جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جعفرآباد

پیرحاجات | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد


اذان صبح: ٠٥:١١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٦:١٠
اذان مغرب: ١٦:٥٥:٥١
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٢١

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جعفرآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

افلاطون
نیكمرد نیست كه به مهمانی زیردست می رود، بلكه زیردستی به مهمانی نیكمرد می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جعفرآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جعفرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٢:٠٦١٢:٤٢:٥١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٢:٤١١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٢٤٢٣:٥٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٢:٢٣١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:١٣٢٣:٥٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٢:١٥١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٠٢٢٣:٥٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٦:٤٤١٢:٤٢:٠٧١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٥٢٢٣:٥٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٤١٢٣:٥٦:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٤:٤٣١٢:٤١:٥٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٣٠٢٣:٥٦:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤١:٤٧١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٥:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٢:٤٦١٢:٤١:٤١١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥٥:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥١:٤٩١٢:٤١:٣٦١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٠:٥٣١٢:٤١:٣٢١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٥:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤١:٢٨١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٤:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤١:٢٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٨:١٣١٢:٤١:٢٢١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٤:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤١:١٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٤:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤١:١٨١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٥١٢٣:٥٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤١:١٧١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٤٠٢٣:٥٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤١:١٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٤:١٣١٢:٤١:١٦١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:١٦٢٣:٥٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤١:١٧١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٩:٠٤٢٣:٥٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤١:١٨١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٥١٢٣:٥٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٤١:٢٠١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٥٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤١:٢٥١٢:٤١:٢٢١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٠:٤٧١٢:٤١:٢٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:١١٢٣:٥٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٠:١٠١٢:٤١:٢٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٩:٣٥١٢:٤١:٣٣١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٤٣٢٣:٥٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٥٢٠٥:٣٩:٠١١٢:٤١:٣٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٥٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٨:٢٩١٢:٤١:٤٣١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٥:١٢٢٣:٥٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جعفرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جعفرآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:١٨١١:٣٠:٥٤١٦:٣٨:١٢١٦:٥٧:٢١٢٢:٤٨:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:١٤١١:٣١:١٠١٦:٣٧:٤٩١٦:٥٧:٠٠٢٢:٤٨:٢٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٥:١٠١١:٣١:٢٧١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٦:٤١٢٢:٤٨:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٦:٠٥١١:٣١:٤٤١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٦:٢٣٢٢:٤٨:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٧:٠٠١١:٣٢:٠٣١٦:٣٦:٥٠١٦:٥٦:٠٨٢٢:٤٩:١١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٧:٥٥١١:٣٢:٢٢١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٥:٥٤٢٢:٤٩:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٨:٤٩١١:٣٢:٤٢١٦:٣٦:٢٠١٦:٥٥:٤٢٢٢:٤٩:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٤٣١١:٣٣:٠٢١٦:٣٦:٠٨١٦:٥٥:٣٢٢٢:٥٠:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٠:٣٦١١:٣٣:٢٤١٦:٣٥:٥٨١٦:٥٥:٢٣٢٢:٥٠:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣١:٢٩١١:٣٣:٤٦١٦:٣٥:٥٠١٦:٥٥:١٧٢٢:٥٠:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٢:٢١١١:٣٤:٠٨١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٥:١٢٢٢:٥٠:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:١٣١١:٣٤:٣١١٦:٣٥:٣٩١٦:٥٥:٠٩٢٢:٥١:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٠٣١١:٣٤:٥٥١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٥:٠٨٢٢:٥١:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٤:٥٣١١:٣٥:١٩١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٥:٠٩٢٢:٥١:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٥:٤٣١١:٣٥:٤٤١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٥:١٢٢٢:٥٢:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:٣١١١:٣٦:١٠١٦:٣٥:٣٩١٦:٥٥:١٦٢٢:٥٢:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٧:١٩١١:٣٦:٣٦١٦:٣٥:٤٤١٦:٥٥:٢٢٢٢:٥٣:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٨:٠٥١١:٣٧:٠٢١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٣٠٢٢:٥٣:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:٥١١١:٣٧:٢٩١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٥:٤٠٢٢:٥٣:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٩:٣٦١١:٣٧:٥٦١٦:٣٦:١٠١٦:٥٥:٥١٢٢:٥٤:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٠:١٩١١:٣٨:٢٤١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٦:٠٥٢٢:٥٤:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٢٠٦:٤١:٠١١١:٣٨:٥٢١٦:٣٦:٣٦١٦:٥٦:٢٠٢٢:٥٥:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٤١:٤٣١١:٣٩:٢٠١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٦:٣٦٢٢:٥٥:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٢:٢٣١١:٣٩:٤٨١٦:٣٧:١٠١٦:٥٦:٥٥٢٢:٥٦:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٣:٠٢١١:٤٠:١٧١٦:٣٧:٢٩١٦:٥٧:١٥٢٢:٥٦:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٠:٤٦١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٧:٣٧٢٢:٥٧:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٤:١٦١١:٤١:١٦١٦:٣٨:١٣١٦:٥٨:٠٠٢٢:٥٧:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٤:٥١١١:٤١:٤٥١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٨:٠٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٥:٢٤١١:٤٢:١٥١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٨:٥٢٢٢:٥٨:٢٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٥:٥٧١١:٤٢:٤٥١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٩:٢٠٢٢:٥٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جعفرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جعفرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جعفرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جعفرآباد

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جعفرآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جعفرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جعفرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جعفرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جعفرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق جعفرآباد
افق شرعی امروز فردا جعفرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جعفرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جعفرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جعفرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو