جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جلالده

دلفک | رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جلالده


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جلالده (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای جلالده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جلالده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلالده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارك تواین
باید هوشیار باشیم و از هر تجربه، فقط حكمتی را كه در آن نهفته است كسب كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جلالده

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جلالده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلالده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جلالده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جلالده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جلالده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٢:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢١:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢١:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٨:٤١١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢١:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٠:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٠:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٨:١١٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٩:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٩:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٨:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٨:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١١٠٠:١٨:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٨:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٨:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٧:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٧:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٧:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٧:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٦:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٦:٠٠٠٠:١٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٥١٠٠:١٦:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٧:٥١٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٤١٠٠:١٦:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٦:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٨:٠١٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٢٠٠٠:١٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلالده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلالده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جلالده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جلالده

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای جلالده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جلالده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلالده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای جلالده

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جلالده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای جلالده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای جلالده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جلالده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلالده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جلالده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جلالده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٥٢:٤٠١٣:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٥:١٥٠٠:١٨:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٥٢:٥٤١٣:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٤٨٢٠:٥٥:٢٦٠٠:١٨:٣٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٥٣:١٠١٣:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٥:٣٤٠٠:١٨:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٥٣:٢٧١٣:١٣:٤٨٢٠:٣٤:٠٤٢٠:٥٥:٤١٠٠:١٩:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٢٠٥:٥٣:٤٦١٣:١٤:٠٠٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٤٦٠٠:١٩:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٥٤:٠٧١٣:١٤:١٣٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٥:٤٩٠٠:١٩:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٥٤:٢٨١٣:١٤:٢٥٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٥:٥١٠٠:١٩:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٥٤:٥١١٣:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٢٠:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٥٥:١٦١٣:١٤:٥٠٢٠:٣٤:١٥٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٢٠:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٥٥:٤٢١٣:١٥:٠٢٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٢٠:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٨٠٥:٥٦:٠٩١٣:١٥:١٣٢٠:٣٤:٠٧٢٠:٥٥:٣٧٠٠:٢١:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٥٦:٣٧١٣:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٠١٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٢١:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٥٧:٠٧١٣:١٥:٣٦٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٥:١٩٠٠:٢١:٣٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٧:٣٧١٣:١٥:٤٦٢٠:٣٣:٤٢٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٢١:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٦٠٥:٥٨:٠٩١٣:١٥:٥٧٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٤:٥٤٠٠:٢٢:١٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٣٠٥:٥٨:٤٢١٣:١٦:٠٧٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٢٢:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٢٠٥:٥٩:١٦١٣:١٦:١٦٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٢:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٢٠٥:٥٩:٥١١٣:١٦:٢٥٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٤:٠١٠٠:٢٣:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٤٠٦:٠٠:٢٧١٣:١٦:٣٤٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:٣٩٠٠:٢٣:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٨٠٦:٠١:٠٣١٣:١٦:٤٢٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:١٦٠٠:٢٣:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٣٠٦:٠١:٤١١٣:١٦:٥٠٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٥١٠٠:٢٣:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٢:١٩١٣:١٦:٥٨٢٠:٣١:١٦٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٢٤:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٧٠٦:٠٢:٥٩١٣:١٧:٠٤٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:٥٥٠٠:٢٤:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٦٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٧:١١٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٤:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٧٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٧:١٧٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٢٥:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٥:٠١١٣:١٧:٢٢٢٠:٢٩:٢١٢٠:٥٠:١٨٠٠:٢٥:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١١٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٧:٢٧٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:٤١٠٠:٢٥:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٧:٣١٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٢٥:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٧:٠٩١٣:١٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٢٦:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٢٦:١٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٧:٤١٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جلالده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده روستای جلالده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جلالده روستای جلالده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جلالده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جلالده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جلالده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جلالده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جلالده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جلالده

روستای جلالده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جلالده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جلالده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جلالده
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جلالده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای جلالده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جلالده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جلالده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جلالده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جلالده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جلالده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جلالده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جلالده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جلالده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جلالده
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جلالده دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جلالده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جلالده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو