جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جلفا

جلفا | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز جلفا


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٨:٣٦
اذان مغرب: ٢١:١٠:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جلفا (شهرستان جلفا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر جلفا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جلفا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جلفا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

اشو
انسانی كه به حقیقت دست یافته چگونه می تواند دروغ بگوید؟ برای چه باید دروغ بگوید؟ او هیچ دروغی برای گفتن ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جلفا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جلفا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلفا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جلفا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلفا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلفا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٣٠٦:٥٢:٣١١٣:٢٧:٤٤٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٤٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٧٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٧:٣٠٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٤٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:١١٠٦:٤٩:٣٧١٣:٢٧:١٦٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١٠٠٠:٤٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٨:١١١٣:٢٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٦:٤٦١٣:٢٦:٤٨٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٥٦٠٦:٤٥:٢٢١٣:٢٦:٣٥٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٨:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١١٠٦:٤٣:٥٨١٣:٢٦:٢٣٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:١٤٠٠:٣٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٦:١٠٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٤١:١٣١٣:٢٥:٥٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٦٠٠:٣٧:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢٥:٤٧٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٧:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٥:٣٦٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:١٩٠٠:٣٦:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣٧:١٣١٣:٢٥:٢٦٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٦:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٥:١٦٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٦:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٥:٠٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٥:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٣٣:٢١١٣:٢٤:٥٧٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٥:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٣٢:٠٦١٣:٢٤:٤٩٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٥:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٣٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢٤:٤١٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٤:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٩:٣٩١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٤:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٤:٢٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٢٩٠٠:٣٤:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٧:١٧١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٣:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢٤:١٥٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٤:١٠٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣٣:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:٢٤:٠١٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٣:٥٨٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٣:٥٥٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٩:٣٩١٣:٢٣:٥٣٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣١:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٨:٤٠١٣:٢٣:٥١٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:٣٥٠٠:٣١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٧:٤١١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣٠:٣٢٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جلفا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جلفا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جلفا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلفا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جلفا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جلفا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلفا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جلفا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر جلفا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جلفا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جلفا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جلفا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلفا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جلفا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلفا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلفا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جلفا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٩:٥٥١٣:٢٤:٠٦٢٠:٣٨:٤٦٢١:٠٠:٢٢٠٠:٢٩:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٩:١٣١٣:٢٤:١١٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠١:١٦٠٠:٢٩:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:٢٤:١٦٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠٢:٠٩٠٠:٢٩:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٦:٠٧:٥٤١٣:٢٤:٢٢٢٠:٤١:١٦٢١:٠٣:٠١٠٠:٢٩:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٦:٠٧:١٧١٣:٢٤:٢٨٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٣:٥٣٠٠:٢٩:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٦:٠٦:٤٢١٣:٢٤:٣٥٢٠:٤٢:٥١٢١:٠٤:٤٣٠٠:٢٩:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٣:٢٤:٤٢٢٠:٤٣:٣٨٢١:٠٥:٣٣٠٠:٢٩:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٦:٠٥:٣٨١٣:٢٤:٤٩٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٦:٢٢٠٠:٢٨:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٦:٠٥:٠٨١٣:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٠٩٢١:٠٧:٠٩٠٠:٢٨:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٥٢٢١:٠٧:٥٦٠٠:٢٨:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٦:٠٤:١٤١٣:٢٥:١٤٢٠:٤٦:٣٥٢١:٠٨:٤١٠٠:٢٨:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٦:٠٣:٥٠١٣:٢٥:٢٣٢٠:٤٧:١٧٢١:٠٩:٢٦٠٠:٢٨:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٦:٠٣:٢٧١٣:٢٥:٣٣٢٠:٤٧:٥٧٢١:١٠:٠٩٠٠:٢٨:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:٢٥:٤٣٢٠:٤٨:٣٦٢١:١٠:٥٠٠٠:٢٨:٤٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٦:٠٢:٤٨١٣:٢٥:٥٣٢٠:٤٩:١٤٢١:١١:٣١٠٠:٢٨:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٦٠٦:٠٢:٣١١٣:٢٦:٠٣٢٠:٤٩:٥١٢١:١٢:١٠٠٠:٢٨:٥٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٦:٠٢:١٧١٣:٢٦:١٤٢٠:٥٠:٢٧٢١:١٢:٤٧٠٠:٢٨:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٦:٠٢:٠٣١٣:٢٦:٢٥٢٠:٥١:٠١٢١:١٣:٢٤٠٠:٢٨:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٦٠٦:٠١:٥٢١٣:٢٦:٣٧٢٠:٥١:٣٤٢١:١٣:٥٨٠٠:٢٩:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٢٠٦:٠١:٤٣١٣:٢٦:٤٨٢٠:٥٢:٠٦٢١:١٤:٣٢٠٠:٢٩:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٦:٠١:٣٦١٣:٢٧:٠٠٢٠:٥٢:٣٦٢١:١٥:٠٤٠٠:٢٩:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٦:٠١:٣٠١٣:٢٧:١٢٢٠:٥٣:٠٥٢١:١٥:٣٤٠٠:٢٩:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٦:٠١:٢٦١٣:٢٧:٢٥٢٠:٥٣:٣٢٢١:١٦:٠٢٠٠:٢٩:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٦:٠١:٢٥١٣:٢٧:٣٧٢٠:٥٣:٥٨٢١:١٦:٢٩٠٠:٢٩:٣٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٦:٠١:٢٥١٣:٢٧:٥٠٢٠:٥٤:٢٢٢١:١٦:٥٥٠٠:٢٩:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٦:٠١:٢٧١٣:٢٨:٠٣٢٠:٥٤:٤٥٢١:١٧:١٨٠٠:٢٩:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٦:٠١:٣٠١٣:٢٨:١٦٢٠:٥٥:٠٦٢١:١٧:٤٠٠٠:٣٠:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٦:٠١:٣٦١٣:٢٨:٢٩٢٠:٥٥:٢٦٢١:١٨:٠٠٠٠:٣٠:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٦:٠١:٤٣١٣:٢٨:٤٢٢٠:٥٥:٤٣٢١:١٨:١٨٠٠:٣٠:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٦:٠١:٥٢١٣:٢٨:٥٥٢٠:٥٦:٠٠٢١:١٨:٣٥٠٠:٣٠:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٢٠٦:٠٢:٠٣١٣:٢٩:٠٨٢٠:٥٦:١٤٢١:١٨:٤٩٠٠:٣٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جلفا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جلفا شهر جلفا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جلفا شهر جلفا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جلفا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلفا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جلفا

جُلفا شهر گمرکی و مرزی ایران، در جنوب ساحل رود مرزی ارس در ۱۳۵ کیلومتری شمال تبریز و ۶۵ کیلومتری شمال مرند در استان آذربایجان شرقی واقع شده‌است.

شهر جلفا در ویکیپدیا

شهر جلفا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جلفا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جلفا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جلفا بر روی نقشه

شهر جلفا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جلفا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جلفا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جلفا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جلفا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر جلفا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جلفا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جلفا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جلفا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلفا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جلفا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جلفا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جلفا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جلفا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا جلفا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلفا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ جلفا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جلفا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو