جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تی منی ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تی منی ماغر

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٣٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تی منی ماغر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای تی منی ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تی منی ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تی منی ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میگوئل سروانتس ساآودِرا
برای یك زندگی آرام و بدون دردسر، شوهر باید كر و زن باید لال باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تی منی ماغر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تی منی ماغر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی منی ماغر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تی منی ماغر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی منی ماغر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تی منی ماغر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤١:٤٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:١٨٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٩:١٤١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٩:٢٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٨:٢١١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٨:٠٩١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٥:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٤:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٧:١٤١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٤:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٣:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٣:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٢:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٦:١٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٢:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٦:٠٨١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٠٠٠:٢١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢١:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٧٠٠:٢١:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢١:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٥:٥١١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تی منی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تی منی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تی منی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تی منی ماغر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تی منی ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تی منی ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی منی ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تی منی ماغر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تی منی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تی منی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تی منی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تی منی ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی منی ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تی منی ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تی منی ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی منی ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تی منی ماغر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تی منی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تی منی ماغر روستای تی منی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تی منی ماغر روستای تی منی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تی منی ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی منی ماغر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تی منی ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی منی ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی منی ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تی منی ماغر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:٢٦١٣:١١:٢٠٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٢٣:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٤٠١٣:١١:٣٣٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٣:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٥٥١٣:١١:٤٦٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٧:١١١٣:١١:٥٩٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٣:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٢:١١٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٤:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٧:٤٧١٣:١٢:٢٤٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٢٤:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٨:٠٧١٣:١٢:٣٧٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٤:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٢:٤٩٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٤:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٣:٠١٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٥:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٩:١١١٣:١٣:١٣٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٥:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٣:٢٤٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢٥:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:٥٩١٣:١٣:٣٥٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٥:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٠:٢٤١٣:١٣:٤٦٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٦:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٠:٥٠١٣:١٣:٥٧٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٦:٢١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١١:١٧١٣:١٤:٠٧٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٦:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١١:٤٥١٣:١٤:١٧٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٦:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٢:١٤١٣:١٤:٢٧٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٧:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٢:٤٣١٣:١٤:٣٦٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٧:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٣:١٣١٣:١٤:٤٥٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٧:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٣:٤٣١٣:١٤:٥٣٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٧:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٤:١٤١٣:١٥:٠١٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٨:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٤:٤٦١٣:١٥:٠٨٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٨:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:١٥:١٩١٣:١٥:١٦٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٨:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٥:٥٢١٣:١٥:٢٢٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٨:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٦:٢٥١٣:١٥:٢٨٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٨:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٦:٥٩١٣:١٥:٣٤٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٩:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٧:٣٤١٣:١٥:٣٩٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٠٩١٣:١٥:٤٤٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٩:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:٤٤١٣:١٥:٤٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٩:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٩:٢٠١٣:١٥:٥١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٩:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٥٦١٣:١٥:٥٤٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تی منی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تی منی ماغر روستای تی منی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تی منی ماغر روستای تی منی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تی منی ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی منی ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تی منی ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تی منی ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تی منی ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تی منی ماغر

روستای تی منی ماغر بر روی نقشه

روستای تی منی ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تی منی ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تی منی ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تی منی ماغر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تی منی ماغر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تی منی ماغر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تی منی ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تی منی ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تی منی ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تی منی ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تی منی ماغر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تی منی ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تی منی ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تی منی ماغر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تی منی ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تی منی ماغر
زمان پخش اذان آنلاین به افق تی منی ماغر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تی منی ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تی منی ماغر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تی منی ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو