جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جلفا

جلفا | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز جلفا


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٣٣:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٨

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جلفا (شهرستان جلفا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر جلفا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جلفا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلفا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

فرناندو پسوا
وظیفه ی كشتی، دریانوردی نیست، ورود به بندر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جلفا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جلفا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلفا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جلفا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلفا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلفا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٨:١٣١٣:٢٥:٣٤٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٦:٥٤١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٣٦:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٥:١٤٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢٥:٠٥٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٣٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٤:٥٦٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٣١:٤٩١٣:٢٤:٤٨٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٣٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٠٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢٤:٤٠٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٤:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٤:٣٣٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٨:١١١٣:٢٤:٢٧٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٣٣:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٥:٥٢١٣:٢٤:١٥٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٣:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٢٤:٤٤١٣:٢٤:١٠٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٣٣:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٦٠٦:٢٣:٣٨١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣٢:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢٤:٠١٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٢:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٢١:٢٩١٣:٢٣:٥٨٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣٢:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:٢٣:٥٥٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٢:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٩:٢٥١٣:٢٣:٥٣٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣١:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٨:٢٦١٣:٢٣:٥١٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٣١:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٧:٢٨١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥١:٤٩٠٠:٣١:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٦:٣١١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٤٨٠٠:٣١:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٤:٤٢١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٣٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٥٤٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٣:٥٢٢٠:٣٤:٢٤٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٣٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٣٦٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٣:٥٣٢٠:٣٥:١٨٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٣٠:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:١٢:١١١٣:٢٣:٥٦٢٠:٣٦:١١٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٣٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٥٠٦:١١:٢٤١٣:٢٣:٥٩٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٣٢٠٠:٢٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٣٠٦:١٠:٣٩١٣:٢٤:٠٢٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٢٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٩:٥٥١٣:٢٤:٠٦٢٠:٣٨:٤٦٢١:٠٠:٢٢٠٠:٢٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٩:١٣١٣:٢٤:١١٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠١:١٦٠٠:٢٩:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:٢٤:١٦٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠٢:٠٩٠٠:٢٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلفا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلفا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلفا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلفا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جلفا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلفا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلفا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جلفا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٧:٤٧٠٧:٣٨:٣٠١٢:٤٠:٠٥١٧:٤٢:٠٥١٨:٠٢:٢٤٢٣:٥٤:٣٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٧:١٢٠٧:٣٧:٤٥١٢:٤٠:١٧١٧:٤٣:١٤١٨:٠٣:٣١٢٣:٥٤:٥٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٦:٣٥٠٧:٣٦:٥٩١٢:٤٠:٢٩١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٤:٣٧٢٣:٥٥:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٥:٥٧٠٧:٣٦:١١١٢:٤٠:٣٩١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٥:٤٤٢٣:٥٥:٢٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٥:١٦٠٧:٣٥:٢١١٢:٤٠:٤٩١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٦:٥١٢٣:٥٥:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠٤:٣٤٠٧:٣٤:٢٩١٢:٤٠:٥٨١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٧:٥٨٢٣:٥٥:٥١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٦:٠٣:٥٠٠٧:٣٣:٣٦١٢:٤١:٠٦١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٩:٠٥٢٣:٥٦:٠٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٣٢:٤١١٢:٤١:١٣١٧:٥٠:١٣١٨:١٠:١٢٢٣:٥٦:١٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٦:٠٢:١٦٠٧:٣١:٤٤١٢:٤١:١٩١٧:٥١:٢٢١٨:١١:١٩٢٣:٥٦:٢٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٦:٠١:٢٧٠٧:٣٠:٤٦١٢:٤١:٢٥١٧:٥٢:٣٢١٨:١٢:٢٦٢٣:٥٦:٣٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٦:٠٠:٣٦٠٧:٢٩:٤٦١٢:٤١:٣٠١٧:٥٣:٤١١٨:١٣:٣٣٢٣:٥٦:٤٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٩:٤٣٠٧:٢٨:٤٥١٢:٤١:٣٤١٧:٥٤:٥١١٨:١٤:٣٩٢٣:٥٦:٥٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٨:٤٩٠٧:٢٧:٤٢١٢:٤١:٣٧١٧:٥٦:٠٠١٨:١٥:٤٦٢٣:٥٦:٥٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٦:٣٨١٢:٤١:٣٩١٧:٥٧:٠٩١٨:١٦:٥٢٢٣:٥٧:٠٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٥:٣٢١٢:٤١:٤٠١٧:٥٨:١٨١٨:١٧:٥٩٢٣:٥٧:٠٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢٤:٢٥١٢:٤١:٤١١٧:٥٩:٢٧١٨:١٩:٠٥٢٣:٥٧:١١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٣:١٧١٢:٤١:٤١١٨:٠٠:٣٦١٨:٢٠:١١٢٣:٥٧:١٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٣:٥٤٠٧:٢٢:٠٨١٢:٤١:٤٠١٨:٠١:٤٤١٨:٢١:١٧٢٣:٥٧:١٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢٠:٥٧١٢:٤١:٣٩١٨:٠٢:٥٢١٨:٢٢:٢٣٢٣:٥٧:١٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٩:٤٥١٢:٤١:٣٧١٨:٠٤:٠٠١٨:٢٣:٢٨٢٣:٥٧:١٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٨:٣٢١٢:٤١:٣٤١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٤:٣٤٢٣:٥٧:١٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٧:١٧١٢:٤١:٣٠١٨:٠٦:١٥١٨:٢٥:٣٩٢٣:٥٧:١٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٦:٠٢١٢:٤١:٢٦١٨:٠٧:٢٢١٨:٢٦:٤٤٢٣:٥٧:١٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٤:٤٥١٢:٤١:٢١١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٧:٤٩٢٣:٥٧:١٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٣:٢٧١٢:٤١:١٥١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٨:٥٣٢٣:٥٧:١٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٢:٠٩١٢:٤١:٠٩١٨:١٠:٤٢١٨:٢٩:٥٨٢٣:٥٧:٠٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٣:٢٩٠٧:١٠:٤٩١٢:٤١:٠٢١٨:١١:٤٨١٨:٣١:٠٢٢٣:٥٧:٠٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٩:٢٨١٢:٤٠:٥٤١٨:١٢:٥٤١٨:٣٢:٠٦٢٣:٥٦:٥٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٨:٠٧١٢:٤٠:٤٦١٨:١٣:٥٩١٨:٣٣:٠٩٢٣:٥٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جلفا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جلفا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جلفا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جلفا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلفا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلفا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلفا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلفا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلفا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٣:٢٧١٢:٤١:١٥١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٨:٥٣٢٣:٥٧:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٢:٠٩١٢:٤١:٠٩١٨:١٠:٤٢١٨:٢٩:٥٨٢٣:٥٧:٠٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٩٠٧:١٠:٤٩١٢:٤١:٠٢١٨:١١:٤٨١٨:٣١:٠٢٢٣:٥٧:٠٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٩:٢٨١٢:٤٠:٥٤١٨:١٢:٥٤١٨:٣٢:٠٦٢٣:٥٦:٥٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٨:٠٧١٢:٤٠:٤٦١٨:١٣:٥٩١٨:٣٣:٠٩٢٣:٥٦:٤٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٦:٤٤١٢:٤٠:٣٧١٨:١٥:٠٤١٨:٣٤:١٣٢٣:٥٦:٤٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٥:٢١١٢:٤٠:٢٨١٨:١٦:٠٩١٨:٣٥:١٦٢٣:٥٦:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٥٧١٢:٤٠:١٨١٨:١٧:١٤١٨:٣٦:١٩٢٣:٥٦:٢٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٢:٣٢١٢:٤٠:٠٧١٨:١٨:١٨١٨:٣٧:٢٢٢٣:٥٦:١٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠١:٠٦١٢:٣٩:٥٦١٨:١٩:٢٢١٨:٣٨:٢٤٢٣:٥٦:٠٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٩:٤٠١٢:٣٩:٤٥١٨:٢٠:٢٥١٨:٣٩:٢٦٢٣:٥٥:٥٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٨:١٣١٢:٣٩:٣٣١٨:٢١:٢٨١٨:٤٠:٢٨٢٣:٥٥:٤٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٦:٤٥١٢:٣٩:٢٠١٨:٢٢:٣١١٨:٤١:٣٠٢٣:٥٥:٢٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٥:١٦١٢:٣٩:٠٧١٨:٢٣:٣٤١٨:٤٢:٣١٢٣:٥٥:١٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٣:٤٧١٢:٣٨:٥٣١٨:٢٤:٣٦١٨:٤٣:٣٣٢٣:٥٥:٠١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٢:١٨١٢:٣٨:٣٩١٨:٢٥:٣٨١٨:٤٤:٣٤٢٣:٥٤:٤٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٤٨١٢:٣٨:٢٥١٨:٢٦:٣٩١٨:٤٥:٣٥٢٣:٥٤:٣١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٩:١٧١٢:٣٨:١٠١٨:٢٧:٤١١٨:٤٦:٣٥٢٣:٥٤:١٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٧:٤٦١٢:٣٧:٥٥١٨:٢٨:٤٢١٨:٤٧:٣٦٢٣:٥٤:٠٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٦:١٤١٢:٣٧:٤٠١٨:٢٩:٤٢١٨:٤٨:٣٦٢٣:٥٣:٤٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٤:٤٢١٢:٣٧:٢٤١٨:٣٠:٤٣١٨:٤٩:٣٦٢٣:٥٣:٢٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:١٠١٢:٣٧:٠٨١٨:٣١:٤٣١٨:٥٠:٣٦٢٣:٥٣:٠٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤١:٣٧١٢:٣٦:٥١١٨:٣٢:٤٣١٨:٥١:٣٦٢٣:٥٢:٥٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٠:٠٤١٢:٣٦:٣٥١٨:٣٣:٤٣١٨:٥٢:٣٦٢٣:٥٢:٣١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٨:٣١١٢:٣٦:١٨١٨:٣٤:٤٣١٨:٥٣:٣٥٢٣:٥٢:١٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٥٧١٢:٣٦:٠١١٨:٣٥:٤٣١٨:٥٤:٣٥٢٣:٥١:٥٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٢٣١٢:٣٥:٤٤١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٥:٣٥٢٣:٥١:٣٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٣:٤٩١٢:٣٥:٢٦١٨:٣٧:٤٢١٨:٥٦:٣٤٢٣:٥١:١٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٢:١٥١٢:٣٥:٠٩١٨:٣٨:٤١١٨:٥٧:٣٤٢٣:٥٠:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جلفا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلفا شهر جلفا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جلفا شهر جلفا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جلفا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلفا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جلفا

جُلفا شهر گمرکی و مرزی ایران، در جنوب ساحل رود مرزی ارس در ۱۳۵ کیلومتری شمال تبریز و ۶۵ کیلومتری شمال مرند در استان آذربایجان شرقی واقع شده‌است.

شهر جلفا در ویکیپدیا

شهر جلفا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جلفا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جلفا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جلفا بر روی نقشه

شهر جلفا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جلفا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جلفا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جلفا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جلفا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر جلفا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلفا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جلفا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جلفا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ جلفا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جلفا
زمان پخش اذان آنلاین به افق جلفا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جلفا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلفا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق جلفا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جلفا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلفا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جلفا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو