جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جلدیان

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز جلدیان

اذان صبح: ٠٥:٥٤:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٥:٢٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٤١
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:١٠

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جلدیان (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر جلدیان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر جلدیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جلدیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

بولور
افكار ما همانند درختان نارنج در گلدان نگهداری می شوند و به نسبت بزرگی گلدانی كه ریشه های آنها را در خود دارد، رشد می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جلدیان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جلدیان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلدیان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جلدیان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلدیان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جلدیان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٦:٣٩١٣:٢٩:٣٠٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٥٢٠٠:٤٤:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٥:١٧١٣:٢٩:١٥٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٤٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥٣:٥٦١٣:٢٩:٠١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٤٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٤٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣١٠٦:٥١:١٦١٣:٢٨:٣٤٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤٢:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢٨:٢١٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٤٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٨:٣٨١٣:٢٨:٠٨٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٤١:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٧:٢١١٣:٢٧:٥٦٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٤١:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٦:٠٤١٣:٢٧:٤٤٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١٦٠٠:٤١:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٤:٤٨١٣:٢٧:٣٣٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:٤٠:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٥٠٦:٤٣:٣٣١٣:٢٧:٢٢٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٠٧٠٠:٤٠:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢١٠٦:٤٢:١٩١٣:٢٧:١١٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٤٠:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٧:٠١٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٩:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٦:٥٢٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٩:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٦:٤٣٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٩:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢٦:٣٥٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٣٨:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٦:٢٣١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٣٨:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٦:١٩٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٨:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٦:١٢٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٣٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢٦:٠٦٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٣١٠٠:٣٧:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٣١:٥٩١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٣٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٢٣٠٠:٣٧:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢٥:٥١٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢٥:٤٧٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٦:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣٦:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٥:٥٩١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٥:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٥:٣٧٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٣٥:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلدیان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر جلدیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جلدیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلدیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر جلدیان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جلدیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلدیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جلدیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر جلدیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلدیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جلدیان

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جلدیان شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جلدیان شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جلدیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلدیان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر جلدیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلدیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلدیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر جلدیان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١٣:٥٠١٢:١٥:١١١٧:١٦:١٢١٧:٣٦:٠٩٢٣:٣٠:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٢٠٧:١٤:٥١١٢:١٥:٢٧١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:٤٣٢٣:٣١:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٥:٥١١٢:١٥:٤٣١٧:١٥:١٧١٧:٣٥:١٩٢٣:٣١:٢١
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٦:٥١١٢:١٦:٠١١٧:١٤:٥٣١٧:٣٤:٥٧٢٣:٣١:٣٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٧:٥١١٢:١٦:١٩١٧:١٤:٣٠١٧:٣٤:٣٦٢٣:٣١:٤٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١٨:٥٠١٢:١٦:٣٨١٧:١٤:٠٩١٧:٣٤:١٨٢٣:٣٢:٠٤
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٩:٤٨١٢:١٦:٥٧١٧:١٣:٥٠١٧:٣٤:٠٢٢٣:٣٢:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢٠:٤٦١٢:١٧:١٧١٧:١٣:٣٤١٧:٣٣:٤٧٢٣:٣٢:٣٦
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢١:٤٣١٢:١٧:٣٨١٧:١٣:١٩١٧:٣٣:٣٤٢٣:٣٢:٥٣
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٨٠٧:٢٢:٤٠١٢:١٨:٠٠١٧:١٣:٠٦١٧:٣٣:٢٤٢٣:٣٣:١٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٧٠٧:٢٣:٣٦١٢:١٨:٢٢١٧:١٢:٥٦١٧:٣٣:١٥٢٣:٣٣:٣٠
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٤:٣١١٢:١٨:٤٥١٧:١٢:٤٧١٧:٣٣:٠٩٢٣:٣٣:٥٠
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٥:٢٥١٢:١٩:٠٩١٧:١٢:٤١١٧:٣٣:٠٤٢٣:٣٤:١٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٦:١٨١٢:١٩:٣٣١٧:١٢:٣٦١٧:٣٣:٠١٢٣:٣٤:٣١
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٧:١١١٢:١٩:٥٨١٧:١٢:٣٤١٧:٣٣:٠١٢٣:٣٤:٥٣
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٨:٠٢١٢:٢٠:٢٣١٧:١٢:٣٣١٧:٣٣:٠٢٢٣:٣٥:١٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٨:٥٣١٢:٢٠:٤٩١٧:١٢:٣٥١٧:٣٣:٠٥٢٣:٣٥:٣٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٩:٤٢١٢:٢١:١٥١٧:١٢:٣٩١٧:٣٣:١١٢٣:٣٦:٠٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٣٠:٣٠١٢:٢١:٤٢١٧:١٢:٤٥١٧:٣٣:١٨٢٣:٣٦:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٨٠٧:٣١:١٨١٢:٢٢:٠٩١٧:١٢:٥٣١٧:٣٣:٢٧٢٣:٣٦:٥١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥٠٠٧:٣٢:٠٤١٢:٢٢:٣٧١٧:١٣:٠٣١٧:٣٣:٣٩٢٣:٣٧:١٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٣١٠٧:٣٢:٤٨١٢:٢٣:٠٥١٧:١٣:١٥١٧:٣٣:٥٢٢٣:٣٧:٤٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:١١٠٧:٣٣:٣٢١٢:٢٣:٣٣١٧:١٣:٢٩١٧:٣٤:٠٧٢٣:٣٨:١٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:٥٠٠٧:٣٤:١٤١٢:٢٤:٠٢١٧:١٣:٤٥١٧:٣٤:٢٤٢٣:٣٨:٣٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣٤:٥٤١٢:٢٤:٣١١٧:١٤:٠٣١٧:٣٤:٤٢٢٣:٣٩:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٥٠٧:٣٥:٣٣١٢:٢٥:٠٠١٧:١٤:٢٣١٧:٣٥:٠٣٢٣:٣٩:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٤١٠٧:٣٦:١١١٢:٢٥:٣٠١٧:١٤:٤٥١٧:٣٥:٢٥٢٣:٤٠:٠٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٥:١٦٠٧:٣٦:٤٧١٢:٢٥:٥٩١٧:١٥:٠٩١٧:٣٥:٥٠٢٣:٤٠:٢٩
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٥:٤٩٠٧:٣٧:٢٢١٢:٢٦:٢٩١٧:١٥:٣٥١٧:٣٦:١٦٢٣:٤٠:٥٨
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٦:٢١٠٧:٣٧:٥٤١٢:٢٦:٥٩١٧:١٦:٠٢١٧:٣٦:٤٣٢٣:٤١:٢٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر جلدیان شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر جلدیان شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جلدیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلدیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جلدیان

جلدیان، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران

شهر جلدیان در ویکیپدیا

شهر جلدیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جلدیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جلدیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جلدیان بر روی نقشه

شهر جلدیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جلدیان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جلدیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جلدیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ جلدیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جلدیان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جلدیان
زمان پخش اذان زنده به افق جلدیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جلدیان
افق شرعی امروز فردا جلدیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلدیان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جلدیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو