جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جفال

شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز جفال

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٣٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جفال (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر جفال)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جفال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جفال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكیه نموده است. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جفال

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جفال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جفال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جفال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جفال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جفال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٨:٠١١٣:١٥:٢٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٣٣:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٦:٥٤١٣:١٥:١٣١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٣٦٠٠:٣٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٥:٠٠١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:١٦٠٠:٣٣:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٤:٤١١٣:١٤:٤٦١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٣٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٣:٣٦١٣:١٤:٣٣١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٣٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٢:٣١١٣:١٤:٢٠١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:١٩٠٠:٣٢:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٥١٠٦:٤١:٢٨١٣:١٤:٠٨١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:٣١:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٠:٢٥١٣:١٣:٥٦١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٣١:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٩:٢٢١٣:١٣:٤٥١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٣١:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:٢١١٣:١٣:٣٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٣١:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٧:٢٠١٣:١٣:٢٤١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٣٠:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٦:٢١١٣:١٣:١٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٠:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٣:٠٤١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:١١٠٠:٣٠:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٢:٥٥١٩:٥١:٥٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٩:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٢:٤٧١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢٩:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٢:٣١١٣:١٢:٣٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:١٧٠٠:٢٩:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣١:٣٦١٣:١٢:٣١١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٩:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٢:٢٤١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٨:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٩:٤٩١٣:١٢:١٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٨:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٢:١٢١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٨:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٢:٠٧١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٨:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٧:١٦١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٨:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٦:٢٨١٣:١١:٥٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٧:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٥:٤١١٣:١١:٥٥١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٧:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:١١:٥٣١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤١٠٠:٢٧:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٤:١٠١٣:١١:٥٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٧:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:٢٦١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٧:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٢:٤٣١٣:١١:٤٨٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٧:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٢:٠٢١٣:١١:٤٧٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جفال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جفال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جفال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جفال

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جفال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جفال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جفال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جفال

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جفال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جفال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جفال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جفال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جفال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جفال

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر جفال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جفال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جفال

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جفال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جفال شهر جفال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جفال شهر جفال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جفال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جفال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جفال

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جفال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جفال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جفال

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٣:٤٩١٢:٠٨:٠٢١٨:١١:٤٧١٨:٢٨:٥٠٢٣:٢٨:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٤:٢٤١٢:٠٧:٤١١٨:١٠:٣٠١٨:٢٧:٣٣٢٣:٢٨:١٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٤:٥٨١٢:٠٧:٢٠١٨:٠٩:١٤١٨:٢٦:١٧٢٣:٢٧:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٥:٣٣١٢:٠٦:٥٩١٨:٠٧:٥٨١٨:٢٥:٠٠٢٣:٢٧:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:٠٦:٣٩١٨:٠٦:٤٢١٨:٢٣:٤٤٢٣:٢٧:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٦:٤٣١٢:٠٦:١٨١٨:٠٥:٢٦١٨:٢٢:٢٩٢٣:٢٧:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٠٥:٥٨١٨:٠٤:١٠١٨:٢١:١٣٢٣:٢٦:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٧:٥٣١٢:٠٥:٣٨١٨:٠٢:٥٥١٨:١٩:٥٨٢٣:٢٦:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٨:٢٩١٢:٠٥:١٨١٨:٠١:٤٠١٨:١٨:٤٣٢٣:٢٦:٠٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٠٩:٠٥١٢:٠٤:٥٩١٨:٠٠:٢٦١٨:١٧:٢٩٢٣:٢٥:٤٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:٠٩:٤١١٢:٠٤:٤٠١٧:٥٩:١١١٨:١٦:١٥٢٣:٢٥:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١٠:١٧١٢:٠٤:٢١١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٠٢٢٣:٢٥:٠٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٠:٥٤١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٦:٤٤١٨:١٣:٤٩٢٣:٢٤:٤٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١١:٣١١٢:٠٣:٤٤١٧:٥٥:٣١١٨:١٢:٣٦٢٣:٢٤:٣١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٢:٠٨١٢:٠٣:٢٦١٧:٥٤:١٨١٨:١١:٢٥٢٣:٢٤:١٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٢:٤٥١٢:٠٣:٠٩١٧:٥٣:٠٦١٨:١٠:١٣٢٣:٢٣:٥٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٣:٢٣١٢:٠٢:٥٢١٧:٥١:٥٥١٨:٠٩:٠٢٢٣:٢٣:٣٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٤:٠١١٢:٠٢:٣٦١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٧:٥٢٢٣:٢٣:٢٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٤:٤٠١٢:٠٢:٢٠١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٦:٤٣٢٣:٢٣:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٥:١٩١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢٢:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٥:٥٨١٢:٠١:٤٩١٧:٤٧:١٥١٨:٠٤:٢٦٢٣:٢٢:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٦:٣٨١٢:٠١:٣٥١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٣:١٩٢٣:٢٢:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٧:١٨١٢:٠١:٢١١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٢:١٢٢٣:٢٢:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٧:٥٨١٢:٠١:٠٨١٧:٤٣:٥٢١٨:٠١:٠٧٢٣:٢١:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:١٨:٣٩١٢:٠٠:٥٥١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٠:٠٢٢٣:٢١:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:١٩:٢٠١٢:٠٠:٤٣١٧:٤١:٤١١٧:٥٨:٥٨٢٣:٢١:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٠:٠٢١٢:٠٠:٣١١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٧:٥٤٢٣:٢١:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٠:٤٤١٢:٠٠:٢٠١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٦:٥٢٢٣:٢٠:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢١:٢٦١٢:٠٠:١٠١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٥١٢٣:٢٠:٤٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٢:٠٩١٢:٠٠:٠٠١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٤:٥٠٢٣:٢٠:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جفال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جفال شهر جفال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جفال شهر جفال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جفال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جفال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جفال

جفال (شادگان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است.

شهر جفال در ویکیپدیا

شهر جفال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جفال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جفال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جفال بر روی نقشه

شهر جفال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جفال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جفال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جفال
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جفال + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر جفال + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جفال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جفال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جفال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جفال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جفال رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جفال
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جفال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جفال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق جفال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جفال
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جفال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جفال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جفال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جفال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو