جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جالق

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جالق


اذان صبح: ٠٣:٥٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٧:١٩
اذان ظهر: ١١:١٢:٠١
غروب آفتاب: ١٧:١٦:١٨
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٥١
نیمه شب: ٢٢:٣٣:٤٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جالق (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر جالق)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جالق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جالق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

‌حضرت محمد (ص)
همانا یكی از سعادت‌های هر شخصی این است كه عمرش، طولانی شود و خداوند، توبه كردن را، روزیش نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جالق

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جالق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جالق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جالق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٣:٥٩١٢:١٦:٥٦١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٣٦٢٣:٣٥:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٣:٠٦١٢:١٦:٤٦١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٨:١٢٢٣:٣٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٢:١٤١٢:١٦:٣٨١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:٤٨٢٣:٣٥:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:١٠٠٥:٤١:٢٣١٢:١٦:٢٩١٨:٥١:٥٨١٩:٠٩:٢٤٢٣:٣٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٠:٣٤١٢:١٦:٢٢١٨:٥٢:٣٣١٩:١٠:٠٠٢٣:٣٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:١٦:١٤١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٣٧٢٣:٣٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:١٦:٠٨١٨:٥٣:٤١١٩:١١:١٣٢٣:٣٤:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣٨:٠٩١٢:١٦:٠١١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٥٠٢٣:٣٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٠٣٠٥:٣٧:٢٣١٢:١٥:٥٦١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٢٧٢٣:٣٣:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٦:٣٨١٢:١٥:٥١١٨:٥٥:٢٥١٩:١٣:٠٤٢٣:٣٣:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:١٥:٤٦١٨:٥٦:٠٠١٩:١٣:٤١٢٣:٣٣:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:١٠٠٥:٣٥:١١١٢:١٥:٤٢١٨:٥٦:٣٥١٩:١٤:١٨٢٣:٣٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٤:٢٩١٢:١٥:٣٩١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٥٤٢٣:٣٣:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٣:٤٩١٢:١٥:٣٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٥:٣١٢٣:٣٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٣:٠٩١٢:١٥:٣٤١٨:٥٨:١٩١٩:١٦:٠٩٢٣:٣٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٢:٣١١٢:١٥:٣٢١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٤٦٢٣:٣٢:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣١:٥٣١٢:١٥:٣١١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٣٢٣:٣٢:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣١:١٧١٢:١٥:٣٠١٩:٠٠:٠٣١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٢:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٠:٤٢١٢:١٥:٣٠١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٣٦٢٣:٣٢:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٥:٣١١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٣٢٣:٣٢:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٢٩:٣٦١٢:١٥:٣٢١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٠٢٣:٣٢:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢٩:٠٥١٢:١٥:٣٤١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٢:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٢٨:٣٥١٢:١٥:٣٧١٩:٠٢:٥٦١٩:٢١:٠٣٢٣:٣٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٢٠٠٥:٢٨:٠٦١٢:١٥:٣٩١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٧:٣٩١٢:١٥:٤٣١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٠١٠٥:٢٧:١٣١٢:١٥:٤٧١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٥١٢٣:٣٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٢٦:٤٨١٢:١٥:٥٢١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٢٧٢٣:٣١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٢٦:٢٤١٢:١٥:٥٧١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٨:١٢٠٥:٢٦:٠٢١٢:١٦:٠٢١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٣٧٢٣:٣١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جالق

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جالق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جالق

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جالق

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جالق

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٣:٢٨١٢:٢١:٥٤١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٦:٥٩٢٣:٤١:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٣:٥٨١٢:٢١:٣٨١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٥:٥٦٢٣:٤١:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٤:٢٧١٢:٢١:٢٢١٨:٤٧:٥٢١٩:٠٤:٥٣٢٣:٤١:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٤:٥٦١٢:٢١:٠٥١٨:٤٦:٥٠١٩:٠٣:٤٩٢٣:٤١:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢٠:٤٨١٨:٤٥:٤٧١٩:٠٢:٤٥٢٣:٤١:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٥:٥٣١٢:٢٠:٣١١٨:٤٤:٤٤١٩:٠١:٤٠٢٣:٤٠:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٦:٢٢١٢:٢٠:١٣١٨:٤٣:٤٠١٩:٠٠:٣٤٢٣:٤٠:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٦:٥٠١٢:١٩:٥٥١٨:٤٢:٣٥١٨:٥٩:٢٨٢٣:٤٠:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٥:٥٧:١٨١٢:١٩:٣٧١٨:٤١:٣٠١٨:٥٨:٢٢٢٣:٤٠:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:١٩:١٨١٨:٤٠:٢٥١٨:٥٧:١٥٢٣:٣٩:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٨:١٤١٢:١٨:٥٩١٨:٣٩:١٩١٨:٥٦:٠٧٢٣:٣٩:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:١٨:٤٠١٨:٣٨:١٢١٨:٥٥:٠٠٢٣:٣٩:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٥:٥٩:١٠١٢:١٨:٢٠١٨:٣٧:٠٥١٨:٥٣:٥١٢٣:٣٩:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٥:٥٩:٣٧١٢:١٨:٠٠١٨:٣٥:٥٨١٨:٥٢:٤٣٢٣:٣٨:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٠:٠٥١٢:١٧:٤٠١٨:٣٤:٥٠١٨:٥١:٣٤٢٣:٣٨:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٠:٣٢١٢:١٧:٢٠١٨:٣٣:٤٢١٨:٥٠:٢٥٢٣:٣٨:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٠:٥٩١٢:١٦:٥٩١٨:٣٢:٣٤١٨:٤٩:١٥٢٣:٣٨:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠١:٢٦١٢:١٦:٣٨١٨:٣١:٢٥١٨:٤٨:٠٦٢٣:٣٧:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠١:٥٣١٢:١٦:١٧١٨:٣٠:١٦١٨:٤٦:٥٦٢٣:٣٧:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٢:٢٠١٢:١٥:٥٦١٨:٢٩:٠٧١٨:٤٥:٤٦٢٣:٣٧:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٢:٤٧١٢:١٥:٣٥١٨:٢٧:٥٨١٨:٤٤:٣٥٢٣:٣٦:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٣:١٤١٢:١٥:١٤١٨:٢٦:٤٨١٨:٤٣:٢٥٢٣:٣٦:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٣:٤١١٢:١٤:٥٢١٨:٢٥:٣٨١٨:٤٢:١٥٢٣:٣٦:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٤:٠٨١٢:١٤:٣١١٨:٢٤:٢٨١٨:٤١:٠٤٢٣:٣٦:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:١٤:٠٩١٨:٢٣:١٨١٨:٣٩:٥٣٢٣:٣٥:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٥:٠٢١٢:١٣:٤٨١٨:٢٢:٠٨١٨:٣٨:٤٣٢٣:٣٥:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٥:٣٠١٢:١٣:٢٦١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٧:٣٢٢٣:٣٥:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٥:٥٧١٢:١٣:٠٥١٨:١٩:٤٨١٨:٣٦:٢٢٢٣:٣٤:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٦:٢٤١٢:١٢:٤٣١٨:١٨:٣٨١٨:٣٥:١١٢٣:٣٤:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٦:٥١١٢:١٢:٢٢١٨:١٧:٢٨١٨:٣٤:٠١٢٣:٠٤:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٣٠٥:٠٧:١٩١١:١٢:٠١١٧:١٦:١٨١٧:٣٢:٥١٢٢:٣٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جالق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جالق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جالق

جالق شهری در بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر جالق در ویکیپدیا

شهر جالق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جالق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جالق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جالق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جالق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جالق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جالق
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جالق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جالق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جالق رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جالق دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جالق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جالق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جالق
زمان پخش اذان آنلاین به افق جالق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جالق
زمان پخش اذان زنده به افق جالق
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جالق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جالق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو