جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جعفرآباد

پیرحاجات | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد

اذان صبح: ٠٣:٥٨:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:١٤

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جعفرآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای جعفرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جعفرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جعفرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

نیچه
این هنرمندان و به خصوص هنرمندان تئاتر بودند كه اولین بار به انسانها چشم و گوش دادند تا هر كس آنچه هست، آنچه بر دیگران گذشته و آنچه می خواهد را با نوعی لذت ببیند و بشنود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جعفرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جعفرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جعفرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٥:١١١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٤٠٠٠:٠١:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٤:١٢١٢:٤٤:٥٧١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٢٨٠٠:٠١:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٢:٥٨١٢:٤٤:٤٣١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:١٦٠٠:٠١:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١١:٤٤١٢:٤٤:٢٩١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٠٤٠٠:٠٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٠:٣١١٢:٤٤:١٥١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٩:١٩١٢:٤٤:٠٢١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٤٠٠٠:٠٠:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤٣:٥٠١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٣:٣٧١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٩:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤٣:٢٦١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٠٦٢٣:٥٩:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٤:٣٧١٢:٤٣:١٤١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٨:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٤٤٢٣:٥٨:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٨:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠١:١٥١٢:٤٢:٤٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:٢١٢٣:٥٧:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٢:٢٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٠٠٢٣:٥٧:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٢:١٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٤٩٢٣:٥٦:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٢:٠٨١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٦:٣٨٢٣:٥٦:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٢٧٢٣:٥٦:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤١:٥٣١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:١٧٢٣:٥٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٣:٥٧١٢:٤١:٤٧١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥٥:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤١:٤١١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٥٥٢٣:٥٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٤١:٣٦١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥١:٠٥١٢:٤١:٣٢١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:٣٤٢٣:٥٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٠:١١١٢:٤١:٢٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٩:١٧١٢:٤١:٢٤١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤١:٢٢١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤١:١٩١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٤:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٦:٤٤١٢:٤١:١٨١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٤:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤١:١٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جعفرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای جعفرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جعفرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جعفرآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٦٠٥:٣٤:١٥١٢:٤٦:٤٨١٩:٥٩:١٩٢٠:١٩:٥٤٢٣:٥٥:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٣٤:٢٩١٢:٤٧:٠١١٩:٥٩:٣١٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٥٥:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٧٠٥:٣٤:٤٥١٢:٤٧:١٤١٩:٥٩:٤١٢٠:٢٠:١٥٢٣:٥٦:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٥:٠١١٢:٤٧:٢٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:٢٣٢٣:٥٦:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٥:١٩١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢٠:٣٠٢٣:٥٦:٣٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣٥:٣٩١٢:٤٧:٥٢٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٣٤٢٣:٥٦:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٣٥:٥٩١٢:٤٨:٠٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:٢٠:٣٧٢٣:٥٧:٠٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٦:٢١١٢:٤٨:١٧٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٣٨٢٣:٥٧:٢٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣٦:٤٣١٢:٤٨:٢٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٣٨٢٣:٥٧:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٧:٠٧١٢:٤٨:٤١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٣٦٢٣:٥٧:٥٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٧:٣٢١٢:٤٨:٥٢٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢٠:٣٢٢٣:٥٨:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٧:٥٨١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٢٦٢٣:٥٨:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤٩:١٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:١٩٢٣:٥٨:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣٨:٥٣١٢:٤٩:٢٥١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:١٠٢٣:٥٨:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٩:٢٢١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٥٩٢٣:٥٩:١٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤٩:٤٥١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:٤٧٢٣:٥٩:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٤٠:٢٣١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٣٢٢٣:٥٩:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٨٠٥:٤٠:٥٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٠:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٤١:٢٨١٢:٥٠:١٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٥٩٠٠:٠٠:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٠٠٥:٤٢:٠١١٢:٥٠:٢١١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٣٩٠٠:٠٠:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٢:٣٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٠٠:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٥٦٠٠:٠١:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٣:٤٦١٢:٥٠:٤٤١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٣١٠٠:٠١:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٤:٢٢١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:٠٥٠٠:٠١:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٤:٥٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٣٧٠٠:٠١:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٥:٣٧١٢:٥١:٠٢١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٢:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٦:١٥١٢:٥١:٠٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٣٧٠٠:٠٢:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥١:١٢١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٠٤٠٠:٠٢:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥١:١٦١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٢:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٨:١٣١٢:٥١:١٩١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٥٤٠٠:٠٢:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥١:٢٢١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:١٦٠٠:٠٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جعفرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جعفرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جعفرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جعفرآباد

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جعفرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جعفرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جعفرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جعفرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جعفرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق جعفرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جعفرآباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جعفرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جعفرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جعفرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جعفرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو