جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جغتای

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز جغتای

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٤٠
اذان ظهر: ١١:٢٦:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٠٧
اذان مغرب: ١٧:١٤:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٣:٥١

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جغتای (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر جغتای)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر جغتای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جغتای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مَت بَكَك
مردم بیشتر به رفتار شما اهمیت می دهند تا به سخنانی كه می گویید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جغتای

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جغتای در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جغتای ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جغتای (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جغتای ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جغتای
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤١:٥٩١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٦:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤١:٤٥١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٥٦٢٣:٥٦:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤١:٣٠١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:٥٠٢٣:٥٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٥:٢٣١٢:٤١:١٧١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٤٥٢٣:٥٥:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤١:٠٣١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٥:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٢:٤٥١٢:٤٠:٥٠١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٣٥٢٣:٥٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٠:٢٥١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٤:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٠:١٣١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٣:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٣:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣٩:٥١١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:١٠٢٣:٥٣:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٥:١١١٢:٣٩:٤١١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٤:٠٦٢٣:٥٢:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٩:٣١١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:٠١٢٣:٥٢:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٢:٤٦١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٥٦٢٣:٥٢:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٩:١٢١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٥٢٢٣:٥١:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥١:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٤٣٢٣:٥١:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٣٨٢٣:٥١:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٨:٤١١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٢٩٢٣:٥٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٠:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٢٠٢٣:٤٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٨:٢٠١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٤:١٥٢٣:٤٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٨:١٦١٩:٣٥:١٤١٩:٥٥:١١٢٣:٤٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٨:١٢١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٠٦٢٣:٤٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٧:٠١٢٣:٤٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٨:٠٧١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٥٥٢٣:٤٨:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٨:٥٠٢٣:٤٨:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٧:٠٩١٢:٣٨:٠٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:٤٤٢٣:٤٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جغتای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جغتای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جغتای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جغتای

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جغتای

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جغتای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جغتای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جغتای

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جغتای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جغتای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جغتای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جغتای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جغتای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جغتای

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر جغتای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جغتای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جغتای

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جغتای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جغتای شهر جغتای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جغتای شهر جغتای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جغتای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جغتای برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جغتای

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر جغتای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جغتای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جغتای

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٥:٤٠١١:٢٦:٠٨١٦:٥٦:٠٧١٧:١٤:٤٨٢٢:٤٣:٥١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٦:٣٧١١:٢٦:٠٠١٦:٥٤:٥٣١٧:١٣:٣٦٢٢:٤٣:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٧:٣٤١١:٢٥:٥٢١٦:٥٣:٤١١٧:١٢:٢٦٢٢:٤٣:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٨:٣٢١١:٢٥:٤٥١٦:٥٢:٣٠١٧:١١:١٦٢٢:٤٣:٢١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٩:٢٩١١:٢٥:٣٩١٦:٥١:٢٠١٧:١٠:٠٨٢٢:٤٣:١١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٠:٢٨١١:٢٥:٣٣١٦:٥٠:١١١٧:٠٩:٠١٢٢:٤٣:٠٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠١:٢٦١١:٢٥:٢٩١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٧:٥٦٢٢:٤٢:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٢:٢٥١١:٢٥:٢٥١٦:٤٧:٥٦١٧:٠٦:٥١٢٢:٤٢:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٣:٢٤١١:٢٥:٢١١٦:٤٦:٥١١٧:٠٥:٤٨٢٢:٤٢:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٤:٢٣١١:٢٥:١٩١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٤:٤٦٢٢:٤٢:٣٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٥:٢٣١١:٢٥:١٧١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٣:٤٦٢٢:٤٢:٣١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٦:٢٣١١:٢٥:١٦١٦:٤٣:٤٢١٧:٠٢:٤٧٢٢:٤٢:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٧:٢٣١١:٢٥:١٦١٦:٤٢:٤٢١٧:٠١:٤٩٢٢:٤٢:٢٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٨:٢٤١١:٢٥:١٧١٦:٤١:٤٣١٧:٠٠:٥٣٢٢:٤٢:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٩:٢٤١١:٢٥:١٨١٦:٤٠:٤٦١٦:٥٩:٥٨٢٢:٤٢:١٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٠:٢٥١١:٢٥:٢٠١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٩:٠٥٢٢:٤٢:١٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١١:٢٦١١:٢٥:٢٤١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٨:١٣٢٢:٤٢:١٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٢:٢٧١١:٢٥:٢٨١٦:٣٨:٠٤١٦:٥٧:٢٣٢٢:٤٢:١٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٣:٢٩١١:٢٥:٣٣١٦:٣٧:١٣١٦:٥٦:٣٤٢٢:٤٢:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٤:٣٠١١:٢٥:٣٩١٦:٣٦:٢٣١٦:٥٥:٤٨٢٢:٤٢:١٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٥:٣٢١١:٢٥:٤٥١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٥:٠٢٢٢:٤٢:٢١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٦:٣٤١١:٢٥:٥٣١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٤:١٩٢٢:٤٢:٢٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٧:٣٦١١:٢٦:٠١١٦:٣٤:٠٥١٦:٥٣:٣٧٢٢:٤٢:٢٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:٣٧١١:٢٦:١١١٦:٣٣:٢٢١٦:٥٢:٥٧٢٢:٤٢:٣٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:٣٩١١:٢٦:٢١١٦:٣٢:٤١١٦:٥٢:١٨٢٢:٤٢:٤٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٤١١١:٢٦:٣٢١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٤٢٢٢:٤٢:٤٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢١:٤٢١١:٢٦:٤٤١٦:٣١:٢٤١٦:٥١:٠٧٢٢:٤٢:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٢:٤٤١١:٢٦:٥٦١٦:٣٠:٤٨١٦:٥٠:٣٤٢٢:٤٣:٠٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٣:٤٥١١:٢٧:١٠١٦:٣٠:١٥١٦:٥٠:٠٢٢٢:٤٣:١٢
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٤٦١١:٢٧:٢٤١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جغتای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جغتای شهر جغتای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جغتای شهر جغتای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جغتای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جغتای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جغتای

جغتای مرکز شهرستان جغتای در استان خراسان رضوی است

شهر جغتای در ویکیپدیا

شهر جغتای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جغتای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جغتای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جغتای بر روی نقشه

شهر جغتای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جغتای

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جغتای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جغتای
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر جغتای + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر جغتای + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جغتای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جغتای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جغتای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جغتای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جغتای رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جغتای دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جغتای دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جغتای ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ جغتای دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جغتای ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جغتای
افق شرعی امروز فردا جغتای دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ جغتای دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جغتای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو