جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جزینک

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جزینک


اذان صبح: ٠٤:٤٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٢
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٠٣:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٥٦

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جزینک (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر جزینک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جزینک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزینک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری كایز
مشكلات فرصتهایی هستند در لباس كار و تللاش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جزینک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جزینک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جزینک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزینک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جزینک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢١:٢٥١٨:٥٨:١٧١٩:١٦:١٢٢٣:٣٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:١٥١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٢١:٠٦١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:١٩٢٣:٣٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٢٢٣:٣٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:١٠٢٣:٣٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٠:٢١١٩:٠٣:٣٩١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:٣٦٢٣:٣٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٠:١٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:١٩٢٣:٣٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٠:٠١١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٤٤٢٣:٣٥:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٣:١٩١٢:١٩:٥٨١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٢٧٢٣:٣٥:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٢:٣٣١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:١٠٢٣:٣٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣١:٤٨١٢:١٩:٥٣١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٣٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣١:٠٤١٢:١٩:٥١١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٠:٢٢١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١١٠٥:٢٩:٤٠١٢:١٩:٥٠١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:٠٠٢٣:٣٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٤٠٥:٢٩:٠٠١٢:١٩:٥٠١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٤٣٢٣:٣٤:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٨:٢٢١٢:١٩:٥٠١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٢٥٢٣:٣٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٢٧:٤٤١٢:١٩:٥٢١٩:١٢:٢١١٩:٣١:٠٧٢٣:٣٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٢٧:٠٨١٢:١٩:٥٣١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٩٢٣:٣٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٦:٣٣١٢:١٩:٥٦١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٤:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٢٦:٠٠١٢:١٩:٥٩١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١١٢٣:٣٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٢٥:٢٨١٢:٢٠:٠٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٢٢٣:٣٤:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢١٠٥:٢٤:٥٧١٢:٢٠:٠٦١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٣٢٣:٣٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٢٤:٢٨١٢:٢٠:١١١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٣٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جزینک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جزینک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جزینک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٠:١٢٠٦:١٩:٤١١٢:٢٩:٠٤١٨:٣٨:٥٦١٨:٥٦:٠٥٢٣:٤٨:٥٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٨:٢٧١٢:٢٨:٤٦١٨:٣٩:٣٤١٨:٥٦:٤٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٧:١٣١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٠:١٣١٨:٥٧:٢٣٢٣:٤٨:١١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٥:٥٨١٢:٢٨:١٠١٨:٤٠:٥١١٨:٥٨:٠٢٢٣:٤٧:٥٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٤٤١٢:٢٧:٥٢١٨:٤١:٢٩١٨:٥٨:٤١٢٣:٤٧:٢٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٣:٣٠١٢:٢٧:٣٤١٨:٤٢:٠٧١٨:٥٩:٢٠٢٣:٤٧:٠٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٢:١٧١٢:٢٧:١٦١٨:٤٢:٤٥١٨:٥٩:٥٩٢٣:٤٦:٤٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:٠٣١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٣:٢٣١٩:٠٠:٣٨٢٣:٤٦:٢٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٥٠١٢:٢٦:٤١١٨:٤٤:٠١١٩:٠١:١٧٢٣:٤٦:٠٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:٣٧١٢:٢٦:٢٤١٨:٤٤:٣٩١٩:٠١:٥٦٢٣:٤٥:٤٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٧:٢٤١٢:٢٦:٠٦١٨:٤٥:١٧١٩:٠٢:٣٦٢٣:٤٥:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٦:١٢١٢:٢٥:٤٩١٨:٤٥:٥٥١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٤:٥٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٥:٠٠١٢:٢٥:٣٢١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٣:٥٥٢٣:٤٤:٣٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٣:٤٩١٢:٢٥:١٦١٨:٤٧:١٢١٩:٠٤:٣٤٢٣:٤٤:١٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٢:٣٧١٢:٢٤:٥٩١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٥:١٤٢٣:٤٣:٥٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠١:٢٧١٢:٢٤:٤٣١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٥:٥٤٢٣:٤٣:٣٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٠:١٦١٢:٢٤:٢٧١٨:٤٩:٠٧١٩:٠٦:٣٤٢٣:٤٣:٠٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٤:١٢١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٧:١٤٢٣:٤٢:٤٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٧:٥٨١٢:٢٣:٥٦١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٧:٥٥٢٣:٤٢:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٣:٤١١٨:٥١:٠٣١٩:٠٨:٣٥٢٣:٤٢:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٥:٤١١٢:٢٣:٢٧١٨:٥١:٤٢١٩:٠٩:١٦٢٣:٤١:٤٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٤:٣٤١٢:٢٣:١٣١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤١:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٣٨٢٣:٤١:٠٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٣:٣٩١٩:١١:١٩٢٣:٤٠:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥١:١٦١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٤:١٨١٩:١٢:٠٠٢٣:٤٠:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٠:١١١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٤:٥٨١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٠:٠٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤٩:٠٧١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٥:٣٧١٩:١٣:٢٤٢٣:٣٩:٥٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٨:٠٤١٢:٢١:٥٧١٨:٥٦:١٧١٩:١٤:٠٥٢٣:٣٩:٣١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٧:٠٢١٢:٢١:٤٥١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٤٧٢٣:٣٩:١٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢١:٣٥١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٢٩٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٢٧:٠٨١١:٣٠:٥٢١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٢:١٠٢٣:٢٠:٥٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٢٥:٥٣١٢:٣٠:٣٤١٨:٣٥:٤٣١٨:٥٢:٤٩٢٣:٥٠:٣٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٤:٣٩١٢:٣٠:١٦١٨:٣٦:٢٢١٨:٥٣:٢٩٢٣:٥٠:١٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٣:٢٥١٢:٢٩:٥٨١٨:٣٧:٠١١٨:٥٤:٠٨٢٣:٤٩:٥٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٢:١٠١٢:٢٩:٤٠١٨:٣٧:٣٩١٨:٥٤:٤٧٢٣:٤٩:٣٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٠:٥٦١٢:٢٩:٢٢١٨:٣٨:١٨١٨:٥٥:٢٦٢٣:٤٩:١٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٢٠٦:١٩:٤١١٢:٢٩:٠٤١٨:٣٨:٥٦١٨:٥٦:٠٥٢٣:٤٨:٥٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٨:٢٧١٢:٢٨:٤٦١٨:٣٩:٣٤١٨:٥٦:٤٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٧:١٣١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٠:١٣١٨:٥٧:٢٣٢٣:٤٨:١١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٥:٥٨١٢:٢٨:١٠١٨:٤٠:٥١١٨:٥٨:٠٢٢٣:٤٧:٥٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٤٤١٢:٢٧:٥٢١٨:٤١:٢٩١٨:٥٨:٤١٢٣:٤٧:٢٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٣:٣٠١٢:٢٧:٣٤١٨:٤٢:٠٧١٨:٥٩:٢٠٢٣:٤٧:٠٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٢:١٧١٢:٢٧:١٦١٨:٤٢:٤٥١٨:٥٩:٥٩٢٣:٤٦:٤٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:٠٣١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٣:٢٣١٩:٠٠:٣٨٢٣:٤٦:٢٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٥٠١٢:٢٦:٤١١٨:٤٤:٠١١٩:٠١:١٧٢٣:٤٦:٠٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:٣٧١٢:٢٦:٢٤١٨:٤٤:٣٩١٩:٠١:٥٦٢٣:٤٥:٤٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٧:٢٤١٢:٢٦:٠٦١٨:٤٥:١٧١٩:٠٢:٣٦٢٣:٤٥:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٦:١٢١٢:٢٥:٤٩١٨:٤٥:٥٥١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٤:٥٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٥:٠٠١٢:٢٥:٣٢١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٣:٥٥٢٣:٤٤:٣٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٣:٤٩١٢:٢٥:١٦١٨:٤٧:١٢١٩:٠٤:٣٤٢٣:٤٤:١٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٢:٣٧١٢:٢٤:٥٩١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٥:١٤٢٣:٤٣:٥٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠١:٢٧١٢:٢٤:٤٣١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٥:٥٤٢٣:٤٣:٣٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٠:١٦١٢:٢٤:٢٧١٨:٤٩:٠٧١٩:٠٦:٣٤٢٣:٤٣:٠٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٤:١٢١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٧:١٤٢٣:٤٢:٤٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٧:٥٨١٢:٢٣:٥٦١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٧:٥٥٢٣:٤٢:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٣:٤١١٨:٥١:٠٣١٩:٠٨:٣٥٢٣:٤٢:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٥:٤١١٢:٢٣:٢٧١٨:٥١:٤٢١٩:٠٩:١٦٢٣:٤١:٤٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٤:٣٤١٢:٢٣:١٣١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤١:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٣:٠٠١٩:١٠:٣٨٢٣:٤١:٠٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٣:٣٩١٩:١١:١٩٢٣:٤٠:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥١:١٦١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٤:١٨١٩:١٢:٠٠٢٣:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جزینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک شهر جزینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جزینک شهر جزینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جزینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزینک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جزینک

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش جزینک شهرستان زهک در سال ۱۳۸۵ (۴٬۶۴۴ خانوار)برابر با ۲۱۱۲۸ نفر بوده است.

شهر جزینک در ویکیپدیا

شهر جزینک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جزینک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جزینک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جزینک بر روی نقشه

شهر جزینک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جزینک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جزینک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جزینک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر جزینک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزینک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جزینک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جزینک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جزینک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جزینک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جزینک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جزینک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جزینک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جزینک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو