جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جداقیه

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز جداقیه


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٥

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جداقیه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای جداقیه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای جداقیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جداقیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جداقیه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جداقیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جداقیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جداقیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جداقیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جداقیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٢:٠٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٥:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٧:٢٦١٣:١١:٥٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٥:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٦:١٤١٣:١١:٤٦١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٥:٠٣١٣:١١:٣٧١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:١١:٢٨١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٤:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٢:٤٥١٣:١١:٢٠٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢١:٣٧١٣:١١:١٢٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٠:٣٠١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٩:٢٥١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٢٣:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٨:٢٠١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٧:١٧١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٦:١٥١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٥:١٤١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٤:١٤١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٢:١٩١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٢٣٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٠:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٠:٢٢٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:٢١٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٠:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٠:٢١٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٠:٢٢٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٦:١٩١٣:١٠:٢٣٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٠:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٠:٢٥٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:١١٠٠:١٩:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٤:٤٩١٣:١٠:٢٨٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:٠٢٠٠:١٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٤:٠٧١٣:١٠:٣١٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٩:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٣:٢٦١٣:١٠:٣٤٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:٤٤٠٠:١٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٠:٣٨٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٣٤٠٠:١٩:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٢:٠٩١٣:١٠:٤٣٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٢٣٠٠:١٩:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٠٠٦:٠١:٣٣١٣:١٠:٤٨٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:١١٠٠:١٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جداقیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جداقیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جداقیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جداقیه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جداقیه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای جداقیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جداقیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جداقیه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٩:٤٠١٢:٢٦:٣٧١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٣:٣٠٢٣:٤٢:٤٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٩:٠٠١٢:٢٦:٤٩١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٤:٣٢٢٣:٤٣:٠١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥١:٠١٠٧:١٨:١٩١٢:٢٧:٠١١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٣٣٢٣:٤٣:١٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:٢٧٠٧:١٧:٣٧١٢:٢٧:١١١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٦:٣٥٢٣:٤٣:٣٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٦:٥٢١٢:٢٧:٢١١٧:٣٨:١٣١٧:٥٧:٣٧٢٣:٤٣:٤٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:٠٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤٣:٥٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٥:١٨١٢:٢٧:٣٨١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٩:٤٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٤:٢٩١٢:٢٧:٤٥١٧:٤١:٢٦١٨:٠٠:٤٢٢٣:٤٤:١٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٧:١١٠٧:١٣:٣٨١٢:٢٧:٥١١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٤٣٢٣:٤٤:٢٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٢:٤٦١٢:٢٧:٥٧١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٢:٤٤٢٣:٤٤:٣٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٤١٠٧:١١:٥٢١٢:٢٨:٠١١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٣:٤٦٢٣:٤٤:٤٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١٠:٥٦١٢:٢٨:٠٥١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٧٢٣:٤٤:٥٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١٠:٠٠١٢:٢٨:٠٨١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٤٨٢٣:٤٤:٥٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٨:١١١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٦:٤٨٢٣:٤٥:٠٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٢٢٠٧:٠٨:٠٢١٢:٢٨:١٢١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:٤٩٢٣:٤٥:٠٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٧:٠١١٢:٢٨:١٣١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٨:٤٩٢٣:٤٥:١٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٥:٥٩١٢:٢٨:١٣١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٤٩٢٣:٤٥:١٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٤:٥٥١٢:٢٨:١٢١٧:٥١:٥٧١٨:١٠:٤٩٢٣:٤٥:١٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٣:٥١١٢:٢٨:١١١٧:٥٢:٥٩١٨:١١:٤٩٢٣:٤٥:١٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٢:٤٥١٢:٢٨:٠٨١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٥:٢٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠١:٣٨١٢:٢٨:٠٦١٧:٥٥:٠٢١٨:١٣:٤٨٢٣:٤٥:١٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٣٠١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٤٧٢٣:٤٥:١٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٩:٢١١٢:٢٧:٥٨١٧:٥٧:٠٤١٨:١٥:٤٦٢٣:٤٥:١٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٨:١٠١٢:٢٧:٥٣١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٤٥٢٣:٤٥:١٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٦:٥٩١٢:٢٧:٤٧١٧:٥٩:٠٥١٨:١٧:٤٣٢٣:٤٥:١٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٥:٤٧١٢:٢٧:٤١١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٤١٢٣:٤٥:٠٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٤:٣٣١٢:٢٧:٣٤١٨:٠١:٠٥١٨:١٩:٣٩٢٣:٤٥:٠٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٣:١٩١٢:٢٧:٢٦١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٣٧٢٣:٤٤:٥٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٢:٠٤١٢:٢٧:١٨١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٣٤٢٣:٤٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جداقیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جداقیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جداقیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جداقیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جداقیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جداقیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای جداقیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جداقیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جداقیه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٠٠٧:٢٢:٥٨١٢:٢٥:٠٧١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٧:٢٤٢٣:٤٠:٥٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٠٠٧:٢٢:٣٠١٢:٢٥:٢٤١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٨:٢٤٢٣:٤١:١٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٨٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٥:٤٠١٧:٢٩:٤١١٧:٤٩:٢٥٢٣:٤١:٣٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٥:٥٦١٧:٣٠:٤٤١٧:٥٠:٢٦٢٣:٤١:٥٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٩٠٧:٢٠:٥٣١٢:٢٦:١٠١٧:٣١:٤٨١٧:٥١:٢٧٢٣:٤٢:١٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٠:١٧١٢:٢٦:٢٤١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٢:٢٩٢٣:٤٢:٢٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٩:٤٠١٢:٢٦:٣٧١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٣:٣٠٢٣:٤٢:٤٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٩:٠٠١٢:٢٦:٤٩١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٤:٣٢٢٣:٤٣:٠١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠١٠٧:١٨:١٩١٢:٢٧:٠١١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٥:٣٣٢٣:٤٣:١٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٧٠٧:١٧:٣٧١٢:٢٧:١١١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٦:٣٥٢٣:٤٣:٣٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٦:٥٢١٢:٢٧:٢١١٧:٣٨:١٣١٧:٥٧:٣٧٢٣:٤٣:٤٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:٠٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤٣:٥٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٥:١٨١٢:٢٧:٣٨١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٩:٤٠٢٣:٤٤:٠٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٤:٢٩١٢:٢٧:٤٥١٧:٤١:٢٦١٨:٠٠:٤٢٢٣:٤٤:١٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٣:٣٨١٢:٢٧:٥١١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٤٣٢٣:٤٤:٢٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٢:٤٦١٢:٢٧:٥٧١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٢:٤٤٢٣:٤٤:٣٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:١١:٥٢١٢:٢٨:٠١١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٣:٤٦٢٣:٤٤:٤٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١٠:٥٦١٢:٢٨:٠٥١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٧٢٣:٤٤:٥٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١٠:٠٠١٢:٢٨:٠٨١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٤٨٢٣:٤٤:٥٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٨:١١١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٦:٤٨٢٣:٤٥:٠٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:٠٨:٠٢١٢:٢٨:١٢١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:٤٩٢٣:٤٥:٠٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٧:٠١١٢:٢٨:١٣١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٨:٤٩٢٣:٤٥:١٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٥:٥٩١٢:٢٨:١٣١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٤٩٢٣:٤٥:١٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٤:٥٥١٢:٢٨:١٢١٧:٥١:٥٧١٨:١٠:٤٩٢٣:٤٥:١٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٣:٥١١٢:٢٨:١١١٧:٥٢:٥٩١٨:١١:٤٩٢٣:٤٥:١٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٢:٤٥١٢:٢٨:٠٨١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٥:٢٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠١:٣٨١٢:٢٨:٠٦١٧:٥٥:٠٢١٨:١٣:٤٨٢٣:٤٥:١٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٣٠١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٤٧٢٣:٤٥:١٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٩:٢١١٢:٢٧:٥٨١٧:٥٧:٠٤١٨:١٥:٤٦٢٣:٤٥:١٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٨:١٠١٢:٢٧:٥٣١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٤٥٢٣:٤٥:١٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جداقیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جداقیه روستای جداقیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جداقیه روستای جداقیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جداقیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جداقیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جداقیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جداقیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جداقیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جداقیه

روستای جداقیه بر روی نقشه

روستای جداقیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جداقیه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای جداقیه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای جداقیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جداقیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جداقیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جداقیه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جداقیه دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ جداقیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جداقیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جداقیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جداقیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جداقیه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جداقیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو