جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جاجرم

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جاجرم


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٠١:٥٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جاجرم (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر جاجرم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جاجرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

كریستین بوبن
نوزادان، آموزندگان اندیشه اند كه هرگز غم به خود راه نمی دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جاجرم

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جاجرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جاجرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٢:٤١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٥:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٦:١١١٢:٤٢:٣١١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٢:١٣١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥١:٢٩١٢:٤١:٥٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٤١:٥٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٩:١٤١٢:٤١:٤٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤١:٣٧١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٣:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٣٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٢٧١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤١:٢٢١٩:٣٨:١٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤١:١٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤١:١٥١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:١١٢٣:٥١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤١:١٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤١:٠٣١٢:٤١:١٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٥١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤١:٠٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٩:١٤١٢:٤١:٠٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٥١٢٣:٥٠:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٨:٢١١٢:٤١:٠٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٥٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٧:٣٠١٢:٤١:٠٦١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٠:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٦:٤١١٢:٤١:٠٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٥٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٥:٥٢١٢:٤١:٠٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٥:٠٦١٢:٤١:١٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٤١:١٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٩:١٢٢٣:٤٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٢٠٥:٣٣:٣٧١٢:٤١:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٤١:١٩١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥٦٢٣:٤٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٣٢:١٥١٢:٤١:٢٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:١١:٤٦٢٣:٤٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٣١:٣٧١٢:٤١:٢٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣١:٠٠١٢:٤١:٣٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢٦٢٣:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر جاجرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر جاجرم

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:٤٤١٢:٤٧:٢٩١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠١:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٨:٣٣١٢:٤٧:١٤١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٢٣٠٠:٠١:٤٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠١:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٠:١١١٢:٤٦:٤١١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٣٤٠٠:٠١:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١١:٠١١٢:٤٦:٢٤١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٠٨٠٠:٠١:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١١:٥٠١٢:٤٦:٠٦١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٤٢٠٠:٠١:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٢:٣٩١٢:٤٥:٤٩١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:١٥٠٠:٠١:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٣:٢٨١٢:٤٥:٣١١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٤٨٠٠:٠٠:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٤:١٧١٢:٤٥:١٢١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:٢٠٠٠:٠٠:٤٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٥:٠٥١٢:٤٤:٥٤١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٥٢٠٠:٠٠:٣١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٤:٣٤١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:٢٣٠٠:٠٠:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٦:٤٣١٢:٤٤:١٥١٩:١١:١١١٩:٢٩:٥٤٠٠:٠٠:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٧:٣٢١٢:٤٣:٥٦١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢٤٢٣:٥٩:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٤٣:٣٦١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٩:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٩:٠٩١٢:٤٣:١٦١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٢٤٢٣:٥٩:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٩:٥٧١٢:٤٢:٥٥١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٥٣٢٣:٥٩:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٠:٤٥١٢:٤٢:٣٥١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٢:٢٢٢٣:٥٨:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢١:٣٤١٢:٤٢:١٤١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٥٠٢٣:٥٨:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٢:٢٢١٢:٤١:٥٣١٩:٠٠:٤٧١٩:١٩:١٩٢٣:٥٨:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٣:١٠١٢:٤١:٣٢١٨:٥٩:١٧١٩:١٧:٤٧٢٣:٥٨:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:٥٨١٢:٤١:١١١٨:٥٧:٤٦١٩:١٦:١٥٢٣:٥٧:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٤٧١٢:٤٠:٤٩١٨:٥٦:١٥١٩:١٤:٤٣٢٣:٥٧:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٥:٣٥١٢:٤٠:٢٨١٨:٥٤:٤٤١٩:١٣:١١٢٣:٥٧:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٦:٢٣١٢:٤٠:٠٦١٨:٥٣:١٣١٩:١١:٣٩٢٣:٥٧:٠٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٧:١٢١٢:٣٩:٤٥١٨:٥١:٤٢١٩:١٠:٠٧٢٣:٥٦:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٨:٠٠١٢:٣٩:٢٣١٨:٥٠:١٠١٩:٠٨:٣٥٢٣:٥٦:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٨:٤٩١٢:٣٩:٠٢١٨:٤٨:٣٩١٩:٠٧:٠٢٢٣:٥٦:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٩:٣٧١٢:٣٨:٤٠١٨:٤٧:٠٧١٩:٠٥:٣٠٢٣:٥٥:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٠:٢٦١٢:٣٨:١٩١٨:٤٥:٣٦١٩:٠٣:٥٨٢٣:٥٥:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣١:١٥١٢:٣٧:٥٨١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٢:٢٦٢٣:٢٥:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٢:٠٤١١:٣٧:٣٦١٧:٤٢:٣٣١٨:٠٠:٥٤٢٢:٥٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جاجرم

جاجَر۫م۫، شهری در استان خراسان شمالی و مرکز شهرستان جاجرم است

شهر جاجرم در ویکیپدیا

شهر جاجرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جاجرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جاجرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جاجرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جاجرم
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جاجرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق جاجرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جاجرم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جاجرم
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جاجرم دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جاجرم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جاجرم
افق شرعی امروز فردا جاجرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو