جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جلالده

دلفک | رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جلالده


اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٢١:١٨

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جلالده (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای جلالده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جلالده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلالده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
كتاب بر دنیای تمدن فرمانروایی می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جلالده

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جلالده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلالده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جلالده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلالده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلالده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢١:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٨:٤١١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٠:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٨:١١٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٩:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٩:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٨:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٨:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١١٠٠:١٨:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٨:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٨:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٧:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٧:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٧:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٧:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٧:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٦:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٦:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٦:٠٠٠٠:١٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٥١٠٠:١٦:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٧:٥١٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٤١٠٠:١٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٨:٠١٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٢٠٠٠:١٦:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٩:١٤٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلالده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلالده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلالده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلالده

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جلالده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جلالده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلالده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جلالده

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای جلالده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جلالده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جلالده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جلالده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلالده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جلالده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلالده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٩:٢٣١٢:٠٣:٤٣١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٥:٤٥٢٣:٢١:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٠:١١١٢:٠٣:٢٢١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٤:١٤٢٣:٢١:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٠٣:٠١١٨:٠٤:٢٦١٨:٢٢:٤٤٢٣:٢٠:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠١:٥٠١٢:٠٢:٤٠١٨:٠٢:٥٦١٨:٢١:١٣٢٣:٢٠:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٢:٣٩١٢:٠٢:٢٠١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:٤٣٢٣:٢٠:٠٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠١:٥٩١٧:٥٩:٥٦١٨:١٨:١٣٢٣:١٩:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٤:١٨١٢:٠١:٣٩١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٤٤٢٣:١٩:٢٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٠١:٢٠١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:١٤٢٣:١٩:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٥:٥٩١٢:٠١:٠٠١٧:٥٥:٢٧١٨:١٣:٤٦٢٣:١٨:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٦:٤٩١٢:٠٠:٤١١٧:٥٣:٥٩١٨:١٢:١٧٢٣:١٨:٣٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٧:٤٠١٢:٠٠:٢٢١٧:٥٢:٣٠١٨:١٠:٤٩٢٣:١٨:١٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٨:٣٠١٢:٠٠:٠٣١٧:٥١:٠٢١٨:٠٩:٢٢٢٣:١٧:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٢٢١١:٥٩:٤٥١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٥٥٢٣:١٧:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:١٣١١:٥٩:٢٧١٧:٤٨:٠٧١٨:٠٦:٢٨٢٣:١٧:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٠٤١١:٥٩:٠٩١٧:٤٦:٤١١٨:٠٥:٠٢٢٣:١٧:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١١:٥٦١١:٥٨:٥٢١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٣٧٢٣:١٦:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٢:٤٩١١:٥٨:٣٥١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:١٢٢٣:١٦:٣١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٣:٤١١١:٥٨:١٩١٧:٤٢:٢٤١٨:٠٠:٤٨٢٣:١٦:١٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٤:٣٤١١:٥٨:٠٣١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٢٥٢٣:١٥:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٥:٢٧١١:٥٧:٤٨١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:٠٢٢٣:١٥:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٦:٢٠١١:٥٧:٣٣١٧:٣٨:١٣١٧:٥٦:٤٠٢٣:١٥:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٧:١٤١١:٥٧:١٨١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٥:١٩٢٣:١٥:١١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٨:٠٨١١:٥٧:٠٤١٧:٣٥:٢٩١٧:٥٣:٥٩٢٣:١٤:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:٠٢١١:٥٦:٥١١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٢:٤٠٢٣:١٤:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:٥٧١١:٥٦:٣٨١٧:٣٢:٤٨١٧:٥١:٢١٢٣:١٤:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٦:٢٦١٧:٣١:٢٨١٧:٥٠:٠٣٢٣:١٤:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢١:٤٨١١:٥٦:١٤١٧:٣٠:١٠١٧:٤٨:٤٧٢٣:١٤:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٢:٤٤١١:٥٦:٠٤١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٧:٣١٢٣:١٣:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٣:٤٠١١:٥٥:٥٣١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٦:١٦٢٣:١٣:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٤:٣٦١١:٥٥:٤٤١٧:٢٦:٢١١٧:٤٥:٠٢٢٣:١٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جلالده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده روستای جلالده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده روستای جلالده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جلالده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلالده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جلالده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جلالده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جلالده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جلالده

روستای جلالده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جلالده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جلالده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جلالده
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جلالده + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای جلالده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلالده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جلالده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جلالده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جلالده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلالده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا جلالده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلالده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جلالده
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ جلالده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جلالده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلالده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جلالده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو