جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جران

باغستان | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز جران


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:١١
اذان ظهر: ١١:٣١:١١
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٠٨
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٢٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جران (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای جران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

أوسه ریتر ایویدسن
هر انسان یك جزیره است در میان دریای عشق و محبت كه انسانها را بهم می پیوندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جران

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٤:٢٤١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٩:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٤:١٤١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٢٥٢٣:٤٩:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣٤:٠٤١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:١٤٢٣:٤٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٣:٥٥١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٠٤٢٣:٤٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٩:٥٨١٢:٣٣:٤٦١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٣:٣٨١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٤٣٢٣:٤٨:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٣:٣٠١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٧:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٣:١٧١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٧:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٣:١٠١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٧:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٦:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٦:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٢:٥١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٦:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٢:٤٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٢:٤٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٥٩٢٣:٤٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٢:٤٣١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤٥:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٧:٣٧١٢:٣٢:٤١١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤٥:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٢:٤٠١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٢٥٢٣:٤٥:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٦:٠٢١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:١٤٢٣:٤٥:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٥:١٦١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٤:٣٢١٢:٣٢:٤٠١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٤٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣٢:٤١١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٣٨٢٣:٤٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٢:٤٣١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٤:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٢:٢٧١٢:٣٢:٤٥١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:١٢٢٣:٤٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:١٧٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٢:٤٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٥٩٢٣:٤٤:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٢١٠٥:٣١:١٢١٢:٣٢:٥٢١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٤:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٠:٣٦١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٥:٣١٢٣:٤٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٣:٠١١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:١٦٢٣:٤٤:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣٣:٠٦١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٧:٠١٢٣:٤٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جران

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جران

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای جران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای جران

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٣٤١١:٢٤:٠٥١٦:٢٧:٢١١٦:٤٦:٤٥٢٢:٤١:٠١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٢٨١١:٢٤:٢٥١٦:٢٧:٠٩١٦:٤٦:٣٥٢٢:٤١:١٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٢٢١١:٢٤:٤٧١٦:٢٦:٥٩١٦:٤٦:٢٧٢٢:٤١:٣٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:١٥١١:٢٥:٠٩١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤١:٥٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٥:٣١١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:١٥٢٢:٤٢:١٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٤:٥٩١١:٢٥:٥٤١٦:٢٦:٣٩١٦:٤٦:١٢٢٢:٤٢:٣٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٥٠١١:٢٦:١٨١٦:٢٦:٣٦١٦:٤٦:١١٢٢:٤٢:٥٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٤٠١١:٢٦:٤٢١٦:٢٦:٣٥١٦:٤٦:١١٢٢:٤٣:١٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٧:٢٩١١:٢٧:٠٧١٦:٢٦:٣٦١٦:٤٦:١٤٢٢:٤٣:٣٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٨:١٨١١:٢٧:٣٣١٦:٢٦:٣٨١٦:٤٦:١٨٢٢:٤٤:٠٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٩:٠٦١١:٢٧:٥٩١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٢٤٢٢:٤٤:٢٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٩:٥٢١١:٢٨:٢٥١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٣٢٢٢:٤٤:٤٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٠:٣٨١١:٢٨:٥٢١٦:٢٦:٥٨١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٥:١٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣١:٢٣١١:٢٩:١٩١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٦:٥٣٢٢:٤٥:٣٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٢:٠٦١١:٢٩:٤٧١٦:٢٧:٢١١٦:٤٧:٠٦٢٢:٤٦:٠٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٢:٤٩١١:٣٠:١٥١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:٢١٢٢:٤٦:٣١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٣٠١١:٣٠:٤٣١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٣٨٢٢:٤٦:٥٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٤:١١١١:٣١:١١١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٧:٥٦٢٢:٤٧:٢٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٥٠١١:٣١:٤٠١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:١٦٢٢:٤٧:٥٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:٢٧١١:٣٢:٠٩١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٨:٣٨٢٢:٤٨:٢٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٦:٠٤١١:٣٢:٣٩١٦:٢٩:١٢١٦:٤٩:٠١٢٢:٤٨:٤٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٣٩١١:٣٣:٠٨١٦:٢٩:٣٦١٦:٤٩:٢٦٢٢:٤٩:١٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٧:١٢١١:٣٣:٣٨١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٩:٥٣٢٢:٤٩:٤٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٧:٤٥١١:٣٤:٠٨١٦:٣٠:٣١١٦:٥٠:٢١٢٢:٥٠:١٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٨:١٥١١:٣٤:٣٨١٦:٣١:٠٠١٦:٥٠:٥١٢٢:٥٠:٤٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٨:٤٥١١:٣٥:٠٨١٦:٣١:٣٢١٦:٥١:٢٢٢٢:٥١:١٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:١٢١١:٣٥:٣٨١٦:٣٢:٠٥١٦:٥١:٥٥٢٢:٥١:٤٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٩:٣٨١١:٣٦:٠٨١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٢:٢٩٢٢:٥٢:١٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١١:٥٢٠٦:٤٠:٠٣١١:٣٦:٣٧١٦:٣٣:١٥١٦:٥٣:٠٤٢٢:٥٢:٤٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:٢٦١١:٣٧:٠٧١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٣:٤١٢٢:٥٣:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جران

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٥:٠١١١:٢٢:١٧١٦:٢٩:١٥١٦:٤٨:٢٦٢٢:٣٩:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٥:٥٨١١:٢٢:٣٣١٦:٢٨:٥١١٦:٤٨:٠٥٢٢:٣٩:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٦:٥٤١١:٢٢:٥٠١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٧:٤٥٢٢:٤٠:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٧:٤٩١١:٢٣:٠٧١٦:٢٨:١٠١٦:٤٧:٢٨٢٢:٤٠:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٨:٤٥١١:٢٣:٢٦١٦:٢٧:٥٢١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٠:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٩:٣٩١١:٢٣:٤٥١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٦:٥٨٢٢:٤٠:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٣٤١١:٢٤:٠٥١٦:٢٧:٢١١٦:٤٦:٤٥٢٢:٤١:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٢٨١١:٢٤:٢٥١٦:٢٧:٠٩١٦:٤٦:٣٥٢٢:٤١:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٢٢١١:٢٤:٤٧١٦:٢٦:٥٩١٦:٤٦:٢٧٢٢:٤١:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:١٥١١:٢٥:٠٩١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤١:٥٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٥:٣١١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:١٥٢٢:٤٢:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٤:٥٩١١:٢٥:٥٤١٦:٢٦:٣٩١٦:٤٦:١٢٢٢:٤٢:٣٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٥٠١١:٢٦:١٨١٦:٢٦:٣٦١٦:٤٦:١١٢٢:٤٢:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٤٠١١:٢٦:٤٢١٦:٢٦:٣٥١٦:٤٦:١١٢٢:٤٣:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٧:٢٩١١:٢٧:٠٧١٦:٢٦:٣٦١٦:٤٦:١٤٢٢:٤٣:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٨:١٨١١:٢٧:٣٣١٦:٢٦:٣٨١٦:٤٦:١٨٢٢:٤٤:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٩:٠٦١١:٢٧:٥٩١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٢٤٢٢:٤٤:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٩:٥٢١١:٢٨:٢٥١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٣٢٢٢:٤٤:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٠:٣٨١١:٢٨:٥٢١٦:٢٦:٥٨١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٥:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣١:٢٣١١:٢٩:١٩١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٦:٥٣٢٢:٤٥:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٢:٠٦١١:٢٩:٤٧١٦:٢٧:٢١١٦:٤٧:٠٦٢٢:٤٦:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٢:٤٩١١:٣٠:١٥١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:٢١٢٢:٤٦:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٣٠١١:٣٠:٤٣١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٣٨٢٢:٤٦:٥٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٤:١١١١:٣١:١١١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٧:٥٦٢٢:٤٧:٢٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٥٠١١:٣١:٤٠١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:١٦٢٢:٤٧:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:٢٧١١:٣٢:٠٩١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٨:٣٨٢٢:٤٨:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٦:٠٤١١:٣٢:٣٩١٦:٢٩:١٢١٦:٤٩:٠١٢٢:٤٨:٤٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٣٩١١:٣٣:٠٨١٦:٢٩:٣٦١٦:٤٩:٢٦٢٢:٤٩:١٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٧:١٢١١:٣٣:٣٨١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٩:٥٣٢٢:٤٩:٤٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٧:٤٥١١:٣٤:٠٨١٦:٣٠:٣١١٦:٥٠:٢١٢٢:٥٠:١٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جران روستای جران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای جران روستای جران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جران

روستای جران بر روی نقشه

روستای جران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جران
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای جران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای جران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جران دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو