جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جاجرم

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جاجرم

اذان صبح: ٠٤:١٣:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٣١
اذان ظهر: ١١:٣٤:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٤٩:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٢:٤١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جاجرم (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر جاجرم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جاجرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جاجرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

پرمودا باترا
بزرگترین دشمن انسان، خودش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جاجرم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جاجرم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جاجرم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٠:٤٣١٢:٤٤:٤٧١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٩:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:٢١١٢:٤٤:٣٣١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥٨:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:٠٠١٢:٤٤:١٩١٩:٢١:١٥١٩:٤٠:١٩٢٣:٥٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٦:٤٠١٢:٤٤:٠٦١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:١٤٢٣:٥٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٣:٥٣١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:١٠٢٣:٥٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٣:٤٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤٣:٢٨١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٣:١٦١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٥٨٢٣:٥٦:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٠:١١١٢:٤٣:٠٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٦:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٦:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٢:٤٣١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٥:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٤٢٢٣:٥٥:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٣٩٢٣:٥٤:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٤:٠٤١٢:٤٢:١٤١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٢:٠٦١٩:٣١:٥٣١٩:٥١:٣١٢٣:٥٤:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥١:٤٤١٢:٤١:٥٨١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٢٨٢٣:٥٤:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤١:٥١١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٣:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٤١:٤٤١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٣:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤١:٣٧١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:١٧٢٣:٥٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٧:١٨١٢:٤١:٣٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٢:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٦:١٥١٢:٤١:٢٧١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:٠٩٢٣:٥٢:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٥:١٢١٢:٤١:٢٢١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٠٥٢٣:٥٢:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٤:١١١٢:٤١:١٨١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٩:٠١٢٣:٥٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٣:١٢١٢:٤١:١٥١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:٥٧٢٣:٥١:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٢:١٣١٢:٤١:١٢١٩:٤٠:٤٢٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٥١:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤١:١٦١٢:٤١:١٠١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥١:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:١١٠٥:٤٠:٢١١٢:٤١:٠٨١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٢:٤٣٢٣:٥١:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٩:٢٦١٢:٤١:٠٧١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٥٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٨:٣٤١٢:٤١:٠٦١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٥٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جاجرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جاجرم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جاجرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جاجرم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جاجرم شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جاجرم شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٢:٤٣١١:٣٧:٢٢١٧:٤١:٢٥١٧:٥٩:٤٦٢٢:٥٤:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٣:٣٢١١:٣٧:٠١١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:١٤٢٢:٥٤:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٤:٢٢١١:٣٦:٤٠١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٤٣٢٢:٥٤:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٣٥:١١١١:٣٦:١٩١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:١٢٢٢:٥٣:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٦:٠١١١:٣٥:٥٨١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٤١٢٢:٥٣:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٣٦:٥١١١:٣٥:٣٨١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:١٠٢٢:٥٣:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٣٧:٤١١١:٣٥:١٨١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٠:٤٠٢٢:٥٢:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٨:٣١١١:٣٤:٥٨١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٩:١٠٢٢:٥٢:٤١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٣٩:٢٢١١:٣٤:٣٨١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٤١٢٢:٥٢:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٠:١٢١١:٣٤:١٨١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٦:١٢٢٢:٥٢:٠٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٤١:٠٣١١:٣٣:٥٩١٧:٢٦:٢١١٧:٤٤:٤٣٢٢:٥١:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٤١:٥٤١١:٣٣:٤٠١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٣:١٥٢٢:٥١:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٢:٤٦١١:٣٣:٢٢١٧:٢٣:٢٤١٧:٤١:٤٧٢٢:٥١:١٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٣:٣٧١١:٣٣:٠٤١٧:٢١:٥٦١٧:٤٠:٢٠٢٢:٥٠:٥٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٤:٢٩١١:٣٢:٤٦١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٨:٥٣٢٢:٥٠:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٥:٢٢١١:٣٢:٢٩١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:٢٧٢٢:٥٠:١٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٦:١٤١١:٣٢:١٢١٧:١٧:٣٦١٧:٣٦:٠٢٢٢:٥٠:٠١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٧:٠٧١١:٣١:٥٥١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٣٧٢٢:٤٩:٤٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٨:٠٠١١:٣١:٣٩١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:١٣٢٢:٤٩:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٨:٥٤١١:٣١:٢٤١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٥٠٢٢:٤٩:١٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٩:٤٨١١:٣١:٠٩١٧:١١:٥٧١٧:٣٠:٢٨٢٢:٤٨:٥٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٠:٤٢١١:٣٠:٥٤١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٠٦٢٢:٤٨:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥١:٣٧١١:٣٠:٤١١٧:٠٩:١٢١٧:٢٧:٤٥٢٢:٤٨:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٢:٣٢١١:٣٠:٢٧١٧:٠٧:٥١١٧:٢٦:٢٥٢٢:٤٨:١٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٣:٢٧١١:٣٠:١٥١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٠٦٢٢:٤٧:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٤:٢٣١١:٣٠:٠٢١٧:٠٥:١٠١٧:٢٣:٤٨٢٢:٤٧:٤٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٥:١٩١١:٢٩:٥١١٧:٠٣:٥١١٧:٢٢:٣٠٢٢:٤٧:٣١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٦:١٥١١:٢٩:٤٠١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:١٤٢٢:٤٧:١٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٧:١٢١١:٢٩:٣٠١٧:٠١:١٦١٧:١٩:٥٨٢٢:٤٧:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٨:٠٩١١:٢٩:٢٠١٧:٠٠:٠٠١٧:١٨:٤٤٢٢:٤٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جاجرم

جاجَر۫م۫، شهری در استان خراسان شمالی و مرکز شهرستان جاجرم است

شهر جاجرم در ویکیپدیا

شهر جاجرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جاجرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جاجرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جاجرم بر روی نقشه

شهر جاجرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جاجرم
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جاجرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جاجرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جاجرم دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جاجرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جاجرم
زمان پخش اذان آنلاین به افق جاجرم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جاجرم
افق شرعی امروز فردا جاجرم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جاجرم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو