جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جاجرم

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جاجرم


اذان صبح: ٠٤:٥١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٠
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٣١
اذان مغرب: ١٩:٣٢:١٦
نیمه شب: ٠٠:٠١:٥٢

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جاجرم (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر جاجرم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جاجرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
كسی كه زكات مال خود را بدهد و مهمان را محترم بشمارد و در هنگام سختی (‌هم)‌ بخشش نماید، از بخل ‌ (و خسیسی) به دور است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جاجرم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جاجرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جاجرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٢:٤١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٥:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٦:١١١٢:٤٢:٣١١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٢:١٣١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥١:٢٩١٢:٤١:٥٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٤١:٥٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٩:١٤١٢:٤١:٤٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤١:٣٧١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٣:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٣٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٢٧١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤١:٢٢١٩:٣٨:١٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤١:١٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤١:١٥١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:١١٢٣:٥١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤١:١٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤١:٠٣١٢:٤١:١٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٥١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤١:٠٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٩:١٤١٢:٤١:٠٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٥١٢٣:٥٠:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٨:٢١١٢:٤١:٠٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٥٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٧:٣٠١٢:٤١:٠٦١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٠:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٦:٤١١٢:٤١:٠٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٥٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٥:٥٢١٢:٤١:٠٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٥:٠٦١٢:٤١:١٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٤١:١٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٩:١٢٢٣:٤٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٢٠٥:٣٣:٣٧١٢:٤١:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٤١:١٩١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥٦٢٣:٤٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٣٢:١٥١٢:٤١:٢٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:١١:٤٦٢٣:٤٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٣١:٣٧١٢:٤١:٢٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣١:٠٠١٢:٤١:٣٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢٦٢٣:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جاجرم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جاجرم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٩:١٢١٢:٥٠:٢١١٩:٠٢:٠٦١٩:٢٠:٣٣٠٠:٠٦:٥٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:٢٧٠٠:٠٦:٣١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٦:١٤١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٢:٢١٠٠:٠٦:٠٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٤:٤٥١٢:٤٩:٢٧١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:١٤٠٠:٠٥:٤٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:١٧١٢:٤٩:٠٩١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٤:٠٨٠٠:٠٥:٢٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣١:٤٨١٢:٤٨:٥١١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٥:٠٢٠٠:٠٤:٥٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٠:٢٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٥٦٠٠:٠٤:٣٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٨:٥٢١٢:٤٨:١٥١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٥٠٠٠:٠٤:١٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:٢٤١٢:٤٧:٥٨١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٤٥٠٠:٠٣:٤٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٥٧١٢:٤٧:٤٠١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٣٩٠٠:٠٣:٢٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٤:٢٩١٢:٤٧:٢٣١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٣٣٠٠:٠٣:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٣:٠٣١٢:٤٧:٠٦١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:٢٧٠٠:٠٢:٣٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٣٦١٢:٤٦:٤٩١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٢٢٠٠:٠٢:١٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٠:١٠١٢:٤٦:٣٢١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:١٦٠٠:٠١:٥٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٨:٤٥١٢:٤٦:١٦١٩:١٤:٢٤١٩:٣٣:١١٠٠:٠١:٢٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٧:٢٠١٢:٤٦:٠٠١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:٠٥٠٠:٠١:٠٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٥:٤٤١٩:١٦:٠٩١٩:٣٥:٠٠٠٠:٠٠:٤١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٤:٣١١٢:٤٥:٢٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٥٥٠٠:٠٠:١٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٣:٠٨١٢:٤٥:١٣١٩:١٧:٥٥١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٩:٥٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤١:٥٥٠٦:١١:٤٥١٢:٤٤:٥٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٩:٣٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:٢٣١٢:٤٤:٤٤١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٩:٠٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٤:٢٩١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٨:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٤:١٦١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٨:٢٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٤:٠٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٨:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٣:٤٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٧:٤١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٣:٣٧١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٧:١٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٣:٢٥١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:١٥٢٣:٥٦:٥٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٣:١٣١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:١٢٢٣:٥٦:٣٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٦:١٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٢:٥١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٨:٠٧١١:٥٢:٠٨١٧:٥٦:٤٦١٨:١٥:٠٩٢٣:٣٩:٠٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:٣٨١٢:٥١:٥٠١٨:٥٧:٣٩١٩:١٦:٠٣٠٠:٠٨:٤٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:٠٩١٢:٥١:٣٣١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٨:٢١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٣:٤٠١٢:٥١:١٥١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٥١٠٠:٠٧:٥٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٢:١٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٤٥٠٠:٠٧:٣٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٠:٤١١٢:٥٠:٣٩١٩:٠١:١٣١٩:١٩:٣٩٠٠:٠٧:١٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٩:١٢١٢:٥٠:٢١١٩:٠٢:٠٦١٩:٢٠:٣٣٠٠:٠٦:٥٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤١٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:٢٧٠٠:٠٦:٣١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٦:١٤١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٢:٢١٠٠:٠٦:٠٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٤:٤٥١٢:٤٩:٢٧١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:١٤٠٠:٠٥:٤٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:١٧١٢:٤٩:٠٩١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٤:٠٨٠٠:٠٥:٢٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣١:٤٨١٢:٤٨:٥١١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٥:٠٢٠٠:٠٤:٥٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٠:٢٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٥٦٠٠:٠٤:٣٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٨:٥٢١٢:٤٨:١٥١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٥٠٠٠:٠٤:١٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:٢٤١٢:٤٧:٥٨١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٤٥٠٠:٠٣:٤٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٥٧١٢:٤٧:٤٠١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٣٩٠٠:٠٣:٢٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٤:٢٩١٢:٤٧:٢٣١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٣٣٠٠:٠٣:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٣:٠٣١٢:٤٧:٠٦١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:٢٧٠٠:٠٢:٣٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٣٦١٢:٤٦:٤٩١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٢٢٠٠:٠٢:١٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٠:١٠١٢:٤٦:٣٢١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:١٦٠٠:٠١:٥٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٨:٤٥١٢:٤٦:١٦١٩:١٤:٢٤١٩:٣٣:١١٠٠:٠١:٢٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٧:٢٠١٢:٤٦:٠٠١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:٠٥٠٠:٠١:٠٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٥:٤٤١٩:١٦:٠٩١٩:٣٥:٠٠٠٠:٠٠:٤١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٤:٣١١٢:٤٥:٢٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٥٥٠٠:٠٠:١٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٣:٠٨١٢:٤٥:١٣١٩:١٧:٥٥١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٩:٥٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:١١:٤٥١٢:٤٤:٥٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٩:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:٢٣١٢:٤٤:٤٤١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٩:٠٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٤:٢٩١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٨:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٤:١٦١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٨:٢٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٤:٠٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٨:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٣:٤٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٧:٤١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جاجرم

جاجَر۫م۫، شهری در استان خراسان شمالی و مرکز شهرستان جاجرم است

شهر جاجرم در ویکیپدیا

شهر جاجرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جاجرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جاجرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جاجرم بر روی نقشه

شهر جاجرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جاجرم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جاجرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جاجرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جاجرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق جاجرم
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جاجرم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جاجرم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو