جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جزیره مینو

خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز جزیره مینو


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٥١:١٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جزیره مینو (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر جزیره مینو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جزیره مینو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزیره مینو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
گسترش شهر، تا زمانی كه یكپارچگی آن را به خطر نیندازد، مجاز است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جزیره مینو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جزیره مینو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزیره مینو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جزیره مینو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزیره مینو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جزیره مینو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٠:١٥١٣:١٥:١٥١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:١٦١٣:١٥:٠٥١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:١٠٠٠:٣٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٨:١٧١٣:١٤:٥٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:٠٩:٥١٠٠:٣٢:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٧:١٩١٣:١٤:٤٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٦:٢٢١٣:١٤:٣٧١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:١٥٠٠:٣١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٥:٢٦١٣:١٤:٢٩١٩:٥٣:٥٨٢٠:١١:٥٦٠٠:٣١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٤:٣١١٣:١٤:٢١١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣١:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٤:١٤١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٢٠٠٠:٣١:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٤:٠٧١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٠٢٠٠:٣٠:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣١:٥٢١٣:١٤:٠١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٤٤٠٠:٣٠:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣١:٠١١٣:١٣:٥٦١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٢٦٠٠:٣٠:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٠:١١١٣:١٣:٥١١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٠:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٣:٤٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٣:٤٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٩:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٣:٣٩١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٩:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٩:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٦:١٨١٣:١٣:٣٤٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٩:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٣:٣٢٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٩:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٣:٣١٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٨:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٤:١٣١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٨:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٨:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٣:٣١٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٢:١٩١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:٤٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٨:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢١:١٠١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٨:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٨:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٨:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:٣٦١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٨:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٩:٠٨١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٨:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٤١١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جزیره مینو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جزیره مینو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جزیره مینو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزیره مینو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جزیره مینو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١١:٠٥١٢:٢٩:٤٦١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٦:٥٠٢٣:٤٨:٥٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٠:٣٧١٢:٢٩:٥٨١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٧:٤١٢٣:٤٩:١٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٨:٤٩٠٧:١٠:٠٧١٢:٣٠:١٠١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٨:٣٢٢٣:٤٩:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٢٦٠٧:٠٩:٣٦١٢:٣٠:٢٠١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٢٢٢٣:٤٩:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٠٠٠٧:٠٩:٠٣١٢:٣٠:٣٠١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:١٣٢٣:٤٩:٥٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٣٤٠٧:٠٨:٢٩١٢:٣٠:٣٩١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٠٣٢٣:٥٠:٠٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٠٥٠٧:٠٧:٥٣١٢:٣٠:٤٧١٧:٥٤:٠٠١٨:١١:٥٣٢٣:٥٠:١٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٧:١٦١٢:٣٠:٥٤١٧:٥٤:٥٢١٨:١٢:٤٣٢٣:٥٠:٢٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٦:٣٨١٢:٣١:٠٠١٧:٥٥:٤٣١٨:١٣:٣٢٢٣:٥٠:٣٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٣١٠٧:٠٥:٥٨١٢:٣١:٠٦١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٢٢٢٣:٥٠:٤٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:٥٧٠٧:٠٥:١٦١٢:٣١:١٠١٧:٥٧:٢٦١٨:١٥:١١٢٣:٥٠:٥٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٤:٣٤١٢:٣١:١٤١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:٠٠٢٣:٥١:٠٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٣:٥٠١٢:٣١:١٧١٧:٥٩:٠٧١٨:١٦:٤٨٢٣:٥١:٠٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٣:٠٤١٢:٣١:٢٠١٧:٥٩:٥٧١٨:١٧:٣٦٢٣:٥١:١١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٢٥٠٧:٠٢:١٨١٢:٣١:٢١١٨:٠٠:٤٧١٨:١٨:٢٤٢٣:٥١:١٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠١:٣٠١٢:٣١:٢٢١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:١٢٢٣:٥١:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٠:٤١١٢:٣١:٢٢١٨:٠٢:٢٦١٨:١٩:٥٩٢٣:٥١:٢١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:١٧٠٦:٥٩:٥١١٢:٣١:٢١١٨:٠٣:١٤١٨:٢٠:٤٦٢٣:٥١:٢٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٣٢٠٦:٥٩:٠٠١٢:٣١:٢٠١٨:٠٤:٠٣١٨:٢١:٣٣٢٣:٥١:٢٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٤٥٠٦:٥٨:٠٧١٢:٣١:١٧١٨:٠٤:٥١١٨:٢٢:١٩٢٣:٥١:٢٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٥٨٠٦:٥٧:١٤١٢:٣١:١٥١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:٠٥٢٣:٥١:٢٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٦:١٩١٢:٣١:١١١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٣:٥١٢٣:٥١:٢٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:١٨٠٦:٥٥:٢٤١٢:٣١:٠٧١٨:٠٧:١٣١٨:٢٤:٣٧٢٣:٥١:٢٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٢٧٠٦:٥٤:٢٧١٢:٣١:٠٢١٨:٠٨:٠٠١٨:٢٥:٢٢٢٣:٥١:١٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٣:٣٠١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٦:٠٧٢٣:٥١:١٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٢:٣١١٢:٣٠:٥٠١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٦:٥١٢٣:٥١:٠٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥١:٣٢١٢:٣٠:٤٣١٨:١٠:١٨١٨:٢٧:٣٦٢٣:٥١:٠٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٠:٣٢١٢:٣٠:٣٥١٨:١١:٠٤١٨:٢٨:٢٠٢٣:٥٠:٥٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٤٩:٣١١٢:٣٠:٢٧١٨:١١:٤٨١٨:٢٩:٠٣٢٣:٥٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جزیره مینو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزیره مینو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جزیره مینو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جزیره مینو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزیره مینو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جزیره مینو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٣:٣٠١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٦:٠٧٢٣:٥١:١٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٢:٣١١٢:٣٠:٥٠١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٦:٥١٢٣:٥١:٠٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥١:٣٢١٢:٣٠:٤٣١٨:١٠:١٨١٨:٢٧:٣٦٢٣:٥١:٠٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٠:٣٢١٢:٣٠:٣٥١٨:١١:٠٤١٨:٢٨:٢٠٢٣:٥٠:٥٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٤٩:٣١١٢:٣٠:٢٧١٨:١١:٤٨١٨:٢٩:٠٣٢٣:٥٠:٥١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٤٨:٢٩١٢:٣٠:١٨١٨:١٢:٣٣١٨:٢٩:٤٦٢٣:٥٠:٤٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٤٧:٢٦١٢:٣٠:٠٩١٨:١٣:١٧١٨:٣٠:٢٩٢٣:٥٠:٣٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٤٦:٢٢١٢:٢٩:٥٩١٨:١٤:٠١١٨:٣١:١٢٢٣:٥٠:٢٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٥:١٨١٢:٢٩:٤٨١٨:١٤:٤٤١٨:٣١:٥٤٢٣:٥٠:١٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٤:١٣١٢:٢٩:٣٧١٨:١٥:٢٧١٨:٣٢:٣٦٢٣:٥٠:٠٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٣:٠٧١٢:٢٩:٢٦١٨:١٦:١٠١٨:٣٣:١٨٢٣:٤٩:٥٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٢:٠١١٢:٢٩:١٣١٨:١٦:٥٢١٨:٣٣:٥٩٢٣:٤٩:٤٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٠:٥٤١٢:٢٩:٠١١٨:١٧:٣٤١٨:٣٤:٤٠٢٣:٤٩:٣٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٣٩:٤٦١٢:٢٨:٤٨١٨:١٨:١٦١٨:٣٥:٢١٢٣:٤٩:١٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٣٨:٣٨١٢:٢٨:٣٤١٨:١٨:٥٧١٨:٣٦:٠١٢٣:٤٩:٠٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٣٧:٣٠١٢:٢٨:٢٠١٨:١٩:٣٨١٨:٣٦:٤٢٢٣:٤٨:٥٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٣٦:٢٠١٢:٢٨:٠٦١٨:٢٠:١٨١٨:٣٧:٢٢٢٣:٤٨:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٥:١٠١٢:٢٧:٥١١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٨:٠١٢٣:٤٨:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٤:٠٠١٢:٢٧:٣٦١٨:٢١:٣٩١٨:٣٨:٤١٢٣:٤٨:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٢:٥٠١٢:٢٧:٢٠١٨:٢٢:١٩١٨:٣٩:٢٠٢٣:٤٧:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣١:٣٩١٢:٢٧:٠٥١٨:٢٢:٥٨١٨:٣٩:٥٩٢٣:٤٧:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٠:٢٧١٢:٢٦:٤٩١٨:٢٣:٣٧١٨:٤٠:٣٨٢٣:٤٧:١٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٢٩:١٦١٢:٢٦:٣٢١٨:٢٤:١٦١٨:٤١:١٧٢٣:٤٧:٠٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٢٨:٠٣١٢:٢٦:١٦١٨:٢٤:٥٥١٨:٤١:٥٦٢٣:٤٦:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٦:٥١١٢:٢٥:٥٩١٨:٢٥:٣٤١٨:٤٢:٣٤٢٣:٤٦:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٥:٣٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٢٦:١٢١٨:٤٣:١٣٢٣:٤٦:٠٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٤:٢٦١٢:٢٥:٢٤١٨:٢٦:٥١١٨:٤٣:٥١٢٣:٤٥:٤٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٣:١٣١٢:٢٥:٠٧١٨:٢٧:٢٩١٨:٤٤:٣٠٢٣:٤٥:٢٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٢:٠٠١٢:٢٤:٥٠١٨:٢٨:٠٧١٨:٤٥:٠٨٢٣:٤٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جزیره مینو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزیره مینو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جزیره مینو

جزیره مینو از جزیره‌های ایران در استان خوزستان است. این جزیره در گذشته نام صلبوخ داشته و بین آبادان و خرمشهر واقع شده و دو شاخه اروندرود آن را فرا می‌گیرد. این جزیره دارای ۱۰ متر ارتفاع از سطح دریاست و در فاصله ۱۰ کیلومتری خرمشهر است

شهر جزیره مینو در ویکیپدیا

شهر جزیره مینو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جزیره مینو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جزیره مینو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جزیره مینو بر روی نقشه

شهر جزیره مینو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جزیره مینو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جزیره مینو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جزیره مینو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جزیره مینو
زمان پخش اذان آنلاین به افق جزیره مینو
جدول اوقات شرعی امروز فردا جزیره مینو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جزیره مینو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جزیره مینو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جزیره مینو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ جزیره مینو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جزیره مینو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو