جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جلیان

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جلیان


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جلیان (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر جلیان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر جلیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
بر سفره‌ای كه در زیر درخت سیبی پهن شده باشد، جز سیب بر آن فرود نخواهد آمد و سفره‌ی گسترده‌ی زیر ستارگان، فقط پذیرای غبارات كوكب‌هاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جلیان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جلیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جلیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١١:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٣١٠٠:١٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٣:١٥١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٣٠٠:١٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٤:٤٢١٢:٥٣:٠٦١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٥٥٠٠:١٠:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١٩٠٠:٠٩:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٥٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١١:٠٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٠:١٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٨:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٨:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٢:١٩١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٨:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٢:١٥١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٨:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٢:١١١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٨:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٧:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٧:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٧:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٢:٠١١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٧:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠٧:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥١:٥٩١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٧:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠١:٤٩١٢:٥١:٥٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٧:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠١:١١١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٢:٠١١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٦:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٦:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٦:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٢:١٢١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٢:١٦١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٦:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٢:٢١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلیان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر جلیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر جلیان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر جلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر جلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٧:٣٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٠٩:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٤:١٣١٢:٥٧:٤٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٠:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٤:٢٨١٢:٥٨:٠٠٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٠:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٨:١٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٠:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:١٦٠٠:١٠:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٨:٣٨٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢١٠٠:١١:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٥:٤٠١٢:٥٨:٥٠٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٢٥٠٠:١١:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٩:٠٣٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٢٧٠٠:١١:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٩:١٥٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٢٨٠٠:١١:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٩:٢٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٢:٠٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٩:٣٨٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٢:١٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٩:٤٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٢:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٠:٠٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:١٧٠٠:١٢:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٠:١١٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:١٠٠٠:١٣:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٠:٢٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٣:١٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٣:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٠:٤١٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٣:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٤:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٤:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:١٦١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٤:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠١:٤٧١٣:٠١:١٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٤:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٢:١٩١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٢١٠٠:١٤:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٢:٥١١٣:٠١:٢٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٥:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠١:٣٦١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٥:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٤٢١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:١٤٠٠:١٥:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠١:٤٧١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٥:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠١:٥٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٥:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:٥٦١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٦:١٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٦:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٦:٣١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٢١٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جلیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان شهر جلیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جلیان شهر جلیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جلیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر جلیان

جلیان (فسا)، روستایی از توابع بخش نوبندگان شهرستان فسا در استان فارس ایران است

شهر جلیان در ویکیپدیا

شهر جلیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جلیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جلیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جلیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جلیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جلیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جلیان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر جلیان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر جلیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جلیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جلیان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جلیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جلیان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جلیان
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جلیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جلیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جلیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو