جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جزیره مینو

خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز جزیره مینو

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٤٢
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٣٠

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جزیره مینو (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر جزیره مینو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جزیره مینو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جزیره مینو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر جزیره مینو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جزیره مینو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزیره مینو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جزیره مینو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزیره مینو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جزیره مینو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٠:٠٣١٣:١٧:١١١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٥:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٤٨:٥٧١٣:١٦:٥٧١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٣٥:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٧:٥١١٣:١٦:٤٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٥:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٦:٢٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٣٤:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٥:٤١١٣:١٦:١٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٣٤:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٦:٠٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٣٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٥:٥١١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:٣٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٢:٣٢١٣:١٥:٤٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٣٣:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤١:٣٠١٣:١٥:٢٨١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٣:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٥:١٧١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٢:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٩:٣٠١٣:١٥:٠٧١٩:٥١:١١٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٣٢:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٨:٣١١٣:١٤:٥٧١٩:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٤١٠٠:٣٢:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٤:٤٧١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٢٢٠٠:٣٢:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٤:٣٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٠٣٠٠:٣١:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٤:٣٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١١:٤٥٠٠:٣١:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٤:٢٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٢٦٠٠:٣١:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٤:١٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٠٨٠٠:٣١:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٤:٠٨١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٣:٥٠٠٠:٣٠:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٤:٠١١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٣٢٠٠:٣٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣١:١٢١٣:١٣:٥٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٣٠:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٣:٥١١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٠:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٩:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٣:٤٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٣:٣٩١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٧:١٣١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٣:٣٤٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٩:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٣:٣٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٩:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٣:٣١٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جزیره مینو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جزیره مینو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جزیره مینو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزیره مینو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جزیره مینو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جزیره مینو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزیره مینو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزیره مینو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر جزیره مینو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزیره مینو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزیره مینو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جزیره مینو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزیره مینو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزیره مینو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزیره مینو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٩:٤٥١٨:١٣:٢٩١٨:٣٠:٢٨٢٣:٣٠:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٦:٠٧١٢:٠٩:٢٤١٨:١٢:١٣١٨:٢٩:١٣٢٣:٣٠:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٦:٤١١٢:٠٩:٠٣١٨:١٠:٥٨١٨:٢٧:٥٧٢٣:٢٩:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٨:٤٢١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٦:٤١٢٣:٢٩:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٧:٤٩١٢:٠٨:٢٢١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٥:٢٦٢٣:٢٩:١١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٠٨:٢٤١٢:٠٨:٠١١٨:٠٧:١٢١٨:٢٤:١١٢٣:٢٨:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٠٨:٥٨١٢:٠٧:٤١١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٢:٥٧٢٣:٢٨:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٠٩:٣٣١٢:٠٧:٢١١٨:٠٤:٤٣١٨:٢١:٤٢٢٣:٢٨:١٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٧:٠١١٨:٠٣:٢٨١٨:٢٠:٢٨٢٣:٢٧:٥٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٠:٤٣١٢:٠٦:٤٢١٨:٠٢:١٤١٨:١٩:١٥٢٣:٢٧:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١١:١٨١٢:٠٦:٢٣١٨:٠١:٠١١٨:١٨:٠١٢٣:٢٧:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١١:٥٤١٢:٠٦:٠٤١٧:٥٩:٤٨١٨:١٦:٤٩٢٣:٢٦:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٢:٢٩١٢:٠٥:٤٦١٧:٥٨:٣٥١٨:١٥:٣٦٢٣:٢٦:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٣:٠٦١٢:٠٥:٢٧١٧:٥٧:٢٣١٨:١٤:٢٥٢٣:٢٦:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٣:٤٢١٢:٠٥:١٠١٧:٥٦:١١١٨:١٣:١٤٢٣:٢٦:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٤:١٩١٢:٠٤:٥٢١٧:٥٥:٠٠١٨:١٢:٠٣٢٣:٢٥:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٤:٥٦١٢:٠٤:٣٥١٧:٥٣:٤٩١٨:١٠:٥٣٢٣:٢٥:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:١٥:٣٣١٢:٠٤:١٩١٧:٥٢:٣٩١٨:٠٩:٤٣٢٣:٢٥:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٦:١١١٢:٠٤:٠٣١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٣٥٢٣:٢٤:٥٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٦:٤٩١٢:٠٣:٤٨١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٧:٢٧٢٣:٢٤:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٧:٢٨١٢:٠٣:٣٣١٧:٤٩:١٢١٨:٠٦:١٩٢٣:٢٤:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:١٨:٠٧١٢:٠٣:١٨١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٥:١٣٢٣:٢٤:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:١٨:٤٦١٢:٠٣:٠٤١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:٠٧٢٣:٢٣:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:١٩:٢٦١٢:٠٢:٥١١٧:٤٥:٥١١٨:٠٣:٠٢٢٣:٢٣:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٠:٠٦١٢:٠٢:٣٨١٧:٤٤:٤٥١٨:٠١:٥٨٢٣:٢٣:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٠:٤٦١٢:٠٢:٢٦١٧:٤٣:٤١١٨:٠٠:٥٤٢٣:٢٣:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢١:٢٧١٢:٠٢:١٥١٧:٤٢:٣٧١٧:٥٩:٥٢٢٣:٢٢:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٢:٠٩١٢:٠٢:٠٤١٧:٤١:٣٤١٧:٥٨:٥٠٢٣:٢٢:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٢:٥٠١٢:٠١:٥٣١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٧:٥٠٢٣:٢٢:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٣:٣٢١٢:٠١:٤٤١٧:٣٩:٣١١٧:٥٦:٥٠٢٣:٢٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جزیره مینو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزیره مینو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جزیره مینو

جزیره مینو از جزیره‌های ایران در استان خوزستان است. این جزیره در گذشته نام صلبوخ داشته و بین آبادان و خرمشهر واقع شده و دو شاخه اروندرود آن را فرا می‌گیرد. این جزیره دارای ۱۰ متر ارتفاع از سطح دریاست و در فاصله ۱۰ کیلومتری خرمشهر است

شهر جزیره مینو در ویکیپدیا

شهر جزیره مینو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جزیره مینو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جزیره مینو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جزیره مینو بر روی نقشه

شهر جزیره مینو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جزیره مینو
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جزیره مینو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جزیره مینو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جزیره مینو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جزیره مینو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جزیره مینو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جزیره مینو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جزیره مینو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق جزیره مینو
زمان پخش اذان مستقیم به افق جزیره مینو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جزیره مینو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو