جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جعفرآباد

دامنکوه | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٤٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جعفرآباد (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جعفرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

گای فینلی
حالت‌های خشمناك درونی هرگز در پی راه حل نیستند؛ آنها تنها در پی دلایلی هستند كه بر حق بودن خود را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جعفرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جعفرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جعفرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٢:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٢:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٩:١٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥١:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥١:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥١:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٧٢٣:٥٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٨:٣٥١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٤٠٢٣:٥٠:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٩:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٩:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٨:١٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٢٩٢٣:٤٩:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٨:١٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٩:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٦:١٥١٩:٥٦:٢١٢٣:٤٨:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٧:١٧٢٣:٤٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:١٢٢٣:٤٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٨:٠١١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٩:٠٨٢٣:٤٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٤٧:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٧:٥٨١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٤٧:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٧:٥٨١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٤:٠٨١٢:٣٧:٥٨١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٤٧٢٣:٤٧:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:١٥٠٥:٣٣:١٨١٢:٣٧:٥٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٧:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٠٢٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣٨:٠٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٤٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٨:٠١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٤٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٨:٠٤١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٤٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٣٠:١٤١٢:٣٨:٠٧١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٧:١٢٢٣:٤٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٢٩:٣٢١٢:٣٨:١٠١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٨:٠٤٢٣:٤٦:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣٨:١٤١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٤٦:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٨:١٣١٢:٣٨:١٩١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٤٥٢٣:٤٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٨:٢٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:٣٥٢٣:٤٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جعفرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جعفرآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای جعفرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جعفرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٤:٢١١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٨:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٢:١٧١٩:٤١:٢٤٢٣:٥٨:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٣:٤٩١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥٨:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٣:٣٢١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٨:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٣:١٥١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥٨:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٨:٣٤١٢:٤٢:٥٨١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٤٢٢٣:٥٨:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٢:٤٠١٩:١٥:٢٠١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٧:٥٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٠:١٢١٢:٤٢:٢٢١٩:١٣:٥٥١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥٧:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:٠٢١٢:٤٢:٠٤١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:١٩٢٣:٥٧:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١١:٥١١٢:٤١:٤٥١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٧:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٤٠١٢:٤١:٢٦١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٨:٢١٢٣:٥٧:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٢٩١٢:٤١:٠٦١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٦:٥٢٢٣:٥٦:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:١٧١٢:٤٠:٤٧١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٥:٢٢٢٣:٥٦:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٥:٠٦١٢:٤٠:٢٧١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٦:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٠:٠٧١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٢:٢١٢٣:٥٦:١٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٦:٤٤١٢:٣٩:٤٦١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٥٠٢٣:٥٦:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٣٢١٢:٣٩:٢٦١٩:٠٠:٤٣١٩:١٩:١٩٢٣:٥٥:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٨:٢١١٢:٣٩:٠٥١٨:٥٩:١٣١٩:١٧:٤٧٢٣:٥٥:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٩:٠٩١٢:٣٨:٤٤١٨:٥٧:٤٢١٩:١٦:١٦٢٣:٥٥:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٩:٥٨١٢:٣٨:٢٣١٨:٥٦:١٢١٩:١٤:٤٤٢٣:٥٤:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٤٦١٢:٣٨:٠٢١٨:٥٤:٤١١٩:١٣:١١٢٣:٥٤:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢١:٣٥١٢:٣٧:٤١١٨:٥٣:١٠١٩:١١:٣٩٢٣:٥٤:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:٢٤١٢:٣٧:١٩١٨:٥١:٣٨١٩:١٠:٠٧٢٣:٥٤:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٦:٥٨١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٨:٣٤٢٣:٥٣:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٤:٠١١٢:٣٦:٣٦١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٧:٠٢٢٣:٥٣:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٤:٥٠١٢:٣٦:١٥١٨:٤٧:٠٤١٩:٠٥:٢٩٢٣:٥٣:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٥:٣٨١٢:٣٥:٥٣١٨:٤٥:٣٢١٩:٠٣:٥٧٢٣:٥٣:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٦:٢٧١٢:٣٥:٣٢١٨:٤٤:٠٠١٩:٠٢:٢٥٢٣:٥٢:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٧:١٦١٢:٣٥:١٠١٨:٤٢:٢٨١٩:٠٠:٥٢٢٣:٥٢:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٨:٠٥١٢:٣٤:٤٩١٨:٤٠:٥٧١٨:٥٩:٢٠٢٣:٢٢:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٩٠٥:٢٨:٥٥١١:٣٤:٢٨١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٧:٤٨٢٢:٥١:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جعفرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جعفرآباد روستای جعفرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جعفرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جعفرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جعفرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جعفرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جعفرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جعفرآباد

روستای جعفرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جعفرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای جعفرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جعفرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جعفرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جعفرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جعفرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جعفرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جعفرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جعفرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جعفرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا جعفرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جعفرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جعفرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو