جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جزیره مینو

خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز جزیره مینو


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٥:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣١
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جزیره مینو (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر جزیره مینو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جزیره مینو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جزیره مینو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كارهای حرام، روشن است (‌و باید آن‌ها را ترك كرد) و كارهای حلال (‌هم)‌ روشن است (باید آن‌ها را انجام داد ولی) ‌كارهایی كه (نسبت به آن) شك داری (كه حلال است یا حرام) ‌رها كن و كارهایی كه شك نداری را انجام بده.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جزیره مینو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جزیره مینو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزیره مینو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جزیره مینو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جزیره مینو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جزیره مینو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥١:١٠١٣:١٧:٢٥١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٣٦:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٠:٠٣١٣:١٧:١١١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٤٨:٥٧١٣:١٦:٥٧١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٣٥:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٧:٥١١٣:١٦:٤٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٥:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٦:٢٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٣٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٥:٤١١٣:١٦:١٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٣٤:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٦:٠٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٣٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٥:٥١١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:٣٣:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٢:٣٢١٣:١٥:٤٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٣٣:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤١:٣٠١٣:١٥:٢٨١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٣:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٥:١٧١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٢:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٩:٣٠١٣:١٥:٠٧١٩:٥١:١١٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٣٢:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٨:٣١١٣:١٤:٥٧١٩:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٤١٠٠:٣٢:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٤:٤٧١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٢٢٠٠:٣٢:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٤:٣٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٠٣٠٠:٣١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٤:٣٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١١:٤٥٠٠:٣١:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٤:٢٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٢٦٠٠:٣١:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٤:١٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٠٨٠٠:٣١:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٤:٠٨١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٣:٥٠٠٠:٣٠:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٤:٠١١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٣٢٠٠:٣٠:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣١:١٢١٣:١٣:٥٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٣٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٣:٥١١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٣:٤٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٣:٣٩١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٧:١٣١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٣:٣٤٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٩:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٣:٣٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٩:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٣:٣١٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جزیره مینو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جزیره مینو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جزیره مینو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزیره مینو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جزیره مینو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جزیره مینو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزیره مینو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر جزیره مینو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جزیره مینو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:٣٦١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٨:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٩:٠٨١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٨:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٤١١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٨:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٨:١٥١٣:١٤:٠٣٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٨:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٥١١٣:١٤:٠٩٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٨:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٧:٢٨١٣:١٤:١٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٨:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٧:٠٦١٣:١٤:٢٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٨:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٦:٤٦١٣:١٤:٣٠٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٨:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٦:٢٨١٣:١٤:٣٨٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٨:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٦:١٠١٣:١٤:٤٦٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٨:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٥:٥٥١٣:١٤:٥٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٨:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٥:٤٠١٣:١٥:٠٤٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٨:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٥:٢٧١٣:١٥:١٤٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٨:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٥:١٦١٣:١٥:٢٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٨:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٥:٠٥١٣:١٥:٣٤٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٨:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٤:٥٧١٣:١٥:٤٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٨:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:٤٩١٣:١٥:٥٥٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٨:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٤:٤٤١٣:١٦:٠٦٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٨:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٤:٣٩١٣:١٦:١٧٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٩:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٤:٣٦١٣:١٦:٢٩٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٩:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٤:٣٤١٣:١٦:٤١٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٢٩:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٤:٣٤١٣:١٦:٥٣٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٩:٢٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٣٥١٣:١٧:٠٦٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٢٩:٣٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٤:٣٨١٣:١٧:١٨٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٩:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٤:٤٢١٣:١٧:٣١٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٠:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٤:٤٧١٣:١٧:٤٤٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٠:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٥٣١٣:١٧:٥٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٠:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٥:٠١١٣:١٨:١٠٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٣٠:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٥:١٠١٣:١٨:٢٣٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٠:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٥:٢٠١٣:١٨:٣٦٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣١:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:٣٢١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣١:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جزیره مینو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جزیره مینو شهر جزیره مینو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جزیره مینو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جزیره مینو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جزیره مینو

جزیره مینو از جزیره‌های ایران در استان خوزستان است. این جزیره در گذشته نام صلبوخ داشته و بین آبادان و خرمشهر واقع شده و دو شاخه اروندرود آن را فرا می‌گیرد. این جزیره دارای ۱۰ متر ارتفاع از سطح دریاست و در فاصله ۱۰ کیلومتری خرمشهر است

شهر جزیره مینو در ویکیپدیا

شهر جزیره مینو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جزیره مینو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جزیره مینو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جزیره مینو بر روی نقشه

شهر جزیره مینو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جزیره مینو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر جزیره مینو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جزیره مینو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جزیره مینو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جزیره مینو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جزیره مینو
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ جزیره مینو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جزیره مینو
جدول اوقات شرعی امروز فردا جزیره مینو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جزیره مینو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق جزیره مینو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جزیره مینو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جزیره مینو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو