جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جاجرم

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جاجرم


اذان صبح: ٠٣:٣٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٣٦

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جاجرم (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر جاجرم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جاجرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
وضو گرفتن قبل از غذا، فقر را برده و بعد از غذا، وسوسه را می‌برد و به چشم، سلامتی (و روشنایی) می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جاجرم

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جاجرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جاجرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جاجرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٢:٤١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٥:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٦:١١١٢:٤٢:٣١١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٢:١٣١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥١:٢٩١٢:٤١:٥٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٤١:٥٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٩:١٤١٢:٤١:٤٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤١:٣٧١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٣:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٣٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٢٧١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤١:٢٢١٩:٣٨:١٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤١:١٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤١:١٥١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:١١٢٣:٥١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤١:١٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤١:٠٣١٢:٤١:١٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٥١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤١:٠٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٩:١٤١٢:٤١:٠٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٥١٢٣:٥٠:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٨:٢١١٢:٤١:٠٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٥٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٧:٣٠١٢:٤١:٠٦١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٠:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٦:٤١١٢:٤١:٠٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٥٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٥:٥٢١٢:٤١:٠٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٥:٠٦١٢:٤١:١٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٤١:١٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٩:١٢٢٣:٤٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٢٠٥:٣٣:٣٧١٢:٤١:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٤١:١٩١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥٦٢٣:٤٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٣٢:١٥١٢:٤١:٢٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:١١:٤٦٢٣:٤٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٣١:٣٧١٢:٤١:٢٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣١:٠٠١٢:٤١:٣٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢٦٢٣:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جاجرم

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جاجرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جاجرم

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر جاجرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جاجرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٩٠٥:٣٢:٠٦١٢:٤١:٢٤١٩:٥١:٠٨٢٠:١١:٥٨٢٣:٤٩:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٨٠٥:٣١:٢٨١٢:٤١:٢٩١٩:٥١:٥٥٢٠:١٢:٤٨٢٣:٤٩:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٩٠٥:٣٠:٥١١٢:٤١:٣٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٣٨٢٣:٤٩:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٣٠:١٦١٢:٤١:٤٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٢٦٢٣:٤٩:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٧٠٥:٢٩:٤٣١٢:٤١:٤٦١٩:٥٤:١٢٢٠:١٥:١٤٢٣:٤٩:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٢٩:١١١٢:٤١:٥٢١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٦:٠١٢٣:٤٩:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٣٠٥:٢٨:٤١١٢:٤١:٥٩١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٦:٤٧٢٣:٤٩:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٤٠٥:٢٨:١٣١٢:٤٢:٠٧١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٧:٣٢٢٣:٤٩:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٧:٤٧١٢:٤٢:١٥١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٨:١٧٢٣:٤٨:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٤٠٥:٢٧:٢٢١٢:٤٢:٢٤١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٩:٠٠٢٣:٤٨:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:١٢٠٥:٢٦:٥٩١٢:٤٢:٣٣١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٩:٤٣٢٣:٤٨:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٢٠٥:٢٦:٣٨١٢:٤٢:٤٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:٢٠:٢٤٢٣:٤٩:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٥٠٥:٢٦:١٨١٢:٤٢:٥٢١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢١:٠٤٢٣:٤٩:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢١٠٥:٢٦:٠١١٢:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢١:٤٤٢٣:٤٩:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢٥:٤٥١٢:٤٣:١٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٢:٢٢٢٣:٤٩:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:١٩٠٥:٢٥:٣١١٢:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٢:٥٨٢٣:٤٩:١١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٢٥:١٨١٢:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٣:٣٤٢٣:٤٩:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٧٠٥:٢٥:٠٨١٢:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٤:٠٨٢٣:٤٩:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٥٠٥:٢٤:٥٩١٢:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٤:٤١٢٣:٤٩:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٥:٤٥٠٥:٢٤:٥٢١٢:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٥:١٢٢٣:٤٩:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٩٠٥:٢٤:٤٦١٢:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٥:٤٢٢٣:٤٩:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٤٠٥:٢٤:٤٢١٢:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٦:١٠٢٣:٤٩:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٥:٠٣٠٥:٢٤:٤٠١٢:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٦:٣٧٢٣:٤٩:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٤٠٥:٢٤:٤٠١٢:٤٤:٥٨٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٧:٠٣٢٣:٥٠:٠٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٨٠٥:٢٤:٤١١٢:٤٥:١١٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٧:٢٧٢٣:٥٠:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٤٠٥:٢٤:٤٤١٢:٤٥:٢٣٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٧:٤٩٢٣:٥٠:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٣٠٥:٢٤:٤٩١٢:٤٥:٣٦٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٨:٠٩٢٣:٥٠:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٥٠٥:٢٤:٥٥١٢:٤٥:٤٩٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٨:٢٨٢٣:٥٠:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٠٠٥:٢٥:٠٣١٢:٤٦:٠٢٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٨:٤٦٢٣:٥١:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٧٠٥:٢٥:١٣١٢:٤٦:١٥٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٩:٠١٢٣:٥١:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٥:٠٧٠٥:٢٥:٢٤١٢:٤٦:٢٨٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٩:١٥٢٣:٥١:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جاجرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جاجرم شهر جاجرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جاجرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جاجرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر جاجرم

جاجَر۫م۫، شهری در استان خراسان شمالی و مرکز شهرستان جاجرم است

شهر جاجرم در ویکیپدیا

شهر جاجرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جاجرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جاجرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جاجرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جاجرم
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر جاجرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جاجرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جاجرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جاجرم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جاجرم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ جاجرم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جاجرم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جاجرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جاجرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا جاجرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جاجرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو