جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جعفرآباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جعفرآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای جعفرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جعفرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جعفرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

اُرد بزرگ
اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جعفرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جعفرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جعفرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٧٠٠:٢١:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٤:٣٨١٣:٠٣:٢١١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢٠٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٧٠٠:٢٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣١:١٠١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٥٠٠:١٩:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٢:١٣١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٢:٠١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠١:٤٩١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢٧٠٠:١٨:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٣٨١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١١٠٠:١٨:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠١:٢٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٨:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٠٠٠:١٧:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٧:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٧:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٦:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٦:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:٣١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٦:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٠:١١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٥:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٥:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٢:٠٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٤:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١١:١٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٣١١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٤:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جعفرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای جعفرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٢:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٢٠٠:١٢:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٢:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٢:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:١١٠٠:١٢:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٢:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٢:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٢:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٨:٢١١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٣:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠١:١٤٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٣:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٣:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٣:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٣:١٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٧:١٥١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٢٩٠٠:١٣:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٣:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٣:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٣:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٣:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٤:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٤:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٤:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٤:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٤:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٣:٥٣٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٤:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٤:٠٦٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:١٠٠٠:١٥:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٧:١٠١٣:٠٤:١٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٥:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٤:٣٢٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٥:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٥:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٤:٥٩٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جعفرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جعفرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جعفرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جعفرآباد

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جعفرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جعفرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جعفرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جعفرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جعفرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جعفرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جعفرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جعفرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جعفرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جعفرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ جعفرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو