جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جزینک

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جزینک


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٠٨:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٥٥

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جزینک (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر جزینک)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جزینک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزینک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
اگر در زندگی، سرور و شادمانی نبود، زندگی، ارزش زیستن نداشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جزینک

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جزینک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جزینک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جزینک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢١:٣٥١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٢٩٢٣:٣٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢١:٢٥١٨:٥٨:١٧١٩:١٦:١٢٢٣:٣٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:١٥١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٨:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٢١:٠٦١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٨:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:١٩٢٣:٣٧:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٢٢٣:٣٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٧:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:١٠٢٣:٣٦:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٠:٢١١٩:٠٣:٣٩١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:٣٦٢٣:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٠:١٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:١٩٢٣:٣٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٠:٠١١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٤٤٢٣:٣٥:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٣:١٩١٢:١٩:٥٨١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٢٧٢٣:٣٥:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٢:٣٣١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:١٠٢٣:٣٥:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣١:٤٨١٢:١٩:٥٣١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٣٥:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣١:٠٤١٢:١٩:٥١١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٥:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٠:٢٢١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١١٠٥:٢٩:٤٠١٢:١٩:٥٠١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:٠٠٢٣:٣٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٤٠٥:٢٩:٠٠١٢:١٩:٥٠١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٤٣٢٣:٣٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٨:٢٢١٢:١٩:٥٠١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٢٥٢٣:٣٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٢٧:٤٤١٢:١٩:٥٢١٩:١٢:٢١١٩:٣١:٠٧٢٣:٣٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٢٧:٠٨١٢:١٩:٥٣١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٩٢٣:٣٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٦:٣٣١٢:١٩:٥٦١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٤:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٢٦:٠٠١٢:١٩:٥٩١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١١٢٣:٣٤:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٢٥:٢٨١٢:٢٠:٠٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٢٢٣:٣٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢١٠٥:٢٤:٥٧١٢:٢٠:٠٦١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٣٢٣:٣٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٢٤:٢٨١٢:٢٠:١١١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٣٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جزینک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر جزینک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر جزینک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٩:٥٥١١:٢٤:٤٧١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٨:٤٠٢٢:٤٢:٣٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:١٥١١:٢٥:١٦١٦:٣٠:٢١١٦:٤٩:١٩٢٢:٤٣:٠٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٠:٣٤١١:٢٥:٤٦١٦:٣١:٠١١٦:٤٩:٥٨٢٢:٤٣:٣٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٠:٥٢١١:٢٦:١٤١٦:٣١:٤٢١٦:٥٠:٣٨٢٢:٤٤:٠٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢١:٠٨١١:٢٦:٤٣١٦:٣٢:٢٤١٦:٥١:١٩٢٢:٤٤:٣٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢١:٢٣١١:٢٧:١١١٦:٣٣:٠٧١٦:٥٢:٠١٢٢:٤٥:٠٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢١:٣٥١١:٢٧:٣٩١٦:٣٣:٥١١٦:٥٢:٤٣٢٢:٤٥:٣٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٤٦١١:٢٨:٠٧١٦:٣٤:٣٥١٦:٥٣:٢٧٢٢:٤٦:٠٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢١:٥٦١١:٢٨:٣٤١٦:٣٥:٢١١٦:٥٤:١١٢٢:٤٦:٣٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٢:٠٤١١:٢٩:٠١١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٤:٥٦٢٢:٤٧:٠٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٢:١٠١١:٢٩:٢٧١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٥:٤٢٢٢:٤٧:٣١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٢:١٤١١:٢٩:٥٣١٦:٣٧:٤٢١٦:٥٦:٢٨٢٢:٤٧:٥٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٢:١٧١١:٣٠:١٨١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٧:١٥٢٢:٤٨:٢٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٢:١٨١١:٣٠:٤٣١٦:٣٩:١٩١٦:٥٨:٠٣٢٢:٤٨:٥٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٢:١٧١١:٣١:٠٧١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٨:٥١٢٢:٤٩:٢٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٢:١٥١١:٣١:٣١١٦:٤٠:٥٩١٦:٥٩:٣٩٢٢:٤٩:٤٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٢:١٠١١:٣١:٥٤١٦:٤١:٥٠١٧:٠٠:٢٨٢٢:٥٠:١٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٢:٠٥١١:٣٢:١٦١٦:٤٢:٤١١٧:٠١:١٨٢٢:٥٠:٣٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢١:٥٧١١:٣٢:٣٨١٦:٤٣:٣٢١٧:٠٢:٠٨٢٢:٥١:٠١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢١:٤٨١١:٣٢:٥٩١٦:٤٤:٢٤١٧:٠٢:٥٨٢٢:٥١:٢٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢١:٣٧١١:٣٣:٢٠١٦:٤٥:١٧١٧:٠٣:٤٨٢٢:٥١:٤٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٢٤١١:٣٣:٤٠١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٤:٣٩٢٢:٥٢:١١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢١:١٠١١:٣٣:٥٩١٦:٤٧:٠٢١٧:٠٥:٣٠٢٢:٥٢:٣٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٠:٥٤١١:٣٤:١٧١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٦:٢١٢٢:٥٢:٥٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٠:٣٦١١:٣٤:٣٥١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٧:١٣٢٢:٥٣:١٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٠:١٧١١:٣٤:٥٢١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٣:٣٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٥٦١١:٣٥:٠٨١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٨:٥٦٢٢:٥٣:٥٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٩:٣٤١١:٣٥:٢٣١٦:٥١:٣٠١٧:٠٩:٤٨٢٢:٥٤:١٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:١٠١١:٣٥:٣٨١٦:٥٢:٢٤١٧:١٠:٣٩٢٢:٥٤:٣١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٨:٤٤١١:٣٥:٥٢١٦:٥٣:١٧١٧:١١:٣١٢٢:٥٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٠:٣٦١١:٣٤:٣٥١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٧:١٣٢٢:٥٣:١٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٠:١٧١١:٣٤:٥٢١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٣:٣٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٥٦١١:٣٥:٠٨١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٨:٥٦٢٢:٥٣:٥٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٩:٣٤١١:٣٥:٢٣١٦:٥١:٣٠١٧:٠٩:٤٨٢٢:٥٤:١٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:١٠١١:٣٥:٣٨١٦:٥٢:٢٤١٧:١٠:٣٩٢٢:٥٤:٣١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٨:٤٤١١:٣٥:٥٢١٦:٥٣:١٧١٧:١١:٣١٢٢:٥٤:٤٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٨:١٦١١:٣٦:٠٥١٦:٥٤:١١١٧:١٢:٢٣٢٢:٥٥:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٤٨١١:٣٦:١٧١٦:٥٥:٠٥١٧:١٣:١٤٢٢:٥٥:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٧:١٧١١:٣٦:٢٨١٦:٥٥:٥٨١٧:١٤:٠٦٢٢:٥٥:٣٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٦:٤٥١١:٣٦:٣٩١٦:٥٦:٥٢١٧:١٤:٥٧٢٢:٥٥:٤٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:١٢١١:٣٦:٤٩١٦:٥٧:٤٥١٧:١٥:٤٨٢٢:٥٦:٠١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٥:٣٧١١:٣٦:٥٨١٦:٥٨:٣٨١٧:١٦:٤٠٢٢:٥٦:١٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٠٠١١:٣٧:٠٦١٦:٥٩:٣١١٧:١٧:٣٠٢٢:٥٦:٢٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٤:٢٢١١:٣٧:١٣١٧:٠٠:٢٤١٧:١٨:٢١٢٢:٥٦:٣٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٣:٤٣١١:٣٧:١٩١٧:٠١:١٧١٧:١٩:١٢٢٢:٥٦:٤٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٣:٠٢١١:٣٧:٢٥١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٠٢٢٢:٥٦:٥٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٢:٢٠١١:٣٧:٣٠١٧:٠٣:٠١١٧:٢٠:٥٢٢٢:٥٧:٠٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١١:٣٦١١:٣٧:٣٣١٧:٠٣:٥٣١٧:٢١:٤١٢٢:٥٧:٠٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٠:٥١١١:٣٧:٣٧١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٢:٣١٢٢:٥٧:١٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٠:٠٥١١:٣٧:٣٩١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٣:٢٠٢٢:٥٧:١٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٩:١٧١١:٣٧:٤٠١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٤:٠٩٢٢:٥٧:٢٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٨:٢٩١١:٣٧:٤١١٧:٠٧:١٦١٧:٢٤:٥٧٢٢:٥٧:٢٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٧:٣٩١١:٣٧:٤١١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٥:٤٦٢٢:٥٧:٢٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٦:٤٨١١:٣٧:٤٠١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٦:٣٤٢٢:٥٧:٣١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٥:٥٦١١:٣٧:٣٩١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٧:٢١٢٢:٥٧:٣٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٥:٠٢١١:٣٧:٣٧١٧:١٠:٣٥١٧:٢٨:٠٩٢٢:٥٧:٣٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٤:٠٨١١:٣٧:٣٤١٧:١١:٢٤١٧:٢٨:٥٦٢٢:٥٧:٣١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٣:١٢١١:٣٧:٣٠١٧:١٢:١٢١٧:٢٩:٤٢٢٢:٥٧:٣٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٢:١٦١١:٣٧:٢٦١٧:١٣:٠٠١٧:٣٠:٢٩٢٢:٥٧:٢٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠١:١٩١١:٣٧:٢١١٧:١٣:٤٨١٧:٣١:١٥٢٢:٥٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جزینک

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش جزینک شهرستان زهک در سال ۱۳۸۵ (۴٬۶۴۴ خانوار)برابر با ۲۱۱۲۸ نفر بوده است.

شهر جزینک در ویکیپدیا

شهر جزینک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جزینک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جزینک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جزینک بر روی نقشه

شهر جزینک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جزینک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جزینک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جزینک
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزینک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جزینک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جزینک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا جزینک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جزینک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جزینک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جزینک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جزینک
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ جزینک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جزینک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جزینک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو