جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جعفرآباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٣

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جعفرآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام باتلر ییتس
خوشبختی یعنی رشد، یعنی زمانی كه شما در حال رشد هستید؛ و یك چشم و هم‌چشمی خوب سبب این رشد شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جعفرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جعفرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:١٦١٣:٠١:١٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٢٠٠:١٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٢:١٤١٣:٠١:٠٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:١٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢١٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:١٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:١٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٧:١٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١١٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:١١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١١:٥٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:٠٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٤:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٢١٠٠:١٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٦٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جعفرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جعفرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٥:١٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٦:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٦:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٥:٤١٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٦:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٦:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٧:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٦:١٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٧:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٦:٣١٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٧:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٧:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٨:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٤٠٠:١٨:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠١:١٠١٣:٠٧:١٩٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:١١٠٠:١٨:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٨:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٧:٤١٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٩:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:١٩:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٩:٤١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٨:١٢٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٩:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٠:١٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٨:٣١٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٠:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٠:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٨:٤٨٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:١٢٠٠:٢١:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٩:٠٣٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢١:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٩:١٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢١:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٩:١٧٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢١:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٢:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٢:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٢:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:١١:١٦١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٣:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٣:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جعفرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جعفرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جعفرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جعفرآباد

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جعفرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جعفرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق جعفرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق جعفرآباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جعفرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جعفرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جعفرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جعفرآباد
افق شرعی امروز فردا جعفرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جعفرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو