جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جغین

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز جغین


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٤٢:٢٦
اذان مغرب: ١٨:٥٨:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٥

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جغین (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر جغین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جغین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جغین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

جان ماكسول
یكبار غافلگیر شدن مجاز است، اما اگر این اتفاق دوباره بیفتد، نشانه آن است كه از آمادگی لازم برخوردار نیستید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جغین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جغین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جغین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جغین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جغین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جغین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٨:٢٩١٩:١١:٢٠١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٥:٠٩١٢:٣٨:٢٠١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:١١٢٣:٥٧:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٤:١٨١٢:٣٨:١١١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٤٦٢٣:٥٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٣:٢٨١٢:٣٨:٠٣١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٢:٣٩١٢:٣٧:٥٥١٩:١٣:٣٤١٩:٣٠:٥٧٢٣:٥٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠١:٥١١٢:٣٧:٤٨١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٣٣٢٣:٥٦:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠١:٠٣١٢:٣٧:٤١١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٠:١٧١٢:٣٧:٣٥١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٧:٢٩١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٧:٢٤١٩:١٦:٢٣١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥٥:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٧:٢٠١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٧:١٦١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٥:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٧:١٢١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٤٦٢٣:٥٥:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٧:٠٩١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٢٢٢٣:٥٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٥:٢١١٢:٣٧:٠٧١٩:١٩:١٣١٩:٣٦:٥٨٢٣:٥٤:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٧:٠٦١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٣٥٢٣:٥٤:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:١١٢٣:٥٤:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٤:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٧:٠٤١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥٤:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥١:٥٢١٢:٣٧:٠٦١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٤:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥١:٢١١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:١٢٢٣:٥٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٧:١٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٤٨٢٣:٥٣:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٧:١٣١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣٧:١٧١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٥٩٢٣:٥٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٧:٢١١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:١١٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٣:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٤٥٢٣:٥٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جغین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جغین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جغین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جغین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جغین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر جغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جغین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جغین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جغین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر جغین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جغین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جغین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٥:٢٨١٢:٤٣:٢٧١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٠٣٠٠:٠٣:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٥:٥٦١٢:٤٣:١١١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:٠١٠٠:٠٣:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٦:٢٥١٢:٤٢:٥٥١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٥:٥٨٠٠:٠٣:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٦:٥٣١٢:٤٢:٣٨١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٤:٥٥٠٠:٠٣:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٧:٢١١٢:٤٢:٢١١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٣:٥٢٠٠:٠٢:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٧:٤٩١٢:٤٢:٠٤١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٢:٤٧٠٠:٠٢:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:١٨:١٦١٢:٤١:٤٦١٩:٠٤:٥٢١٩:٢١:٤٣٠٠:٠٢:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٨:٤٤١٢:٤١:٢٨١٩:٠٣:٤٨١٩:٢٠:٣٧٠٠:٠٢:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:١٩:١١١٢:٤١:١٠١٩:٠٢:٤٤١٩:١٩:٣٢٠٠:٠١:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:١٩:٣٩١٢:٤٠:٥١١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٢٦٠٠:٠١:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٠:٠٦١٢:٤٠:٣٢١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:١٩٠٠:٠١:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٠:٣٣١٢:٤٠:١٣١٨:٥٩:٢٨١٩:١٦:١٢٠٠:٠١:١١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢١:٠٠١٢:٣٩:٥٣١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٠٥٠٠:٠٠:٥٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢١:٢٦١٢:٣٩:٣٣١٨:٥٧:١٦١٩:١٣:٥٧٠٠:٠٠:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢١:٥٣١٢:٣٩:١٣١٨:٥٦:٠٩١٩:١٢:٤٩٠٠:٠٠:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٢:٢٠١٢:٣٨:٥٣١٨:٥٥:٠١١٩:١١:٤٠٠٠:٠٠:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٢:٤٦١٢:٣٨:٣٢١٨:٥٣:٥٤١٩:١٠:٣٢٢٣:٥٩:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٨:١١١٨:٥٢:٤٦١٩:٠٩:٢٣٢٣:٥٩:٣٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٣:٣٩١٢:٣٧:٥١١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:١٤٢٣:٥٩:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٤:٠٥١٢:٣٧:٢٩١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:٠٤٢٣:٥٨:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٤:٣١١٢:٣٧:٠٨١٨:٤٩:٢١١٩:٠٥:٥٥٢٣:٥٨:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٤:٥٧١٢:٣٦:٤٧١٨:٤٨:١٢١٩:٠٤:٤٥٢٣:٥٨:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٢٥:٢٤١٢:٣٦:٢٦١٨:٤٧:٠٣١٩:٠٣:٣٦٢٣:٥٨:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٥:٥٠١٢:٣٦:٠٤١٨:٤٥:٥٤١٩:٠٢:٢٦٢٣:٥٧:٤٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٦:١٦١٢:٣٥:٤٣١٨:٤٤:٤٥١٩:٠١:١٦٢٣:٥٧:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٦:٤٢١٢:٣٥:٢١١٨:٤٣:٣٥١٩:٠٠:٠٦٢٣:٥٧:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٢٧:٠٩١٢:٣٥:٠٠١٨:٤٢:٢٦١٨:٥٨:٥٧٢٣:٥٦:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٢٧:٣٥١٢:٣٤:٣٨١٨:٤١:١٧١٨:٥٧:٤٧٢٣:٥٦:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٢٨:٠١١٢:٣٤:١٧١٨:٤٠:٠٧١٨:٥٦:٣٧٢٣:٥٦:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٢٨:٢٨١٢:٣٣:٥٥١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٥:٢٨٢٣:٢٥:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٥:٢٨:٥٥١١:٣٣:٣٤١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٤:١٨٢٢:٥٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جغین شهر جغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جغین شهر جغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جغین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جغین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جغین

جغین، روستایی از توابع بخش جغین شهرستان رودان در استان هرمزگان ایران است و منطقه سرسبز و کشاورزی خیز هشت بندی در همجوار جغین قرار دارد

شهر جغین در ویکیپدیا

شهر جغین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جغین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جغین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جغین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جغین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جغین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جغین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جغین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر جغین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جغین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جغین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جغین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جغین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جغین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جغین
جدول اوقات شرعی امروز فردا جغین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جغین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جغین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جغین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جغین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جغین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو