جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جالق

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جالق

اذان صبح: ٠٤:١٩:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:١٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جالق (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر جالق)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر جالق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جالق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر تاكنون چندین بار شكست خورده اید، نگویید كه شكست خوردم، تنها بگویید تنبلی كردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شكست نخواهد خورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جالق

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جالق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جالق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جالق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٥:٤٤١٢:١٩:٢٦١٨:٤٣:٣٢١٩:٠٠:٢٩٢٣:٣٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٤:٤٣١٢:١٩:١١١٨:٤٤:٠٥١٩:٠١:٠٣٢٣:٣٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٣:٤٢١٢:١٨:٥٧١٨:٤٤:٣٧١٩:٠١:٣٧٢٣:٣٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٢:٤٢١٢:١٨:٤٣١٨:٤٥:٠٩١٩:٠٢:١١٢٣:٣٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥١:٤٢١٢:١٨:٣٠١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:٤٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٠:٤٣١٢:١٨:١٧١٨:٤٦:١٥١٩:٠٣:٢٠٢٣:٣٧:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٤٩:٤٥١٢:١٨:٠٤١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٣:٥٥٢٣:٣٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:١٧٠٥:٤٨:٤٨١٢:١٧:٥٢١٨:٤٧:٢١١٩:٠٤:٣٠٢٣:٣٧:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٤٧:٥١١٢:١٧:٤٠١٨:٤٧:٥٤١٩:٠٥:٠٤٢٣:٣٦:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٦:٥٤١٢:١٧:٢٩١٨:٤٨:٢٧١٩:٠٥:٤٠٢٣:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٥:٥٩١٢:١٧:١٨١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٦:١٥٢٣:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٥:٠٥١٢:١٧:٠٧١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٥٠٢٣:٣٦:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٤:١١١٢:١٦:٥٧١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٧:٢٦٢٣:٣٥:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٣:١٨١٢:١٦:٤٨١٨:٥٠:٤١١٩:٠٨:٠٢٢٣:٣٥:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٢:٢٦١٢:١٦:٣٩١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٣٨٢٣:٣٥:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤١:٣٥١٢:١٦:٣٠١٨:٥١:٤٩١٩:٠٩:١٤٢٣:٣٥:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٠:٤٤١٢:١٦:٢٢١٨:٥٢:٢٣١٩:٠٩:٥٠٢٣:٣٤:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٩:٥٥١٢:١٦:١٥١٨:٥٢:٥٧١٩:١٠:٢٦٢٣:٣٤:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٧٠٥:٣٩:٠٧١٢:١٦:٠٨١٨:٥٣:٣٢١٩:١١:٠٣٢٣:٣٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٨:١٩١٢:١٦:٠٢١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:٤٠٢٣:٣٤:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:١٦٠٥:٣٧:٣٣١٢:١٥:٥٦١٨:٥٤:٤١١٩:١٢:١٧٢٣:٣٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:١٥:٥١١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:٥٣٢٣:٣٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٦:٠٤١٢:١٥:٤٦١٨:٥٥:٥٠١٩:١٣:٣٠٢٣:٣٣:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٥:٢١١٢:١٥:٤٢١٨:٥٦:٢٥١٩:١٤:٠٨٢٣:٣٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٤:٣٩١٢:١٥:٣٩١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٣:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٣:٥٨١٢:١٥:٣٦١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٢٢٢٣:٣٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٣٣:١٨١٢:١٥:٣٤١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٥٩٢٣:٣٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٣٢:٣٩١٢:١٥:٣٢١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٣٦٢٣:٣٢:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٢:٠٢١٢:١٥:٣١١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:١٤٢٣:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جالق

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر جالق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر جالق

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جالق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جالق

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٥:٣٩١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٠١٢٣:٤٢:١٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٧:٤١١٢:٢٥:٤١١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٢:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٥:٤٢١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٢:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٥:٤٢١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤٢:٣٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٣٩:١٨١٢:٢٥:٤٢١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤٢:٤٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٠٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٥:٤٢١٩:١١:١٥١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٢:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٥:٤٠١٩:١٠:٤٠١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤٢:٥٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٥:٣٩١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٣:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤١:٢٧١٢:٢٥:٣٦١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٣:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤١:٥٩١٢:٢٥:٣٣١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٣٧٢٣:٤٣:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٣١١٢:٢٥:٢٩١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٣:١١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٥:٢٥١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٣:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٥:٢٠١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٣:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٤:٠٧١٢:٢٥:١٤١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤٣:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢٥:٠٨١٩:٠٥:١٥١٩:٢٢:٥٥٢٣:٤٣:١٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٥:١١١٢:٢٥:٠١١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٢:٠٧٢٣:٤٣:١٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٥:٤٣١٢:٢٤:٥٤١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:١٨٢٣:٤٣:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٦:١٤١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٢:٥٥١٩:٢٠:٢٨٢٣:٤٣:١٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٣:١٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٤٧:١٧١٢:٢٤:٢٨١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٤٥٢٣:٤٣:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٤٧:٤٨١٢:٢٤:١٩١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:٥٣٢٣:٤٣:٠٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٨:٢٠١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٩:٣٤١٩:١٦:٥٩٢٣:٤٣:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٣:٥٨١٨:٥٨:٤٢١٩:١٦:٠٤٢٣:٤٢:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٣:٤٦١٨:٥٧:٤٨١٩:١٥:٠٩٢٣:٤٢:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٤٩:٥٢١٢:٢٣:٣٥١٨:٥٦:٥٤١٩:١٤:١٢٢٣:٤٢:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٠:٢٣١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٥:٥٩١٩:١٣:١٥٢٣:٤٢:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٠:٥٣١٢:٢٣:١٠١٨:٥٥:٠٣١٩:١٢:١٧٢٣:٤٢:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:١٨٢٣:٤٢:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥١:٥٣١٢:٢٢:٤٣١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:١٨٢٣:٤٢:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٢:٢٣١٢:٢٢:٢٨١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:١٨٢٣:٤٢:١١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٢:١٤١٨:٥١:١٠١٩:٠٨:١٧٢٣:٤٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جالق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جالق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جالق

جالق شهری در بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر جالق در ویکیپدیا

شهر جالق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جالق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جالق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جالق بر روی نقشه

شهر جالق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جالق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جالق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جالق
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جالق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جالق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جالق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جالق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ جالق دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جالق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ جالق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جالق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جالق
جدول اوقات شرعی امروز فردا جالق دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جالق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جالق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو