جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جلال آباد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز جلال آباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤٨
اذان ظهر: ١١:٤٧:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٢٣
اذان مغرب: ١٧:١٢:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٢١

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جلال آباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای جلال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای جلال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

امام جعفر صادق (ع)
خانه‌ای كه مسلمانی در آن قرآن خواند اهل آسمان آن خانه را به یكدیگر می‌نمایند چنان كه كواكب آسمان را اهل زمین به یكدیگر می‌نمایند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جلال آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جلال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلال آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جلال آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلال آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلال آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٥:٠٣١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٢٧٢٣:٥٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٤:٥٣١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:١٧٢٣:٤٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:٤٣١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٠٧٢٣:٤٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٤:٣٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٥٧٢٣:٤٩:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٤:٢٥١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٤٧٢٣:٤٩:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٤:١٧١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٣٧٢٣:٤٨:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٢٧٢٣:٤٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٤:٠٢١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:١٧٢٣:٤٨:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٦:١٥١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٠٧٢٣:٤٧:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٧:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٤:١٧١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٤٦٢٣:٤٧:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٧:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤١:٢٨١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٦:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٠٥٢٣:٤٦:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٣٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٦:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٣:٢١١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٤٤٢٣:٤٦:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٨:٠٠١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٣٣٢٣:٤٥:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٣:١٩١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣٣:١٨١٩:٣٠:٣٨١٩:٥٠:١١٢٣:٤٥:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٣:١٨١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠٠٢٣:٤٥:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٣٤:٥٤١٢:٣٣:١٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٥:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣٤:١١١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٣:٢٩١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٢٣٢٣:٤٥:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٢:٤٩١٢:٣٣:٢٤١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:١١٢٣:٤٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٢:١٠١٢:٣٣:٢٧١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٥٨٢٣:٤٤:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٢٨٠٥:٣١:٣٣١٢:٣٣:٣١١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٣٠:٥٧١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٣٠٢٣:٤٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٧:١٨١٩:٥٧:١٥٢٣:٤٤:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٩٠٥:٢٩:٥١١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٨:٠٠٢٣:٤٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلال آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای جلال آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای جلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای جلال آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤١:٤٦١١:٣٨:١٦١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٤:٤١٢٢:٥٤:٢١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٨:٤٥١٦:٣٥:٣٠١٦:٥٥:٢٠٢٢:٥٤:٥١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٢:٢٣١١:٣٩:١٤١٦:٣٦:١١١٦:٥٦:٠١٢٢:٥٥:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٣٨١١:٣٩:٤٣١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٦:٤٢٢٢:٥٥:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٢:٥٣١١:٤٠:١٢١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٢٥٢٢:٥٦:٢١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٠:٤٠١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٠٩٢٢:٥٦:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:١٥١١:٤١:٠٨١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٨:٥٤٢٢:٥٧:٢٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:٢٤١١:٤١:٣٦١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٩:٤٠٢٢:٥٧:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٣١١١:٤٢:٠٣١٦:٤٠:٤٥١٧:٠٠:٢٧٢٢:٥٨:١٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:٣٥١١:٤٢:٣٠١٦:٤١:٣٤١٧:٠١:١٥٢٢:٥٨:٤٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٣٨١١:٤٢:٥٦١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٢:٠٤٢٢:٥٩:١٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:٢٢١٦:٤٣:١٥١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٩:٤٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:٤٧١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٣:٤٤٢٣:٠٠:١٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:٣٦١١:٤٤:١٢١٦:٤٥:٠٠١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٠:٣٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٣١١١:٤٤:٣٦١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٥:٢٦٢٣:٠١:٠٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٢٥١١:٤٥:٠٠١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٦:١٩٢٣:٠١:٣٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:١٧١١:٤٥:٢٣١٦:٤٧:٤٢١٧:٠٧:١٢٢٣:٠١:٥٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٥:٤٥١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٨:٠٥٢٣:٠٢:٢٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٢:٥٥١١:٤٦:٠٧١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٨:٥٩٢٣:٠٢:٤٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٤١١١:٤٦:٢٨١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٣:١٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٢:٢٥١١:٤٦:٤٨١٦:٥١:٢٨١٧:١٠:٤٩٢٣:٠٣:٣٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٧:٠٨١٦:٥٢:٢٥١٧:١١:٤٤٢٣:٠٣:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤١:٤٨١١:٤٧:٢٧١٦:٥٣:٢٣١٧:١٢:٤٠٢٣:٠٤:٢١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:١٩٠٦:٤١:٢٧١١:٤٧:٤٦١٦:٥٤:٢٢١٧:١٣:٣٦٢٣:٠٤:٤٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤١:٠٤١١:٤٨:٠٣١٦:٥٥:٢٠١٧:١٤:٣٣٢٣:٠٥:٠٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٠:٤٠١١:٤٨:٢٠١٦:٥٦:١٩١٧:١٥:٣٠٢٣:٠٥:٢٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٠:١٣١١:٤٨:٣٧١٦:٥٧:١٩١٧:١٦:٢٦٢٣:٠٥:٤٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٩:٤٥١١:٤٨:٥٢١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:٢٤٢٣:٠٦:٠٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٩:١٥١١:٤٩:٠٧١٦:٥٩:١٨١٧:١٨:٢١٢٣:٠٦:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٨:٤٣١١:٤٩:٢٠١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:١٨٢٣:٠٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای جلال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:١٤١١:٣٥:١٧١٦:٣١:١٩١٦:٥١:١٢٢٢:٥١:٢٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٩:٤٣١١:٣٥:٤٧١٦:٣١:٥٠١٦:٥١:٤٣٢٢:٥١:٥٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤٠:١١١١:٣٦:١٧١٦:٣٢:٢٣١٦:٥٢:١٦٢٢:٥٢:٢٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:٣٧١١:٣٦:٤٦١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٢:٥٠٢٢:٥٢:٥٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤١:٠٢١١:٣٧:١٦١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:٢٥٢٢:٥٣:٢٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤١:٢٤١١:٣٧:٤٦١٦:٣٤:١١١٦:٥٤:٠٢٢٢:٥٣:٥٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤١:٤٦١١:٣٨:١٦١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٤:٤١٢٢:٥٤:٢١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٨:٤٥١٦:٣٥:٣٠١٦:٥٥:٢٠٢٢:٥٤:٥١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٢:٢٣١١:٣٩:١٤١٦:٣٦:١١١٦:٥٦:٠١٢٢:٥٥:٢١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٣٨١١:٣٩:٤٣١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٦:٤٢٢٢:٥٥:٥١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٢:٥٣١١:٤٠:١٢١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٢٥٢٢:٥٦:٢١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٠:٤٠١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٠٩٢٢:٥٦:٥١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:١٥١١:٤١:٠٨١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٨:٥٤٢٢:٥٧:٢٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:٢٤١١:٤١:٣٦١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٩:٤٠٢٢:٥٧:٥٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٣١١١:٤٢:٠٣١٦:٤٠:٤٥١٧:٠٠:٢٧٢٢:٥٨:١٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:٣٥١١:٤٢:٣٠١٦:٤١:٣٤١٧:٠١:١٥٢٢:٥٨:٤٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٣٨١١:٤٢:٥٦١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٢:٠٤٢٢:٥٩:١٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:٢٢١٦:٤٣:١٥١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٩:٤٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:٤٧١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٣:٤٤٢٣:٠٠:١٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:٣٦١١:٤٤:١٢١٦:٤٥:٠٠١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٠:٣٩
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٣١١١:٤٤:٣٦١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٥:٢٦٢٣:٠١:٠٦
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٢٥١١:٤٥:٠٠١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٦:١٩٢٣:٠١:٣٢
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:١٧١١:٤٥:٢٣١٦:٤٧:٤٢١٧:٠٧:١٢٢٣:٠١:٥٨
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٥:٤٥١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٨:٠٥٢٣:٠٢:٢٣
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٢:٥٥١١:٤٦:٠٧١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٨:٥٩٢٣:٠٢:٤٨
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٤١١١:٤٦:٢٨١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٣:١٢
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٢:٢٥١١:٤٦:٤٨١٦:٥١:٢٨١٧:١٠:٤٩٢٣:٠٣:٣٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٧:٠٨١٦:٥٢:٢٥١٧:١١:٤٤٢٣:٠٣:٥٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤١:٤٨١١:٤٧:٢٧١٦:٥٣:٢٣١٧:١٢:٤٠٢٣:٠٤:٢١
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤١:٢٧١١:٤٧:٤٦١٦:٥٤:٢٢١٧:١٣:٣٦٢٣:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جلال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد روستای جلال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای جلال آباد روستای جلال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جلال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جلال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جلال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جلال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جلال آباد

روستای جلال آباد بر روی نقشه

روستای جلال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جلال آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای جلال آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای جلال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جلال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جلال آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلال آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جلال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلال آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جلال آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلال آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جلال آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جلال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو