جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جالق

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جالق


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٨
اذان ظهر: ١١:٣١:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٠٥
اذان مغرب: ١٧:١٠:٤٥
نیمه شب: ٢٢:٥١:١٣

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جالق (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر جالق)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جالق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جالق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
نگرش انسان با استعداد و ظرفیت او رابطه مستقیم دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جالق

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جالق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جالق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جالق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٥:٤٦١٢:١٧:١٦١٨:٤٩:٠٩١٩:٠٦:٢٤٢٣:٣٦:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٤:٥٢١٢:١٧:٠٥١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٧:٠٠٢٣:٣٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٣:٥٩١٢:١٦:٥٦١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٣٦٢٣:٣٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٣:٠٦١٢:١٦:٤٦١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٨:١٢٢٣:٣٥:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٢:١٤١٢:١٦:٣٨١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:٤٨٢٣:٣٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:١٠٠٥:٤١:٢٣١٢:١٦:٢٩١٨:٥١:٥٨١٩:٠٩:٢٤٢٣:٣٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٠:٣٤١٢:١٦:٢٢١٨:٥٢:٣٣١٩:١٠:٠٠٢٣:٣٤:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:١٦:١٤١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٣٧٢٣:٣٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:١٦:٠٨١٨:٥٣:٤١١٩:١١:١٣٢٣:٣٤:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣٨:٠٩١٢:١٦:٠١١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٥٠٢٣:٣٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٠٣٠٥:٣٧:٢٣١٢:١٥:٥٦١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٢٧٢٣:٣٣:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٦:٣٨١٢:١٥:٥١١٨:٥٥:٢٥١٩:١٣:٠٤٢٣:٣٣:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:١٥:٤٦١٨:٥٦:٠٠١٩:١٣:٤١٢٣:٣٣:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:١٠٠٥:٣٥:١١١٢:١٥:٤٢١٨:٥٦:٣٥١٩:١٤:١٨٢٣:٣٣:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٤:٢٩١٢:١٥:٣٩١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٥٤٢٣:٣٣:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٣:٤٩١٢:١٥:٣٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٥:٣١٢٣:٣٣:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٣:٠٩١٢:١٥:٣٤١٨:٥٨:١٩١٩:١٦:٠٩٢٣:٣٢:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٢:٣١١٢:١٥:٣٢١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٤٦٢٣:٣٢:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣١:٥٣١٢:١٥:٣١١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٣٢٣:٣٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣١:١٧١٢:١٥:٣٠١٩:٠٠:٠٣١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٢:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٠:٤٢١٢:١٥:٣٠١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٣٦٢٣:٣٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٥:٣١١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٣٢٣:٣٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٢٩:٣٦١٢:١٥:٣٢١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٠٢٣:٣٢:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢٩:٠٥١٢:١٥:٣٤١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٢:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٢٨:٣٥١٢:١٥:٣٧١٩:٠٢:٥٦١٩:٢١:٠٣٢٣:٣٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٢٠٠٥:٢٨:٠٦١٢:١٥:٣٩١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٧:٣٩١٢:١٥:٤٣١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٠١٠٥:٢٧:١٣١٢:١٥:٤٧١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٥١٢٣:٣٢:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٢٦:٤٨١٢:١٥:٥٢١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٢٧٢٣:٣١:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٢٦:٢٤١٢:١٥:٥٧١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جالق

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر جالق

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر جالق

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٨:١٢١١:٢٠:٢٨١٦:٣٢:٤٦١٦:٥١:٠٢٢٢:٣٩:٤١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٨:٣٤١١:٢٠:٥٧١٦:٣٣:٢٤١٦:٥١:٣٩٢٢:٤٠:١١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٨:٥٤١١:٢١:٢٦١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٢:١٧٢٢:٤٠:٤١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٩:١٤١١:٢١:٥٥١٦:٣٤:٤١١٦:٥٢:٥٥٢٢:٤١:١١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٩:٣١١١:٢٢:٢٤١٦:٣٥:٢٢١٦:٥٣:٣٥٢٢:٤١:٤١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٩:٤٨١١:٢٢:٥٢١٦:٣٦:٠٢١٦:٥٤:١٥٢٢:٤٢:١٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٠:٠٢١١:٢٣:٢٠١٦:٣٦:٤٤١٦:٥٤:٥٦٢٢:٤٢:٤٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٠:١٦١١:٢٣:٤٨١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٥:٣٧٢٢:٤٣:٠٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٠:٢٨١١:٢٤:١٥١٦:٣٨:١٠١٦:٥٦:١٩٢٢:٤٣:٣٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٠:٣٨١١:٢٤:٤٢١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٧:٠٢٢٢:٤٤:٠٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٠:٤٧١١:٢٥:٠٨١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٧:٤٥٢٢:٤٤:٣٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:٥٤١١:٢٥:٣٤١٦:٤٠:٢٢١٦:٥٨:٢٨٢٢:٤٥:٠٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٠:٥٩١١:٢٥:٥٩١٦:٤١:٠٨١٦:٥٩:١٢٢٢:٤٥:٢٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:١١:٠٤١١:٢٦:٢٤١٦:٤١:٥٤١٦:٥٩:٥٧٢٢:٤٥:٥٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١١:٠٦١١:٢٦:٤٨١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٠:٤٢٢٢:٤٦:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١١:٠٧١١:٢٧:١٢١٦:٤٣:٢٧١٧:٠١:٢٧٢٢:٤٦:٤٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:١١:٠٧١١:٢٧:٣٥١٦:٤٤:١٤١٧:٠٢:١٣٢٢:٤٧:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٠:١٤٠٦:١١:٠٤١١:٢٧:٥٧١٦:٤٥:٠١١٧:٠٢:٥٨٢٢:٤٧:٣٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٠:١٦٠٦:١١:٠١١١:٢٨:١٩١٦:٤٥:٤٩١٧:٠٣:٤٤٢٢:٤٨:٠٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٠:٥٥١١:٢٨:٤٠١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٤:٣١٢٢:٤٨:٢٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٠:٤٩١١:٢٩:٠٠١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٥:١٧٢٢:٤٨:٥٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٠:٤٠١١:٢٩:٢٠١٦:٤٨:١٣١٧:٠٦:٠٤٢٢:٤٩:١٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١٠:٣٠١١:٢٩:٣٩١٦:٤٩:٠٢١٧:٠٦:٥١٢٢:٤٩:٣٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٠:١٩١١:٢٩:٥٨١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٧:٣٨٢٢:٤٩:٥٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٠:٠٦١١:٣٠:١٥١٦:٥٠:٣٩١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥٠:١٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٠٩:٥١١١:٣٠:٣٢١٦:٥١:٢٨١٧:٠٩:١١٢٢:٥٠:٣٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٠٩:٣٥١١:٣٠:٤٩١٦:٥٢:١٧١٧:٠٩:٥٨٢٢:٥٠:٥٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٩:١٨١١:٣١:٠٤١٦:٥٣:٠٥١٧:١٠:٤٥٢٢:٥١:١٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٨:٥٩١١:٣١:١٩١٦:٥٣:٥٤١٧:١١:٣٢٢٢:٥١:٣١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٠٨:٣٨١١:٣١:٣٢١٦:٥٤:٤٣١٧:١٢:١٩٢٢:٥١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جالق

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جالق

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٠:٠٦١١:٣٠:١٥١٦:٥٠:٣٩١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥٠:١٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٠٩:٥١١١:٣٠:٣٢١٦:٥١:٢٨١٧:٠٩:١١٢٢:٥٠:٣٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٠٩:٣٥١١:٣٠:٤٩١٦:٥٢:١٧١٧:٠٩:٥٨٢٢:٥٠:٥٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٩:١٨١١:٣١:٠٤١٦:٥٣:٠٥١٧:١٠:٤٥٢٢:٥١:١٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٨:٥٩١١:٣١:١٩١٦:٥٣:٥٤١٧:١١:٣٢٢٢:٥١:٣١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٠٨:٣٨١١:٣١:٣٢١٦:٥٤:٤٣١٧:١٢:١٩٢٢:٥١:٤٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٨:١٦١١:٣١:٤٦١٦:٥٥:٣١١٧:١٣:٠٥٢٢:٥٢:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٧:٥٢١١:٣١:٥٨١٦:٥٦:١٩١٧:١٣:٥٢٢٢:٥٢:١٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٧:٢٧١١:٣٢:٠٩١٦:٥٧:٠٨١٧:١٤:٣٨٢٢:٥٢:٣٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٧:٠١١١:٣٢:٢٠١٦:٥٧:٥٦١٧:١٥:٢٤٢٢:٥٢:٤٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٦:٣٣١١:٣٢:٢٩١٦:٥٨:٤٣١٧:١٦:١٠٢٢:٥٢:٥٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٦:٠٤١١:٣٢:٣٨١٦:٥٩:٣١١٧:١٦:٥٥٢٢:٥٣:١١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٥:٣٣١١:٣٢:٤٦١٧:٠٠:١٨١٧:١٧:٤١٢٢:٥٣:٢٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٥:٠١١١:٣٢:٥٤١٧:٠١:٠٥١٧:١٨:٢٦٢٢:٥٣:٣٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٤:٢٧١١:٣٣:٠٠١٧:٠١:٥١١٧:١٩:١٠٢٢:٥٣:٤٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٣:٥٢١١:٣٣:٠٦١٧:٠٢:٣٨١٧:١٩:٥٥٢٢:٥٣:٥٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٣:١٦١١:٣٣:١٠١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٠:٣٩٢٢:٥٣:٥٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٢:٣٩١١:٣٣:١٤١٧:٠٤:٠٩١٧:٢١:٢٣٢٢:٥٤:٠٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٢:٠٠١١:٣٣:١٧١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٢:٠٦٢٢:٥٤:١٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠١:٢٠١١:٣٣:٢٠١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٢:٤٩٢٢:٥٤:١٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٠:٣٩١١:٣٣:٢١١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٣:٣٢٢٢:٥٤:١٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٥:٥٩:٥٦١١:٣٣:٢٢١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٤:١٤٢٢:٥٤:٢٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٥:٥٩:١٣١١:٣٣:٢٢١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٤:٥٦٢٢:٥٤:٢٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٥:٥٨:٢٨١١:٣٣:٢١١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٥:٣٨٢٢:٥٤:٢٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٧:٤٢١١:٣٣:٢٠١٧:٠٩:١٨١٧:٢٦:١٩٢٢:٥٤:٢٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٥:٥٦:٥٦١١:٣٣:١٨١٧:١٠:٠١١٧:٢٧:٠٠٢٢:٥٤:٢٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٥٠٥:٥٦:٠٨١١:٣٣:١٥١٧:١٠:٤٣١٧:٢٧:٤١٢٢:٥٤:٢٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٥:١٩١١:٣٣:١١١٧:١١:٢٥١٧:٢٨:٢١٢٢:٥٤:٢٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٥:٥٤:٢٩١١:٣٣:٠٧١٧:١٢:٠٦١٧:٢٩:٠١٢٢:٥٤:٢٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٥:٥٣:٣٨١١:٣٣:٠٢١٧:١٢:٤٧١٧:٢٩:٤١٢٢:٥٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جالق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جالق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جالق

جالق شهری در بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر جالق در ویکیپدیا

شهر جالق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جالق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جالق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جالق بر روی نقشه

شهر جالق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جالق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جالق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جالق
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جالق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جالق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جالق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جالق
جدول اوقات شرعی امروز فردا جالق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جالق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جالق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جالق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جالق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جالق دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ جالق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جالق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو