جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جاسک

جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز جاسک


اذان صبح: ٠٥:١١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٣٦:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٥٣:١٥
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٢٨

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جاسک (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر جاسک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جاسک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاسک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ویكتور هوگو
گسیختن رشته ی علایق فرزندی، غریزه ی برخی از خانواده های بینوا است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جاسک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جاسک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاسک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جاسک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاسک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جاسک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٦:٣٩١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٣٠٢٣:٥٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٥:١٩١٢:٣٦:٢٩١٩:٠٨:٠١١٩:٢٥:٠٣٢٣:٥٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٤:٣١١٢:٣٦:٢١١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٣:٤٤١٢:٣٦:١٢١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٠٨٢٣:٥٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٦:٠٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٤١٢٣:٥٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٢:١٢١٢:٣٥:٥٧١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٥:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠١:٢٧١٢:٣٥:٥١١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٤٧٢٣:٥٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٠:٤٣١٢:٣٥:٤٥١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٢٠٢٣:٥٤:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٠:٠١١٢:٣٥:٣٩١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:٥٣٢٣:٥٤:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٤١٠٥:٥٩:١٩١٢:٣٥:٣٤١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٤:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٥:٢٩١٩:١٢:٤٠١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥٤:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٥:٢٥١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٣٤٢٣:٥٤:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣٥:٢٢١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٣:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٥:١٩١٩:١٤:١٥١٩:٣١:٤١٢٣:٥٣:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣٥:١٧١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٣:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٥:١٥١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٣:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٤:٥٦١٢:٣٥:١٤١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:٢٣٢٣:٥٣:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٥:١٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥٦٢٣:٥٣:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٥:١٤١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٣٠٢٣:٥٣:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٥:١٤١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٠٤٢٣:٥٣:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٢:٥٠١٢:٣٥:١٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٣٨٢٣:٥٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٥:١٧١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٣:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٥:٢٠١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٤٦٢٣:٥٢:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٥:٢٣١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٢:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٥:٣٠١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٥:٣٥١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣٥:٤٠١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٢:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاسک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جاسک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر جاسک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر جاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر جاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاسک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاسک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر جاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاسک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٥:١٧١٢:٤١:٣٧١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٤:٢٠٠٠:٠٢:٢١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٥:٤٣١٢:٤١:٢١١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٣:٢١٠٠:٠٢:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٦:٠٨١٢:٤١:٠٥١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٢:٢١٠٠:٠١:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٦:٣٣١٢:٤٠:٤٨١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:٢١٠٠:٠١:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٦:٥٨١٢:٤٠:٣١١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٠:٢١٠٠:٠١:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:١٧:٢٣١٢:٤٠:١٤١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٢٠٠٠:٠١:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٧:٤٨١٢:٣٩:٥٦١٩:٠١:٤٢١٩:١٨:١٨٠٠:٠١:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٨:١٢١٢:٣٩:٣٨١٩:٠٠:٤١١٩:١٧:١٦٠٠:٠٠:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٣٩:٢٠١٨:٥٩:٤٠١٩:١٦:١٣٠٠:٠٠:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:١٩:٠١١٢:٣٩:٠١١٨:٥٨:٣٨١٩:١٥:١٠٠٠:٠٠:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٨:٤٢١٨:٥٧:٣٦١٩:١٤:٠٧٠٠:٠٠:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:١٩:٤٩١٢:٣٨:٢٢١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٠٣٢٣:٥٩:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٠:١٣١٢:٣٨:٠٣١٨:٥٥:٣٠١٩:١١:٥٨٢٣:٥٩:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٠:٣٦١٢:٣٧:٤٣١٨:٥٤:٢٧١٩:١٠:٥٤٢٣:٥٩:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢١:٠٠١٢:٣٧:٢٣١٨:٥٣:٢٣١٩:٠٩:٤٩٢٣:٥٩:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢١:٢٣١٢:٣٧:٠٢١٨:٥٢:١٩١٩:٠٨:٤٤٢٣:٥٨:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢١:٤٧١٢:٣٦:٤٢١٨:٥١:١٤١٩:٠٧:٣٨٢٣:٥٨:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٢:١٠١٢:٣٦:٢١١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٦:٣٣٢٣:٥٨:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٢:٣٣١٢:٣٦:٠٠١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٥:٢٧٢٣:٥٧:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٢:٥٦١٢:٣٥:٣٩١٨:٤٧:٥٩١٩:٠٤:٢٠٢٣:٥٧:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٣:١٩١٢:٣٥:١٨١٨:٤٦:٥٤١٩:٠٣:١٤٢٣:٥٧:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٣:٤٢١٢:٣٤:٥٧١٨:٤٥:٤٨١٩:٠٢:٠٨٢٣:٥٧:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٤:٠٥١٢:٣٤:٣٥١٨:٤٤:٤٢١٩:٠١:٠١٢٣:٥٦:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٤:٢٨١٢:٣٤:١٤١٨:٤٣:٣٦١٨:٥٩:٥٥٢٣:٥٦:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٤:٥٢١٢:٣٣:٥٢١٨:٤٢:٣٠١٨:٥٨:٤٨٢٣:٥٦:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٢٥:١٥١٢:٣٣:٣١١٨:٤١:٢٤١٨:٥٧:٤١٢٣:٥٥:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٢٥:٣٨١٢:٣٣:٠٩١٨:٤٠:١٨١٨:٥٦:٣٥٢٣:٥٥:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٢٦:٠١١٢:٣٢:٤٨١٨:٣٩:١٢١٨:٥٥:٢٨٢٣:٥٥:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٦:٢٤١٢:٣٢:٢٦١٨:٣٨:٠٥١٨:٥٤:٢٢٢٣:٥٤:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٢٦:٤٨١٢:٣٢:٠٥١٨:٣٦:٥٩١٨:٥٣:١٥٢٣:٢٤:٢٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:٥٨٠٥:٢٧:١١١١:٣١:٤٤١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٢:٠٩٢٢:٥٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاسک شهر جاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاسک شهر جاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاسک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جاسک

بندر جاسک یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان جاسک قرار دارد؛ و از شهرهای استراتژیک ایران می‌باشد

شهر جاسک در ویکیپدیا

شهر جاسک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جاسک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جاسک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جاسک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جاسک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جاسک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جاسک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جاسک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر جاسک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاسک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جاسک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جاسک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جاسک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جاسک
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جاسک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاسک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جاسک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا جاسک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جاسک
زمان پخش اذان آنلاین به افق جاسک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جاسک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو