جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف

جاسک | جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز جاسک بتون سقف


اذان صبح: ٠٤:١٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:١٧
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٥١

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای جاسک بتون سقف)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای جاسک بتون سقف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جاسک بتون سقف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

بنجامین فرانكلین
شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جاسک بتون سقف

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جاسک بتون سقف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جاسک بتون سقف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جاسک بتون سقف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جاسک بتون سقف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٦:٤٦١٢:٣٦:٣٨١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٥١٢٣:٥٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٥:٥٦١٢:٣٦:٢٩١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٤:٢٣٢٣:٥٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٥:٠٧١٢:٣٦:١٩١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٥:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٤:١٨١٢:٣٦:١١١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٥:٢٨٢٣:٥٥:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٣:٣١١٢:٣٦:٠٢١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٠١٢٣:٥٥:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٢:٤٤١٢:٣٥:٥٥١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٣٤٢٣:٥٥:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٥:٤٧١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٠٧٢٣:٥٥:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠١:١٤١٢:٣٥:٤١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٠:٣٠١٢:٣٥:٣٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:١٣٢٣:٥٤:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٠٠٥:٥٩:٤٨١٢:٣٥:٢٩١٩:١١:٣١١٩:٢٨:٤٦٢٣:٥٤:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٦٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٥:٢٤١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٢٠٢٣:٥٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣٥:١٩١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥٤:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٠٠٥:٥٧:٤٥١٢:٣٥:١٥١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٢٧٢٣:٥٣:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٧:٠٦١٢:٣٥:١٢١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:٠١٢٣:٥٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٥:٠٩١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٣:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٥:٠٧١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥٣:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٥:٠٥١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٣:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٥:٠٤١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٣:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٤:٠٩١٢:٣٥:٠٤١٩:١٦:١٦١٩:٣٣:٥٠٢٣:٥٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٥:٠٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٣:٠٦١٢:٣٥:٠٤١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٥:٠٦١٩:١٧:٥١١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٥:٠٧١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥٢:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥١:٤١١٢:٣٥:١٠١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥١:١٥١٢:٣٥:١٣١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:١٣٢٣:٥٢:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٥:١٦١٩:١٩:٥٨١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥٢:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٢:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٥:٢٥١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:٥٣٢٣:٥٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٥:٣٠١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جاسک بتون سقف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جاسک بتون سقف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جاسک بتون سقف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاسک بتون سقف

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای جاسک بتون سقف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جاسک بتون سقف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جاسک بتون سقف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای جاسک بتون سقف

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جاسک بتون سقف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای جاسک بتون سقف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای جاسک بتون سقف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جاسک بتون سقف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جاسک بتون سقف

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای جاسک بتون سقف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جاسک بتون سقف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جاسک بتون سقف

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٥:٢١١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٢٨٢٣:٥٢:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٥:٢٦١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٢:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٥:٣١١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٣٣٢٣:٥٢:٤٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٠:٠٦٢٣:٥٢:٤١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٣٨٢٣:٥٢:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٨:٤٢١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:١٠٢٣:٥٢:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٥:٥٧١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٤١٢٣:٥٢:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٦:٠٤١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:١٢٢٣:٥٢:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٦:١٢١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٢:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٦:٢١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٢:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥٣:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:١٢٢٣:٥٣:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٦:٤٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٤١٢٣:٥٣:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٦:٥٩١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٣:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٣:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٦:٥٩١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٠٣٢٣:٥٣:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٧:٣١١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٣٠٢٣:٥٣:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٧:٤٣١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٣:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٦:٥٣١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٤:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٦:٥٣١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٤:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٨:١٨١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٠٧٢٣:٥٤:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٤:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٥١٢٣:٥٤:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:١١٢٣:٥٤:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٥:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٩:٢٠١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥٥:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٩:٣٣١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٠٧٢٣:٥٥:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٢٤٢٣:٥٥:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٥:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٠:١٢١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٤٢٣:٥٦:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٦:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جاسک بتون سقف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جاسک بتون سقف روستای جاسک بتون سقف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای جاسک بتون سقف روستای جاسک بتون سقف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جاسک بتون سقف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جاسک بتون سقف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جاسک بتون سقف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جاسک بتون سقف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جاسک بتون سقف

روستای جاسک بتون سقف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جاسک بتون سقف
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای جاسک بتون سقف + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای جاسک بتون سقف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جاسک بتون سقف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ جاسک بتون سقف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جاسک بتون سقف
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاسک بتون سقف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جاسک بتون سقف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جاسک بتون سقف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جاسک بتون سقف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جاسک بتون سقف
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاسک بتون سقف دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جاسک بتون سقف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو