جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جاروبکاران

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز جاروبکاران


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٩:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٣

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جاروبکاران (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای جاروبکاران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جاروبکاران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جاروبکاران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ارد بزرگ
میهن دوستی، دسته و گروه نمی خواهد! این خواستی همه گیر است؛ كه اگر جز این باشد باید در شگفت بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جاروبکاران

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جاروبکاران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جاروبکاران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جاروبکاران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جاروبکاران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جاروبکاران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٣:١٩١٣:١٠:٥٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٧:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٢:١٨١٣:١٠:٤١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٧:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣١:١٧١٣:١٠:٣١١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٧:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:١٨١٣:١٠:٢٣١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٦:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٩:١٩١٣:١٠:١٤١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٠:٠٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٦:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٢١٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٩:٤١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٥:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٥:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٤:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٤:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢١:١٩١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٩:٢١١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٤:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٩:١٩١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٤:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٩:١٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٣:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٨:١٦١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٩:١٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٦:١٢١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٣:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٣:١٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٢:٤١١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٢:١١١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٢:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٤٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جاروبکاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جاروبکاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جاروبکاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاروبکاران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جاروبکاران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جاروبکاران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جاروبکاران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جاروبکاران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جاروبکاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جاروبکاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جاروبکاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جاروبکاران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جاروبکاران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جاروبکاران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جاروبکاران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جاروبکاران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جاروبکاران

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٤:٥١٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٠٩٠٠:٢٦:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٥:٠٣٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:١٩٠٠:٢٦:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٥:١٦٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٢٩٠٠:٢٦:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٥:٢٩٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٣٧٠٠:٢٦:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٩:٢٧١٣:١٥:٤٢٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٤٣٠٠:٢٧:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٥:٥٤٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٤٨٠٠:٢٧:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٠:٠٥١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤١:٥٢٠٠:٢٧:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٠:٢٧١٣:١٦:١٩٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٧:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٠:٤٩١٣:١٦:٣١٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٨:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١١:١٢١٣:١٦:٤٣٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٨:١٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:١١:٣٦١٣:١٦:٥٥٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٥٠٠٠:٢٨:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٢:٠١١٣:١٧:٠٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٤٦٠٠:٢٨:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٢:٢٧١٣:١٧:١٧٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٤٠٠٠:٢٩:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٥٤١٣:١٧:٢٨٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:٣٣٠٠:٢٩:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٣:٢٢١٣:١٧:٣٨٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٢٣٠٠:٢٩:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٣:٥٠١٣:١٧:٤٨٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:١٣٠٠:٢٩:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٤:٢٠١٣:١٧:٥٨٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٠:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٤:٥٠١٣:١٨:٠٧٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٠:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٥:٢٠١٣:١٨:١٦٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٠:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:٥٢١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣٠:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٦:٢٤١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣١:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤١٠٦:١٦:٥٦١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣١:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٧:٣٠١٣:١٨:٤٦٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣١:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٨:٠٣١٣:١٨:٥٢٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣١:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٨:٣٨١٣:١٨:٥٨٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣١:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٩:١٢١٣:١٩:٠٣٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٢:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٩:٤٧١٣:١٩:٠٨٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٢:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٩:١٣٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣٢:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٩:١٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٢:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢١:٣٦١٣:١٩:١٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٢:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٢:١٢١٣:١٩:٢٢٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جاروبکاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جاروبکاران روستای جاروبکاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جاروبکاران روستای جاروبکاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جاروبکاران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جاروبکاران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جاروبکاران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جاروبکاران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جاروبکاران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جاروبکاران

روستای جاروبکاران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جاروبکاران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جاروبکاران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جاروبکاران
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جاروبکاران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جاروبکاران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جاروبکاران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جاروبکاران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جاروبکاران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جاروبکاران
زمان پخش اذان آنلاین به افق جاروبکاران
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جاروبکاران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جاروبکاران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جاروبکاران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جاروبکاران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاروبکاران دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جاروبکاران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جاروبکاران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو