جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جاجرم

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جاجرم


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٨:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٥٩
نیمه شب: ٢٣:١٥:٤٤

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جاجرم (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر جاجرم)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جاجرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

بنجامین فرانكلین
استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر جاجرم

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جاجرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جاجرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٢:٥١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٥:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٢:٤١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٥:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٦:١١١٢:٤٢:٣١١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٢:١٣١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٤:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥١:٢٩١٢:٤١:٥٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٤١:٥٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٣:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٩:١٤١٢:٤١:٤٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٣:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤١:٣٧١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٣:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٣٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٢:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٢٧١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٢:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤١:٢٢١٩:٣٨:١٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٢:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤١:١٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٢:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤١:١٥١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:١١٢٣:٥١:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤١:١٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥١:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤١:٠٣١٢:٤١:١٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٥١:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤١:٠٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥١:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٩:١٤١٢:٤١:٠٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٥١٢٣:٥٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٨:٢١١٢:٤١:٠٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٥٠:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٧:٣٠١٢:٤١:٠٦١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٠:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٦:٤١١٢:٤١:٠٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٥٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٥:٥٢١٢:٤١:٠٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٠:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٥:٠٦١٢:٤١:١٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٠:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٤١:١٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٩:١٢٢٣:٤٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٢٠٥:٣٣:٣٧١٢:٤١:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٤١:١٩١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥٦٢٣:٤٩:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٣٢:١٥١٢:٤١:٢٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:١١:٤٦٢٣:٤٩:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٣١:٣٧١٢:٤١:٢٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٩:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣١:٠٠١٢:٤١:٣٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢٦٢٣:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جاجرم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر جاجرم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥١:٣١١١:٥٧:٢٢١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٣:١٨٢٣:١٣:١١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٥٠:٥١١١:٥٧:٣٤١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٤:٢٠٢٣:١٣:٢٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٥٠:٠٩١١:٥٧:٤٥١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٥:٢٣٢٣:١٣:٤٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٩:٢٥١١:٥٧:٥٦١٧:٠٦:٥١١٧:٢٦:٢٦٢٣:١٣:٥٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٨:٣٩١١:٥٨:٠٦١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٧:٢٨٢٣:١٤:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٧:٥٢١١:٥٨:١٤١٧:٠٩:٠١١٧:٢٨:٣١٢٣:١٤:٢٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٧:٠٣١١:٥٨:٢٣١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٣٤٢٣:١٤:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٦:١٣١١:٥٨:٣٠١٧:١١:١٢١٧:٣٠:٣٦٢٣:١٤:٤٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٥:٢١١١:٥٨:٣٦١٧:١٢:١٧١٧:٣١:٣٩٢٣:١٤:٥٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٤:٢٧١١:٥٨:٤٢١٧:١٣:٢٢١٧:٣٢:٤٢٢٣:١٥:٠٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٣:٣٢١١:٥٨:٤٦١٧:١٤:٢٧١٧:٣٣:٤٤٢٣:١٥:١٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٨:٥٠١٧:١٥:٣٢١٧:٣٤:٤٦٢٣:١٥:١٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:٣٨١١:٥٨:٥٣١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:٤٨٢٣:١٥:٢٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٠:٣٨١١:٥٨:٥٦١٧:١٧:٤١١٧:٣٦:٥٠٢٣:١٥:٣١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٩:٣٨١١:٥٨:٥٧١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٥٢٢٣:١٥:٣٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٨:٣٦١١:٥٨:٥٨١٧:١٩:٤٩١٧:٣٨:٥٣٢٣:١٥:٤٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٧:٣٢١١:٥٨:٥٨١٧:٢٠:٥٢١٧:٣٩:٥٥٢٣:١٥:٤٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٦:٢٨١١:٥٨:٥٧١٧:٢١:٥٦١٧:٤٠:٥٦٢٣:١٥:٤٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٥:٢٢١١:٥٨:٥٦١٧:٢٢:٥٩١٧:٤١:٥٧٢٣:١٥:٤٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:١٥١١:٥٨:٥٣١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٢:٥٨٢٣:١٥:٤٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٣:٠٦١١:٥٨:٥١١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٣:٥٨٢٣:١٥:٤٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٥٧١١:٥٨:٤٧١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٤:٥٩٢٣:١٥:٤٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٠:٤٦١١:٥٨:٤٣١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٥:٥٩٢٣:١٥:٤٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٩:٣٥١١:٥٨:٣٨١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٥٩٢٣:١٥:٤١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٢٢١١:٥٨:٣٢١٧:٢٩:١٣١٧:٤٧:٥٩٢٣:١٥:٣٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٧:٠٩١١:٥٨:٢٦١٧:٣٠:١٤١٧:٤٨:٥٨٢٣:١٥:٣٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٥:٥٤١١:٥٨:١٩١٧:٣١:١٥١٧:٤٩:٥٧٢٣:١٥:٢٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٤:٣٩١١:٥٨:١١١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٥٦٢٣:١٥:٢٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٣:٢٢١١:٥٨:٠٣١٧:٣٣:١٦١٧:٥١:٥٥٢٣:١٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٤:٥٥١١:٥٥:٥٢١٦:٥٧:٠٧١٧:١٧:٠٦٢٣:١١:١٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٤:٢٦١١:٥٦:٠٩١٦:٥٨:١١١٧:١٨:٠٧٢٣:١١:٣٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٣:٥٥١١:٥٦:٢٥١٦:٥٩:١٥١٧:١٩:٠٩٢٣:١١:٥٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٣:٢٢١١:٥٦:٤٠١٧:٠٠:٢٠١٧:٢٠:١١٢٣:١٢:١٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٢:٤٧١١:٥٦:٥٥١٧:٠١:٢٥١٧:٢١:١٣٢٣:١٢:٣٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥٢:١٠١١:٥٧:٠٩١٧:٠٢:٣٠١٧:٢٢:١٥٢٣:١٢:٥٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥١:٣١١١:٥٧:٢٢١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٣:١٨٢٣:١٣:١١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٥٠:٥١١١:٥٧:٣٤١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٤:٢٠٢٣:١٣:٢٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٥٠:٠٩١١:٥٧:٤٥١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٥:٢٣٢٣:١٣:٤٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٩:٢٥١١:٥٧:٥٦١٧:٠٦:٥١١٧:٢٦:٢٦٢٣:١٣:٥٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٨:٣٩١١:٥٨:٠٦١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٧:٢٨٢٣:١٤:١٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٧:٥٢١١:٥٨:١٤١٧:٠٩:٠١١٧:٢٨:٣١٢٣:١٤:٢٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٧:٠٣١١:٥٨:٢٣١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٣٤٢٣:١٤:٣٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٦:١٣١١:٥٨:٣٠١٧:١١:١٢١٧:٣٠:٣٦٢٣:١٤:٤٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٥:٢١١١:٥٨:٣٦١٧:١٢:١٧١٧:٣١:٣٩٢٣:١٤:٥٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٤:٢٧١١:٥٨:٤٢١٧:١٣:٢٢١٧:٣٢:٤٢٢٣:١٥:٠٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٣:٣٢١١:٥٨:٤٦١٧:١٤:٢٧١٧:٣٣:٤٤٢٣:١٥:١٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٨:٥٠١٧:١٥:٣٢١٧:٣٤:٤٦٢٣:١٥:١٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:٣٨١١:٥٨:٥٣١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:٤٨٢٣:١٥:٢٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٠:٣٨١١:٥٨:٥٦١٧:١٧:٤١١٧:٣٦:٥٠٢٣:١٥:٣١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٩:٣٨١١:٥٨:٥٧١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٥٢٢٣:١٥:٣٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٨:٣٦١١:٥٨:٥٨١٧:١٩:٤٩١٧:٣٨:٥٣٢٣:١٥:٤٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٧:٣٢١١:٥٨:٥٨١٧:٢٠:٥٢١٧:٣٩:٥٥٢٣:١٥:٤٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٦:٢٨١١:٥٨:٥٧١٧:٢١:٥٦١٧:٤٠:٥٦٢٣:١٥:٤٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٥:٢٢١١:٥٨:٥٦١٧:٢٢:٥٩١٧:٤١:٥٧٢٣:١٥:٤٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:١٥١١:٥٨:٥٣١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٢:٥٨٢٣:١٥:٤٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٣:٠٦١١:٥٨:٥١١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٣:٥٨٢٣:١٥:٤٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٥٧١١:٥٨:٤٧١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٤:٥٩٢٣:١٥:٤٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٠:٤٦١١:٥٨:٤٣١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٥:٥٩٢٣:١٥:٤٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٩:٣٥١١:٥٨:٣٨١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٥٩٢٣:١٥:٤١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جاجرم

جاجَر۫م۫، شهری در استان خراسان شمالی و مرکز شهرستان جاجرم است

شهر جاجرم در ویکیپدیا

شهر جاجرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جاجرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جاجرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جاجرم بر روی نقشه

شهر جاجرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جاجرم
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جاجرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جاجرم
جدول اوقات شرعی امروز فردا جاجرم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جاجرم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جاجرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جاجرم
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ جاجرم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو