جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جلال آباد

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز جلال آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جلال آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای جلال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جلال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

لارنس لی
دانسته های ما اهمیتی ندارند، آنچه با دانسته هایمان انجام می دهیم مهم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جلال آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جلال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلال آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جلال آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلال آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلال آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٢:٥١١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٣٥٠٠:١١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٢:٤١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:١٢٠٠:١١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٤٩٠٠:١١:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:١٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٦٠٠:١٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٢:١٥١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٥:٣١١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٤١٠٠:١٠:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٤١١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٨٠٠:١٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٣:٥٢١٢:٥١:٥٣١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٣:٠٤١٢:٥١:٤٧١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٩:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٢:١٧١٢:٥١:٤٢١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١١٠٠:٠٩:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٣١١٢:٥١:٣٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٩:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٤٦١٢:٥١:٣٢١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٩:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٠:٠٢١٢:٥١:٢٨١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٨:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥١:٢٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٤٣٠٠:٠٨:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥١:٢٢١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٨:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥١:١٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٨:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:١٨١٢:٥١:١٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٨:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥١:١٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٨:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥١:١٦١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥١:١٦١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٧:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥١:١٧١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥١:١٨١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥١:٢٠١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٢٣٠٠:٠٧:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٣:١٧١٢:٥١:٢٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥١:٢٥١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٣٨٠٠:٠٧:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٢:١٩١٢:٥١:٢٩١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٧:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠١:٥٢١٢:٥١:٣٣١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٧:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠١:٢٧١٢:٥١:٣٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠١:٠٣١٢:٥١:٤٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلال آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جلال آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جلال آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای جلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١١:٥٨١٣:٠١:٢٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٧:٤٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٢:٣١١٣:٠١:٢٦١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٧:٥٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٣:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٧:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٣:٣٦١٣:٠١:٢٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٨:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٤:٠٩١٣:٠١:٢٧١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٨:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٤:٤٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٨:١٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٥:١٦١٣:٠١:٢٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٨:٢٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٥:٤٩١٣:٠١:٢٣١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٨:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٦:٢٢١٣:٠١:٢١١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٨:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٦:٥٥١٣:٠١:١٨١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٨:٣٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٧:٢٨١٣:٠١:١٤١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٨:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٨:٠٢١٣:٠١:٠٩١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٨:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٣٥١٣:٠١:٠٤١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٨:٤٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٨:٤٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٩:٤١١٣:٠٠:٥٣١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٨:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٨:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٨:٤٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢١:١٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٨:٤٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢١:٥١١٣:٠٠:٢١١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٨:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٠:١٢١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٢٠٠:١٨:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:١٨٠٠:١٨:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٣:٢٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٨:٣١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٩:٤١١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٨:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٢٩٠٠:١٨:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥٩:١٧١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٣٢٠٠:١٨:١٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٣٠٠:١٨:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٨:٥٢١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٨:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٣٣٠٠:١٧:٥٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٧:٠٧١٢:٥٨:٢٤١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٧:٤٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٨:١٠١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٧:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جلال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جلال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جلال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جلال آباد

روستای جلال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جلال آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جلال آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای جلال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جلال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جلال آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلال آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلال آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلال آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلال آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جلال آباد
افق شرعی امروز فردا جلال آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو