جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جلال آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز جلال آباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جلال آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای جلال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جلال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد حجازی
جهان هر كس به اندازه وسعت فكر اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جلال آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جلال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلال آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جلال آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلال آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلال آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:١٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٧:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠١:٠٨١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥١٠٠:١٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٠٣١٣:٠١:٠٠١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:١١١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٦:٢١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:١٧٠٠:١٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٥:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٥:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٥:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٥:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٠:٠١١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٥:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٥٠٦:١١:١٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٤:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٤:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٤:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٤:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢١٠٠:١٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٤:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٣:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٣:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:١٩٠٠:١٣:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٤١٠٠:١٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلال آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جلال آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جلال آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای جلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٣:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٤:١٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٤:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٤:٥٢١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٤:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٣٠١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٤:٢٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٤:٣١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٤٦١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٤:٣٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٧:٢٥١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٤:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٨:٠٣١٣:١٠:٠٠٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٤:٥٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٤:٥٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٩:٢١١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٥:٠٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٩:١٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٥:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٥:١١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢١:١٧١٣:٠٩:٤١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٥:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٥:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٥:١٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٥:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٩:١٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٥:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٥:٢٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٥:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٥:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢٥:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٥:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٨:١٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٥:١٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٥:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٥:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٧:٤١١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٤:٥٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٤:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٧:١٥١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٤:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣١:٣١١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٤:٣٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٤:٢٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٦:٣١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢٤:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جلال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جلال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جلال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جلال آباد

روستای جلال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جلال آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جلال آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جلال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جلال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلال آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ جلال آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلال آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلال آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جلال آباد
افق شرعی امروز فردا جلال آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو