جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جلدیان

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز جلدیان


اذان صبح: ٠٦:٠٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٧:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٤١:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥١

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جلدیان (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر جلدیان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جلدیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلدیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیلونه
اگر این همه استاد برای پند دادن وجود نداشت، پند گرفتن كار آسانی بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جلدیان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جلدیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلدیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جلدیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جلدیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلدیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٣٣٠٦:٤٣:١٥١٣:٢٧:٢٠٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٢٢٠٠:٤٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٧:١٠٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:١٨٠٠:٤٠:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٤٠:٤٩١٣:٢٧:٠٠٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٩:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٩:٣٧١٣:٢٦:٥١٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٨:٢٦١٣:٢٦:٤٢٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٩:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٦:٣٤٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣٨:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢٦:١٩٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٨:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٦:١٢٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٣٧:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢٦:٠٦٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٧:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٣٧:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٣٠:٤١١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٥:٥١٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٦:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٥:٤٧٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٦:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٣٦:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٦:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٥:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٥:٣٧٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٥:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٥:٣٥٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٨:٥٨٠٠:٣٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٥:٣٥٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٩:٥١٠٠:٣٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٢١:٢٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣٤:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٤:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٢٥:٣٩٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٢:٣١٠٠:٣٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٣٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٨:٢٢١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٤:١٤٠٠:٣٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٧:٤١١٣:٢٥:٤٨٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٣٤:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٧:٠١١٣:٢٥:٥٢٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٥:٥٦٠٠:٣٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٥:٥٦٢٠:٥٦:٤٦٠٠:٣٤:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلدیان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر جلدیان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلدیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلدیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر جلدیان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٩:٣٤٠٧:٤١:٠٠١٢:٣٠:٣٤١٧:٢٠:١٢١٧:٤٠:٥١٢٣:٤٥:٠٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٩:٥٥٠٧:٤١:١٨١٢:٣١:٠٣١٧:٢٠:٥٤١٧:٤١:٣٢٢٣:٤٥:٣٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٠:١٤٠٧:٤١:٣٤١٢:٣١:٣٢١٧:٢١:٣٧١٧:٤٢:١٤٢٣:٤٦:٠٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٠:٣٢٠٧:٤١:٤٨١٢:٣٢:٠١١٧:٢٢:٢١١٧:٤٢:٥٧٢٣:٤٦:٣٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٠:٤٨٠٧:٤٢:٠١١٢:٣٢:٣٠١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٣:٤٢٢٣:٤٧:٠٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١١:٠٢٠٧:٤٢:١١١٢:٣٢:٥٨١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٤:٢٧٢٣:٤٧:٣٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١١:١٥٠٧:٤٢:٢٠١٢:٣٣:٢٦١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٥:١٤٢٣:٤٨:٠٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١١:٢٦٠٧:٤٢:٢٦١٢:٣٣:٥٤١٧:٢٥:٣١١٧:٤٦:٠٣٢٣:٤٨:٣٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١١:٣٦٠٧:٤٢:٣٠١٢:٣٤:٢١١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٦:٥٢٢٣:٤٩:٠٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١١:٤٤٠٧:٤٢:٣٣١٢:٣٤:٤٨١٧:٢٧:١٤١٧:٤٧:٤٢٢٣:٤٩:٣٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١١:٥٠٠٧:٤٢:٣٣١٢:٣٥:١٤١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٨:٣٣٢٣:٥٠:٠٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١١:٥٤٠٧:٤٢:٣١١٢:٣٥:٤٠١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٩:٢٥٢٣:٥٠:٢٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١١:٥٧٠٧:٤٢:٢٧١٢:٣٦:٠٥١٧:٢٩:٥٥١٧:٥٠:١٨٢٣:٥٠:٥٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١١:٥٨٠٧:٤٢:٢٢١٢:٣٦:٣٠١٧:٣٠:٥١١٧:٥١:١٢٢٣:٥١:٢٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١١:٥٧٠٧:٤٢:١٤١٢:٣٦:٥٤١٧:٣١:٤٨١٧:٥٢:٠٧٢٣:٥١:٥١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١١:٥٤٠٧:٤٢:٠٤١٢:٣٧:١٨١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٣:٠٣٢٣:٥٢:١٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١١:٥٠٠٧:٤١:٥٢١٢:٣٧:٤١١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٣:٥٩٢٣:٥٢:٤٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١١:٤٣٠٧:٤١:٣٨١٢:٣٨:٠٣١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٤:٥٦٢٣:٥٣:٠٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١١:٣٥٠٧:٤١:٢٣١٢:٣٨:٢٥١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٥:٥٤٢٣:٥٣:٣٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١١:٢٥٠٧:٤١:٠٥١٢:٣٨:٤٦١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٦:٥٢٢٣:٥٣:٥٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١١:١٤٠٧:٤٠:٤٥١٢:٣٩:٠٦١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٧:٥١٢٣:٥٤:٢٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١١:٠٠٠٧:٤٠:٢٣١٢:٣٩:٢٦١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٨:٥٠٢٣:٥٤:٤٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٠:٤٥٠٧:٤٠:٠٠١٢:٣٩:٤٥١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٩:٥٠٢٣:٥٥:٠٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٠:٢٨٠٧:٣٩:٣٤١٢:٤٠:٠٣١٧:٤٠:٥١١٨:٠٠:٥٠٢٣:٥٥:٣٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٠:٠٩٠٧:٣٩:٠٧١٢:٤٠:٢١١٧:٤١:٥٥١٨:٠١:٥١٢٣:٥٥:٥٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٩:٤٩٠٧:٣٨:٣٨١٢:٤٠:٣٨١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٢:٥٢٢٣:٥٦:١٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٩:٢٦٠٧:٣٨:٠٦١٢:٤٠:٥٤١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٣:٥٣٢٣:٥٦:٣٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٩:٠٢٠٧:٣٧:٣٣١٢:٤١:١٠١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٤:٥٥٢٣:٥٦:٥١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٨:٣٦٠٧:٣٦:٥٩١٢:٤١:٢٤١٧:٤٦:١١١٨:٠٥:٥٧٢٣:٥٧:١٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٨:٠٩٠٧:٣٦:٢٢١٢:٤١:٣٨١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:٥٩٢٣:٥٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جلدیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلدیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر جلدیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جلدیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٩٠٧:٣٩:٠٧١٢:٤٠:٢١١٧:٤١:٥٥١٨:٠١:٥١٢٣:٥٥:٥٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٩٠٧:٣٨:٣٨١٢:٤٠:٣٨١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٢:٥٢٢٣:٥٦:١٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٦٠٧:٣٨:٠٦١٢:٤٠:٥٤١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٣:٥٣٢٣:٥٦:٣٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٢٠٧:٣٧:٣٣١٢:٤١:١٠١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٤:٥٥٢٣:٥٦:٥١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٦٠٧:٣٦:٥٩١٢:٤١:٢٤١٧:٤٦:١١١٨:٠٥:٥٧٢٣:٥٧:١٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٩٠٧:٣٦:٢٢١٢:٤١:٣٨١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:٥٩٢٣:٥٧:٢٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٩٠٧:٣٥:٤٤١٢:٤١:٥١١٧:٤٨:٢١١٨:٠٨:٠١٢٣:٥٧:٤٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٨٠٧:٣٥:٠٣١٢:٤٢:٠٣١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٩:٠٤٢٣:٥٨:٠٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٥٠٧:٣٤:٢١١٢:٤٢:١٤١٧:٥٠:٣١١٨:١٠:٠٦٢٣:٥٨:١٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٠٠٧:٣٣:٣٨١٢:٤٢:٢٥١٧:٥١:٣٦١٨:١١:٠٩٢٣:٥٨:٣٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٤٠٧:٣٢:٥٣١٢:٤٢:٣٥١٧:٥٢:٤١١٨:١٢:١١٢٣:٥٨:٤٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٥٠٧:٣٢:٠٦١٢:٤٢:٤٤١٧:٥٣:٤٦١٨:١٣:١٤٢٣:٥٨:٥٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٠٥٠٧:٣١:١٧١٢:٤٢:٥٢١٧:٥٤:٥١١٨:١٤:١٦٢٣:٥٩:٠٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٤٠٧:٣٠:٢٧١٢:٤٢:٥٩١٧:٥٥:٥٦١٨:١٥:١٨٢٣:٥٩:١٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٠٠٧:٢٩:٣٥١٢:٤٣:٠٥١٧:٥٧:٠١١٨:١٦:٢١٢٣:٥٩:٢٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٥٠٧:٢٨:٤٢١٢:٤٣:١١١٧:٥٨:٠٦١٨:١٧:٢٣٢٣:٥٩:٣٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٩٠٧:٢٧:٤٧١٢:٤٣:١٥١٧:٥٩:١٠١٨:١٨:٢٥٢٣:٥٩:٤٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢١٠٧:٢٦:٥١١٢:٤٣:١٩١٨:٠٠:١٥١٨:١٩:٢٧٢٣:٥٩:٥٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣١٠٧:٢٥:٥٣١٢:٤٣:٢٢١٨:٠١:١٩١٨:٢٠:٢٩٢٣:٥٩:٥٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٩٠٧:٢٤:٥٤١٢:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٢٣١٨:٢١:٣٠٠٠:٠٠:٠٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٣:٥٣١٢:٤٣:٢٦١٨:٠٣:٢٧١٨:٢٢:٣٢٠٠:٠٠:٠٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٢:٥١١٢:٤٣:٢٧١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٣:٣٣٠٠:٠٠:١٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢١:٤٨١٢:٤٣:٢٧١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٤:٣٤٠٠:٠٠:١٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢٠:٤٤١٢:٤٣:٢٦١٨:٠٦:٣٧١٨:٢٥:٣٥٠٠:٠٠:١٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:١٩:٣٨١٢:٤٣:٢٤١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٦:٣٦٠٠:٠٠:٢٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٩٠٧:١٨:٣١١٢:٤٣:٢٢١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٧:٣٦٠٠:٠٠:٢٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٧:٢٣١٢:٤٣:١٩١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٨:٣٧٠٠:٠٠:٢٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٤٠٧:١٦:١٤١٢:٤٣:١٦١٨:١٠:٤٧١٨:٢٩:٣٧٠٠:٠٠:١٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٥:٠٤١٢:٤٣:١١١٨:١١:٤٩١٨:٣٠:٣٧٠٠:٠٠:١٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١٣:٥٣١٢:٤٣:٠٦١٨:١٢:٥٠١٨:٣١:٣٦٠٠:٠٠:١٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جلدیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان شهر جلدیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جلدیان شهر جلدیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جلدیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جلدیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جلدیان

جلدیان، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران

شهر جلدیان در ویکیپدیا

شهر جلدیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جلدیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جلدیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جلدیان بر روی نقشه

شهر جلدیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جلدیان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر جلدیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جلدیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جلدیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جلدیان
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلدیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلدیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ جلدیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جلدیان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جلدیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلدیان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جلدیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جلدیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو