جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جداقیه

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز جداقیه

اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٨
اذان مغرب: ١٨:٢١:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٥٠

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جداقیه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای جداقیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای جداقیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جداقیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

آرتور شوپنهاور
هرگز نگذاریم هیچ چیزی زندگی فكری ما را متوقف سازد، هرچند ممكن است طوفان بی امان جهان محیط ما را آشفته سازد و در هم ریزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جداقیه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جداقیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جداقیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جداقیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جداقیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جداقیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:١٤٠٦:٤٠:٣٢١٣:١٤:٠٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٩:١٢١٣:١٣:٤٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٣:٣٤١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٣:٢٠١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٥:١٥١٣:١٣:٠٧١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٢:٥٥١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٢:٤١١٣:١٢:٤٢١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣١:٢٥١٣:١٢:٣١١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٦:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٠:١٠١٣:١٢:١٩١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٦:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٢:٠٨١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٥:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٧:٤٣١٣:١١:٥٨١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٦:٣١١٣:١١:٤٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٥:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٥:٢٠١٣:١١:٣٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٤:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٤:٠٩١٣:١١:٢٩١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٤:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٣:٠٠١٣:١١:٢١٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٤:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢١:٥٢١٣:١١:١٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٣:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٣:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٩:٣٩١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٣:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٨:٣٤١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٢:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٧:٣١١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٢:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٦:٢٩١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٢:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٥:٢٧١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٤:٢٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢١:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٣:٢٩١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢١:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١١٠٦:١٢:٣٢١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١١:٣٦١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢١:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٠:٤١١٣:١٠:٢٣٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٠:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٠:٢٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٠:٢١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جداقیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جداقیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جداقیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جداقیه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای جداقیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جداقیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جداقیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای جداقیه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای جداقیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای جداقیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای جداقیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جداقیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جداقیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جداقیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای جداقیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جداقیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جداقیه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای جداقیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جداقیه روستای جداقیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جداقیه روستای جداقیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جداقیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جداقیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جداقیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای جداقیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جداقیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جداقیه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٢:٠١١٢:٠٦:٣٦١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:٥٠٢٣:٢٤:٢٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٠٦:١٥١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٧:٢٠٢٣:٢٤:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٣:٣٧١٢:٠٥:٥٤١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٥:٥٠٢٣:٢٣:٤٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٤:٢٦١٢:٠٥:٣٤١٨:٠٦:٠٧١٨:٢٤:٢٠٢٣:٢٣:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٥:١٤١٢:٠٥:١٣١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٣:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٠٣١٢:٠٤:٥٢١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٢١٢٣:٢٢:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٦:٥١١٢:٠٤:٣٢١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٥٢٢٣:٢٢:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٧:٤٠١٢:٠٤:١٢١٨:٠٠:١٠١٨:١٨:٢٤٢٣:٢٢:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٨:٢٩١٢:٠٣:٥٣١٧:٥٨:٤٢١٨:١٦:٥٥٢٣:٢١:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:١٩١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٧:١٤١٨:١٥:٢٨٢٣:٢١:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٣:١٤١٧:٥٥:٤٦١٨:١٤:٠٠٢٣:٢١:١٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٢:٥٥١٧:٥٤:١٩١٨:١٢:٣٣٢٣:٢١:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٤٨١٢:٠٢:٣٧١٧:٥٢:٥٢١٨:١١:٠٧٢٣:٢٠:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٣٩١٢:٠٢:١٨١٧:٥١:٢٥١٨:٠٩:٤١٢٣:٢٠:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٢٩١٢:٠٢:٠١١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٨:١٦٢٣:٢٠:٠٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٢٠١٢:٠١:٤٣١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٦:٥١٢٣:١٩:٥٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٥:١١١٢:٠١:٢٦١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٢٧٢٣:١٩:٣٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٦:٠٣١٢:٠١:١٠١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٤:٠٤٢٣:١٩:١٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٦:٥٥١٢:٠٠:٥٤١٧:٤٤:٢١١٨:٠٢:٤١٢٣:١٩:٠٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٧:٤٧١٢:٠٠:٣٩١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:١٩٢٣:١٨:٤٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٨:٤٠١٢:٠٠:٢٤١٧:٤١:٣٥١٧:٥٩:٥٨٢٣:١٨:٢٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٩:٣٣١٢:٠٠:٠٩١٧:٤٠:١٤١٧:٥٨:٣٨٢٣:١٨:١٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٠:٢٦١١:٥٩:٥٥١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:١٨٢٣:١٧:٥٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:٢٠١١:٥٩:٤٢١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٥٩٢٣:١٧:٤٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٢:١٤١١:٥٩:٢٩١٧:٣٦:١٣١٧:٥٤:٤١٢٣:١٧:٢٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٣:٠٨١١:٥٩:١٧١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٣:٢٤٢٣:١٧:١٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٤:٠٣١١:٥٩:٠٦١٧:٣٣:٣٧١٧:٥٢:٠٨٢٣:١٧:٠٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٤:٥٨١١:٥٨:٥٥١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٠:٥٣٢٣:١٦:٤٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٥:٥٤١١:٥٨:٤٤١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:٣٩٢٣:١٦:٣٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٦:٥٠١١:٥٨:٣٥١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٨:٢٦٢٣:١٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جداقیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جداقیه روستای جداقیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جداقیه روستای جداقیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جداقیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جداقیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جداقیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جداقیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جداقیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جداقیه

روستای جداقیه بر روی نقشه

روستای جداقیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جداقیه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای جداقیه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای جداقیه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای جداقیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جداقیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جداقیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جداقیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق جداقیه
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جداقیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جداقیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جداقیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جداقیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جداقیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جداقیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جداقیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جداقیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو