جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز جعفرآباد قوچان


اذان صبح: ٠٥:١٣:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٠
اذان ظهر: ١١:٣٩:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٤٣
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٢٣
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٠٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر جعفرآباد قوچان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جعفرآباد قوچان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جعفرآباد قوچان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
بدبخت كسی است كه نمی تواند ناراستی خویش را درست كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جعفرآباد قوچان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جعفرآباد قوچان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جعفرآباد قوچان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جعفرآباد قوچان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد قوچان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٢:٥١١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:١٨٢٣:٥٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٢:٤١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠١:١٥١٢:٤٢:٣١١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٥٥٢٣:٥٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥٧:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٢:١٣١٩:٢٥:٥١١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٢:٠٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٢١٢٣:٥٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤١:٥٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٦:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٦:٠١١٢:٤١:٥٠١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤١:٤٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٦:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٤:٠٣١٢:٤١:٣٧١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٥:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤١:٣٢١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٥:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤١:٢٧١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٥:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥١:١٤١٢:٤١:٢٢١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٠٢٢٣:٥٥:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٠:٢٠١٢:٤١:١٨١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٩:٢٧١٢:٤١:١٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤١:١٢١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٤:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤١:١٠١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:١٥٢٣:٥٤:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤١:٠٨١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤١:٠٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٥١٢٣:٥٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤١:٠٦١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٣٩٢٣:٥٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤١:٠٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤١:٠٧١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٣:١٢١٢:٤١:٠٨١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٩:٠٠٢٣:٥٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٢:٣٢١٢:٤١:١٠١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٤١:١٣١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٣٣٢٣:٥٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤١:١٥١٢:٤١:١٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٤٠:٣٩١٢:٤١:١٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٥٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٤٠:٠٤١٢:٤١:٢٣١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٥٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٣٩:٣٠١٢:٤١:٢٨١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٥٢:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤١:٣٣١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٤:١٨٢٣:٥٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جعفرآباد قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جعفرآباد قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جعفرآباد قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جعفرآباد قوچان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جعفرآباد قوچان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر جعفرآباد قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جعفرآباد قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جعفرآباد قوچان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٨:٠١١١:٣٢:٣٢١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٦:٠٦٢٢:٤٩:٤٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:٥٤١١:٣٢:٥٣١٦:٣٦:٣٧١٦:٥٥:٥٦٢٢:٤٩:٥٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٩:٤٧١١:٣٣:١٤١٦:٣٦:٢٧١٦:٥٥:٤٨٢٢:٥٠:١٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:٤٠١١:٣٣:٣٦١٦:٣٦:١٩١٦:٥٥:٤٢٢٢:٥٠:٣٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣١:٣٢١١:٣٣:٥٨١٦:٣٦:١٣١٦:٥٥:٣٨٢٢:٥٠:٥٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٢:٢٣١١:٣٤:٢٢١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٥:٣٥٢٢:٥١:١٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٣:١٣١١:٣٤:٤٥١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥١:٣٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١١:٣٥:١٠١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٣٦٢٢:٥١:٥٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٥٢١١:٣٥:٣٥١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٥:٣٨٢٢:٥٢:٢١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٥:٤٠١١:٣٦:٠٠١٦:٣٦:١١١٦:٥٥:٤٣٢٢:٥٢:٤٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٢٧١١:٣٦:٢٦١٦:٣٦:١٦١٦:٥٥:٤٩٢٢:٥٣:٠٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٧:١٤١١:٣٦:٥٢١٦:٣٦:٢٣١٦:٥٥:٥٨٢٢:٥٣:٣١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٧:٥٩١١:٣٧:١٩١٦:٣٦:٣١١٦:٥٦:٠٨٢٢:٥٣:٥٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٨:٤٤١١:٣٧:٤٦١٦:٣٦:٤٢١٦:٥٦:١٩٢٢:٥٤:٢١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٩:٢٧١١:٣٨:١٤١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٦:٣٣٢٢:٥٤:٤٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٠:٠٩١١:٣٨:٤٢١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٦:٤٨٢٢:٥٥:١٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٥٠١١:٣٩:١٠١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٧:٠٥٢٢:٥٥:٤٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤١:٣٠١١:٣٩:٣٩١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٠٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٠:٠٨١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٧:٤٤٢٢:٥٦:٣٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٠:٣٧١٦:٣٨:٢٤١٦:٥٨:٠٥٢٢:٥٧:٠٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٣:٢٣١١:٤١:٠٦١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٨:٢٩٢٢:٥٧:٣١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٥٨١١:٤١:٣٦١٦:٣٩:١١١٦:٥٨:٥٤٢٢:٥٧:٥٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٣١١١:٤٢:٠٥١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٩:٢١٢٢:٥٨:٢٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٥:٠٤١١:٤٢:٣٥١٦:٤٠:٠٦١٦:٥٩:٤٩٢٢:٥٨:٥٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٥:٣٤١١:٤٣:٠٥١٦:٤٠:٣٦١٧:٠٠:١٩٢٢:٥٩:٢٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٦:٠٤١١:٤٣:٣٥١٦:٤١:٠٧١٧:٠٠:٥٠٢٢:٥٩:٥٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٦:٣١١١:٤٤:٠٥١٦:٤١:٤٠١٧:٠١:٢٣٢٣:٠٠:٢٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٦:٥٨١١:٤٤:٣٥١٦:٤٢:١٤١٧:٠١:٥٧٢٣:٠٠:٥٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٧:٢٢١١:٤٥:٠٥١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٢:٣٢٢٣:٠١:٢٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٧:٤٥١١:٤٥:٣٤١٦:٤٣:٢٧١٧:٠٣:٠٩٢٣:٠١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جعفرآباد قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جعفرآباد قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جعفرآباد قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جعفرآباد قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جعفرآباد قوچان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جعفرآباد قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جعفرآباد قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جعفرآباد قوچان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٢:٣٢١١:٣٠:٤٤١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٧:٤٣٢٢:٤٨:١٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٢٨١١:٣١:٠٠١٦:٣٨:١٦١٦:٥٧:٢٢٢٢:٤٨:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٢٣١١:٣١:١٧١٦:٣٧:٥٥١٦:٥٧:٠٣٢٢:٤٨:٤١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:١٨١١:٣١:٣٥١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٦:٤٦٢٢:٤٨:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٦:١٣١١:٣١:٥٣١٦:٣٧:١٨١٦:٥٦:٣١٢٢:٤٩:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٧:٠٧١١:٣٢:١٢١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٦:١٨٢٢:٤٩:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٨:٠١١١:٣٢:٣٢١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٦:٠٦٢٢:٤٩:٤٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:٥٤١١:٣٢:٥٣١٦:٣٦:٣٧١٦:٥٥:٥٦٢٢:٤٩:٥٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٩:٤٧١١:٣٣:١٤١٦:٣٦:٢٧١٦:٥٥:٤٨٢٢:٥٠:١٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:٤٠١١:٣٣:٣٦١٦:٣٦:١٩١٦:٥٥:٤٢٢٢:٥٠:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣١:٣٢١١:٣٣:٥٨١٦:٣٦:١٣١٦:٥٥:٣٨٢٢:٥٠:٥٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٢:٢٣١١:٣٤:٢٢١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٥:٣٥٢٢:٥١:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٣:١٣١١:٣٤:٤٥١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥١:٣٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١١:٣٥:١٠١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٣٦٢٢:٥١:٥٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٥٢١١:٣٥:٣٥١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٥:٣٨٢٢:٥٢:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٥:٤٠١١:٣٦:٠٠١٦:٣٦:١١١٦:٥٥:٤٣٢٢:٥٢:٤٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٢٧١١:٣٦:٢٦١٦:٣٦:١٦١٦:٥٥:٤٩٢٢:٥٣:٠٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٧:١٤١١:٣٦:٥٢١٦:٣٦:٢٣١٦:٥٥:٥٨٢٢:٥٣:٣١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٧:٥٩١١:٣٧:١٩١٦:٣٦:٣١١٦:٥٦:٠٨٢٢:٥٣:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٨:٤٤١١:٣٧:٤٦١٦:٣٦:٤٢١٦:٥٦:١٩٢٢:٥٤:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٩:٢٧١١:٣٨:١٤١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٦:٣٣٢٢:٥٤:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٠:٠٩١١:٣٨:٤٢١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٦:٤٨٢٢:٥٥:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٥٠١١:٣٩:١٠١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٧:٠٥٢٢:٥٥:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤١:٣٠١١:٣٩:٣٩١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٠:٠٨١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٧:٤٤٢٢:٥٦:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٠:٣٧١٦:٣٨:٢٤١٦:٥٨:٠٥٢٢:٥٧:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٣:٢٣١١:٤١:٠٦١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٨:٢٩٢٢:٥٧:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٥٨١١:٤١:٣٦١٦:٣٩:١١١٦:٥٨:٥٤٢٢:٥٧:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٣١١١:٤٢:٠٥١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٩:٢١٢٢:٥٨:٢٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٥:٠٤١١:٤٢:٣٥١٦:٤٠:٠٦١٦:٥٩:٤٩٢٢:٥٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جعفرآباد قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جعفرآباد قوچان شهر جعفرآباد قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جعفرآباد قوچان شهر جعفرآباد قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جعفرآباد قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جعفرآباد قوچان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جعفرآباد قوچان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جعفرآباد قوچان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جعفرآباد قوچان

شهر جعفرآباد قوچان بر روی نقشه

شهر جعفرآباد قوچان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جعفرآباد قوچان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جعفرآباد قوچان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جعفرآباد قوچان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جعفرآباد قوچان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جعفرآباد قوچان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جعفرآباد قوچان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جعفرآباد قوچان
جدول اوقات شرعی امروز فردا جعفرآباد قوچان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جعفرآباد قوچان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جعفرآباد قوچان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جعفرآباد قوچان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو