جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جعفرآباد

دامنکوه | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٥

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جعفرآباد (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سهل و آسان گرفتن (نسبت به كارها بر دیگران) باعث سود و نفع كردن و سخت گرفتن، شوم و بد است. (زیرا یاران انسان را پراكنده می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای جعفرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جعفرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٢:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٢:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٩:١٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥١:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥١:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥١:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٧٢٣:٥٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٨:٣٥١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٤٠٢٣:٥٠:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٩:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٩:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٨:١٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٢٩٢٣:٤٩:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٨:١٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٩:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٦:١٥١٩:٥٦:٢١٢٣:٤٨:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٧:١٧٢٣:٤٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:١٢٢٣:٤٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٨:٠١١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٩:٠٨٢٣:٤٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٤٧:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٧:٥٨١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٤٧:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٧:٥٨١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٤:٠٨١٢:٣٧:٥٨١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٤٧٢٣:٤٧:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:١٥٠٥:٣٣:١٨١٢:٣٧:٥٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٧:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٠٢٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣٨:٠٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٤٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٨:٠١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٤٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٨:٠٤١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٤٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٣٠:١٤١٢:٣٨:٠٧١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٧:١٢٢٣:٤٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٢٩:٣٢١٢:٣٨:١٠١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٨:٠٤٢٣:٤٦:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣٨:١٤١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٤٦:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٨:١٣١٢:٣٨:١٩١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٤٥٢٣:٤٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٨:٢٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:٣٥٢٣:٤٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جعفرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جعفرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٣٩:٠٢١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٧:٣٠٢٣:٥٦:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٩:٤٨١٢:٤٨:٠٨١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٤٣٢٣:٥٦:٥٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٤٠:٣٤١٢:٤٨:٠٩١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٥٥٢٣:٥٧:١٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٤١:٢١١٢:٤٨:٠٩١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٥:٠٥٢٣:٥٧:٢٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٦٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٨:٠٩١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٤:١٣٢٣:٥٧:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٨٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٨:٠٨١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٢٠٢٣:٥٧:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٨:٠٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١٢:٢٥٢٣:٥٧:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤٨:٠٥١٩:٥١:٠٦٢٠:١١:٢٩٢٣:٥٨:٠٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٠:١٢٢٠:١٠:٣٢٢٣:٥٨:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٦:١١١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٩:٣٣٢٣:٥٨:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤٧:٠٠١٢:٤٧:٥٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٥٨:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٧:٥١١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٧:٣٠٢٣:٥٨:٣٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٥٨:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٤٧:٤٠١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٥٨:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٢٠٥:٥٠:١٨١٢:٤٧:٣٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٨:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٣:١٠٢٣:٥٩:٠١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٩٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٧:٢٠١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٩:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٧:١٢١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٥٩:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٣:٣٨١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٩:٤١٢٣:٥٩:١٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٨:٢٩٢٣:٥٩:١٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٦:٤٤١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:١٦٢٣:٥٩:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٦:٣٣١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٩:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٦:٢٢١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٤٦٢٣:٥٩:١٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٦:١١١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٩:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٥:٥٩١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٩:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٥:٤٦١٩:٣١:٢٩١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٩:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٣٦٢٣:٥٩:٠٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٩:٠١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٨:٥٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤٤:٥١١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٣٣٢٣:٥٨:٥٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٤:٣٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٤:١١٢٣:٥٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جعفرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جعفرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جعفرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جعفرآباد

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جعفرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جعفرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جعفرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جعفرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا جعفرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جعفرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جعفرآباد
افق شرعی امروز فردا جعفرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جعفرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جعفرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو