣٠١٢:٠٣:١٩١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٣:٣٧٢٣:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان شهر جلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان شهر جلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جلیان

جلیان (فسا)، روستایی از توابع بخش نوبندگان شهرستان فسا در استان فارس ایران است

شهر جلیان در ویکیپدیا

شهر جلیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جلیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جلیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جلیان بر روی نقشه

شهر جلیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جلیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جلیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جلیان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جلیان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر جلیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جلیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جلیان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق جلیان
زمان پخش اذان زنده به افق جلیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جلیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلیان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جلیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا جلیان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جلیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو