جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد قوچان

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:٢٤

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر جعفرآباد قوچان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جعفرآباد قوچان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جعفرآباد قوچان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

بودا
رها كردن را بیاموزید كه كلیدخوشبختی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جعفرآباد قوچان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جعفرآباد قوچان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جعفرآباد قوچان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جعفرآباد قوچان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد قوچان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٥:٣٥١٢:٤٥:٠٢١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٠٩٠٠:٠١:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٤:٤٧١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٥٦٠٠:٠١:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٤:٣٣١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٣٠٠:٠١:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١١:٥٤١٢:٤٤:١٩١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٣١٠٠:٠٠:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٠:٤١١٢:٤٤:٠٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:١٨٠٠:٠٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٣:٥٣١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٠٦٠٠:٠٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٣:٤٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٣:٢٨١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٩:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٣:١٦١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٩:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٣:٠٤١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٨:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٨:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٢:٤٣١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٨:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٧:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٢:٢٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٣١٢٣:٥٧:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٢:١٤١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:١٩٢٣:٥٧:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٤١:٥٨١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٥٦٢٣:٥٦:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٦:١٥١٢:٤١:٥١١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٦:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٥:١٥١٢:٤١:٤٤١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٦:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٤:١٦١٢:٤١:٣٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٢٣٢٣:٥٥:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٤١:٣٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:١١٢٣:٥٥:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤١:٢٧١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٠٠٢٣:٥٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥١:٢٦١٢:٤١:٢٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٤٩٢٣:٥٥:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٠:٣٢١٢:٤١:١٨١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٥:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤١:١٥١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤١:١٢١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:١٥٢٣:٥٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤١:١٠١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤١:٠٨١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٤:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٦:٢٠١٢:٤١:٠٧١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جعفرآباد قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جعفرآباد قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جعفرآباد قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد قوچان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جعفرآباد قوچان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جعفرآباد قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جعفرآباد قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جعفرآباد قوچان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر جعفرآباد قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جعفرآباد قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جعفرآباد قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جعفرآباد قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جعفرآباد قوچان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر جعفرآباد قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جعفرآباد قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جعفرآباد قوچان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جعفرآباد قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جعفرآباد قوچان شهر جعفرآباد قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جعفرآباد قوچان شهر جعفرآباد قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جعفرآباد قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جعفرآباد قوچان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جعفرآباد قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جعفرآباد قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جعفرآباد قوچان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٠٠٥:٣٤:٥١١٢:٤٦:٣٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٥٣٢٣:٥٥:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٤٠٥:٣٥:٠٥١٢:٤٦:٥١١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٩:٠٥٢٣:٥٦:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٥:٢١١٢:٤٧:٠٤١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٩:١٤٢٣:٥٦:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٣٥:٣٧١٢:٤٧:١٧١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٩:٢٢٢٣:٥٦:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٥:٥٥١٢:٤٧:٣٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٢٩٢٣:٥٦:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٣٦:١٤١٢:٤٧:٤٢١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٩:٣٣٢٣:٥٧:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٦:٣٥١٢:٤٧:٥٥١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٣٧٢٣:٥٧:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٦:٥٦١٢:٤٨:٠٧١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٣٨٢٣:٥٧:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٣٧:١٩١٢:٤٨:١٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٣٨٢٣:٥٧:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٣٧:٤٢١٢:٤٨:٣١١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٣٦٢٣:٥٨:٠٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٥٠٥:٣٨:٠٧١٢:٤٨:٤٣١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٣٢٢٣:٥٨:١٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٣٨:٣٣١٢:٤٨:٥٤١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٩:٢٧٢٣:٥٨:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤٩:٠٥١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٩:١٩٢٣:٥٨:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤٩:١٥١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٩:١١٢٣:٥٩:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٩:٥٧١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٩:٠٠٢٣:٥٩:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:٤٠:٢٦١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:٤٨٢٣:٥٩:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٩:٤٥١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٣٤٢٣:٥٩:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٧٠٥:٤١:٢٩١٢:٤٩:٥٤١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:١٨٠٠:٠٠:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤٢:٠١١٢:٥٠:٠٣١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٠١٠٠:٠٠:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٤٢:٣٤١٢:٥٠:١١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٤٢٠٠:٠٠:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٣:٠٨١٢:٥٠:١٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٠:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٠:٢٧١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٥٩٠٠:٠١:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٤٤:١٨١٢:٥٠:٣٤١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٣٥٠٠:٠١:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٤:٥٤١٢:٥٠:٤١١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠١:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٥:٣١١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٤١٠٠:٠١:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٥٠:٥٢١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:١٢٠٠:٠٢:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٢:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٧:٢٤١٢:٥١:٠٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٤:١٠٠٠:٠٢:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٨:٠٣١٢:٥١:٠٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٠٢:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٨:٤٣١٢:٥١:١٠١٩:٥٣:١٥٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٢:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٩:٢٢١٢:٥١:١٢١٩:٥٢:٤١٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جعفرآباد قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جعفرآباد قوچان شهر جعفرآباد قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جعفرآباد قوچان شهر جعفرآباد قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جعفرآباد قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جعفرآباد قوچان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جعفرآباد قوچان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جعفرآباد قوچان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جعفرآباد قوچان

شهر جعفرآباد قوچان بر روی نقشه

شهر جعفرآباد قوچان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جعفرآباد قوچان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جعفرآباد قوچان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جعفرآباد قوچان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جعفرآباد قوچان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جعفرآباد قوچان
زمان پخش اذان آنلاین به افق جعفرآباد قوچان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جعفرآباد قوچان
زمان پخش اذان زنده به افق جعفرآباد قوچان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جعفرآباد قوچان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو