جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جلدیان

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز جلدیان


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٣٧

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جلدیان (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر جلدیان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جلدیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلدیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره میتوس
بهترین راه شاد زیستن، انجام كار برای دیگران است. ما حتی از لحظه تصمیم به شاد كردن دیگران احساس بهتری خواهیم داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جلدیان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جلدیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلدیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جلدیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلدیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلدیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٤٠:٤٩١٣:٢٧:٠٠٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٩:٣٧١٣:٢٦:٥١٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٨:٢٦١٣:٢٦:٤٢٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٩:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٦:٣٤٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٨:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢٦:١٩٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٨:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٦:١٢٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٣٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢٦:٠٦٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٣٧:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٣٠:٤١١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٧:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٥:٥١٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٦:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٥:٤٧٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٣٦:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٦:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٥:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٥:٣٧٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٥:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٥:٣٥٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٨:٥٨٠٠:٣٥:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٥:٣٥٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٩:٥١٠٠:٣٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٢١:٢٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٢٥:٣٩٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٢:٣١٠٠:٣٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٣٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٨:٢٢١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٤:١٤٠٠:٣٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٧:٤١١٣:٢٥:٤٨٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٣٤:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٧:٠١١٣:٢٥:٥٢٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٥:٥٦٠٠:٣٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٥:٥٦٢٠:٥٦:٤٦٠٠:٣٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٥:١١١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٣٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلدیان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جلدیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جلدیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلدیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جلدیان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جلدیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلدیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلدیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلدیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٣:٤١١٢:١٣:٣٦١٧:٤٣:٠١١٨:٠١:٤٥٢٣:٣١:١١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٤:٣٨١٢:١٣:٢٨١٧:٤١:٤٧١٨:٠٠:٣٤٢٣:٣١:٠٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٥:٣٦١٢:١٣:٢٠١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٢٣٢٣:٣٠:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٦:٣٥١٢:١٣:١٤١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:١٤٢٣:٣٠:٤١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:٣٣١٢:١٣:٠٨١٧:٣٨:١٣١٧:٥٧:٠٦٢٣:٣٠:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٨:٣٢١٢:١٣:٠٢١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:٥٩٢٣:٣٠:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٩:٣١١٢:١٢:٥٨١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:٥٣٢٣:٣٠:١٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥٠:٣١١٢:١٢:٥٤١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٣:٤٨٢٣:٣٠:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥١:٣١١٢:١٢:٥١١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٢:٤٥٢٣:٣٠:٠٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٢:٣١١٢:١٢:٤٩١٧:٣٢:٣٩١٧:٥١:٤٣٢٣:٢٩:٥٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٣:٣١١٢:١٢:٤٨١٧:٣١:٣٧١٧:٥٠:٤٣٢٣:٢٩:٥٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٤:٣٢١٢:١٢:٤٧١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٩:٤٤٢٣:٢٩:٤٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٥:٣٣١٢:١٢:٤٧١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٨:٤٦٢٣:٢٩:٤٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٦:٣٤١٢:١٢:٤٨١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٧:٥٠٢٣:٢٩:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٧:٣٥١٢:١٢:٥٠١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٦:٥٥٢٣:٢٩:٤١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٨:٣٧١٢:١٢:٥٣١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٦:٠٢٢٣:٢٩:٤٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٩:٣٨١٢:١٢:٥٦١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٥:١٠٢٣:٢٩:٣٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٧:٠٠:٤٠١٢:١٣:٠٠١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٤:٢٠٢٣:٢٩:٤٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠١:٤٢١٢:١٣:٠٦١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٣:٣١٢٣:٢٩:٤١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٢:٤٤١٢:١٣:١١١٧:٢٣:١٥١٧:٤٢:٤٤٢٣:٢٩:٤٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠٣:٤٦١٢:١٣:١٨١٧:٢٢:٢٧١٧:٤١:٥٩٢٣:٢٩:٤٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٤:٤٨١٢:١٣:٢٦١٧:٢١:٤١١٧:٤١:١٥٢٣:٢٩:٤٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٥:٥٠١٢:١٣:٣٤١٧:٢٠:٥٦١٧:٤٠:٣٣٢٣:٢٩:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٦:٥٢١٢:١٣:٤٤١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٥٣٢٣:٢٩:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٧:٥٤١٢:١٣:٥٤١٧:١٩:٣٢١٧:٣٩:١٤٢٣:٣٠:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٨:٥٦١٢:١٤:٠٥١٧:١٨:٥٣١٧:٣٨:٣٨٢٣:٣٠:١١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٩:٥٨١٢:١٤:١٧١٧:١٨:١٦١٧:٣٨:٠٣٢٣:٣٠:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:١٠:٥٩١٢:١٤:٣٠١٧:١٧:٤٠١٧:٣٧:٣٠٢٣:٣٠:٢٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:١٢:٠١١٢:١٤:٤٣١٧:١٧:٠٦١٧:٣٦:٥٩٢٣:٣٠:٣٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:١٣:٠٢١٢:١٤:٥٨١٧:١٦:٣٤١٧:٣٦:٢٩٢٣:٣٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جلدیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلدیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جلدیان

جلدیان، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران

شهر جلدیان در ویکیپدیا

شهر جلدیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جلدیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جلدیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جلدیان بر روی نقشه

شهر جلدیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جلدیان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلدیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جلدیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلدیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جلدیان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جلدیان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جلدیان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جلدیان
زمان پخش اذان زنده به افق جلدیان
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلدیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلدیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو