جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جالق

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جالق


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٥٧
اذان ظهر: ١١:٠٥:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٢٥:٠٤
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٥١
نیمه شب: ٢٢:٢٥:١٧

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جالق (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر جالق)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جالق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جالق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسپنسر جانسون
كامیابی، یعنی پیشروی به سوی هر آنچه كه می اندیشی مهم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جالق

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جالق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جالق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جالق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٣:٥٩١٢:١٦:٥٦١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٣٦٢٣:٣٥:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٣:٠٦١٢:١٦:٤٦١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٨:١٢٢٣:٣٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٢:١٤١٢:١٦:٣٨١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:٤٨٢٣:٣٥:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:١٠٠٥:٤١:٢٣١٢:١٦:٢٩١٨:٥١:٥٨١٩:٠٩:٢٤٢٣:٣٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٠:٣٤١٢:١٦:٢٢١٨:٥٢:٣٣١٩:١٠:٠٠٢٣:٣٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:١٦:١٤١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٣٧٢٣:٣٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:١٦:٠٨١٨:٥٣:٤١١٩:١١:١٣٢٣:٣٤:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣٨:٠٩١٢:١٦:٠١١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٥٠٢٣:٣٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٠٣٠٥:٣٧:٢٣١٢:١٥:٥٦١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٢٧٢٣:٣٣:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٦:٣٨١٢:١٥:٥١١٨:٥٥:٢٥١٩:١٣:٠٤٢٣:٣٣:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:١٥:٤٦١٨:٥٦:٠٠١٩:١٣:٤١٢٣:٣٣:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:١٠٠٥:٣٥:١١١٢:١٥:٤٢١٨:٥٦:٣٥١٩:١٤:١٨٢٣:٣٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٤:٢٩١٢:١٥:٣٩١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٥٤٢٣:٣٣:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٣:٤٩١٢:١٥:٣٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٥:٣١٢٣:٣٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٣:٠٩١٢:١٥:٣٤١٨:٥٨:١٩١٩:١٦:٠٩٢٣:٣٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٢:٣١١٢:١٥:٣٢١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٤٦٢٣:٣٢:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣١:٥٣١٢:١٥:٣١١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٣٢٣:٣٢:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣١:١٧١٢:١٥:٣٠١٩:٠٠:٠٣١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٢:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٠:٤٢١٢:١٥:٣٠١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٣٦٢٣:٣٢:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٥:٣١١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٣٢٣:٣٢:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٢٩:٣٦١٢:١٥:٣٢١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٠٢٣:٣٢:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢٩:٠٥١٢:١٥:٣٤١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٢:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٢٨:٣٥١٢:١٥:٣٧١٩:٠٢:٥٦١٩:٢١:٠٣٢٣:٣٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٢٠٠٥:٢٨:٠٦١٢:١٥:٣٩١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٧:٣٩١٢:١٥:٤٣١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٠١٠٥:٢٧:١٣١٢:١٥:٤٧١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٥١٢٣:٣٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٢٦:٤٨١٢:١٥:٥٢١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٢٧٢٣:٣١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٢٦:٢٤١٢:١٥:٥٧١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٨:١٢٠٥:٢٦:٠٢١٢:١٦:٠٢١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٣٧٢٣:٣١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جالق

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جالق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جالق

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جالق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جالق

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٤:٥٧١١:٠٥:٠٨١٦:٢٥:٠٤١٦:٤٢:٥١٢٢:٢٥:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٥:٤٤١١:٠٥:٢٤١٦:٢٤:٥٠١٦:٤٢:٣٨٢٢:٢٥:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٦:٣٠١١:٠٥:٤١١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٢:٢٨٢٢:٢٥:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٤٧:١٧١١:٠٥:٥٨١٦:٢٤:٢٧١٦:٤٢:١٩٢٢:٢٥:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٤٨:٠٣١١:٠٦:١٧١٦:٢٤:١٨١٦:٤٢:١١٢٢:٢٦:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٤٨:٥٠١١:٠٦:٣٦١٦:٢٤:١٠١٦:٤٢:٠٥٢٢:٢٦:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٤٩:٣٦١١:٠٦:٥٦١٦:٢٤:٠٤١٦:٤٢:٠١٢٢:٢٦:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٠:٢٢١١:٠٧:١٦١٦:٢٤:٠٠١٦:٤١:٥٨٢٢:٢٧:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥١:٠٨١١:٠٧:٣٨١٦:٢٣:٥٧١٦:٤١:٥٧٢٢:٢٧:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥١:٥٣١١:٠٧:٥٩١٦:٢٣:٥٦١٦:٤١:٥٧٢٢:٢٧:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٢:٣٨١١:٠٨:٢٢١٦:٢٣:٥٦١٦:٤١:٥٩٢٢:٢٨:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٣:٢٣١١:٠٨:٤٥١٦:٢٣:٥٨١٦:٤٢:٠٢٢٢:٢٨:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٤:٠٧١١:٠٩:٠٩١٦:٢٤:٠٢١٦:٤٢:٠٧٢٢:٢٨:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٤:٥١١١:٠٩:٣٣١٦:٢٤:٠٧١٦:٤٢:١٣٢٢:٢٩:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٥:٣٥١١:٠٩:٥٨١٦:٢٤:١٤١٦:٤٢:٢١٢٢:٢٩:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٦:١٨١١:١٠:٢٤١٦:٢٤:٢٢١٦:٤٢:٣١٢٢:٢٩:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٧:٠٠١١:١٠:٤٩١٦:٢٤:٣٢١٦:٤٢:٤٢٢٢:٣٠:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٧:٤٢١١:١١:١٦١٦:٢٤:٤٣١٦:٤٢:٥٤٢٢:٣٠:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٥:٥٨:٢٣١١:١١:٤٣١٦:٢٤:٥٦١٦:٤٣:٠٨٢٢:٣١:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٩:٠٤١١:١٢:١٠١٦:٢٥:١٠١٦:٤٣:٢٣٢٢:٣١:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٩:٤٣١١:١٢:٣٧١٦:٢٥:٢٦١٦:٤٣:٤٠٢٢:٣١:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٠:٢٢١١:١٣:٠٥١٦:٢٥:٤٤١٦:٤٣:٥٨٢٢:٣٢:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠١:٠١١١:١٣:٣٤١٦:٢٦:٠٢١٦:٤٤:١٧٢٢:٣٢:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠١:٣٨١١:١٤:٠٢١٦:٢٦:٢٣١٦:٤٤:٣٨٢٢:٣٣:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٢:١٥١١:١٤:٣١١٦:٢٦:٤٤١٦:٤٥:٠١٢٢:٣٣:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٢:٥٠١١:١٥:٠٠١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٥:٢٤٢٢:٣٤:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٣:٢٥١١:١٥:٣٠١٦:٢٧:٣٢١٦:٤٥:٤٩٢٢:٣٤:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٣:٥٩١١:١٥:٥٩١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٦:١٥٢٢:٣٥:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٤:٣١١١:١٦:٢٩١٦:٢٨:٢٥١٦:٤٦:٤٣٢٢:٣٥:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٥:٠٣١١:١٦:٥٩١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٧:١١٢٢:٣٦:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جالق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جالق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جالق

جالق شهری در بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر جالق در ویکیپدیا

شهر جالق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جالق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جالق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جالق بر روی نقشه

شهر جالق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جالق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جالق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جالق
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جالق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جالق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جالق رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق جالق
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جالق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جالق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جالق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جالق
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جالق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جالق
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جالق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جالق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو