جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جزینک

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جزینک

اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:١٨
اذان ظهر: ١١:٠٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٨:٣٠

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جزینک (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر جزینک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جزینک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جزینک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور اَش
ما با آنچه به دست می آوریم می توانیم گذران زندگی كنیم، اما آنچه می دهیم زندگیمان را می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جزینک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جزینک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جزینک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جزینک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٧:٠٥١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٠:٥٣١٩:٠٨:٢٥٢٣:٤٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٢٣:٣٠١٨:٥١:٣٢١٩:٠٩:٠٦٢٣:٤١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٣:١٦١٨:٥٢:١١١٩:٠٩:٤٧٢٣:٤١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٣:٤٣١٢:٢٣:٠٢١٨:٥٢:٥٠١٩:١٠:٢٨٢٣:٤١:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٢:٣٧١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٣:٣٠١٩:١١:٠٩٢٣:٤٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥١:٣١١٢:٢٢:٣٦١٨:٥٤:٠٩١٩:١١:٥٠٢٣:٤٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٠:٢٦١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٤:٤٨١٩:١٢:٣٢٢٣:٤٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٩:٢٢١٢:٢٢:١١١٨:٥٥:٢٨١٩:١٣:١٣٢٣:٣٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٨:١٩١٢:٢١:٥٩١٨:٥٦:٠٧١٩:١٣:٥٥٢٣:٣٩:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٢١:٤٨١٨:٥٦:٤٧١٩:١٤:٣٧٢٣:٣٩:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٦:١٥١٢:٢١:٣٧١٨:٥٧:٢٧١٩:١٥:١٩٢٣:٣٨:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٥:١٤١٢:٢١:٢٦١٨:٥٨:٠٦١٩:١٦:٠١٢٣:٣٨:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٢١:١٦١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٣:١٤١٢:٢١:٠٧١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٢:١٦١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٧:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤١:١٩١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٧:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٠:٢٣١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٧:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٥٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:١٥٢٣:٣٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٥٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٥٨٢٣:٣٦:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٦٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٣:٢٨١٩:٢١:٤١٢٣:٣٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٠:١٥١٩:٠٤:٠٨١٩:٢٢:٢٤٢٣:٣٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٠:١٠١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٣:٠٧٢٣:٣٦:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:٠٦١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٠:٠١١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٣٣٢٣:٣٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣٣:٣٠١٢:١٩:٥٨١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:١٦٢٣:٣٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٢:٤٤١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:٥٩٢٣:٣٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣١:٥٨١٢:١٩:٥٣١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٤٢٢٣:٣٥:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢١٠٥:٣١:١٤١٢:١٩:٥١١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٢٥٢٣:٣٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جزینک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جزینک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جزینک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزینک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزینک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزینک شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزینک شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٢٠٥:١١:٥٠١١:١٦:٠٥١٧:١٩:٥٢١٧:٣٦:٥٧٢٢:٣٦:٣٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٠٠٥:١٢:٢٥١١:١٥:٤٤١٧:١٨:٣٥١٧:٣٥:٤٠٢٢:٣٦:١٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٩٠٥:١٣:٠٠١١:١٥:٢٣١٧:١٧:١٩١٧:٣٤:٢٣٢٢:٣٥:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٧٠٥:١٣:٣٥١١:١٥:٠٢١٧:١٦:٠٢١٧:٣٣:٠٦٢٢:٣٥:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٥٠٥:١٤:١٠١١:١٤:٤٢١٧:١٤:٤٦١٧:٣١:٥٠٢٢:٣٥:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٣٠٥:١٤:٤٥١١:١٤:٢١١٧:١٣:٣٠١٧:٣٠:٣٤٢٢:٣٥:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣١٠٥:١٥:٢١١١:١٤:٠١١٧:١٢:١٤١٧:٢٩:١٨٢٢:٣٤:٤١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٨٠٥:١٥:٥٦١١:١٣:٤١١٧:١٠:٥٨١٧:٢٨:٠٣٢٢:٣٤:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٦٠٥:١٦:٣٢١١:١٣:٢١١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٦:٤٨٢٢:٣٤:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:١٧:٠٨١١:١٣:٠٢١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٥:٣٣٢٢:٣٣:٤٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠١٠٥:١٧:٤٥١١:١٢:٤٣١٧:٠٧:١٤١٧:٢٤:١٩٢٢:٣٣:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:١٨:٢١١١:١٢:٢٤١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٣:٠٥٢٢:٣٣:٠٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:١٨:٥٨١١:١٢:٠٥١٧:٠٤:٤٦١٧:٢١:٥٢٢٢:٣٢:٤٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٢٠٥:١٩:٣٥١١:١١:٤٧١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٠:٣٩٢٢:٣٢:٣١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٠٠٥:٢٠:١٣١١:١١:٣٠١٧:٠٢:١٩١٧:١٩:٢٧٢٢:٣٢:١٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٢٠:٥١١١:١١:١٢١٧:٠١:٠٧١٧:١٨:١٥٢٢:٣١:٥٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٢١:٢٩١١:١٠:٥٥١٦:٥٩:٥٥١٧:١٧:٠٤٢٢:٣١:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٢٢:٠٧١١:١٠:٣٩١٦:٥٨:٤٤١٧:١٥:٥٤٢٢:٣١:٢٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٢٢:٤٦١١:١٠:٢٣١٦:٥٧:٣٣١٧:١٤:٤٤٢٢:٣١:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٢٣:٢٥١١:١٠:٠٧١٦:٥٦:٢٣١٧:١٣:٣٥٢٢:٣٠:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:٢٤:٠٥١١:٠٩:٥٢١٦:٥٥:١٤١٧:١٢:٢٧٢٢:٣٠:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٢٤:٤٥١١:٠٩:٣٨١٦:٥٤:٠٥١٧:١١:١٩٢٢:٣٠:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٢٥:٢٥١١:٠٩:٢٤١٦:٥٢:٥٧١٧:١٠:١٢٢٢:٣٠:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٢٦:٠٦١١:٠٩:١١١٦:٥١:٥٠١٧:٠٩:٠٦٢٢:٢٩:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٢٦:٤٧١١:٠٨:٥٨١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٨:٠١٢٢:٢٩:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٢٧:٢٨١١:٠٨:٤٦١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٦:٥٦٢٢:٢٩:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٢٨:١٠١١:٠٨:٣٤١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٥:٥٣٢٢:٢٩:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٢٨:٥٢١١:٠٨:٢٣١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٤:٥٠٢٢:٢٨:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٢٩:٣٥١١:٠٨:١٣١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٣:٤٩٢٢:٢٨:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٠:١٨١١:٠٨:٠٣١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٢:٤٨٢٢:٢٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جزینک

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش جزینک شهرستان زهک در سال ۱۳۸۵ (۴٬۶۴۴ خانوار)برابر با ۲۱۱۲۸ نفر بوده است.

شهر جزینک در ویکیپدیا

شهر جزینک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جزینک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جزینک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جزینک بر روی نقشه

شهر جزینک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جزینک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جزینک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جزینک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جزینک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جزینک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جزینک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جزینک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق جزینک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جزینک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جزینک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جزینک
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جزینک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جزینک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جزینک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو