جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جایزان

امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز جایزان

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:١٤
اذان مغرب: ١٨:٢٥:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٠٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جایزان (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر جایزان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر جایزان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جایزان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

پرمودا باترا
اگر كسی از من یك اسكناس صد ریالی بخواهد، شاید بگویم نه، ولی اگر از من بخواهد آموزه‌های خود را در اختیار او بگذارم، با شادمانی بسیار، این كار را خواهم كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جایزان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جایزان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جایزان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جایزان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جایزان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جایزان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٢:٥٨١٣:١٠:٣٧١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٥١١٣:١٠:٢٣١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٠١٠٠:٢٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٠:٠٩١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٨:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٨:٣٢١٣:٠٩:٤٣١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٧:٢٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٤٦٠٠:٢٧:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٦:٢٢١٣:٠٩:١٨١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٥٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:١٠٠٠:٢٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٦:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٦:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٥:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣١:١٣١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٥:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٨:١٤١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٥:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٤:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٤:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٤:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٧:٤١١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣١٠٠:٢٤:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٧:٢٢١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٣:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٧:١٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٣:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢١:١٦١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٠٠٠:٢٢:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٢:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٢:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٨:١٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٢:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٢:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جایزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جایزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جایزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جایزان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جایزان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جایزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جایزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جایزان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جایزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جایزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جایزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جایزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جایزان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جایزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر جایزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جایزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جایزان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جایزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جایزان شهر جایزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جایزان شهر جایزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جایزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جایزان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جایزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر جایزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جایزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جایزان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٠٥١٣:١٣:٢٤١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٣١:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤١:٤١١٣:١٣:٠٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٤٨٠٠:٣١:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٢:١٦١٣:١٢:٥٣١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٣١:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٢:٥٢١٣:١٢:٣٦١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:٣١:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٢:١٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:١٦٠٠:٣١:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٤:٠٣١٣:١٢:٠٢١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٠٤٠٠:٣٠:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٤:٣٨١٣:١١:٤٤١٩:٣٨:٢١١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٠:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٥:١٣١٣:١١:٢٦١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٠:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٥:٤٨١٣:١١:٠٧١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٢٥٠٠:٣٠:١١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٠:٤٨١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١١٠٠:٢٩:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٦:٥٧١٣:١٠:٢٩١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٠:٥٧٠٠:٢٩:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٤٧:٣٢١٣:١٠:١٠١٩:٣٢:٢٠١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٩:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠٩:٥٠١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٢٧٠٠:٢٩:١٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٤٨:٤٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:١١٠٠:٢٩:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٩:١٥١٣:٠٩:١٠١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٥:٥٥٠٠:٢٨:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٤٩:٤٩١٣:٠٨:٥٠١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٣٩٠٠:٢٨:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٨:١٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٠:٥٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٠٦٠٠:٢٧:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥١:٣١١٣:٠٧:٤٨١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٠:٤٩٠٠:٢٧:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٢:٠٥١٣:٠٧:٢٧١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٣٢٠٠:٢٧:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٢:٤٠١٣:٠٧:٠٦١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:١٥٠٠:٢٧:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٣:١٤١٣:٠٦:٤٤١٩:١٩:٤٧١٩:٣٦:٥٧٠٠:٢٦:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٣:٤٨١٣:٠٦:٢٣١٩:١٨:٣٠١٩:٣٥:٤٠٠٠:٢٦:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٤:٢٢١٣:٠٦:٠٢١٩:١٧:١٣١٩:٣٤:٢٢٠٠:٢٦:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٤:٥٦١٣:٠٥:٤١١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٠٥٠٠:٢٥:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٥:٣١١٣:٠٥:١٩١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:٤٧٠٠:٢٥:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٩٠٦:٥٦:٠٥١٣:٠٤:٥٨١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٢٩٠٠:٢٥:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٦:٤٠١٣:٠٤:٣٧١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:١٢٠٠:٢٤:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٩٠٦:٥٧:١٤١٣:٠٤:١٥١٩:١٠:٤٨١٩:٢٧:٥٤٠٠:٢٤:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٨٠٦:٥٧:٤٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:٣٧٢٣:٥٤:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٠٣:٣٣١٨:٠٨:١٤١٨:٢٥:١٩٢٣:٢٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جایزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جایزان شهر جایزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر جایزان شهر جایزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جایزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جایزان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جایزان

جایزان شهری است در استان خوزستان. این شهر در بخش جایزان از توابع شهرستان امیدیه قرار گرفته و در سال ۱۳۹۵، تعداد۳۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر جایزان در ویکیپدیا

شهر جایزان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جایزان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جایزان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جایزان بر روی نقشه

شهر جایزان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جایزان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جایزان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جایزان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر جایزان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر جایزان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جایزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جایزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جایزان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جایزان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جایزان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جایزان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جایزان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جایزان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ جایزان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جایزان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جایزان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جایزان
جدول اوقات شرعی امروز فردا جایزان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جایزان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو