جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جاسک

جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز جاسک

اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٨
اذان ظهر: ١١:٤٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٠٧

یکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩
٢٣ رجب ١٤٤٢ قمری
٠٧ مارس ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جاسک (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ اسفند ٩٩ شهر جاسک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر جاسک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جاسک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فردوسی
آن كه آفریننده و باشكوه است، در این جهان رنجهای بسیار خواهد دید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جاسک

اوقات شرعی اسفند ٩٩ | اوقات شرعی مارس ٢١ | اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جاسک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاسک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جاسک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاسک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جاسک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٧:٠٨١٢:٣٩:٠٩١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:١١٢٣:٥٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٦:١١١٢:٣٨:٥٤١٩:٠٢:٠١١٩:١٨:٤٠٢٣:٥٩:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٥:١٤١٢:٣٨:٤٠١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:١١٢٣:٥٩:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٤:١٧١٢:٣٨:٢٦١٩:٠٢:٥٨١٩:١٩:٤١٢٣:٥٩:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٨:١٣١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:١١٢٣:٥٨:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٢:٢٦١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٣:٥٦١٩:٢٠:٤٢٢٣:٥٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١١:٣٢١٢:٣٧:٤٧١٩:٠٤:٢٥١٩:٢١:١٣٢٣:٥٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٠:٣٨١٢:٣٧:٣٥١٩:٠٤:٥٤١٩:٢١:٤٤٢٣:٥٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٠٩:٤٥١٢:٣٧:٢٣١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:١٥٢٣:٥٧:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٨:٥٢١٢:٣٧:١٢١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٤٦٢٣:٥٧:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٧:٠١١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:١٨٢٣:٥٦:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٧:١٠١٢:٣٦:٥٠١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٥٠٢٣:٥٦:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٤:٢٢٢٣:٥٦:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٥:٣٠١٢:٣٦:٣١١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٤:٥٤٢٣:٥٦:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٢٦٢٣:٥٥:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٣:٥٤١٢:٣٦:١٣١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٥:٥٨٢٣:٥٥:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٣:٠٧١٢:٣٦:٠٥١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٣١٢٣:٥٥:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٢:٢١١٢:٣٥:٥٨١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٠٤٢٣:٥٥:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٥:٥١١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٣٧٢٣:٥٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٠:٥٣١٢:٣٥:٤٥١٩:١٠:٥٧١٩:٢٨:١٠٢٣:٥٤:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٥:٣٩١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:٤٤٢٣:٥٤:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٥:٣٤١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:١٧٢٣:٥٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٥:٢٩١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٤:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٥:٢٥١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٥:٢٢١٩:١٣:٣٥١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٥:١٩١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٣:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٥:١٧١٩:١٤:٣٩١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٥:٣٨١٢:٣٥:١٥١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٣:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٥:٠٤١٢:٣٥:١٤١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاسک

اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر جاسک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر جاسک

شعبان
رجب ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر جاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر جاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاسک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر جاسک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ م شهر جاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر جاسک

آوریل
مارس ٢٠٢١ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر جاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر جاسک شهر جاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر جاسک شهر جاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاسک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر جاسک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر جاسک

فروردین
اسفند ١٣٩٩ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٠:٤٩١١:٥٢:٤١١٧:٣٤:٥٣١٧:٥١:٢٨٢٣:١٤:٤٠
٠٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٠:٠٠١١:٥٢:٣٥١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٢:٠٣٢٣:١٤:٣٦
٠٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٠٩:١١١١:٥٢:٢٨١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٢:٣٨٢٣:١٤:٣١
٠٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٠٨:٢٠١١:٥٢:٢٠١٧:٣٦:٤١١٧:٥٣:١٢٢٣:١٤:٢٥
٠٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٠٧:٢٩١١:٥٢:١٢١٧:٣٧:١٦١٧:٥٣:٤٦٢٣:١٤:١٨
٠٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٠٦:٣٧١١:٥٢:٠٣١٧:٣٧:٥١١٧:٥٤:٢٠٢٣:١٤:١١
٠٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٥:٤٤١١:٥١:٥٤١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٤:٥٣٢٣:١٤:٠٣
٠٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٠٤:٥٠١١:٥١:٤٤١٧:٣٨:٥٩١٧:٥٥:٢٦٢٣:١٣:٥٤
٠٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٣:٥٦١١:٥١:٣٤١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٥:٥٨٢٣:١٣:٤٤
١٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٣:٠١١١:٥١:٢٢١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٦:٣٠٢٣:١٣:٣٤
١١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٢:٠٥١١:٥١:١١١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٧:٠٢٢٣:١٣:٢٣
١٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠١:٠٨١١:٥٠:٥٩١٧:٤١:١١١٧:٥٧:٣٤٢٣:١٣:١٢
١٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٠:١١١١:٥٠:٤٦١٧:٤١:٤٣١٧:٥٨:٠٥٢٣:١٣:٠٠
١٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٥:٥٩:١٤١١:٥٠:٣٣١٧:٤٢:١٥١٧:٥٨:٣٦٢٣:١٢:٤٨
١٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٥:٥٨:١٦١١:٥٠:٢٠١٧:٤٢:٤٦١٧:٥٩:٠٧٢٣:١٢:٣٥
١٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٥:٥٧:١٧١١:٥٠:٠٦١٧:٤٣:١٧١٧:٥٩:٣٧٢٣:١٢:٢١
١٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٥:٥٦:١٨١١:٤٩:٥٢١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٠:٠٧٢٣:١٢:٠٧
١٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٥:٥٥:١٨١١:٤٩:٣٧١٧:٤٤:١٩١٨:٠٠:٣٧٢٣:١١:٥٣
١٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٥:٥٤:١٨١١:٤٩:٢٢١٧:٤٤:٤٩١٨:٠١:٠٧٢٣:١١:٣٨
٢٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٣:١٨١١:٤٩:٠٧١٧:٤٥:١٩١٨:٠١:٣٧٢٣:١١:٢٢
٢١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٥:٥٢:١٧١١:٤٨:٥٢١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٢:٠٦٢٣:١١:٠٦
٢٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥١:١٦١١:٤٨:٣٦١٧:٤٦:١٨١٨:٠٢:٣٥٢٣:١٠:٥٠
٢٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٠:١٤١١:٤٨:٢٠١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٣:٠٤٢٣:١٠:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٤٩:١٣١١:٤٨:٠٣١٧:٤٧:١٦١٨:٠٣:٣٣٢٣:١٠:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٥:٤٨:١١١١:٤٧:٤٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٤:٠٢٢٣:٠٩:٥٩
٢٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٤٧:٠٨١١:٤٧:٣٠١٧:٤٨:١٤١٨:٠٤:٣٠٢٣:٠٩:٤١
٢٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٥:٤٦:٠٦١١:٤٧:١٢١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٤:٥٩٢٣:٠٩:٢٣
٢٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٤٥:٠٣١١:٤٦:٥٥١٧:٤٩:١٠١٨:٠٥:٢٧٢٣:٠٩:٠٤
٢٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٤٤:٠٠١١:٤٦:٣٨١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٥:٥٥٢٣:٠٨:٤٥
٣٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٤٢:٥٧١١:٤٦:٢٠١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٦:٢٣٢٣:٠٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر جاسک شهر جاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر جاسک شهر جاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاسک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جاسک

بندر جاسک یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان جاسک قرار دارد؛ و از شهرهای استراتژیک ایران می‌باشد

شهر جاسک در ویکیپدیا

شهر جاسک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جاسک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جاسک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جاسک بر روی نقشه

شهر جاسک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جاسک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جاسک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جاسک
اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر جاسک + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ شهر جاسک + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر جاسک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جاسک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جاسک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جاسک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جاسک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جاسک
افق شرعی امروز فردا جاسک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جاسک
زمان پخش اذان آنلاین به افق جاسک
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ جاسک دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ جاسک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جاسک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جاسک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جاسک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو