جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جزینک

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جزینک


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٦
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٥٢
اذان مغرب: ١٦:٤٢:١٣
نیمه شب: ٢٢:٢٧:٥٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جزینک (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر جزینک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جزینک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزینک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
پیشرفت دادن مردم در هر راهی نتیجه ی خوب در پی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جزینک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جزینک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جزینک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جزینک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:١٥١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٢١:٠٦١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:١٩٢٣:٣٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٢٢٣:٣٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٧:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:١٠٢٣:٣٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٠:٢١١٩:٠٣:٣٩١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:٣٦٢٣:٣٦:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٠:١٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:١٩٢٣:٣٦:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٠:٠١١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٤٤٢٣:٣٥:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٣:١٩١٢:١٩:٥٨١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٢٧٢٣:٣٥:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٢:٣٣١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:١٠٢٣:٣٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣١:٤٨١٢:١٩:٥٣١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٣٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣١:٠٤١٢:١٩:٥١١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٥:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٠:٢٢١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١١٠٥:٢٩:٤٠١٢:١٩:٥٠١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:٠٠٢٣:٣٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٤٠٥:٢٩:٠٠١٢:١٩:٥٠١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٤٣٢٣:٣٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٨:٢٢١٢:١٩:٥٠١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٢٥٢٣:٣٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٢٧:٤٤١٢:١٩:٥٢١٩:١٢:٢١١٩:٣١:٠٧٢٣:٣٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٢٧:٠٨١٢:١٩:٥٣١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٩٢٣:٣٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٦:٣٣١٢:١٩:٥٦١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٢٦:٠٠١٢:١٩:٥٩١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١١٢٣:٣٤:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٢٥:٢٨١٢:٢٠:٠٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٢٢٣:٣٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢١٠٥:٢٤:٥٧١٢:٢٠:٠٦١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٣٢٣:٣٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٢٤:٢٨١٢:٢٠:١١١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٣٤:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:١٣٠٥:٢٣:٣٤١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٣٢٢٣:٣٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جزینک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جزینک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جزینک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٤٥٠٥:٣١:١٠١١:٠٧:٥١١٦:٤٤:٠٧١٧:٠١:٣٣٢٢:٢٨:١٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣١:٥٤١١:٠٧:٤٢١٦:٤٣:٠٧١٧:٠٠:٣٤٢٢:٢٨:٠٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٢:٣٨١١:٠٧:٣٥١٦:٤٢:٠٨١٦:٥٩:٣٧٢٢:٢٧:٥٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٣:٢٣١١:٠٧:٢٨١٦:٤١:٠٩١٦:٥٨:٤٠٢٢:٢٧:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣٤:٠٨١١:٠٧:٢٢١٦:٤٠:١٣١٦:٥٧:٤٥٢٢:٢٧:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣٤:٥٤١١:٠٧:١٧١٦:٣٩:١٧١٦:٥٦:٥١٢٢:٢٧:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٣٥:٤٠١١:٠٧:١٢١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٥:٥٨٢٢:٢٧:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٦:٢٦١١:٠٧:٠٩١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٥:٠٦٢٢:٢٧:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٤٠٥:٣٧:١٣١١:٠٧:٠٦١٦:٣٦:٣٦١٦:٥٤:١٦٢٢:٢٧:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٣٨:٠٠١١:٠٧:٠٤١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٣:٢٦٢٢:٢٧:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٣٨:٤٧١١:٠٧:٠٢١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٢:٣٨٢٢:٢٧:٠١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٣٩:٣٥١١:٠٧:٠١١٦:٣٤:٠٦١٦:٥١:٥١٢٢:٢٦:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٠:٢٣١١:٠٧:٠٢١٦:٣٣:١٨١٦:٥١:٠٦٢٢:٢٦:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤١:١٢١١:٠٧:٠٣١٦:٣٢:٣٢١٦:٥٠:٢٢٢٢:٢٦:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٢:٠٠١١:٠٧:٠٤١٦:٣١:٤٧١٦:٤٩:٣٩٢٢:٢٦:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٢:٤٩١١:٠٧:٠٧١٦:٣١:٠٤١٦:٤٨:٥٧٢٢:٢٦:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤٣:٣٩١١:٠٧:١٠١٦:٣٠:٢١١٦:٤٨:١٧٢٢:٢٦:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٤:٢٨١١:٠٧:١٥١٦:٢٩:٤١١٦:٤٧:٣٩٢٢:٢٦:٥١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٥:١٨١١:٠٧:٢٠١٦:٢٩:٠١١٦:٤٧:٠١٢٢:٢٦:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٦:٠٨١١:٠٧:٢٦١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٦:٢٦٢٢:٢٦:٥٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٦:٥٨١١:٠٧:٣٢١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٥:٥١٢٢:٢٦:٥٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٧:٤٩١١:٠٧:٤٠١٦:٢٧:١٢١٦:٤٥:١٨٢٢:٢٧:٠٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٤٨:٣٩١١:٠٧:٤٨١٦:٢٦:٣٩١٦:٤٤:٤٧٢٢:٢٧:٠٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٤٩:٣٠١١:٠٧:٥٨١٦:٢٦:٠٧١٦:٤٤:١٨٢٢:٢٧:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٠:٢١١١:٠٨:٠٨١٦:٢٥:٣٧١٦:٤٣:٤٩٢٢:٢٧:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥١:١٢١١:٠٨:١٩١٦:٢٥:٠٨١٦:٤٣:٢٣٢٢:٢٧:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٢:٠٣١١:٠٨:٣١١٦:٢٤:٤١١٦:٤٢:٥٨٢٢:٢٧:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٢:٥٤١١:٠٨:٤٤١٦:٢٤:١٦١٦:٤٢:٣٥٢٢:٢٧:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٣:٤٦١١:٠٨:٥٧١٦:٢٣:٥٢١٦:٤٢:١٣٢٢:٢٧:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٤:٣٧١١:٠٩:١٢١٦:٢٣:٣١١٦:٤١:٥٣٢٢:٢٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جزینک شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جزینک

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش جزینک شهرستان زهک در سال ۱۳۸۵ (۴٬۶۴۴ خانوار)برابر با ۲۱۱۲۸ نفر بوده است.

شهر جزینک در ویکیپدیا

شهر جزینک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جزینک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جزینک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جزینک بر روی نقشه

شهر جزینک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جزینک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جزینک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جزینک
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزینک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جزینک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جزینک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جزینک
زمان پخش اذان زنده به افق جزینک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جزینک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جزینک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جزینک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جزینک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جزینک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو